meet

listen to the pronunciation of meet
English - Turkish
karşılamak

O dün gece onu karşılamak için söz verdi. - She promised to meet him last night.

Babamı karşılamak için havaalanına gittim. - I went to the airport to meet my father.

görüşmek

Ben kısa sürede seninle tekrar görüşmek için sabırsızlanıyorum. - I look forward to meeting you again soon.

Görüşmek istediğim Tom'dur. - It's Tom I want to meet.

{f} karşılaşmak

Sanki onun benimle karşılaşmaktan çekindiğini hissettim. - I felt as if he shrank from meeting me.

Şimdi canım onunla karşılaşmak istemiyor. - I don't feel like meeting her now.

buluşmak

Seninle gerçek hayatta buluşmak harikaydı. - It was awesome to meet you in real life!

Tom Mary ile yeniden buluşmak için istekli. - Tom is eager to meet Mary again.

{f} görüşme yapmak
tanışmak

Peter, çocuksu kızlardan bıktı ve gerçekten olgun bir kadınla tanışmak istedi. - Peter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman.

Herkes seninle tanışmak istiyor.Sen ünlüsün! - Everyone wants to meet you. You're famous!

{i} yarışma

Atletizm yarışması 15 Ekim'de düzenlendi. - The athletic meet took place on October 15.

Atletizm yarışması yıllık bir etkinliktir. - The athletic meet is an annual event.

-e rastlamak
ile karşılaşmak
yüzyüze gelmek
ödemek (masraf/borç vb'ni)
yapmak

Yarın öğleden sonra ilk olarak personel toplantısı yapmak istiyorum, bu yüzden konferans salonunu ayırır mısın? - I'd like to hold a staff meeting first thing tomorrow afternoon, so could you reserve the conference room?

Tom geçimini yapmak için çabaladı. - Tom struggled to make ends meet.

içtima etmek
karşıla

Otel beklentilerini karşıladı mı? - Did that hotel meet your expectations?

Her zamanki saatte seni karşılayacağım. - I'll meet you at the usual time.

rastlaşmak
birleşmek
yüz yüze gelmek
-e rast gelmek
tatmin etmek
buluş

Paris'te onunla buluşma şansım vardı. - I had a chance to meet him in Paris.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

yerine getirmek
rastlamak

Sizin gibi hoş insanlara rastlamak enderdir. - It's rare to meet nice people like you.

Sana rastlamak ne güzel. Ben bir karıncayiyenim. - Pleased to meet you. I am an anteater.

doyurmak
toplanmak
yanıtlamak
ödemek
karşı karşıya gelmek
değmek
rast gelmek
dokunmak
tanış/buluş/karşıla
karşılama

O dün gece onu karşılamak için söz verdi. - She promised to meet him last night.

Beni istasyonda karşılamayı unutma. - Do not forget to meet me at the station.

karşılaş(mak)
buluşma

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

{i} karşılaşma

Ben, atletizm karşılaşmalarına katıldım. - I took part in the athletic meeting.

Onunla karşılaşmadan önce, Pizzaro adamlarının ve silahlarının çoğunu kasaba yakınında sakladı. - Before meeting him, Pizzaro hid many of his men and guns near the town.

{i} (atletizm ve yüzme dallarında) karşılaşma, yarışma
{s} uygun

Toplantılar için oda uygun olacak mı? - Will the room be available for the meetings?

Şehir merkezinde buluşabiliriz. Bu sizin için uygun olur mu? - We could meet downtown. Would that be convenient for you?

{f} (met)
{f} -e rastlamak, -e rast gelmek, ile karşılaşmak: I met Deniz by chance on my way to work. İşe giderken Deniz'e rastladım. 2
atletizm yanşması
{s} münasip
{f} bulmak
{f} başına gelmek
{f} kavuşmak
{f} uğramak
spor karşılaşmak
tanış
karşılam
rastla
meeting
toplantı

Bir veda toplantısı, Bay Jones'un şerefinde düzenlendi. - A farewell meeting was held in honor of Mr Jones.

