meeting

listen to the pronunciation of meeting
English - Turkish
toplantı

Yarın burada bir toplantı yapacağız. - We are going to have a meeting here tomorrow.

Dün gece Bay A bugünkü toplantıya katılamayacağını söylemek için beni aradı. - Last night, Mr. A called me up to say he couldn't attend today's meeting.

{i} miting

Dün mitinge çok az insan geldi. - Only a few people came to the meeting yesterday.

Tom gelinceye kadar mitinge başlamayacağız. - We won't start the meeting until Tom comes.

{i} buluşma

Tom'un patronuyla buluşması gerilimli idi. - Tom's meeting with his boss was very tense.

Eski arkadaşımla buluşmak çok hoştu. - Meeting my old friend was very pleasant.

{i} görüşme

Seninle görüşmeye can atıyorum. - I've been looking forward to meeting you.

Niçin görüşmeye katılamadığımın sebebi bu. - That's the reason why I couldn't attend the meeting.

{i} oturum
(Askeri) MİTİNG, TOPLANTI
{i} birleşme
{i} karşılaşma

Karşılaşmamız oldukça raslantıydı. - Our meeting was quite accidental.

Sanki onun benimle karşılaşmaktan çekindiğini hissettim. - I felt as if he shrank from meeting me.

{i} karşılama

Şirketimizin ilk önceliği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktır. - Our company's first priority is meeting our customers' needs.

Onu karşılamak amacıyla oraya gittim. - I went there for the purpose of meeting him.

bitişme
vuslat
uğrak
buluşma/topluluk/toplant
meeting place toplantı yeri
meydan toplantısı
Kuveykır kilise binası
summit meetingzirve toplantıse
meeting house toplant için kullanılan ev
cemaat
buluşma yeri

Bir dahaki sefere bir buluşma yeri kararlaştıracağız. - Next time we'll agree on a meeting place.

lika
telaki
meet
buluşmak

Meg Tom'la tekrar buluşmaktan mutluydu. - Meg was happy about meeting Tom again.

Seninle gerçek hayatta buluşmak harikaydı. - It was awesome to meet you in real life!

meet
karşılaşmak

Seninle burada karşılaşmak ne şans. - How lucky to meet you here.

Sanki onun benimle karşılaşmaktan çekindiğini hissettim. - I felt as if he shrank from meeting me.

meet
{f} karşılamak

Dünyanın pek çok yerinde, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli yiyecek yoktur. - In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.

Babamı karşılamak için havaalanına gittim. - I went to the airport to meet with my father.

meet
tanışmak

Peter, çocuksu kızlardan bıktı ve gerçekten olgun bir kadınla tanışmak istedi. - Peter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman.

Herkes seninle tanışmak istiyor.Sen ünlüsün! - Everyone wants to meet you. You're famous!

meet
görüşme yapmak
meet
görüşmek

Görüşmek istediğim Tom'dur. - It's Tom I want to meet.

Onunla görüşmek için oraya gittim. - I went there to meet him.

meeting minder
(Bilgisayar) toplantı defteri
meeting minutes
(Bilgisayar) toplantı tutanakları
meeting minutes
(Bilgisayar) toplantı defteri
meeting minutes
toplantı tutanağı
meeting of shareholders
(Ticaret) hissedarlar toplantısı
meeting place
toplanma yeri
meeting point
(Askeri) buluşma noktası
meeting rail
orta kayıt
meeting request
(Bilgisayar) toplantı isteği
meeting house
toplantı için kullanılan ev
meeting place
toplantı yeri
meeting place
randevu yeri
meeting place
uğrak
meeting each other
birbirlerini toplantı
meeting end to end or at the ends
Toplantı sonunda bitirmek veya ucunda
meeting expectations
Toplantı beklentileri
meeting host
toplantıya ev sahipliği
meeting house
toplantı evi
meeting in one point
bir noktada buluşma
meeting of minds
akıl toplantısı
meeting of witches
Cadıların toplantı
meeting place
buluşma yeri

Bir dahaki sefere bir buluşma yeri kararlaştıracağız. - Next time we'll agree on a meeting place.

