kitap

listen to the pronunciation of kitap
Türkçe - İngilizce
book

This is a good book, but that one is better. - Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir.

Some read books just to pass time. - Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar.

(Hukuk) paper

There's a book, a pencil, and a sheet of paper on the table. - Masanın üzerinde bir kitap, bir kalem ve bir kağıt var.

Books are made out of paper. - Kitaplar kağıttan yapılırlar.

work

This book is one of the poet's best works. - Bu kitap şairin en iyi eserlerinden biridir.

This book counts among the best of his work. - Bu kitap, onun çalışmalarının en iyileri arasında sayılır.

volume

This book comes in two volumes. - Bu kitap iki cilt halinde geliyor.

writing

The art of recognizing matsutake mushrooms became my passion, culminating in my writing a book on it. - Matsutake mantarlarını tanıma sanatı benim tutkum oldu, bu tutku ona dair bir kitap yazmamla sonuçlandı. .

I'm now busy writing a book. - Şimdi bir kitap yazmakla meşgulüm.

the book

We arrived at that plan out of pure desperation, but the book sold well. - Umutsuzluktan dolayı o plana vardık fakat kitap iyi sattı.

Was the book interesting? - Kitap enteresan mıydı?

biblio
book up
kitap kabındaki tanıtıcı yazı
blurb
kitap yaprağı
leaves
kitap dayağı
bookend
kitap düzeni
(Bilgisayar) book layout
kitap fobisi
(Tıp) bibliophobia
kitap gibi
(Konuşma Dili) like a book
kitap hastası
bookworm
kitap incelemesi
book review
kitap kabı
cover
kitap kabı
dust cover
kitap kabı
book jacket
kitap kapağı
binding
kitap kapağındaki övgü yazısı
blurb
kitap konulan raflı mobilya
bookcase
kitap okumak
read a book

Tom wants to read a book. - Tom kitap okumak istiyor.

I just want to relax in the park and read a book. - Ben sadece parkta dinlenmek ve bir kitap okumak istiyorum.

kitap okumak
read book

Tom does nothing but read books on Sundays. - Tom Pazar günleri kitap okumaktan başka hiçbir şey yapmaz.

Tom likes to stay home and read books on weekends. - Tom hafta sonlarında kitap okumak için evde kalmaktan hoşlanır.

kitap okumayı severim
i like reading
kitap sehpası
reading desk
kitap seven
bibliophile
kitap seçimi
book selection
kitap yazmak
write a book
kitap özeti
book summary
kitap ayracı
Bookmark
kitap okuma
reading
kitap okumak
Read (a) book
kitap altlığı
book rest
kitap altlığı
reading stand
kitap altlığı
bookstand
kitap açacağı
paperknife
kitap baskı özelliklerini açıklayan yazı
colophon
kitap başına eklenen sayfalar
end paper
kitap burada başlıyor
incipit
kitap ciltleme kartonu
(Matbaacılık, Basımcılık) book binding board
kitap deliliği
bibliomania
kitap delisi
bibliomaniac
kitap desteği
book end
kitap değerlendirme
(Dilbilim) textbook evaluation
kitap dikişi
whip
kitap dolabı
bookcase

Put the books in the bookcase. - Kitapları kitap dolabına koy.

kitap düzenlemesi
format
kitap düşkünlüğü
bookishness
kitap düşkünlüğü
bibliomania
kitap düşkünü
bibliomaniac
kitap ehli People of the Book
(often used by Muslims when speaking of Jews and Christians)
kitap eleştirisi
book reviev
kitap eleştirmeni
book reviever
kitap endüstrisi ve ticareti
book industries and trade
kitap evi
bookstore

How do I get to the used bookstore? - Kullanılmış kitap evine nasıl gidebilirim?

kitap gibi (karı)
slang one hell of a good-looking (woman)
kitap gibi okumak
(deyim) read like a book
kitap haline getirmek
collect into a book
kitap haline getirmek
publish into a book
kitap harfiyle yazmak
letter
kitap hastası
bibliophile
kitap hastası
bibliophil
kitap hastası olma
bibliophily
kitap incelemesi
book reviev
kitap kabı
dust cover, dust jacket, book jacket, jacket
kitap kabı
slipcase
kitap kabı
jacket
kitap kabı
wrapper
kitap kesme makinesi
(Kitap) book cutting machine
kitap kiralayan kütüphane
lending library
kitap kurdu
bookworm

She is a so-called bookworm. - O sözde bir kitap kurdu.

