directory

listen to the pronunciation of directory
İngilizce - Türkçe
{i} rehber

Ben onu telefon rehberinde bulamıyorum. - I don't find him in the telephone directory.

Telefon rehberine bakabilir miyim? - May I see the telephone directory?

alısün rehberi
adres rehberi
(Bilgisayar) altdizin
idare eden
açıklayıcı hüküm
{i} dinsel kurallar kitabı
{i} rehber kitap
{i} adres defteri
{i} (Bilgisayar) rehber, dizin
rehber dizin, rehber dizin
{i} telefon rehberi

Onun numarasının ne olduğundan emin değilim. Telefon rehberinde ona bakman gerekecek. - I'm not sure what his number is. You'll have to look it up in the telephone directory.

Hayır bilmiyorum. Bir telefon rehberine baksan iyi olur. - No, I don't. You had better look it up in a telephone directory.

{i} müdüriyet
rehber/dizin
{i} yönetim kurulu
Fransız ihtilalinde Cumhuriyet Hükümetini idare eden beşler heyeti
{i} fransız ihtilâli hükümeti beşler heyeti
istişareye ait
(Bilgisayar) rehber dizin
(Bilgisayar) hedef dizin
rehberi
directory routing
(Bilgisayar) rehberle yol atama
directory listing
dizin içerik listesi
directory location
dizin yeri
directory tree
dizin ağacı
directory assistance
bilinmeyen numaralar servisi
directory assistant
(Film) Yönetmen yardımcısı
directory information
dizin bilgi
directory list
dizin listesi
directory access protocol
Dizin Erişim İletişim Kuralı
directory browser
dizin görüntüleyici
directory browsing
Dizine Gözatma
directory class container
Dizin Sınıfı Kabı
directory cluster
(Bilgisayar) dizin kümesi
directory delete
(Bilgisayar) dizin silme
directory enquiries
(Telekom) rehber talebi
directory enquiries
bilinmeyen numaralar servisi
directory location
dizinin yeri
directory maintenance official
(Askeri) resmi bakım başkanlığı
directory management
Dizin Yönetimi
directory only
(Bilgisayar) yalnız dizin
directory query
(Bilgisayar) dizin sorgusu
directory replication agent
Dizin Kopyalama Aracısı
directory routing
rehberle yonlendirme
directory server
Dizin Sunucusu
directory service
Dizin Hizmeti
directory service account
Dizin Hizmeti Hesabı
directory service container
(DSC) Dizin Hizmeti Kabı
directory service migration tool
Seyyar Dizin Hizmeti Aracı
directory service names
Dizin Hizmeti Adları
directory system agent
Dizin Sistemi Aracısı
directory system protocol
Dizin Sistemi İletişim Kuralı
directory type
(Bilgisayar) dizin türü
choose map data directory
(Bilgisayar) harita veri dizinini seçin
confirm directory delete
(Bilgisayar) dizin silme onayı
directories
rehberler
directories
(Bilgisayar) dizin sayısı
directories
(Bilgisayar) dizin
install directory
(Bilgisayar) yükleme dizini
other directory
(Bilgisayar) farklı dizin
parent directory
(Bilgisayar) üst rehber
specify directory
(Bilgisayar) dizin belirleyin
business directory
ticaret rehberi
telephone directory
alısün rehberi
trade directory
ticaret rehberi
working directory
Yürürlükteki Dizin
Active Directory
(Bilgisayar) Active Directory, Microsoft ağlarında kullanılan dizin hizmetidir. Bu veritabanı, kullanıcılar, bigisayarlar, mekanlar, yazıcılar gibi organizasyonun tüm bilgilerini saklar. Bu dizin vasıtasıyla çeşitli yönetimsel kısıtlamalar oluşturulabilir ya da kullanıcıların çalışma ortamları ihtiyaçlar ve standartlar doğrultusunda şekillendirilebilir
directories
dizinler
session directory (r?)