meeting someone in a loving manner
sevgi dolu bir şekilde toplantı birisi
meeting together, coming together
Toplantı birlikte bir araya geliyor
meeting decline
(Bilgisayar) toplantı reddi
meeting engagement
(Askeri) Tesadüf muharebesi
meeting engagement
(Askeri) TESADÜF MUHAREBESİ: Hareket halinde ve muharebe hazırlığı tamamlanmış bir kuvvetin, hakkında yetersiz istihbarata sahip olduğu bir düşman kuvvetiyle çatıştığı zaman vukua gelen muharebe şekli. Düşman kuvvet, çatışma sırasında hareketsiz veya o da hareket halinde bulunabilir
meeting house
kilise
meeting name
(Bilgisayar) toplantı adı
meeting phase
toplantı aşaması
meeting planner
(Bilgisayar) toplantı planlayıcısı
meeting post
köşe dayağı
meeting post
karşılama desteği
meeting preparation
toplantı hazırlığı
meeting status
(Bilgisayar) toplantı durumu
meeting stile
orta seren
meeting stile
katlanır kapı sereni
meeting the demand
talebin karşılanması
meeting the demands
taleplerin karşılanması
meeting the needs
ihtiyaçların karşılanması
meeting tools
(Bilgisayar) toplantı araçları
meeting type
(Bilgisayar) toplantı türü
meet
yerine getirmek
meet
rastlamak

Boston'a gelmemin nedeni, evlenmeyi umduğum kadına rastlamaktır. - The reason I came to Boston is to meet the woman I hope to marry.

Sizin gibi hoş insanlara rastlamak enderdir. - It's rare to meet nice people like you.

meet
{i} yarışma

Yarın atletik yarışmaya katılmamız gerekiyor. - We are supposed to take part in the athletic meet tomorrow.

Atletik yarışma gelecek haftaya kadar ertelendi. - The athletic meet was put off until next week.

arrange meeting
(Bilgisayar) toplantı düzenle
chance meeting
tesadüf
conduct a meeting
toplantı yönetmek
conduct a meeting
toplantı yapmak
consumer meeting
tüketici toplantısı
evaluation meeting
değerlendirme toplantısı
host a meeting
(Bilgisayar) toplantı düzenle
host meeting
(Bilgisayar) toplantı düzenle
meet
karşıla

Beni istasyonda karşılamayı unutma. - Do not forget to meet me at the station.

Her zamanki saatte seni karşılayacağım. - I'll meet you at the usual time.

meet
rastlaşmak
meet
-e rastlamak
meet
yapmak

Tom seninle bir miting yapmak ister. - Tom wants to have a meeting with you.

Yarın öğleden sonra ilk olarak personel toplantısı yapmak istiyorum, bu yüzden konferans salonunu ayırır mısın? - I'd like to hold a staff meeting first thing tomorrow afternoon, so could you reserve the conference room?

meet
-e rast gelmek
meet
ile karşılaşmak
meet
yüzyüze gelmek
meet
ödemek (masraf/borç vb'ni)
meet
yüz yüze gelmek
meet
spor karşılaşmak
meet
birleşmek
meet
içtima etmek
meet
uygun

Şehir merkezinde buluşabiliriz. Bu sizin için uygun olur mu? - We could meet downtown. Would that be convenient for you?

Tom toplantıyı düzenlemek için uygun bir yer arıyor. - Tom is looking for a suitable place to hold the meeting.

notice of meeting
(Ticaret) toplantıya davet ilanı
ordinary general meeting
(Kanun) olağan genel kurul
outcome of meeting
toplantı neticesi
progress meeting
(İnşaat) hakediş toplantısı
recover meeting
(Bilgisayar) toplantı kurtar
result of meeting
toplantı neticesi
result of meeting
toplantının sonucu
result of meeting
toplantı sonucu
schedule a meeting
toplantı ayarlamak
succeed in meeting
rast getirmek
adjourn the meeting
oturumu ertelemek
annual general meeting
yıllık genel kurul toplantısı
board meeting
yönetim kurulu toplantısı
cabinet meeting
kabine toplantısı
clandestine meeting
gizli toplantı
committee meeting
komite toplantısı
company meeting
şirket toplantısı
confidential meeting
özel toplantı
emergency meeting
olağanüstü toplantı
extraordinary meeting
olağanüstü toplantı
general meeting
genel kurul
in meeting with
le toplantı yaparak
mass meeting
büyük miting
mass meeting
toplu gösteri
meet
doyurmak
meet
toplanmak
meet
yanıtlamak
meet
ödemek
meet
tatmin etmek
meet
buluş

