iddia etme

listen to the pronunciation of iddia etme
Türkçe - İngilizce
alleging
(Kanun) allegation
claim of
{i} professing
iddia etmek
assert
iddia etmek
claim

Some claim that full-body scanners violate the Fourth Amendment. - Bazıları tam vücut tarayıcılarının dördüncü yasa değişikliğini ihlal ettiğini iddia etmektedir.

iddia etmek
allege
iddia etmek
contend
iddia etmek
argue
iddia et
{f} claim

John laid claim to the painting. - John tablo üzerinde hak iddia etti.

Tom claimed that he came from a rich family. - Tom zengin bir aileden geldiğini iddia etti.

iddia etmek
argue that
iddia etmek
insist
iddia etmek
affirm
iddia etmek
pretend to
iddia etmek
suggest
iddia etmek
maintain
iddia etmek
pretend
iddia etmek
call
iddia etmek
pontificate
iddia etmek
argue for something
iddia et
allege
iddia et
pontificate
iddia et
asseverate
iddia et
aver
iddia et
assert

She asserted that she was right. - O, haklı olduğunu iddia etti.

They asserted that it was true. - Onlar onun doğru olduğunu iddia ettiler.

iddia et
{f} pontificated
iddia etmek
aver
iddia etmek
declare
iddia etmek
purport
iddia etmek
{f} profess
iddia etmek
claimed
iddia etmek
alledge
iddia et
alleged
iddia etmek
enunciate
iddia etmek
put forward
iddia etmek
declare oneself
iddia etmek
argue for smth
iddia etmek
press home
iddia etmek
asseverate
iddia etmek
put forth
iddia etmek
1. to claim, assert; to allege. 2. to pretend. 3. to be obstinate, insist obstinately
iddia etmek
protest
iddia etmek
attest
iddia etmek
(Hukuk) to claim, to assert, to affirm
iddia etmek
a) to claim, to assert, to allege, to protest, to maintain b) to pretend, to purport c) to insist
iddia etmek
{f} plead
tekrar iddia etme
reaffirmation
Türkçe - Türkçe

iddia etme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

iddia etmek
Sözünde direnmek, bir iddia ileri sürmek
İddia etmek
savlamak
iddia etme