echelon

listen to the pronunciation of echelon
İngilizce - Türkçe
aşama
kademe
basamak
basamaklı diziliş/basamak
paralel olarak dizmek
{i} diziliş
{i} paralel dizilme
(Askeri) KADEME: 1. Bir karargahın tali kısımları; örneğin ileri kademe "forward echelon", geri kademe "rear echelon" gibi. 2. Ayrı komuta seviyeleri. Örneğin; bir alaya nazaran tümen üst, tabur alt kademedir. 3. Derinliğine bir emir ve komuta sisteminin; taarruz kademesi, destek kademesi, ihtiyat kademesi gibi, belli başlı bir muharebe vaziyeti verilmiş bir parçası. 4. Tali kısımların birbirinin gerisinde, yana doğru, aynı yönde, eşit aralıklarla uzanması
i., ask. kademe
echelon matrix
(Bilgisayar,Teknik) basamaklı matris
echelon of attack
(Askeri) taarruz kademesi
echelon cloud
kademeli bulut
echelon above corps
kolordu yukarıda kademe
echelon grating
kademe ızgara
Echelon 1
(Askeri) Kademe 1
Echelon 2
(Askeri) Kademe 2
Echelon 3; electromagnetic environmental effects
(Askeri) Kademe 3; elektromanyetik ortam etkileri
Echelon 4
(Askeri) Kademe 4
Echelon 5
(Askeri) Kademe 5
echelon clouds
(Meteoroloji) kademeli bulutlar
echelon displacement
(Askeri) Mevzi değiştirme
echelon fissures
(Çevre) eşelon çatlaklar
echelon formation
(Askeri) KADEMELİ DÜZEN: Bak. "echelon"
echelon formation
(Askeri) Kademe düzeni
echelon maintenance
(Askeri) KADEME BAKIMI: Malzeme ve teçhizatın bakım ve onarımı ile ilgili sistem. Bu sistemde, çeşitli teşkillerdeki personel, aletler, ikmal maddelerinin mevcudiyeti ve zaman kavramı dikkate alınarak, işler, 1 nci; 5 nci kademeler arasında bölüştürülmüştür. Bu kademeler için bak. "first echelon maintenance", "second echelon maintenance", "third echelon maintenance", "fourth echelon maintenance", "fifth echelon maintenance"
echelon matrix
basamakli matris
echelon of attack
(Askeri) TAARRUZ KADEMESİ: Bir taarruzun dalgalarından biri; taarruz eden birliğin kısımlarından biri. Buna "attack echelon" da denir
attack echelon
(Askeri) taarruz kademesi
command echelon
komuta kademesi
fourth echelon maintenance
(Askeri) dördüncü kademe bakımı
rear echelon
(Askeri) geri kademe
reserve echelon
(Askeri) ihtiyat kademesi
striking echelon
(Askeri) müsademe kademesi
row reduced echelon
Echelon matriksinde sıfırdan farklı, soldan ilk elemanların "1" değerini aldığı ve bulundukları sütundaki diğer satır elemanlarının sıfır olduğu matriks
advance by echelon
(Askeri) KADEMELİ İLERLEME: Bir komutanlığın, ayrı ayrı zamanlarda hareket eden münferit unsurlarla ilerlemesi
advance by echelon
(Askeri) Kademeli ilerleme
advanced echelon
(Askeri) ileri kademeli kuruluş
aeromedical evacuation; assault echelon; attenuation equalizer
(Askeri) havadan sıhhi tahliye; taarruz kademesi; etki zayıflaması dengeleyicisi
air echelon
(Askeri) HAVA KADEMESİ: Bir birliğin havadan yeni bir üs veya mahalle giden kısmı. Normal olarak, hava kademesi, öncünün arkasında ve yer kademesinin önünde bulunur
assault echelon
(Askeri) Taarruz kademesi
assault echelon
(Askeri) hücum kademesi
assault echelon
(Askeri) hücum dalgası
attack echelon
(Askeri) TAARRUZ KADEMESİ: Bak. "echelon" ve "echelon of attack"
combat echelon
(Askeri) MUHAREBE KADEMESİ: Bir teşkilin; esas görevi idari olan kısmından farklı olarak, muharebeye katılan kısmı
combat echelon
(Askeri) Muharebe kademesi
command echelon
(Askeri) KOMUTA KADEMESİ: Bak. "command element "
en échelon
basamak-benzeri dizilme
en échelon folds
aralıklı ve aşamalı kıvrımlar
en échelon structure
aralıklı ve aşamalı yapı
fifth echelon maintenance
(Askeri) beşinci kademe bakımı
fifth echelon maintenance
(Askeri) BEŞİNCİ KADEME BAKIMI: Gerideki sabit tesislerde yerleşmiş bakım ve ikmal birlikleri personeli tarafından yapılan malzeme ve donanım bakımı. Bu bakım malzeme ve parçaların yenileştirilmesini parça ve donanımın sınırlı imalini ve ast kademelere donanım ve malzeme ikmalini içine alır. Bak. "depot maintenance", "echelon of maintenance" ve "maintenance categories"
fifth echelon repair
(Askeri) BEŞİNCİ KADEME ONARIMI: Beşinci kademe bakımında yapılan onarım. Bak. "repair"
fifth echelon repair
(Askeri) beşinci kademe onarımı
