derecelendirilmiş

listen to the pronunciation of derecelendirilmiş
Türkçe - İngilizce
classified
(Bilgisayar) graduated
staggered
graded
derece
degree

The thermometer reads three degrees below zero. - Termometre sıfırın altında üç derece olarak okuyor.

The thermometer stood at 15 degrees. - Termometre 15 derecede durdu.

derece
rating

Tom's approval rating is dropping. - Tom'un onay derecesi düşüyor.

derece
extent

To some extent, you can control the car in a skid. - Bir dereceye kadar bir kızak arabasını kontrol edebilirsiniz.

I trust him to some extent. - Bir dereceye kadar ona güvenirim.

derece
rate
derece
scale

These are graded on a hundred-point scale. - Bunlar yüz puanlık bir ölçekte derecelendirilir.

derece
rank
derece
grade

Did you grade the tests? - Testleri derecelendirdin mi?

She got good grades in English. - O, İngilizcede iyi dereceler aldı.

derece
stage
derece
step
derece
temperature

My temperature is 38 degrees. - Benim ısım 38 derecedir.

To find degrees in centigrade, subtract 32 from the Fahrenheit temperature, then multiply by 5/9. - Santigrat dereceyi bulmak için, fahrenhayt ısıdan 32 çıkar, sonra 5/9 ile çarp.

derece
(Ticaret) points
derece
degrees

Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius. - Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi.

The exact temperature is 22.68 degrees Celsius. - Kesin sıcaklık 22.68 derece Celsiustur.

derece
(Bilgisayar) deg

The thermometer stood at 15 degrees. - Termometre 15 derecede durdu.

Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius. - Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi.

derece
range

Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer. - Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir.

derece
level

Water boils at 100 degrees Celsius at sea level. - Su, deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar.

Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels. - Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde.

derece
point

This is an extremely important point. - Bu son derece önemli bir konu.

Under normal conditions, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. - Normal şartlar altında, suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece.

derece
remove
derece
{i} pitch
derece
chop
derece
degree; rank, grade; extent, point; thermometer
derece
{i} gradation
derece
regulo
derece
stending
derece
clinical thermometer
derece
dignity
derece
notch
derece
{i} standard
derece
states
derece
{i} measure

The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular. - Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir.

derece
{i} thermometer

The thermometer says it's thirty degrees. - Termometre otuz derece olduğunu söylüyor.

The thermometer says it's thirty degrees in here. - Termometre burada otuz derece olduğunu söylüyor.

derece
degree , grade
derece
so ... (that)
derece
rank, degree, grade
derecelendirilmiş