ilan etme

listen to the pronunciation of ilan etme
Türkçe - İngilizce
declaration
advertising
indiction
announcement
promulgation
publicity
ilan etmek
declare

In Belgium, Flemish people want to declare their independence someday. - Belçika'da Flaman halkı bir gün bağımsızlığını ilan etmek istiyor.

Use the video to declare your love! - Aşkını ilan etmek için video kullan!

ilan etmek
(Hukuk) announce
ilan etmek
{f} publicize
ilan etmek
advertise
ilan etmek
give out
ilan etmek
proclaim
ilan etmek
noisearound
ilan etmek
parade
ilan etmek
blow the whistle on
ilan etmek
profess
ilan etmek
make a declaration
ilan etmek
denounce
ilan etmek
promulgate
ilan etmek
pronounce
ilan etmek
certify
ilan etmek
name
ilan etmek
make known
ilan etmek
vote
ilan etmek
cry
ilan et
proclaim

Iran proclaimed war against the US. - İran ABD'ye karşı savaş ilan etti.

Mustafa Kemal Ataturk proclaimed the Turkish Republic in 1923. - Mustafa Kemal Atatürk, 1923'de Türkiye Cumhuriyetini ilan etti.

ilan et
make a declaration
ilan et
announce

He officially announced himself as a candidate. - Kendisini resmen aday olarak ilan etti.

They announced the date of their wedding in the newspaper. - Onlar gazetede düğünlerinin tarihini ilan ettiler.

ilan et
made a declaration
ilan etmek
give forth
ilan etmek
post
ilan etmek
preconize
ilan etmek
to declare
aziz ilan etme
beatification
ilan et
declassify
ilan etmek
{f} enunciate
ilan etmek
noise about
ilan etmek
publish
ilan etmek
trumpet forth
ilan etmek
{f} bill
ilan etmek
blazon out
ilan etmek
{f} annunciate
ilan etmek
clarion
ilan etmek
{f} advertize
ilan etmek
tell the world
ilan etmek
noise abroad
ilan etmek
blaze abroad
ilan etmek
(alkışlarla) acclaim
ilan etmek
blazon abroad
ilan etmek
trumpet
ilan etmek
1. to announce, proclaim, declare, promulgate. 2. to show, manifest
ilan etmek
a) to declare, to announce b) to proclaim c) to advertise
ilân etmek
avow
resmen ilan etme
promulgation
yasa dışı ilan etme
(Kanun) illegitimation
Türkçe - Türkçe
ilan etme