oturum dizini (r?)
telephone book/directory
telefon rehberi
web directory
web dizini
Department of Defense Activity Address Directory
(Askeri) Savunma Bakanlığı İşlem Makamları Kataloğu
active directory browser
Etkin Dizin Gözatıcısı
active directory services interface
(ADSI) Etkin Dizin Servisleri Arayüzü
active directory viewer
Etkin Dizin Görüntüleyicisi
army directory
(Askeri) SUBAY DURUM KILAVUZU: Merkez dairesi başkanlığı tarafından yılda iki defa çıkarılan kılavuz. Bu kılavuz; muvazzaf ordu subaylarının isim, rütbe, birlik ve adreslerini, terfi ve emeklilik, ölüm, terhis, azil, tard v. s. gibi durumlarında meydana gelen değişiklikleri, bir liste halinde verir. Eskiden buna "Army List and Directory" denirdi
army directory
(Askeri) subay durum kılavuzu
army list and directory
(Askeri) subay durum kılavuzu
army list and directory
(Askeri) SUBAY DURUM KILAVUZU: Bak. "Army Directory"
assign fixed directory
(Askeri) sabit dizin tahsisi
central postal directory
(Askeri) MERKEZİ ADRES REHBERİ: Bir denizaşırı komutanlıkta, personel adres ve posta adres rehberi hizmet görmek üzere kurulmuş faaliyet
classified directory
meslek rehberi
conferencing directory server
Toplantı Dizin Sunucusu
create directory
dizin yarat
current directory
yürürlükteki dizin geçerli
current directory
Geçerli Dizin
default directory
yürürlükteki dizin varsayılan
dynamic directory
Devingen Dizin
ex directory
rehberde geçmeyen
ex directory number
telefon rehberinde olmayan numara
fixed directory subscriber list
(Askeri) sabit rehber abone listesi
fixed directory unit list
(Askeri) sabit rehber ünite listesi
internet directory services
internet dizin hizmetleri
invalid destination directory
(Bilgisayar) geçersiz hedef dizini
lightweight directory access protocol
(LDAP) Hafif Dizin Erişimi İletişim Kuralı
master directory tree
Ana Dizin Ağacı
military assistance program address directory
(Askeri) ASKERİ YARDIM PROGRAMI ADRESİ
network directory
Ağ dizini
nt directory service
NT Dizin Hizmeti
object directory object
Nesne Dizini Nesnesi
parent directory
Ana Dizin
phone directory
(Bilgisayar) telefon dizini
plain language address directory
(Askeri) açık adres rehberi
print directory
Rehberi Dök
program directory
program dizini
remote home directory
Uzak Başlangıç Dizini
root directory
bilg. kök rehber, kök dizin
shared directory
Paylaşımlı Dizin
system directory
sistem kullanıcıları rehberi
system distribution directory
sistem dağıtım rehberi
target directory
hedef dizin
telephone directory
telefon rehberi
template directory
(Bilgisayar) şablon dizini
theater directory service
(Askeri) HAREKAT ALANI POSTA HİZMETİ: Bir harekat alanında, merkez dairesi tarafından yapılan posta hizmeti. Bir harekat alanı posta hizmeti, posta için doğru adresleri verilir. Bu adresler mevcut olmadığı takdirde, ordu postanesi mektupları yerlerine gönderemez
theatre directory service
(Askeri) harekat alanı posta hizmeti
user directory
kullanıcı dizini
virtual directory
Sanal Dizin
volume directory
oylum rehberi
working directory
Çalışma Dizini
working directory
yürürlükteki dizin çalışma
Türkçe - Türkçe
Depolama bölümü için her dosyaya ait adı, yeri, boyutu, yazılım veya son düzeltme tarihini veren tablo
İngilizce - İngilizce
A list of names, addresses etc., of specific classes of people or organizations, often in alphabetical order or in some classification
: A virtual container in a computer's file system, in which files and other directories may be stored. The files and subdirectories in a directory are usually related
: A structured listing of the names and characteristics of the files on a storage device
{a} enjoining, commanding
{n} a rule or book to direct, a prayer
A directory is a book which gives lists of facts, for example people's names, addresses, and telephone numbers, or the names and addresses of business companies, usually arranged in alphabetical order
On the World Wide Web, a directory is a list of the subjects that you can find information on. Yahoo is the oldest and best-known Web directory service. French Directoire (1795-99) Government set up during the French Revolution by the Constitution of 1795. Legislative power was placed in the Council of Five Hundred and the Council of Ancients, while executive power was placed in a five-member Directory. Though the Directors nominally inherited many of the powers of the Committee of Public Safety, they had no funds to finance their projects or courts to enforce their will. The regime was marked by administrative chaos and corruption and by the uprisings in the Vendée. It was overthrown in Napoleon's Coup of 18-19 Brumaire
Part of a structure for organizing your files on a disk A directory can contain files and other directories (called subdirectories) Directories are often referred to as folders on computers with GUIs
The organization of directories (or folders) and files and on a hard drive, like the branches of an upside-down tree The main directory is called the "root directory"
A directory can contain a collection of files, other directories, or both