Dün gece Bay A bugünkü toplantıya katılamayacağını söylemek için beni aradı. - Last night, Mr. A called me up to say he couldn't attend today's meeting.

meeting
görüşme

Ben kısa sürede seninle tekrar görüşmek için sabırsızlanıyorum. - I look forward to meeting you again soon.

Seninle görüşmeye can atıyorum. - I've been looking forward to meeting you.

meeting
miting

Tom mitinge katılmak için Mary'ye ihtiyaç olduğunu düşünmez. - Tom doesn't think there is any need for Mary to attend the meeting.

Tom seninle bir miting yapmak ister. - Tom wants to have a meeting with you.

meeting
{i} buluşma

Meg Tom'la tekrar buluşmaktan mutluydu. - Meg was happy about meeting Tom again.

Tom'un patronuyla buluşması gerilimli idi. - Tom's meeting with his boss was very tense.

meet one's needs
ihtiyaçlarını karşılamak
meet a commitment
taahhüdü yerine getirmek
meet a demand
bir talebi karşılamak
meet a loss
(Ticaret) zarara uğramak
meet a lot of difficulties
akla karayı seçmek
meet a requirement
gereksinim karşılamak
meet a requirement
(Kanun) şartı karşılamak
meet a requirement
(Kanun) lüzumunu yerine getirmek
meet an accident
(Kanun) kazaya uğramak
meet by chance
tesadüf etmek
meet by chance
rast gelmek
meet by chance
rastlaşmak
meet by chance
karşılaşmak
meet due honour
hüsnü kabul göstermek
meet face to face
yüzleşmek
meet face to face
yüzyüze görüşmek
meet in the middle
ortak bir noktada anlaşmak
meet in the middle
ortak bir noktada buluşmak
meet market
(Bilgisayar) tanışma merkezi
meet now
(Bilgisayar) şimdi toplantı yap
meet obligation
yükümlülük yerine getirmek
meet on a common ground
asgari müşterekte birleşmek
meet on a common ground
ortak noktada birleşmek
meet one's match
adamına çatmak
meet one's need
ihtiyaç karşılamak
meet one's need
ihtiyacını gidermek
meet one's needs
ihtiyaçlarına cevap vermek
meet one's needs requirements
ihtiyaçlarına cevap vermek
meet quota
(Ticaret) kotayı karşılamak
meet somebody in final
(Spor) finalde oynamak
meet somebody in final
(Spor) finalde karşılaşmak
meet somebody's requirements
gereksinimini karşılamak
meet someone in final
final oynamak
meet someone on holiday
tatilde tanışmak
meet standards
standartları karşılamak
meet the audience
izleyici ile buluşmak
meet the audience
izleyiciyle buluşmak
meet the conditions
şartları karşılamak
meet the conditions
şartları yerine getirmek
meet the criteria
kriterleri karşılamak
meet the criteria
kriteri karşılamak
meet the criteria
kriterleri yerine getirmek
meet the deficit
açığı kapatmak
meet the deficit
açık gidermek
meet the demands
talepleri karşılamak
meet the expectations
beklentileri karşılamak
meet the expense
(Ticaret) masraf karşılamak
meet the expense
masrafını karşılamak
meet the expenses
giderleri karşılamak
meet the need
ihtiyaç karşılamak
meet the need
ihtiyacı gidermek
meet the needs
ihtiyaçları gidermek
meet the needs
ihtiyaçlara cevap vermek
meet the needs
ihtiyaçları karşılamak
meet the needs
ihtiyaçlara yanıt vermek
meet the requests
istekleri karşılamak
meet the requirement
ihtiyacı karşılamak
meet the same fate
(deyim) aynı kaderi paylaşmak
meet the standards
standartları karşılamak
meet the viewers
izleyici ile buluşmak
meet the viewers
izleyiciyle buluşmak
meet unexpectedly
gökte ararken yerde bulmak
meet up
(Dilbilim) tesadüfen karşılaşmak
meet up
(Dilbilim) rastlaşmak
meet with
uğramak
meet with
karşılaşmak
meet with
ile görüşmek
meet with a competent person
adamına düşmek
meet with a disaster
felakete uğramak
meet with difficulties
zorluklarla karşılaşmak
meet with difficulties
güçlüklerle karşılaşmak
meet with resistance
direnişle karşılaşmak
meet a demand
talebi karşılamak
meet one's Waterloo
yolun sonuna gelmek
meet one's end
dünyasını değiştirmek
meet one's match
tam adamına çatmak
meet operation
karşılaşma işlemi
meet sb halfway
ortak bir çekitte anlaşmak
meet sb's requirements
-in gereksinimini karşılamak
meet with
görüşmek

Onunla tekrar görüşmek istemiyorum. - I don't wish to meet with him again.

