gelişmemiş

listen to the pronunciation of gelişmemiş
Türkçe - İngilizce
unimproved
inchoate
undeveloped

The affluence of the United States is often contrasted with the poverty of undeveloped countries. - ABD'nin zenginliği genellikle gelişmemiş ülkelerin fakirliği ile karşılaştırılır.

The clitoris is really a small undeveloped penis. - Klitoris aslında gelişmemiş küçük bir penistir.

underdeveloped
immature

These guys are very immature. - Bu çocuklar çok gelişmemiş.

puny
backward
embryonic
undersized
unfledged
sucking
latent
abortive
seminal
bud
{s} rudimentary
geliş
coming

I'm looking forward to your coming to Japan. - Japonya'ya gelişini dört gözle bekliyorum.

Did you notice him coming in? - Onun içeri gelişini fark ettin mi?

geliş
{i} arrival

Ken is waiting for the arrival of the train. - Ken trenin gelişini bekliyor.

She informed him of her arrival. - O, gelişi hakkında onu bilgilendirdi.

gelişmemiş şey veya kimse
bud
geliş
arrivals
geliş
incidence
geliş
arrest
geliş
prosper
geliş
advent

The story revolves around a mysterious adventure. - Hikaye gizemli bir macera etrafında gelişiyor.

The advent of the euro is the beacon for the new millennium. - Euronun gelişi yeni binyılın işaretidir.

geliş
grew
geliş
{f} flourish

Legends of vampires flourish in the Balkans. - Vampir efsaneleri Balkanlar'da gelişir.

After First Contact, the material and spiritual development of humanity flourished. - İlk temastan sonra, insanlığın maddesel ve ruhsal gelişimi ilerledi.

geliş
{f} brew
geliş
build up

I want to build up my vocabulary. - Kelime haznemi geliştirmek istiyorum.

Reading helps you build up your vocabulary. - Okumak kelime dağarcığınızı geliştirmenize yardım eder.

geliş
{f} prospering
geliş
{f} growing

Trade between the two countries has been steadily growing. - İki ülke arasındaki ticaret sürekli gelişiyor.

geliş
comings
geliş
build#up
enfeksiyon gelişmemiş
(Tıp) uninfected
geliş
coming, advent, arrival
geliş
forthcoming
geliş
incoming
geliş
med. presentation (at birth)
geliş
coming, arriving, arrival; advent
tam gelişmemiş
rudimentary
tam gelişmemiş
rudimental
yeterince gelişmemiş
(deyim,Konuşma Dili) in embryo
Türkçe - Türkçe
cüce
geliş
Gelme işi veya biçimi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsatî
geliş
Gelme işi veya biçimi
İngilizce - Türkçe
bigaynır
Negative form of the verb 'gelişmek'
gelişmemiş