uyarlama

listen to the pronunciation of uyarlama
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) adaptation

This film is an adaptation of a novel. - Bu film, bir roman uyarlamasıdır.

There must be adaptations in translations. - Çevirilerde uyarlamalar olmalıdır.

version
adaptation " adaptasyon; adapted" adapte
transcription
conformation
adapt

The US Department of Agriculture established seven new “regional climate hubs” to help farmers and ranchers adapt their operations to a changing climate. - ABD Tarım Bakanlığı çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin işletmelerini değişen iklime uyarlamalarına yardımcı olmak için yedi yeni bölgesel iklim merkezi kurdu.

You just have to adapt. - Sadece uyarlamak zorundasın.

adapted
matching
(Bilgisayar) revision
(Dilbilim) adjustment
implementation
remastering
{i} tailoring
uyarlamak
adapt

You just have to adapt. - Sadece uyarlamak zorundasın.

uyarlama yapmak
Make adaptation
uyarlama eser lit
(an) adaptation
uyarlamak
retrofit
uyarlamak
(Ticaret) accommodate
uyarlamak
adjust
uyarlamak
transcribe
Uyarlamak
customize
uyarlamak
to adapt or modify (something) to suit the requirements of
uyarlamak
customization
uyarlamak
to adapt
uyarlamak
to adapt adapte etmek
uyarlamak
to cause (a plant, an animal) to adapt itself to
orkestraya uyarlama
orchestration
uyarlamak
adapt , tailor , customize
Türkçe - Türkçe
Uyarlamak işi, adaptasyon
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
Uyarlanmış, adapte
adapte
adaptasyon
Uyarlamak
adapte etmek
uyarlamak
Birbirine herhangi bir bakımdan uyar duruma getirmek, intibak ettirmek
uyarlamak
Bir yabancı eseri, kişi ve yer adlarını değiştirerek yerli bir eser durumuna getirmek, adapte etmek
uyarlamak
Edebî eserleri, sinema, tiyatro, radyo ve televizyonun teknik imkânlarına uygun duruma getirmek, adapte etmek
uyarlama