Henry adlı biri seninle görüşmek istediğini söyledi. - Someone named Henry said he wants to meet with you.

meet with
ile karşılaşmak
meet with
karşılaş

Öneriniz önemli dirençle karşılaşacaktır. - Your proposal will meet with significant resistance.

Annen sana bir şey öğretmedi mi? Korkunç biriyle karşılaştığında cüzdanını koru ve kıçını! - Didn't your mother teach you anything? When you meet with scary people always protect your wallet and your arsehole!

meet a deadline
(deyim) Bir işi zamanında bitirmek, zamanında yetiştirmek
meet a need
Bir ihtiyacı karşılamak
meet a target
hedefi tutturmak
meet deadlines
(deyim) Bir işi zamanında bitirmek ,zamanında yetiştirmek
meet demand
talebi karşılamak
meet eye
göz karşılamak
meet for
için bir araya
meet needs
ihtiyaçlarını karşılamak
meet on a common ground
ortak müşterekte birleşmek
meet someone for the first time
biriyle ilk kez tanışmak
meet someone halfway
(deyim) Uzlaşmak, orta noktada buluşmak
meet the challenge of
Bir mücadele içine girmek
meet the deadline
(deyim) Bir işi zamanında bitirmek, zamanında yetiştirmek
meet the deadline
Son teslim tarihine, son güne yetiştirmek
meet the needs
ihtiyaçlarını karşılamak
meet the objective
Amacına ulaşmak, hedefine ulaşmak, maksatına ulaşmak

A building must serve the needs and purposes of the people who use it. If the building does this, then the architect has met the objective.

meet the objectives
Amacına ulaşmak, hedefine ulaşmak, maksatına ulaşmak
meet the requirements of
-in gerekli gördüğü şartlara uymak; -in gerekli gördüğü niteliklere sahip olmak
meet the sales quota
kotayı tutturmak
meet to
araya
meet up
(Yollar) birleşmek, buluşmak: "İf roads or paths meet up, they join at a particular place."
meet up
(İnsanlar) buluşmak: "They suggested we meet up at Mustafa's."
meet up with
ile karşılamak
meet a need
ihtiyacı karşılamak
meet by chance
rastgelmek
meet by chance
rastlamak
meet half way
ortayı bulmak
meet half way
uzlaşmak
meet halfway
(deyim) meet someone half-way ödün vermek,uyuşmak
meet in council
toplanmak
meet in council
toplantı yapmak
meet match
(deyim) meet one's match dengine ratslamak
meet one's Waterloo
{k} büyük yenilgiye uğramak
meet one's doom
kaderine boyun eğmek
meet one's end
sona ulaşmak
meet one's match
hakkından gelebilecek birine rastlamak
meet one's waterloo
yenilgiye uğramak
meet the case
şartlara uymak
meet the case
gereğini yapmak
meet the deadline
zamanında tamamlamak
meet the deadline
zamanında teslim etmek
meet the demand
talep karşılamak
meet the requirements
gerekleri yerine getirmek
meet the requirements
-in gerekli gördüğü şartlara uymak; -in gerekli gördüğü niteliklere sahip olmak
meet with a repulse
reddedilmek
meet with a repulse
geri çevrilmek
meet with approval
onaylanmak
meet with approval
onay almak
meeting
{i} oturum
meeting
(Askeri) MİTİNG, TOPLANTI
meeting
{i} birleşme
meeting
{i} karşılama

Şirketimizin ilk önceliği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktır. - Our company's first priority is meeting our customers' needs.