first echelon maintenance
(Askeri) BİRİNCİ KADEME BAKIMI: Bir şoförün, operatörün veya mürettebatın yapabileceği onarım ve hizmet. Bak. "echelon maintenance", "maintenance categories"
forward echelon
(Askeri) İLERİ KADEME: Bir birlik karargahında, esas itibariyle, muharebenin taktik idaresi ile meşgul kısım. Ayrıca bakınız: "rear echelon". FORWARD EDGE OF THE BATTLE AREA: ASIL MUHAREBE HATTI: Kara muharebe birliklerinin yayıldıkları bir seri bölgenin -örtme kuvvetlerinin faaliyette bulundukları sahalar hariç- en ön sınırları. Bu sınırlar, ateş desteğini, kuvvetlerin mevzilenmesini veya birliklerin manevrasını koordine etmek için tayin edilir
fourth echelon maintenance
(Askeri) DÖRDÜNCÜ KADEME BAKIMI: Malzeme, donanım, komple parça ve parçaların teknik eleman ve ağır aletler kullanmak suretiyle yenileştirilmesi. Bak. "maintenance categories" ve "echelon maintenance"
ground echelon
(Askeri) YER KADEMESİ: Müşterek hava-yer harekatında, hava kuvvetlerinden ayırdetmek için, yerde vazife gören birliğe verilen ad
in echelon
kademeli
maintenance echelon
(Askeri) BAKIM KADEMESİ: Bakım safhalarını bölündüğü kademelerden herhangi biri. Bak. "maintenance categories"
motor movement by echelon
(Askeri) MOTORLU KADEMELİ NAKLİYAT: Bak. "shuttling"
rear echelon
(Askeri) (AIR SUPPORT) GERİ KADEME (HAVA ULAŞTIRMASI): Hava ulaştırma harekatında bir kuvvetin, indirme hedef bölgesinde kendisine ihtiyaç bulunmayan unsurları
rear echelon
(Askeri) GERİ KADEME: Bir karargahın, esas itibariyle, idari ve lojistik meseleleriyle meşgul olan kısım. Ayrıca bakınız: "forward echelon"
rear echelon
cephe gerisi karargâh
reconnaissance echelon
(Askeri) keşif kademesi
reconnaissance echelon
(Askeri) KEŞİF KADEMESİ: Kara keşfi yapan birlik veya unsur. Bir keşif kademesi bir zırhlı alayın bir kademesi olabilir
reserve echelon
(Askeri) İHTİYAT KADEMESİ: Herhangi bir kuvvetin ihtiyatını teşkil eden kuvvetler
sea echelon
(Askeri) DENİZ HAREKET KADEMESİ: Amfibi çıkarma esnasında nakliye sahasında kalan veya geri çekilen ve belirlenmemiş durumlar için hazır durumda belirli bir yerde faal halde olan saldırı nakliyesi
second echelon maintenance
(Askeri) İKİNCİ KADEME BAKIMI: Malzeme ve teçhizatı çalıştıran ve kullanan birliğin bakım kısmı tarafından yapılan bakım ve hizmet. Malzeme ve teçhizatı çalıştıran ve kullanan personel bu bakımı yapamaz. Bak. "echelon maintenance"
security echelon
(Askeri) EMNİYET KADEMESİ: Emniyet vazifesiyle, muharebe mevziinin ilerisinde bulunan kuvvetler. Emniyet kademesi, uçakları, örtme kuvvetini, ileri karakolunu ve mevzii emniyet tertibatını içine alır
service echelon
(Askeri) HİZMET KADEMESİ: Bir komutanlığın ikmal, tahliye, bakım ve idare işlerinden sorumlu tali bölümü
striking echelon
(Askeri) VURUŞ KADEMESİ, MÜSADEME KADEMESİ: Bir muharebe birliğinin asıl müsademe kuvveti, düşmanla bilfiil savaşan muharebe kuvveti. Buna (striking force) da denir
support echelon
(Askeri) ATEŞ DESTEK KADEMESİ: Komutanın manevra planını ateşleriyle destekleyen birlikler. Ayrıca bakınız: "base of fire"
third echelon maintenance
(Askeri) ÜÇÜNCÜ KADEME BAKIM: Malzeme ve teçhizatı kullanan birliğin yetkisi dışında olan ve seyyar bakım teşkilleri tarafından yapılabilen bakım, onarım ve parça değiştirmeleri. Ayrıca bak "echelon maintenance, maintenance category"
third echelon maintenance
(Askeri) üçüncü kademe bakım
third echelon maintenance
(Askeri) üçüncü kademe bakımı
İngilizce - İngilizce
an international SIGINT network to monitor and gather intelligence from satellite trunk communications
A level or rank in an organization, profession, or society
To form troops into an echelon
A formation of troops, ships, etc. in diagonal parallel rows
Also used adjectively; as, echelon distance
To place in echelon; to station divisions of troops in echelon
A formation of troops, ships, etc. in parallel rows with the end of each row projecting further than the one in front
a diffraction grating consisting of a pile of plates of equal thickness arranged stepwise with a constant offset a body of troops arranged in a line