Paris'te onunla buluşma şansım vardı. - I had a chance to meet him in Paris.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

parent-teacher meeting
veli toplantısı
plenary meeting
genel toplantı
prayer meeting
dua meclisi
preside over the meeting
toplantıya başkanlık etmek
round-table meeting
yuvarlak masa toplantısı
start a meeting
toplantıyı açmak
stockholders meeting
hissedarlar toplantısı
summit meeting
zirve konferansı
summit meeting
zirve toplantısı
town meeting
kasaba mitingi
meet
tanış/buluş/karşıla
meet
karşılama

Biz şirketimizin atletizm karşılamasına katıldık. - We participated in the athletic meet of our company.

Dünyanın pek çok yerinde, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli yiyecek yoktur. - In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.

Meet
tanış
Meetings
toplantılar
Meetings
toplk
a meeting
bir toplantı
chair a meeting
sandalye bir toplantı
discussion; meeting; convention
tartışma, toplantı, kongre
meet
karşılam
meet
rastla
meet
karşılaş(mak)
trilateral meeting
üçlü zirve,üçlü zirve toplantısı,üçlü görüşme
meet
{f} -e rastlamak, -e rast gelmek, ile karşılaşmak: I met Deniz by chance on my way to work. İşe giderken Deniz'e rastladım. 2
meet
{s} münasip
meet
atletizm yanşması
meet
{i} (atletizm ve yüzme dallarında) karşılaşma, yarışma
meet
{f} (met)
meet
{f} başına gelmek
meet
{i} karşılaşma

Onunla karşılaşmadan önce, Pizzaro adamlarının ve silahlarının çoğunu kasaba yakınında sakladı. - Before meeting him, Pizzaro hid many of his men and guns near the town.

Ben, atletizm karşılaşmalarına katıldım. - I took part in the athletic meeting.

meet
buluşma

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

meet
rast gelmek
meet
değmek
meet
dokunmak
meet
{f} bulmak
meet
{f} uğramak
meet
(Avrupa Birliği) bir araya gelmek, buluşmak
meet
karşı karşıya gelmek
meet
{f} kavuşmak
English - English
A place or instance of junction or intersection

Earthquakes occur at the meeting of tectonic plates.

A gathering of people/parties for a purpose

We need to have a meeting about that soon.

Present participle of meet
An encounter between people, even accidental

They came together in a chance meeting on the way home from work.

The people at such a gathering, as a collective

What has the meeting decided.