A simulated folder in a personal computers file system, in which related files may be organized
(n ) A file that contains other files and directories
A structure for organizing files on a computer or on a network Directories may be protected or shared using various methods for information security Common directory structures include NetWare Directory Services, X 500 (a standard), and Banyan Vines See file, network, and information security in the hard copy dictionary
File directories are named collections in the file system, within which you can place individual files or subdirectories See section Listing a File Directory
A directive marked as being valid in this context may be used inside <Directory> containers in the server configuration files
Directories are compiled lists of sites, categorized and organized by topic Each directory listing contains short, descriptive information about the site Unlike spidering search engines (like Google), directories are compiled by human editors who approve listings The human-involved process obtaining directories listings is far different than with obtaining listings in spider-built search indexes or paid search-advertising engines In some cases, pay for inclusion is offered for expedited listings in directories such as Yahoo! and LookSmart The Open Directory Project, on the other hand, is meant to always be free Strong directory listings are an excellent way your company can increase its link popularity and its Google PageRank However, a poorly written listing that is submitted to Yahoo! (and subsequently edited or run with ineffective writing or keyword research) can negatively influence a search marketing campaign
A listing of the files stored on a disk In DOS machines, the directory also includes file size and date of creation or modification DIRECTORY is often used synonymously with SUBDIRECTORY, meaning a certain set of files on a hard drive, corresponding to a drawer in a file cabinet In DOS, MD (Make Directory) sets up new directories and CD (Change Directory) changes from one directory to another In Windows95/98, directories are accessed via EXPLORER or MY COMPUTER In Windows 3 1, File Manager is used In Windows95/98, a directory is referred to as a Folder
Definition: Searchable subject guide organized by topical subject or geographical region and consisting of web sites that have been reviewed and compiled by human editors Directories are often provided as a browsable alternative to the searchable indexes of search engines Examples: Yahoo!, The Open Directory Project and Looksmart are some of the most popular directories on the web Related Resources: Directories List of the most popular directories on the web
A collection of files with a name A dirctory can be compared to a file folder that contains one or more files Directories can also contain other directories You can think of a directory as a work area because one directory is always the current working directory Directories, particularly directories contained in your home directory
an alphabetical list of names and addresses
A body of directors; board of management; especially, a committee which held executive power in France under the first republic
A structure, sort of like a file folder (actually called a folder in the Macintosh world) A special kind of file used to organize other files Directories are lists of other files and can contain other directories (known as subdirectories) that contain still more files UNIX, Mac, DOS, and Windows systems all use directory structures Directories enable you to organize files hierarchically
A special kind of file used to organize other files into a hierarchical structure Directories contain bookkeeping information about files that are, figuratively speaking, beneath them You can think of a directory as a folder or cabinet that contains files and perhaps other folders In fact, many graphical user interfaces use the term folder instead of directory
File directories are named collections in the file system, within which you can place individual files or subdirectories See section M 8 File Directories
Portion of a disk that contains entries for each file on the disk In response to the DIR command, CP/M displays the filenames stored in the directory The directory also contains the locations of the blocks allocated to the files Each file directory element is in the form of a 32-byte FCB, although one file can have several elements, depending on its size The maximum number of directory elements supported is specified by the drive's disk parameter block value for DRM
an alphabetical list of names and addresses (computer science) a listing of the files stored in memory (usually on a hard disk)
A structured listing of the names and characteristics of the files on a storage device
a book of directions for the conduct of worship; as, the Directory used by the nonconformists instead of the Prayer Book