An echelon in an organization or society is a level or rank in it. the lower echelons of society
The current electronic surveillance system used by the United States This complex system can monitor any electronic communication in the world Scary, huh
A diagonal line of riders, in which each rider is downwind of the rider immediately ahead It's a cooperative group, since each rider takes a turn in front, fighting the wind while the other riders are shielded from it
A subdivision of a headquarters; i e , forward echelon, rear echelon A separate level of command As compared to a regiment, a division is a higher echelon and a battalion is a lower echelon A fraction of a command in the direction of depth, to which a principal combat mission is assigned; i e , attack, support, or reserve echelon A formation with subdivisions placed one behind another, with lateral and even spacing to the same side(Joint Pub 1-02)
An arrangement of a fleet in a wedge or V formation
a body of troops arranged in a line
A multinational surveillance network, centered at Sugar Grove, WV, U S A, that intercepts all forms of electronic communications
a diffraction grating consisting of a pile of plates of equal thickness arranged stepwise with a constant offset
an arrangement of troops in which front and flanks are all protected
{i} level, rank; ranking
To take position in echelon
rank, level, or position
An arrangement of a body of troops when its divisions are drawn up in parallel lines each to the right or the left of the one in advance of it, like the steps of a ladder in position for climbing
A multinational survellance network, centered at Sugar Grove, WV, that intercepts all forms of electronic communications
Global system of electronic eavesdropping, thought to be used for commercial purposes as well as military spying Monitors millions of communications, uses computerised systems to target those of interest, by origin, destination, language or key words Targets tagged and forwarded to Fort Meade for analysis and action
echelon grating
A diffraction grating made of parallel glass plates, each of which extends slightly beyond the next, used to examine extremely fine structures through interferometry
rear echelon
That part of an army that is not needed to combat the enemy
rear echelon
The administrative and supply departments of an army
Schutzstaffel Protective Echelon
German in full Schutzstaffel ("Protective Echelon") Paramilitary corps of the Nazi Party. Founded in 1925 by Adolf Hitler as a personal bodyguard, it was directed from 1929 by Heinrich Himmler, who enlarged its membership from fewer than 300 to more than 250,000. Wearing black uniforms and special insignia (lightning-like runic S's, death's-head badges, and silver daggers), the SS considered itself superior to the SA, whom they purged on Hitler's orders in 1934. The corps was divided into the General SS (Allgemeine-SS), which dealt with police matters and included the Gestapo, and the Armed SS (Waffen-SS), which included the concentration-camp guards and the 39 regiments in World War II that served as elite combat troops. SS men were schooled in racial hatred and absolute obedience to Hitler. They carried out massive executions of political opponents, Roma (Gypsies), Jews, communists, partisans, and Russian prisoners. In 1946 the SS was declared a criminal organization at the Nürnberg trials
attack echelon
military unit positioned for an attack in offset parallel lines
decision-making echelon
system in which a decision must be approved by each level of authority (from the lowest to the highest)
echelons
plural of echelon
fighting echelon
front line soldiers, soldiers participating directly in combat
high echelon
high rank, high level
low echelon
low rank
lowest echelon
lowest level, people of the lowest income bracket, the poor
management echelon
levels of management
the command echelon
rank of commanders, level of those in charge
top echelon
wealthy people of a society, highest social class, aristocracy
top political echelon
highest level of politics
echelon