unimproved

listen to the pronunciation of unimproved
İngilizce - Türkçe
iyileşmemiş
sürülmemiş (toprak)
ıslah olmamış
işlenmemiş
sürülmemiş iyileşmemiş
unimproved road toprak
ıslah olmamış işlenmemiş
{s} gelişmemiş
{s} iyileştirilmemiş
{s} geliştirilmemiş
{s} düzelmemiş
{s} sürülmemiş
unimproved area
(Askeri) İSLAH EDİLMEMİŞ DEPOLAMA SAHASI: İkmal maddelerinin depo edilmesi için kullanılmakla beraber, depolama maksadıyla tesviye edilmemiş açık saha
unimproved road
toprak yol
unimproved terrain
(Askeri) Gayri meskun arazi
open unimproved storage space
(Askeri) DÜZELTİLMEMİŞ AÇIK DEPOLAMA SAHASI: Zemini, depolama maksadıyla düzeltilmemiş saha. Ayrıca bakınız: "storage space"
open unimproved wet space
(Askeri) DÜZELTİLMEMİŞ AÇIK SULU SAHA: Yüzücü teçhizatın depolanması için özel surette tahsis edilmiş ve bu maksatla kullanılmaya elverişli su sahası. Ayrıca bakınız: "storage"
İngilizce - İngilizce
{a} not improved, taught or occupied
Not tilled, cultivated, or built upon; yielding no revenue; as, unimproved land or soil
(of land) not cleared of trees and brush; in the wild or natural state; "a farm with 50 acres of unimproved and 68 acres of improved land"; "unimproved woodlands
not made more desirable or valuable or profitable; especially not made ready for use or marketing; "taxes on unimproved land are low"; "unimproved dirt roads"
Not improved; not made better or wiser; not advanced in knowledge, manners, or excellence
{s} lacking improvement
Not used; not employed; especially, not used or employed for a valuable purpose; as, unimproved opportunities; unimproved blessings
Not improved
unimproved