An area on a disk that contains files or additional divisions called "subdirectories" or "folders" Using directories helps to keep files organized into separate categories, such as by application, type, or usage
A directory is an area of a computer disk which contains one or more files or other directories. This option lets you create new files or directories
A software division of a disk, usually used to keep similar files together, rather in the manner of a drawer in a filing cabinet A disk may contain many directories A directory often contains several other directories called sub-directories
Files (whether our own documents or those pertaining to software) are kept in specific directories (known as Folders in Windows ë95 and the Mac) These can be used, created and manipulated in order to sort our documents sensibly (using ëfile managerí in Windows or ëExplorerí in Windows ë95) You can create new directories and move files from one to another Avoid moving software files though as this can be disastrous
an area of a computer disk that is designated to hold a set of files Usually, directories are arranged in a tree structure, in which directories can also contain many levels of subdirectories
Within the file system of a computer, a list of the files that are part of a particular group of files, containing information about the name, time of creation, and other facts about each file
(computer science) a listing of the files stored in memory (usually on a hard disk)
Also called "folder", a directory is a collection of files typically created for organizational purposes Note that a directory is itself a file, so a directory can generally contain other directories It differs in this way from a partition
A unit of organization for storing information on a computer Within a directory, you can store subdirectories and files Directories and subdirectories are analogous to drawers in a filing cabinet The top directory, or home directory, refers to the directory you log into The current directory, or working directory, refers to the directory you are working in presently For more information, see "Working with Directories" in Chapter 1, Getting Started
A book containing the names and residences of the inhabitants of any place, or of classes of them; an address book; as, a business directory
A server or a collection of servers dedicated to indexing internet web pages and returning lists of pages which match particular queries Directories (also known as Indexes) are normally compiled manually, by user submission (such as at whatsnew com), and often involve an editorial selection and/or categorization process (such as at LookSmart and Yahoo)
a telephone directory
A collection or body of directions, rules, or ordinances; esp
Containing directions; enjoining; instructing; directorial
{i} guidebook; library, subdivision of a disk in which files are stored (Computers)
The directory in which OOodi stores the list of available dictionaries and downloaded zip files containing dictionary data Note that the zip files are only retained if the checkbox Keep zip files is checked If zip files are retained, they can be reinstalled again if the Prefer local files entry is checked The first time the program is run, this directory is set to $HOME/ ooodi The Directory can be changed by clicking on the ellipsis ( ) A file selector will be displayed allowing the user to choose an alternate directory After the initial list of dictionaries has been downloaded, OOodi will attempt to use this local dictionary list If you want a new dictionary list, just delete the available lst (and/or) hyphavail lstfile(s) The next time you run OOodi it will download new lists Alternatively, you can use the Update Dictionary List menu option to check that your local files are current
Direction; guide
A directive marked as being valid in this context may be used inside <Directory>, <Location>, and <Files> containers in the server configuration files, subject to the restrictions outlined in How Directory, Location and Files sections work
dir
directory assistance
DA An information service whereby operators assist customers in obtaining the telephone number(s) they wish to call
directory assistance
The audio listing provided by a directory handler that callers can use to reach subscribers and to leave messages
directory enquiries
Directory enquiries is a service which you can telephone to find out someone's telephone number. He dialled directory enquiries. di.rectory as'sistance a service on the telephone network that you can use to find out someone's telephone number
directory list
list of files in the directory
directory markers
markers in a list of files which represents the current library and the parent library
directory tree
graphical illustration of the division into libraries on a disk
directory window
window in the Windows file manager where the directory tree of a particular disk is displayed
ex-directory
Of a telephone number, not in the directory; unlisted
telephone directory