Onu karşılamak amacıyla oraya gittim. - I went there for the purpose of meeting him.

met
karşılaşılan
nice to meet you
tanıştığımıza memnun oldum
meeting
bitişme
met
karşılaşılmış
MET
(Askeri) orta teçhizat taşıyıcısı; seyyar çevre timi (medium equipment transporter; mobile environmental team)
cause to meet
kavuşturmak
happen to meet
tesadüf etmek
i'm glad to meet you
tanıştığıma memnun oldum
it's good to meet you
tanıştığıma memnun oldum
meeting
vuslat
meeting
uğrak
met
(Meteoroloji) git

Onunla ilk tanıştığımız yer olan Kobe'ye gittim. - I went to Kobe, where I first met her.

Ben Tokyo'ya gittiğim zaman ona rastladım. - When I went to Tokyo, I met him.

met
buluşulmuş
nice to meet you
tanıştığıma memnun oldum
nice to meet you, too
ben de memnun oldum
pleased to meet you
tanıştığıma memnun oldum
try to make ends meet
geçim derdine düşmek
fail to meet
görüşeme
make both ends meet
idare etmek
make ends meet
kıt kanaat geçinmek

Kıt kanaat geçinmek için çok çalıştık. - We worked hard to make ends meet.

Tom ve karısı kıt kanaat geçinmek için her ikisi çalışmak zorunda. - Tom and his wife both have to work to make ends meet.

make ends meet
geçinebilmek
meeting
karşılaşma

Onunla karşılaşmadan önce, Pizzaro adamlarının ve silahlarının çoğunu kasaba yakınında sakladı. - Before meeting him, Pizzaro hid many of his men and guns near the town.

Sanki onun benimle karşılaşmaktan çekindiğini hissettim. - I felt as if he shrank from meeting me.

met
tanışılmış
set to meet
birleştirmek için yerleştirilmiş
Meetings
toplk
Meetings
toplantılar
adjective meet 3
sıfat 3 cevap
glad to meet you
tanıştığımıza sevindim
i'm pleased to meet you
Ben oldum memnunum
make both ends meet
geliri gidere denkleştirmek
make both ends meet
ayağını yorganına göre uzatmak
make ends meet
Kıt kanaat geçinmek, ancak ihtiyaçları karşılayacak kadar paraya sahip olmak
met
karşıladı
English - English
A meeting of two trains in opposite directions on a single track, when one is put into a siding to let the other cross. (Antonym: a pass.)
A meeting

OK, let's arrange a meet with Tyler and ask him.

To come together in conflict

And therewythall they spurred their horsys, and mette togydirs so harde that Sir Epynogrys smote downe Sir Dynadan.

To come face to face with someone by arrangement

Shall we meet at 8 p.m in our favorite chatroom?.

to gather for a formal discussion

I met with them several times.

A sports competition, especially for athletics or swimming
To touch or hit something while moving

The right wing of the car met the column in the garage, leaving a dent.

To adjoin, be physically touching

The forest meets the sea along this part of the coast.

An act of French kissing someone
A gathering of riders, their horses and hounds for the purpose of foxhunting
To be introduced to someone

pleased to meet you.

To French kiss someone

Would you meet her?.

the greatest lower bound, an operation between pairs of elements in a lattice, denoted by the symbol \and (mnemonic: half an M)
To play a match

England and Holland will meet in the final.

suitable; right; proper
To satisfy; to comply with

The company agrees to meet the cost of any repairs.

To converge and finally touch or intersect

The two streets meet at a crossroad half a mile away.

To come face to face with by accident; to encounter

Fancy meeting you here!.