{n} an assembly, congregation, conflux
One of three kinds of synchronous communication supported by Forum: a chat session, a Forum eMeeting, or a meeting in the PlaceWare forum
the social act of assembling for some common purpose; "his meeting with the salesmen was the high point of his day" a casual or unexpected convergence; "he still remembers their meeting in Paris"; "there was a brief encounter in the hallway" a formally arranged gathering; "next year the meeting will be in Chicago"; "the meeting elected a chairperson" a small informal social gathering; "there was an informal meeting in my livingroom
a small informal social gathering; "there was an informal meeting in my livingroom
A congregation; a collection of people; a convention; as, a large meeting; an harmonious meeting
a small informal social gathering; "there was an informal meeting in my livingroom"
a casual or unexpected convergence; "he still remembers their meeting in Paris"; "there was a brief encounter in the hallway"
A gathering of individuals such as a retreat, task force, think tank, committee, focus group, conference, or convention
Meetings are Entries with a specific start and end times that are scheduled in time slots in the user’s Agenda Users can invite other users and resources to Meetings, set Reminders for them and make them recur on a regular basis
the act of joining together as one; "the merging of the two groups occurred quickly"; "there was no meeting of minds"
means a physical meeting of a group of people, normally to discuss a particular topic
An assembly of computer experts coming together to decide what person or department not represented in the room must solve the problem
a place where things merge or flow together (especially rivers); "Pittsburgh is located at the confluence of the Allegheny and Monongahela rivers"
An assembly for worship; as, to attend meeting on Sunday; in England, applied distinctively and disparagingly to the worshiping assemblies of Dissenters
Quaker term for a religious gathering
{i} date, rendezvous; gathering, assembly; get together; confluence; encounter
A gathering among business people to discuss their business
An entry in the Dates application for a specific time during the day People can be invited and the meeting can be scheduled for a particular location See also Dates Source: NPG
A period of time in which teachers and students of a specific course section come together
An encounter between people
A junction, crossing, or union; as, the meeting of the roads or of two rivers
When you meet someone, either by chance or by arrangement, you can refer to this event as a meeting. In January, 37 years after our first meeting, I was back in the studio with Denis = encounter
the social act of assembling for some common purpose; "his meeting with the salesmen was the high point of his day"
A coming together; an assembling; as, the meeting of Congress
a formally arranged gathering; "next year the meeting will be in Chicago"; "the meeting elected a chairperson"
A meeting is an event in which a group of people come together to discuss things or make decisions. Can we have a meeting to discuss that? business meetings. You can also refer to the people at a meeting as the meeting. The meeting decided that further efforts were needed
One of two kinds of synchronous communication supported by Forum: a chat session or a meeting in the PlaceWare forum
meeting room
A room in a building, such as an office building, set aside for the use of people to hold meetings
meeting rooms
plural form of meeting room
meeting up
Present participle of meet up
meeting each other
seeing each other, getting together, assembling together
meeting expectations
fulfilling expectations
meeting host
The person who has scheduled the meeting Participants join a meeting by connecting to the host
meeting host
The person to whom the participants connect when they join the meeting Typically, the host is the also the person running the meeting
meeting house
A meeting house is a building in which certain groups of Christians, for example Quakers, meet in order to worship together
meeting house
columbine of eastern North America having long-spurred red flowers
meeting of the Board of Governors
assembly of the directors, meeting of the top management
meeting place
A meeting place is a place where people meet. a building or place where people meet
meeting place
committee house
meeting point
place where people or groups plan to meet; point at which opposing people arrive at a compromise
meeting-house
a building where Quakers (=a Christian religious group) pray together
Sunday-go-to-meeting
of clothes, suitable for wearing to church; one's best
kick off meeting
Alternative spelling of kick-off meeting
kick-off meeting
The first official meeting of a group of people who will be working together on a project. The agenda will usually include introductions, statement(s) of mission, and organization of teams or working-groups. The implication is that there will be more meetings to follow
kickoff meeting
Alternative spelling of kick-off meeting
meet
A gathering of riders, their horses and hounds for the purpose of foxhunting
meet
To be introduced to someone

pleased to meet you.

meet
To French kiss someone

Would you meet her?.

meet
the greatest lower bound, an operation between pairs of elements in a lattice, denoted by the symbol \and (mnemonic: half an M)
meet
An act of French kissing someone
meet
To come face to face with someone by arrangement

Shall we meet at 8 p.m in our favorite chatroom?.

meet
A meeting of two trains in opposite directions on a single track, when one is put into a siding to let the other cross. (Antonym: a pass.)
meet
To adjoin, be physically touching

The forest meets the sea along this part of the coast.

meet
To come together in conflict

And therewythall they spurred their horsys, and mette togydirs so harde that Sir Epynogrys smote downe Sir Dynadan.

meet
A meeting

OK, let's arrange a meet with Tyler and ask him.

meet
to gather for a formal discussion

I met with them several times.

meet
A sports competition, especially for athletics or swimming
meet
To touch or hit something while moving

The right wing of the car met the column in the garage, leaving a dent.

meet
To play a match

England and Holland will meet in the final.

