tesadüf

listen to the pronunciation of tesadüf
Turkish - English
coincidence

I think it is a mere coincidence. - Sanırım o sadece bir tesadüf.

It was sheer coincidence that Mary and I were on the same train. - Mary ve benim aynı trende olmamız, tamamen bir tesadüftü.

incidence
chance event, chance meeting; coincidence, accident
accident

I met her by accident. - Tesadüfen onunla karşılaştım.

I only found out about it purely by accident. - Ben onun hakkında tamamen tesadüfen öğrendim.

conjunction
fortuity
hap

When I was in New York, I happened to meet my old friend. - Ben New York'ta iken, tesadüfen eski arkadaşımla karşılaştım.

It so happened that I rode in the same train with him. - Tesadüfen onunla aynı trene bindim.

encounter
chance event, accident, happenstance; a chance meeting, an accidental encounter; coincidence
chance

The question is whether Tom was planning to meet Mary or just met her by chance. - Sorun Tom'un Mary ile karşılaşmayı planladığı mı yoksa tesadüfen karşılaştığı mıdır.

We met her brother at the shop by chance. - Onun kardeşiyle tesadüfen dükkânda karşılaştık.

flukey
fluky
happenstance
chance, hazard (personified or treated as an agency)
contingency
chance meeting
incident
fortuitousness
casualness
haphazardness
haphazard
fluke

I thought it was a fluke. - Ben onun bir tesadüf olduğunu düşündüm.

Maybe it was just a fluke. - Belki de bu sadece bir tesadüftü.

fortune
tesadüf eden
coincident
tesadüf etmek
happen
tesadüf etmek
1. to meet or encounter by chance, chance to meet, chance upon, come across, come upon, happen upon. 2. (for something) to happen to take place on/at/in, happen to occur on/at/in. 3. (for something) to happen to hit or collide with. 4. to coincide with, occur at the same time as. 5. (for something) to happen to be at the same level as (something else), happen to be on a line with (something else): Ağacın en üst dalı yatak odasının penceresine tesadüf ediyordu. The topmost branch of the tree chanced to be level with her bedroom window
tesadüf etmek
hap
tesadüf etmek
a) to meet by chance, to come across b) to coincide with
tesadüf etmek
happen by chance
aksi tesadüf
unfortunate coincidence
aksi tesadüf
a) unfortunate coincidence b) unluckily
aksi tesadüf
1. As bad luck would have it, .... 2. unfortunate coincidence
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) Rastgelme. Bir şey kendiliğinden olma. Tedbirsiz meydana gelme. Bak: Delil-i inayet
(Hukuk) Rastlantı
Rastlantı, rast geliş
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
(Osmanlı Dönemi) rastlantı, rastgele olmak
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi: "Öyle bir tesadüf olsa ki, bir saatçik şu doktorla oturup konuşabilse!"- M. Ş. Esendal
rast
TESADÜF ETMEK
(Hukuk) Rastlamak
tesadüf etmek
Rastlamak, rast gelmek
Tesadüfler
(Osmanlı Dönemi) A'RAZ
tesadüf
Favorites