ilan etmek

listen to the pronunciation of ilan etmek
Türkisch - Englisch
declare

Use the video to declare your love! - Aşkını ilan etmek için video kullan!

In Belgium, Flemish people want to declare their independence someday. - Belçika'da Flaman halkı bir gün bağımsızlığını ilan etmek istiyor.

(Hukuk) announce
advertise
proclaim
give out
make known
pronounce
vote
cry
name
certify
denounce
make a declaration
profess
blow the whistle on
parade
promulgate
noisearound
noise abroad
1. to announce, proclaim, declare, promulgate. 2. to show, manifest
blaze abroad
trumpet
annunciate
enunciate
bill
trumpet forth
publish
a) to declare, to announce b) to proclaim c) to advertise
post
blazon abroad
preconize
clarion
publicize
blazon out
noise about
(alkışlarla) acclaim
advertize
tell the world
give forth
to declare
avow
ilan etmek alkışlarla
acclaim
ilan etme
declaration
ilan etme
indiction
ilan etme
advertising
suçlu ilan etmek
outlaw
ilan et
make a declaration
ilan et
proclaim

Iran proclaimed war against the US. - İran ABD'ye karşı savaş ilan etti.

Mustafa Kemal Ataturk proclaimed the Turkish Republic in 1923. - Mustafa Kemal Atatürk, 1923'de Türkiye Cumhuriyetini ilan etti.

ilan et
announce

They just announced that on the radio. - Az önce onu radyoda ilan ettiler.

He officially announced himself as a candidate. - Kendisini resmen aday olarak ilan etti.

ilan et
made a declaration
ateşkes ilan etmek
(Hukuk) to declare a cease fire
aziz ilan etmek
sanctify a person who has died (Catholic)
aziz ilan etmek
beatify
aziz ilan etmek
bless
duyurmak / ilan etmek
(Hukuk) to announce
evliliği ilân etmek
put up the banns
evliliği ilân etmek
publish the banns
iflas ilan etmek
to declare barkruptcy
iflas ilan etmek
declare bankruptcy
ilan et
declassify
ilan etme
promulgation
ilan etme
announcement
ilan etme
publicity
kral ilan etmek
acclaim smb. king
kral ilan etmek
proclaim smb. king
kral ilan etmek
acclaim smb. as king
resmen ilan etmek
declare formally
resmen ilan etmek
promulgate
savaş ilan etmek
proclaim war
savaş ilan etmek
to declare war (on/against sb)
seferberlik ilan etmek
(Politika, Siyaset) declare mobilization
vatan haini ilân etmek
proclaim smb. a traitor
Türkisch - Türkisch
Açıkça bildirmek
Bir durumu yayım yoluyla duyurmak
Bir durumu yaymak
İlân etmek
duyurmak
ilan etmek
Favoriten