meeting.
mtg
race meeting
A series of horse races at a particular racecourse on a particular day
meet
{a} fit, proper, suitable, becoming
meet
{v} to come together join, unite, face, find, encounter
kick-off meeting
A meeting at the beginning of the project or at the beginning of a major phase of the project to align peoples' understanding of project objectives, procedures and plans, and to begin the team-building process
meet
knife
meet
fill or meet a want or need meet by design; be present at the arrival of; "Can you meet me at the train station?"
meet
If someone meets their death or meets their end, they die, especially in a violent or suspicious way. Jacob Sinclair met his death at the hands of a soldier
meet
To converge and finally touch or intersect
meet
to come in contact with by approach from an opposite direction; to come upon or against, front to front, as distinguished from contact by following and overtaking
meet
collect in one place; "We assembled in the church basement"; "Let's gather in the dining room"
meet
The greatest lower bound of two elements of a lattice
meet
If you meet something such as a problem or challenge, you deal with it satisfactorily or do what is required. They had worked heroically to meet the deadline
meet
assemble
meet
If two sportsmen, teams, or armies meet, they compete or fight against one another. The two women will meet tomorrow in the final when England last met the Aussies in a cricket Test match
meet
If you meet a situation, attitude, or problem, you experience it or become aware of it. I honestly don't know how I will react the next time I meet a potentially dangerous situation = come across, encounter
meet
The place where two lines meet is the place where they join together. Parallel lines will never meet no matter how far extended The track widened as it met the road
meet
to make ends meet: see end there's more to this than meets the eye: see eye to meet someone's eyes: see eye to meet someone halfway: see halfway to meet your match: see match
meet
Same as call
meet
To assemble together; to congregate; as, Congress meets on the first Monday of December
meet
formulae You use meet in expressions such as `Pleased to meet you' and `Nice to have met you' when you want to politely say hello or goodbye to someone you have just met for the first time. `Jennifer,' Miss Mallory said, `this is Leigh Van-Voreen.' --- `Pleased to meet you,' Jennifer said I have to leave. Nice to have met you
meet
a meeting at which a number of athletic contests are held
meet
come together, as in: Would you like to meet for lunch next week?
meet
To join, or come in contact with; esp
meet
If you meet someone, you are introduced to them and begin talking to them and getting to know them. Hey, Terry, come and meet my Dad
meet
To come together with hostile purpose; to have an encounter or conflict
meet
satisfy or fulfill; "meet a need"; "this job doesn't match my dreams"
meet
be in direct physical contact with; make contact; "The two buildings touch"; "Their hands touched"; "The wire must not contact the metal cover"; "The surfaces contact at this point"
meet
A meet is an event in which athletes come to a particular place in order to take part in a race or races. John Pennel became the first person to pole-vault 17 ft., at a meet in Miami, Florida
meet
If you do not meet someone's eyes or meet someone's gaze, you do not look at them although they are looking at you, for example because you are ashamed. He hesitated, then shook his head, refusing to meet her eyes
meet
satisfy a condition or restriction; "Does this paper meet the requirements for the degree?"
meet
An assembling together; esp
meet
an organized competition between two (or more) wrestling teams
meet
get together socially or for a specific purpose
meet
If two or more people meet, they go to the same place, which they have earlier arranged to do, so that they can talk or do something together. We could meet for a drink after work Meet me down at the beach tomorrow, at 6am sharp. Meet up means the same as meet. We tend to meet up for lunch once a week My intention was to have a holiday and meet up with old friends
meet
suitable; right; proper
meet
When a group of people such as a committee meet, they gather together for a particular purpose. Officials from the two countries will meet again soon to resume negotiations The commission met 14 times between 1988 and 1991
meet
be adjacent or come together; "The lines converge at this point"
meet
get to know; get acquainted with; "I met this really handsome guy at a bar last night!"; "we met in Singapore"
meet
experience as a reaction; "My proposal met with much opposition"
meet
You can say that someone meets with success or failure when they are successful or unsuccessful. Attempts to find civilian volunteers have met with embarrassing failure
meet
If you meet someone, you happen to be in the same place as them and start talking to them. You may know the other person, but be surprised to see them, or you may not know them at all. I have just met the man I want to spend the rest of my life with He's the kindest and sincerest person I've ever met We met by chance. Meet up means the same as meet. When he was in the supermarket, he met up with a buddy he had at Oxford They met up in 1956, when they were both young schoolboys
meet
To satisfy; to comply with
meet
To come face to face with by accident; to encounter
meet
Competition designed to be a learning experience By implementing what has been learned in practice, the swimmer tests himself against the clock to see how he is improving
meet
Suitable; fit; proper; appropriate; qualified; convenient
meet
contend against an opponent in a sport, game, or battle; "Princeton plays Yale this weekend"; "Charlie likes to play Mary"
meet