{v} to come together join, unite, face, find, encounter
{a} fit, proper, suitable, becoming
If two sportsmen, teams, or armies meet, they compete or fight against one another. The two women will meet tomorrow in the final when England last met the Aussies in a cricket Test match
A data abstraction can be thought of as a set of species The meet of two data abstractions A and B is the intersection of A and B In some cases, the intersection is a single species In terms of capabilities, the meet consists of species that have the capabilities of both A and B In the hierarchy diagram, the meet of A and B is the greatest lower bound of A and B The meet can be empty, of A and B have nothing in common See T13
Suitable; fit; proper; appropriate; qualified; convenient
Competition designed to be a learning experience By implementing what has been learned in practice, the swimmer tests himself against the clock to see how he is improving
If you meet someone, you happen to be in the same place as them and start talking to them. You may know the other person, but be surprised to see them, or you may not know them at all. I have just met the man I want to spend the rest of my life with He's the kindest and sincerest person I've ever met We met by chance. Meet up means the same as meet. When he was in the supermarket, he met up with a buddy he had at Oxford They met up in 1956, when they were both young schoolboys
You can say that someone meets with success or failure when they are successful or unsuccessful. Attempts to find civilian volunteers have met with embarrassing failure
experience as a reaction; "My proposal met with much opposition"
get to know; get acquainted with; "I met this really handsome guy at a bar last night!"; "we met in Singapore"
be adjacent or come together; "The lines converge at this point"
When a group of people such as a committee meet, they gather together for a particular purpose. Officials from the two countries will meet again soon to resume negotiations The commission met 14 times between 1988 and 1991
If two or more people meet, they go to the same place, which they have earlier arranged to do, so that they can talk or do something together. We could meet for a drink after work Meet me down at the beach tomorrow, at 6am sharp. Meet up means the same as meet. We tend to meet up for lunch once a week My intention was to have a holiday and meet up with old friends
get together socially or for a specific purpose
an organized competition between two (or more) wrestling teams
satisfy a condition or restriction; "Does this paper meet the requirements for the degree?"
The place where two lines meet is the place where they join together. Parallel lines will never meet no matter how far extended The track widened as it met the road
If you do not meet someone's eyes or meet someone's gaze, you do not look at them although they are looking at you, for example because you are ashamed. He hesitated, then shook his head, refusing to meet her eyes
A meet is an event in which athletes come to a particular place in order to take part in a race or races. John Pennel became the first person to pole-vault 17 ft., at a meet in Miami, Florida
be in direct physical contact with; make contact; "The two buildings touch"; "Their hands touched"; "The wire must not contact the metal cover"; "The surfaces contact at this point"
satisfy or fulfill; "meet a need"; "this job doesn't match my dreams"
To come together with hostile purpose; to have an encounter or conflict
If you meet someone, you are introduced to them and begin talking to them and getting to know them. Hey, Terry, come and meet my Dad
To join, or come in contact with; esp
come together, as in: Would you like to meet for lunch next week?
a meeting at which a number of athletic contests are held
formulae You use meet in expressions such as `Pleased to meet you' and `Nice to have met you' when you want to politely say hello or goodbye to someone you have just met for the first time. `Jennifer,' Miss Mallory said, `this is Leigh Van-Voreen.' --- `Pleased to meet you,' Jennifer said I have to leave. Nice to have met you
To assemble together; to congregate; as, Congress meets on the first Monday of December
Same as call
To come in collision with; to confront in conflict; to encounter hostilely; as, they met the enemy and defeated them; the ship met opposing winds and currents
contend against an opponent in a sport, game, or battle; "Princeton plays Yale this weekend"; "Charlie likes to play Mary"
An assembling together; esp
Meetly
(n ) There
If something such as a suggestion, proposal, or new book meets with or is met with a particular reaction, it gets that reaction from people. The idea met with a cool response from various quarters Reagan's speech was met with incredulity in the US
To come up to; to be even with; to equal; to match; to satisfy; to ansver; as, to meet one's expectations; the supply meets the demand
If you meet with someone, you have a meeting with them. Most of the lawmakers who met with the president yesterday said they backed the mission
the assembling of huntsmen for the hunt; also, the persons who so assemble, and the place of meeting
If you meet the cost of something, you provide the money that is needed for it. The government said it will help meet some of the cost of the damage As your income increases you will find less difficulty in finding the money to meet your monthly repayments
If you meet someone off their train, plane, or bus, you go to the station, airport, or bus stop in order to be there when they arrive. Mama met me at the station Lili and my father met me off the boat Kurt's parents weren't able to meet our plane so we took a taxi
get together socially or for a specific purpose satisfy or fulfill; "meet a need"; "this job doesn't match my dreams"
come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How nice to see you again!"
When a moving object meets another object, it hits or touches it. You sense the stresses in the hull each time the keel meets the ground Nick's head bent slowly over hers until their mouths met
To come into the presence of without contact; to come close to; to intercept; to come within the perception, influence, or recognition of; as, to meet a train at a junction; to meet carriages or persons in the street; to meet friends at a party; sweet sounds met the ear
being precisely fitting and right; "it is only meet that she should be seated first"
To perceive; to come to a knowledge of; to have personal acquaintance with; to experience; to suffer; as, the eye met a horrid sight; he met his fate
If your eyes meet someone else's, you both look at each other at the same time. Nina's eyes met her sisters' across the table I found myself smiling back instinctively when our eyes met
undergo or suffer; "meet a violent death"; "suffer a terrible fate"
To come together by mutual concessions; hence, to agree; to harmonize; to unite
To come together by mutual approach; esp
suitable
meet by design; be present at the arrival of; "Can you meet me at the train station?"
meet one's maker
To die or to pass into the afterlife