A listing of telephone subscribers in a specific geographical area, together with their telephone numbers and, sometimes, a street address
Active Directory
(Bilgisayar) Active Directory (AD) is an implementation of LDAP directory services by Microsoft for use primarily in Windows environments. Its main purpose is to provide central authentication and authorization services for Windows based computers. Active Directory also allows administrators to assign policies, deploy software, and apply critical updates to an entire organization. Active Directory stores information and settings relating to an organization in a central, organized, accessible database. Active Directory networks can vary from a small installation with a few hundred objects, to a large installation with millions of objects
Antarctic Data Directory System
{i} guidebook of data related to the Antarctic, ADDS
Lightweight Directory Access Protocol
set of protocols which enable computers to access X 500 information directories (Computers)
Open Directory Project
- The Open Directory Project a non-commercial, user-produced and user-edited directory with over 342,603 categories Currently, this directory links to over 2 million Web pages Approximately 35,000 volunteer editors, who are knowledgeable about a particular subject matter and committed to making information on the Web easily accessible to all people, assembled these links The Open Directory Project's indexing system is used by over 200 Web sites, including such major sites as: AltaVista, Google, Infoseek, Lycos, Netscape, and Yahoo
Open Directory Project
A directory project run by thousands of volunteer editors In principal, this is a very exciting and powerful way to organise the web In practice, there have been some problems with the behaviour of some of the editors, which has caused some initial difficulty for the organisers Initially known as NewHoo, the project is now part of Netscape (and therefore of AOL) See http: //directory mozilla org
Open Directory Project
A directory project run by thousands of volunteer editors In principal, this is a very exciting and powerful way to organize the web In practice, there have been some problems with the behavior of some of the editors, which has caused some initial difficulty for the organizers Initially known as NewHoo, the project is now part of Netscape (and therefore of AOL) See http: //directory mozilla org
classified directory
book containing information which is divided into categories (like a telephone book)
classified telephone directory
telephone book which is grouped into categories, Yellow Pages
current directory
library which is currently chosen, library which a program refers to as a default
default directory
library which a program refers to as a default
directories
directories come in all types: city, telephone, county, regional, professional, religious, post office, street, ethnic, and school The directories you search will depend on the type of information you know about the individual The information that you can find in a directory depends on the type of directory For example, city directories normally list names and addresses In some city directories you can also find information such as children's names, marriage dates, death dates, and birth dates Other types of directories may provide you with even more interesting information about your ancestors For instance, a church directory may tell you about an individual's involvement in church activities, professional directories may give you insight into your ancestor's professional life, and club directories may contain information about your ancestor's involvement in social activities
directories
A group of web pages that are broken up into subject categories
directories
tr>
directories
Just as a drawer is a space where one keeps folders in a file cabinet, a directory is a place to store folders on a computer For instance, you could have a directory called "teaching" that contains individual file folders filled with information about each class that you teach Directories contain folders (or subdirectories), and folders contain files
directories
The 'containers' or 'folders' in which we keep files on the computer
directories
plural of directory
directories
Build a filesystem structure Files and other directories are listed in a directory file 'x' lies in directory 'y' if its name is listed in this directory Because there are branches of subdirectories within other directories, this is often referred to as a directory tree If you want to see another directory, you can change into it Files can be compared to the leaves of the directory tree which cannot (quite logically) contain any more subdirectories (branches) Directories follow the same restrictions as files The special directories ' ' and ' ' refer to the directory itself and to its parent directory in filesystem hierarchy
directories
Indexes of Web sites, organized by subject
directories
Collections of data, typically grouped by subject matter In the case of Internet directories, these are usually searchable databases, which have been collected by computers or humans