To come in collision with; to confront in conflict; to encounter hostilely; as, they met the enemy and defeated them; the ship met opposing winds and currents
meet
Meetly
meet
fill or meet a want or need
meet
To come together by mutual concessions; hence, to agree; to harmonize; to unite
meet
To come together by mutual approach; esp
meet
suitable
meet
meet by design; be present at the arrival of; "Can you meet me at the train station?"
meet
experience as a reaction; "My proposal met with much opposition
meet
A series of events held in one swimmers program
meet
{s} gainly, suitable, proper (Old English)
meet
If your eyes meet someone else's, you both look at each other at the same time. Nina's eyes met her sisters' across the table I found myself smiling back instinctively when our eyes met
meet
If something meets a need, requirement, or condition, it is good enough to do what is required. The current arrangements for the care of severely mentally ill people are inadequate to meet their needs Out of the original 23,000 applications, 16,000 candidates meet the entry requirements. = satisfy
meet
to come in contact, or into proximity, by approach from opposite directions; to join; to come face to face; to come in close relationship; as, we met in the street; two lines meet so as to form an angle
meet
a series of events held in one place
meet
{i} encounter, place of meeting for a competition
meet
{f} encounter; come in contact with; assemble; come before; make acquaintance; satisfy; be on schedule; face or deal with someone or something
meet
A data abstraction can be thought of as a set of species The meet of two data abstractions A and B is the intersection of A and B In some cases, the intersection is a single species In terms of capabilities, the meet consists of species that have the capabilities of both A and B In the hierarchy diagram, the meet of A and B is the greatest lower bound of A and B The meet can be empty, of A and B have nothing in common See T13
meet
If two areas meet, especially two areas of land or sea, they are next to one another. It is one of the rare places in the world where the desert meets the sea. the southernmost point of South America where the Pacific and Atlantic oceans meet
meet
undergo or suffer; "meet a violent death"; "suffer a terrible fate"
meet
To perceive; to come to a knowledge of; to have personal acquaintance with; to experience; to suffer; as, the eye met a horrid sight; he met his fate
meet
(n ) There
meet
come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How nice to see you again!"
meet
If something such as a suggestion, proposal, or new book meets with or is met with a particular reaction, it gets that reaction from people. The idea met with a cool response from various quarters Reagan's speech was met with incredulity in the US
meet
To come up to; to be even with; to equal; to match; to satisfy; to ansver; as, to meet one's expectations; the supply meets the demand
meet
If you meet with someone, you have a meeting with them. Most of the lawmakers who met with the president yesterday said they backed the mission
meet
the assembling of huntsmen for the hunt; also, the persons who so assemble, and the place of meeting
meet
If you meet the cost of something, you provide the money that is needed for it. The government said it will help meet some of the cost of the damage As your income increases you will find less difficulty in finding the money to meet your monthly repayments
meet
If you meet someone off their train, plane, or bus, you go to the station, airport, or bus stop in order to be there when they arrive. Mama met me at the station Lili and my father met me off the boat Kurt's parents weren't able to meet our plane so we took a taxi
meet
get together socially or for a specific purpose satisfy or fulfill; "meet a need"; "this job doesn't match my dreams"
meet
When a moving object meets another object, it hits or touches it. You sense the stresses in the hull each time the keel meets the ground Nick's head bent slowly over hers until their mouths met
meet
To come into the presence of without contact; to come close to; to intercept; to come within the perception, influence, or recognition of; as, to meet a train at a junction; to meet carriages or persons in the street; to meet friends at a party; sweet sounds met the ear
meet
being precisely fitting and right; "it is only meet that she should be seated first"
meet
a meeting at which a number of athletic contests are held contend against an opponent in a sport, game, or battle; "Princeton plays Yale this weekend"; "Charlie likes to play Mary"
meetings
An effective strategy by which the whole group can establish focus and begin to build belief in a fictional situation
meetings
Our regular meetings are held Mondays from 6: 30 pm to 8: 00 pm in St Rita's gym We may also hold meetings outside in the school field, or in nearby parks A typical meeting consists of an inspection (checking appearance, etc ), collection of dues (currently 50¢ and used to buy badges and supplies), an opening ceremony, activity time (including games, badge work, crafts, songs), and a closing ceremony
meetings
tr>
meetings
Members of ADS meet twice a year The Annual Meeting in the Fall has a marketing focus The Spring Technical Meeting emphasizes science-based issues and includes an Information Open House (an informal tabletop exhibit) and new product and services presentations by members Additionally, several networking opportunities are provided at both meetings It is through this non-proprietary exchange of information that ADS members realize some of the greatest benefits of industry collaboration
meetings
plural of meeting
meetings
Association meetings, breakfast or luncheon meetings, Board of Governors and Senate meetings, etc
meeting
Favorites