He didn't die for a half-hour after that; nor did he speak again—aloud; but just a few seconds before he went to meet his Maker, his lips moved in a faint whisper.

meet with
To answer (something) with; to respond to (something) with

ergative The proposal met with stiff opposition.

meet with
To have a meeting with (someone)
meet with
To encounter; to experience

The proposal met with stiff opposition.

meet with
To strike (something)

His face met with a punch harder that a punch should be.

meet with
To contact or touch (something)

The baseboard met with the chimney stones very crudely.

meet-and-greet
A social gathering primarily for purposes of networking
meet-and-greet
A method of contact between a service provider, such as a hotel collection service, or car hire provider, and the arriving client at an airport or railway station. Usually involving the display of a board with the client's name written on it
meet-up
An arranged informal meeting

We had our meet-up in the local library, because of its central location.

meet a deadline
(deyim) Finish something by a deadline

Everyone's working extremely hard to meet the deadline.

meet deadline
(deyim) Finish something by a deadline
meet deadlines
(deyim) Finish something by a deadline
meet someone halfway
(deyim) Compromise, come to terms, reach an agreement, make a deal, make concessions, find the middle ground, strike a balance; give and take
meet the deadline
(deyim) Finish something by a deadline

Everyone's working extremely hard to meet the deadline.

meet a commitment
fulfill an obligation
meet a deadline
finish on time, complete before the appointed time
meet and assist
service given by airline personnel providing assistance to passengers (children travelling alone or passengers with special needs) with boarding or embarkation or during connections, MAAS
meet and greet
{i} service that greets and helps group members upon their arrival at the airport
meet expectations
live up to predictions, be what was anticipated
meet expenses
pay, cover expenses, pay costs
meet halfway
compromise; meet in the middle
meet head on
strike with the front ends; deal with courageously
meet needs
satisfy needs
meet one's Waterloo
be totally defeated, suffer a major downfall
meet one's death
die
meet one's eyes
look one in the eyes
meet one's maker
die, pass away
meet one's match
be paired with someone who is just as good or better, be faced with someone or something that cannot be conquered easily
meet one's obligations
fulfill one's obligations, keep one's promises
meet the criteria
satisfy the requirements, be suitable
meet the deadline
complete a project or task by the scheduled time
meet up
see meet 1, 2
meet up with
meet with by appointment; "She met up with her former lover"
meet up with
meet with by appointment; "She met up with her former lover
meet wishes
satisfy desires, gratify wishes, fulfill desires
meet with
bump into; win; receive, get
meet with approval
receive an affirmative response, receive confirmation
meet with opposition
encounter resistance
meet with success
attain prosperity, be successful, do well
meet with trouble
come into difficulty, get into a difficult situation
Met
The Metropolitan Railway
Met
A Metropolitan Line train
Met
The London Underground
cornfield meet
U.S. railroad term for the accidental head-on collision of two trains
cornfield meet
Sometimes also used for a near-collision in the same situation
dual meet
An athletic competition between two teams (of a club, school, nation, etc.) and two opposing teams
flying meet
The carefully-timed situation in which two opposing trains on a nominally single-track line meet at a siding and are able to pass each other without stopping, because they have reached the siding simultaneously
make ends meet
to have enough money to cover expenses; to get by financially; to get through the pay period (sufficient to meet the next payday)

