publish the banns

listen to the pronunciation of publish the banns
İngilizce - Türkçe
nikâh kâğıtlarını asmak
evliliği ilân etmek
(isim)kâh kâğıtlarını asmak, evliliği ilân etmek
bir çiftin belirli bir tarihte evleneceklerini ilan etmek, nikâh kâğıtlarını askıya çıkarmak
publish the banns