directories
– places such as Yahoo & Magellan are directories – they hold full directories of information
directories
classified lists of names and adresses of individuals and organisations used in selling for prospecting for new accounts and in marketing research as sources of secondary data
directories
lists of selected resources (multi-subject)
directories
publications / web sites listing names of people, organizations, places or titles of publications in an organized fashion Directories of news sources usually provide additional information such as addresses, subscription information, circulation figures, etc
directories
A website that features gathered and categorized information on other websites on the net Sort of like a search engine but not quite the same, because it only "bookmarks" sites Also, the sites are hand picked, so only the best of them get to be listed
directories
Features that help people find the content they want on the Web The user types in key words and the directory retrieves a list of Web sites with titles containing those words
directories
A World Wide Web directory is a Web Site that is used to locate web sites and web pages in predefined areas of interest For each of these predefined areas the directory provides a set of hypertext links to all the Web pages that fall within that area of interest More details
directories
- Reference books which provide listing of people, associations, institutions, companies, etc , as well as identifying information as addresses, telephone numbers, personnel, publications, and other unique data (ND)
directories
Often alphabetical listings of residents or members, used for compiling lists
directories
A human edited index of Web sites categorized for easy searching Yahoo, Open Directory and LookSmart are the most popular
ex-directory
(British usage)
ex-directory
If a person or their telephone number is ex-directory, the number is not listed in the telephone directory, and the telephone company will not give it to people who ask for it. a person or telephone number that is ex-directory is not in the public telephone book American Equivalent: unlisted
ex-directory
(of telephone numbers) not in the telephone directory; "an ex-directory number"
home directory
user directory, directory which is accessible to the user and which contains work files
parent directory
directory above the current directory on the directory tree, directory to which the current directory belongs
parent directory
A directory that contains subdirectories and files In graphical user interface applications, this may be called the parent folder
parent directory
the directory immediate above the current directory within which the current directory resides It is denoted by a " " symbol For example, if the current directory were /www/mhome/jdoe/www, typing "cd " would make the current directory /www/mhome/jdoe
parent directory
The directory in which another directory resides The directory that is contained in the parent is called a subdirectory
parent directory
The directory that contains the current working directory That is the current working directory is a subdirectory of the parent directory
parent directory
A directory or folder that is one level above the current (child) directory Any parent directory can be accessed using the short cut ( ) two periods For example: dir would produce a list of the files held in the parent directory
parent directory
The parent directory is the directory immediately "above" the current directory tree (the tree is an upside-down tree for historical reasons)
parent directory
Any directory that has one or more levels of directories beneath it in a cell namespace A directory is the parent of any directory immediately beneath it in the hierarchy
parent directory
(n ) A directory containing the working directory or the directory of interest
parent directory
A directory that contains other directories
parent directory
the directory that is one level above the current directory
parent directory
A relative term that refers to a directory that contains another directory If directory A contains directory B, then A is the parent directory of B
parent directory
In a database, the main file containing basic information about an item One or more child files can be created with more detailed information
root directory
main directory, main section of a hard disk or diskette from which all other directories branch out
telephone directory
A telephone directory is the same as a telephone book. a book containing a list of the names, addresses, and telephone numbers of all the people in a particular area = phone book
telephone directory
telephone book, telephone guide, guide to telephone numbers which is arranged according to alphabetical order or according to professional classifications
telephone directory
a directory containing an alphabetical list of telephone subscribers and their telephone numbers
directory