He is what is called a bookworm. - O, kitap kurdu denilen şeydir.

kitap kurdu bookworm
(insect or person)
kitap listesi
bibliotheca
kitap meraklısı kimse
bookish person
kitap merakı
bookishness
kitap metni
letterpress
kitap müzayedeleri
book auctions
kitap numaralandırma
book numbering
kitap numarası
(kütüphane) pressmark
kitap okumanın yararları
benefits of reading
kitap olarak yazdır
(Bilgisayar) print as book
kitap rafı
stack
kitap rafı
bookstand
kitap rafı
book rack
kitap satışı el ilanı
(Bilgisayar) book sale flyer
kitap sergisi
bookstall
kitap severlik
bibliophily
kitap sonu dolguları
(Bilgisayar) bookend fills
kitap sonuna eklenen sayfalar
end paper
kitap süsü
vignette
kitap sırtı
back
kitap sırtı
(Kitap) bookback
kitap tanıtım yazısı
blurb
kitap tarifesi
bookpost
kitap tutucu
reading stand
kitap vb haline sokmak
write something up
kitap vb'ne dönüştürmek
write something up
kitap ve dansçı
book and dancer
kitap yayınlamak
publish a book
kitap yazar no
(Bilgisayar) book author id
kitap yazarları
book authors
kitap yazarları
(Bilgisayar) bookauthors
gerçekleri açıklayan kitap
expose
heyecanlı kitap
thriller
karton kapaklı kitap
paperback

The paperback version is cheaper. - Karton kapaklı kitap versiyonu daha ucuz.

(kitap) gözden geçirmek
browse
beyaz kitap
white book
ciltsiz (kitap)
paperback
eleştirmek (kitap)
notice
kapak kitap
dome
kaplamak kitap
back
karton ciltli kitap
paperback
karton kapaklı (kitap)
soft-cover
okunmamış (kitap/mektup vb)
unread
rehber kitap
guide book
sesli kitap
audio book
yeni kitap
(Bilgisayar) new book
ben her gece kitap okurum
i read book every night
ehl-i kitap
(Din) People of the Book
ilâhi kitap
Holly book
kitaplar
libris
kitaplar
on the books

We’ve all heard of outdated laws that remain on the books from earlier times, many of which are good for a few laughs. - Hepimiz eski zamanlardan kitaplarda kalan eski yasaları duyduk, bunların çoğu birkaç kahkaha için iyidir.

There are still many stupid laws that are on the books. - Kitaplarda hâlâ birçok aptalca yasalar var.

kitaplar
books

Tomorrow, I'll take the books to the library. - Yarın kitapları kütüphaneye götüreceğim.

My books are in Romanian; hers are in English. - Benim kitaplarım Rumence, onunkiler ise İngilizce.

Başvurulan kitap
Bible
Beyaz Kitap
(Hukuk) White Paper
Eski ahit'te hazreti süleyman'a yazılan kitap
Ecclesiastes
Eski ahitte dördüncü kitap
fourth book of the Old Testament
Eski ahitte dördüncü kitap
Numbers
Kaynak kitap
Bible
Kutsal Kitap
the Bible

I'm not sure what I should read: Harry Potter or the Bible? - Ne okumam gerektiği konusunda emin değilim: Harry Potter'mu yoksa Kutsal Kitap mı?

Kutsal kitap
Holy Writ

My book became the Holy writ for all those engineers. - Benim kitabım tüm mühendisler için kutsal kitap oldu.

Kutsal kitap
holy scripture
Kutsal kitap
Scripture

Throughout the Scriptures, we find this usage of the number forty. - Kutsal Kitap boyunca kırk sayısının bu kullanımını bulursunuz.

Kutsal kitap
Scriptures

Throughout the Scriptures, we find this usage of the number forty. - Kutsal Kitap boyunca kırk sayısının bu kullanımını bulursunuz.

Kutsal kitap
Bible

Tom always carries a Bible with him. - Tom her zaman yanında bir Kutsal Kitap taşır.

I'm not sure what I should read: Harry Potter or the Bible? - Ne okumam gerektiği konusunda emin değilim: Harry Potter'mu yoksa Kutsal Kitap mı?