Although most of the poor and displaced in Khartoum struggle to make ends meet, a very small number not only find work, but form small co-operatives.

making ends meet
Present participle of make ends meet.. To be able to spend within one's means
meeting
An encounter between people, even accidental

They came together in a chance meeting on the way home from work.

meeting
A gathering of people/parties for a purpose

We need to have a meeting about that soon.

meeting
A place or instance of junction or intersection

Earthquakes occur at the meeting of tectonic plates.

meeting
The people at such a gathering, as a collective

What has the meeting decided.

meetly
fitly; suitably; properly
nice to meet you
A polite expression used when the speaker is first introduced to someone
pleased to meet you
A polite formula used when the speaker is introduced to somebody
swap meet
A flea market
meeter
{n} a person that meets or accosts another
meeting
{n} an assembly, congregation, conflux
meetly
{a} fitly, properly, duly
swap meet
A gathering at which enthusiasts or collectors trade or exchange items of common interest
meeter
a person who participates in a meeting; "he was a regular attender at department meetings"; "the gathering satisfied both organizers and attendees"
meeter
One who meets
meeter
{i} one who meets, one who encounters, one who makes acquaintance
meeting
A coming together; an assembling; as, the meeting of Congress
meeting
a formally arranged gathering; "next year the meeting will be in Chicago"; "the meeting elected a chairperson"
meeting
the social act of assembling for some common purpose; "his meeting with the salesmen was the high point of his day"
meeting
present participle of meet
meeting
One of two kinds of synchronous communication supported by Forum: a chat session or a meeting in the PlaceWare forum
meeting
When you meet someone, either by chance or by arrangement, you can refer to this event as a meeting. In January, 37 years after our first meeting, I was back in the studio with Denis = encounter
meeting
A meeting is an event in which a group of people come together to discuss things or make decisions. Can we have a meeting to discuss that? business meetings. You can also refer to the people at a meeting as the meeting. The meeting decided that further efforts were needed
meeting
A congregation; a collection of people; a convention; as, a large meeting; an harmonious meeting
meeting
the act of joining together as one; "the merging of the two groups occurred quickly"; "there was no meeting of minds"
meeting
the social act of assembling for some common purpose; "his meeting with the salesmen was the high point of his day" a casual or unexpected convergence; "he still remembers their meeting in Paris"; "there was a brief encounter in the hallway" a formally arranged gathering; "next year the meeting will be in Chicago"; "the meeting elected a chairperson" a small informal social gathering; "there was an informal meeting in my livingroom
meeting
means a physical meeting of a group of people, normally to discuss a particular topic
meeting
An assembly of computer experts coming together to decide what person or department not represented in the room must solve the problem
meeting
A period of time in which teachers and students of a specific course section come together
meeting
An entry in the Dates application for a specific time during the day People can be invited and the meeting can be scheduled for a particular location See also Dates Source: NPG
meeting
A gathering among business people to discuss their business
meeting
{i} date, rendezvous; gathering, assembly; get together; confluence; encounter
meeting
Quaker term for a religious gathering
meeting
An assembly for worship; as, to attend meeting on Sunday; in England, applied distinctively and disparagingly to the worshiping assemblies of Dissenters
meeting
An encounter between people
meeting
a place where things merge or flow together (especially rivers); "Pittsburgh is located at the confluence of the Allegheny and Monongahela rivers"
meeting
A junction, crossing, or union; as, the meeting of the roads or of two rivers
meeting
One of three kinds of synchronous communication supported by Forum: a chat session, a Forum eMeeting, or a meeting in the PlaceWare forum
meeting
Meetings are Entries with a specific start and end times that are scheduled in time slots in the user’s Agenda Users can invite other users and resources to Meetings, set Reminders for them and make them recur on a regular basis
meeting
A gathering of individuals such as a retreat, task force, think tank, committee, focus group, conference, or convention
