kurbağa

listen to the pronunciation of kurbağa
Türkçe - İngilizce
{i} frog

Tadpoles become frogs. - Tetarlar kurbağa olurlar.

This meadow abounds in frogs. - Bu çayır kurbağa doludur.

paddock
batrachian
(Tabiat Doğa) (kurbağagiller, Fam: kurbağalar) frog
frog rammer
(Hayvan Bilim, Zooloji) toad

I can't distinguish a frog from a toad. - Bir kurbağayı bir kara kurbağasından ayırt edemiyorum.

I cannot distinguish a frog from a toad. - Kurbağayı kara kurbağasından ayırt edemem.

bullfrog
croaker
batrschian
kurbağa adam
frogman
kurbağa ağaca çıkınca
When pigs learn to fly
kurbağa gibi
croaky
kurbağa gibi ses çıkarmak
croak
kurbağa testi frog test
(for determining pregnancy)
kurbağa yavrusu
tadpole
kurbağa yumurtası
frog spawn
kuyruklu kurbağa
tadpole
kurbağalar
frogs

Frogs are afraid of snakes. - Kurbağalar yılanlardan korkarlar.

Two frogs are sitting on the bank, when it starts to rain. One of them says, Quick, get in the water so we don't get wet. - İki kurbağa dere kenarında otururken yağmur yağmaya başlar. Kurbağalardan biri diğerine şöyle der: Çabuk suya gir, yoksa ıslanacağız.

boynuzlu kurbağa
horny frog
kara kurbağa
(Tabiat Doğa) (kurbağagiller, Fam: Bufonidae) [syn.: kara kurbağa, otlubağa, siğilli kurbağa] toad
kırmızılı kurbağa
(Tabiat Doğa) (kurbağagiller) fire bellied toad
sarı karınlı kurbağa
(Tabiat Doğa) (kurbağagiller, Fam: Discoglossidae) yellow-bellied toad
yenilebilir bir kurbağa
nymph
yeşil kurbağa
greenback
yeşil su kurbağa
(Tabiat Doğa) (kurbağagiller, Fam: kurbağalar) green frog
çayır kurbağa
(Tabiat Doğa) (kurbağagiller, Fam: kurbağalar) frog, common frog
Türkçe - Türkçe
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yürüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
bağa
(Osmanlı Dönemi) MAK'ADE
(Osmanlı Dönemi) DAFADİ
(Osmanlı Dönemi) KURRE
(Osmanlı Dönemi) BÜRKE
guk
kurbağa adam
Balık adam
kurbağa balığı
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balık (Uranoscopus scaber)
kurbağa balığıgiller
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası
kurbağa otu
Düğün çiçeğigillerden bir bitki (Bufonia)
kurbağa testi
Kadının gebe olup olmadığını anlamak için, idrarının kurbağa karnına şırınga edilmesi yoluyla yapılan test
kuyruklu kurbağa
Yumurtadan yeni çıkmış ve evrim geçirmemiş yavru kurbağa
Haşlanmış kurbağa sendromu
Kişinin etrafındaki değişikliğe yavaş yavaş alışması ve bu değişikliğin yavaş yavaş kendine zarar verdiğiini farketmemesi durumu
Kurbağalar
kuyruksuzlar
kurbağalar
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfına giren bir takım
kurbağa