izin verme

listen to the pronunciation of izin verme
Türkçe - İngilizce
empowering
(Bilgisayar) disallow
(Kanun) licentiation
toleration
permitting
(Bilgisayar) deny
(Hukuk) granting
excuse
izin vermek
let

I opened the window to let in some fresh air. - Biraz temiz havanın girmesine izin vermek için pencereyi açtım.

I stood aside to let them pass. - Onların geçmesine izin vermek için kenarda durdum.

izin vermek
permit
izin vermek
allow

Tom stepped aside to allow Mary to pass. - Tom Mary'nin geçmesine izin vermek için kenara çekildi.

You have to allow for the boy's age. - Çocuğun yaşı nedeniyle izin vermek zorundasın.

izin vermek
warrant
izin vermek
consent
izin vermek
{f} enable
izin vermek
{f} authorize
izin ver
(Bilgisayar) allow

After a heated discussion, a compromise was adopted. Smokers will be allowed to smoke in the smoking corner. - Hararetli bir tartışmadan sonra,uzlaşma sağlandı.Sigara içme köşesinde sigara içenlerin sigara içmesine izin verilecek.

My father won't allow me to keep a dog. - Babam benim köpek bakmama izin vermez.

izin ver
(Bilgisayar) allow cookie
izin ver
(Bilgisayar) permit only
izin vermek
(Askeri) discharge
izin vermek
tolerate
izin vermek
(Dilbilim) let loose
izin vermek
(deyim) give one's blessing
izin vermek
give permission
izin vermek
allow to be
izin vermek
authoritize
izin vermek
authorization
izin vermek
give green light
izin vermek
be in the clear
izin vermek
give somebody the green light
izin vermek
stand for
izin vermek
admit
izin vermek
allowed
izin vermek
allow to
izin vermek
have

You have to let me talk to her. - Onunla konuşmama izin vermek zorundasın.

You have to let me talk to him. - Onunla konuşmama izin vermek zorundasın.

izin vermek
make allowances for
izin ver
let

Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. - Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler.

Will you kindly let me have a look at it? - Lütfen ona bir göz atmama izin verir misin?

izin ver
let&
izin ver
{f} permit

It was not permitted that the inhabitants trespass in the area. - Burada oturanların bu alandan geçmelerine izin verilmedi.

They were not permitted to cross into Canada. - Onların Kanada'ya geçmeleri için izin verilmedi.

izin ver
{f} permitted

He decided that if God didn't exist then everything was permitted. - Tanrı olmasaydı, o zaman her şeye izin verileceğine karar verdi.

They were not permitted to cross into Canada. - Onların Kanada'ya geçmeleri için izin verilmedi.

izin ver
{f} consent

His mother will not consent to his going there alone. - Annesi onun oraya yalnız gitmesine izin vermeyecek.

If I'd known that it would come to this, I would have never consented. - İşin buraya geleceğini bilseydim, izin vermezdim.

izin ver
{f} allowed

Talking in the library is not allowed. - Kütüphanede konuşmaya izin verilmiyor.

After a heated discussion, a compromise was adopted. Smokers will be allowed to smoke in the smoking corner. - Hararetli bir tartışmadan sonra,uzlaşma sağlandı.Sigara içme köşesinde sigara içenlerin sigara içmesine izin verilecek.

izin ver
allow to
izin ver
{f} permitting

I will come, weather permitting. - Hava izin verirse, gelirim.

izin ver
make allowances for
izin ver
made allowances for
izin ver
allow to be
izin vermek
say the word
izin vermek
free
izin vermek
countenance
izin vermek
empower
izin vermek
excuse
izin vermek
admit to
izin vermek
to give permission
izin vermek
suffer
izin ver
countenance
izin ver
allowto
izin vermek
{f} license
izin vermek
{f} authorise
izin vermek
{f} indulge
izin vermek
{f} sanction
izin vermek
permit of
izin vermek
give smb. notice
izin vermek
give smb. the green light
izin vermek
brook
izin vermek
{f} licence
izin vermek
a) to give permission, to consent b) to let, to allow, to permit c) to license, to licence d) to discharge
izin vermek
licence [Brit.]
izin vermek
(Hukuk) to license
izin vermek
1. to give permission. 2. (Askeriye) to discharge. 3. obs. to dismiss, fire
seni üzmesine izin verme
don't let it get to you
Türkçe - Türkçe

izin verme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

İzin verme
(Hukuk) MÜSAAFE
izin verme