Kutsal kitap
the Word
Mukaddes kitap
Bible
baronların listelendiği kitap
baronage
başkası adına kitap yazan yazar
ghost writer
birlikte kitap okumak
look on
büyük boy kitap
folio
ciltli kitap
hardback

The girl was carrying several books. Not textbooks, but thick hardback books. - Kız birkaç kitap taşıyordu. Ders kitapları değil, ama kalın ciltli kitaplar.

ciltli kitap
hardcover
coğrafi kitap
geography
diyor ki ... (kitap vb'nde)
it says here that
el yazması kitap
codex
en yakın kitap evi nerede
Where is the nearest bookstore
en çok satan kitap
best seller
ezberlenecek kitap
reciter
felsefi kitap
philosophical book
hesap etmek, kitap etmek
to think it/something over carefully
hesap kitap
after thinking out
hesap kitap
a) after careful calculation b) after thinking out
hesap kitap
after careful calculation
hesap kitap
1. after careful calculation. 2. after full consideration
kalın kitap
tome
kara kaplı kitap
(Konuşma Dili) 1. one's chief reference book, one's bible. 2. law book
kara kitap
black book
kaynak kitap
source book
kitaplar
endpapers
komik kitap
comic book
kullanılmış kitap satan yer
secondhand bookshop
kutsal Kitap
the Holy Bible, the Bible
kutsal kitap kağıdı
(Matbaacılık, Basımcılık) bible paper
kutsal kitap yorumu
exegesis
kütüphane kitap listesi
catalogue
kütüphane kitap listesi
catalog
kütüphaneye yeni gelen kitap
acquisition
küçük kitap
pocket edition
latince kökenli dilde yazılmış kitap
romance
liste başı kitap
best seller
para için yazılan kitap
potboiler
rehber kitap
guidebook

This guidebook might be of use to you on your trip. - Bu rehber kitap yolculuğunda sana faydalı olabilir.

I bought several guidebooks, none of which helped me. - Birkaç rehber kitap satın aldım, onların hiçbiri bana yardım etmedi.

rehber kitap
directory
rehber kitap
vade mecum
resimli kitap
picture book
satılmayıp elde kalan kitap
remainder
sayfaları kıvrılmış kitap
dog eared
yakınlarda kitap evi var mı
Is there a bookstore nearby
çeyrek boy kitap
quarto
çok dilde basılmış kitap
polyglot
çok kitap yazan
voluminous
ödünç kitap veren kütüphane
circulating library
Türkçe - Türkçe
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar
Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay
Kutsal kitap
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
Herhangi bir konuda yazılmış eser
mecelle
kitap ehli
(Din) Ehl-i kitap (Türkçe: "kitabı olanlar"), İslam geleneğinde, Yahudiler ve Hıristiyanlar gibi kutsal kitabı (Tevrat, İncil) bulunan bir dine bağlı insanlar
kitap kurdu
Kitapları yiyerek zarar veren bir böcek
kitap kurdu
Çok kitap okuyan, toplayan ve kitaplarla uğraşan kimse
kitap açacağı
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
kitap dolabı
Ön yüzü açık, yatay ve dikey bölümleri olan bazı türlerinde çekmece de bulunan, kitap koymaya yarayan mobilya
kitap ehli
Yahudî veya Hristiyan olan kimse
kitap evi
Kitap satılan yer, kitapçı dükkânı
kitap sarayı
Kitap satılan büyük yer
kitap sarayı
Halkın yararlanması için kurulmuş büyük kitaplık
ehl-i kitap
(Din) Ehl-i kitap (Türkçe: "kitabı olanlar"), İslam geleneğinde, Yahudiler ve Hıristiyanlar gibi kutsal kitabı (Tevrat, İncil) bulunan bir dine bağlı insanlar
ana kitap
Bir bilim alanında yazılmış temel kitap
beyaz kitap
Bir sorunu aydınlatmak ve savunmak için bir kurum veya hükûmetçe yayımlanan kitap
hesap kitap
Hesap sonunda, düşünüp taşındıktan sonra
kara kaplı kitap
Kadıların hüküm vermek için baktıkları kitap
kara kaplı kitap
Çıkar sağlamak için yasa dışı işlerin yapılmasında yol gösteren yöntemler bütünü
kitaplar
(Osmanlı Dönemi) kütüb
yardımcı kitap
Eğitimde esas dersleri konuları bakımından açan ve açıklayan kitap
yasak kitap
Satışı ve dağıtımı yasaklanmış olan kitap
kitap