meeting
a casual or unexpected convergence; "he still remembers their meeting in Paris"; "there was a brief encounter in the hallway"
meeting
a small informal social gathering; "there was an informal meeting in my livingroom"
meeting
a small informal social gathering; "there was an informal meeting in my livingroom
meetings
An effective strategy by which the whole group can establish focus and begin to build belief in a fictional situation
meetings
Our regular meetings are held Mondays from 6: 30 pm to 8: 00 pm in St Rita's gym We may also hold meetings outside in the school field, or in nearby parks A typical meeting consists of an inspection (checking appearance, etc ), collection of dues (currently 50¢ and used to buy badges and supplies), an opening ceremony, activity time (including games, badge work, crafts, songs), and a closing ceremony
meetings
tr>
meetings
Members of ADS meet twice a year The Annual Meeting in the Fall has a marketing focus The Spring Technical Meeting emphasizes science-based issues and includes an Information Open House (an informal tabletop exhibit) and new product and services presentations by members Additionally, several networking opportunities are provided at both meetings It is through this non-proprietary exchange of information that ADS members realize some of the greatest benefits of industry collaboration
meetings
plural of meeting
meetings
Association meetings, breakfast or luncheon meetings, Board of Governors and Senate meetings, etc
meetly
suitably, appropriately (Middle English)
meets
third-person singular of meet
meets
plural of meet
met
of Mete, to dream
met
Meteorology (data)
met
Multiple Employer Trust
met
See Ortho-, and Para-
met
es and bounds A time-honored land surveying method of describing land in terms of shape and boundary dimensions
met
of Meet
met
Having less than the highest number of hydroxyl groups; - - said of acids; as, metaphosphoric acid
met
meteorology
met
old name for CET time
met
Mission Elapsed Time Begins at launch and counts up All SRTM events are keyed to this time
met
meteorological (refers to a weather data collection station)
met
past of meet
met
a carrying over; metathesis, a placing reversely
met
A prefix meaning between, with, after, behind, over, about, reversely; as, metachronism, the error of placing after the correct time; metaphor, lit
met
Other; duplicate, corresponding to; resembling; hence, metameric; as, meta-arabinic, metaldehyde
met
Met is the past tense and past participle of meet. Past tense and past participle of meet. metropolitan. the Met. the past tense and past participle of meet
met
Metabolic equivalents
met
abbreviation for metallic
met
Mission Elapsed Time, Mission Event Timer, or Mobile Equipment Transporter The Apollo 14 transporter was a 2 wheeled rickshaw vehicle used to carry tools, containers, spare film, etc
met
Memory Enhancement Technology Hewlett-Packard's technology which effectively doubles a printer's standard memory through a variety of font and data compression methods
met
pp met [OE mëtan]
met
Also used adjectively
met
Generic name for the entire Melbourne public transport system and the trading name of the MTA/PTC Apart from 'Metcard', it fell into official disuse when the public transport system was broken up in the late 1990s, but remains a handy term
met
past participle of to meet
met
Meteorological
met
Matra Ericsson Telecomm
met
of Mete, to measure
met
That two replacing radicals, in the benzene nucleus, occupy the relative positions of 1 and 3, 2 and 4, 3 and 5, 4 and 6, 5 and 1, or 6 and 2; as, metacresol, etc
met
Multiple employer trust See MEWA
met
Multidisciplinary Evaluation Team (the persons who are responsible for evaluating the students)
Turkish - English

Definition of meet in Turkish English dictionary

met
flood-tide
met
diseconomies
met
(Kimya) meta-amphetamine
met
(Argo) glass

A mirror can be made out of metal or glass. - Bir ayna metaldan ya da camdan yapılabilir.

There are four trash cans in the school: one for paper, one for plastic, and two more for glass and metal. - Okulda dört çöp kutusu vardır: kağıt için bir, plastik için bir ve cam ve metal için iki tane daha.

met
(Argo) trash

There are four trash cans in the school: one for paper, one for plastic, and two more for glass and metal. - Okulda dört çöp kutusu vardır: kağıt için bir, plastik için bir ve cam ve metal için iki tane daha.

met
(Argo) crank
met
(Argo) chalk
met
(Argo) ice

The drug ice can fetch an estimated $1 million per kilogram on the streets. - Metamfetaminin kilosu sokaklarda tahmini bir milyon dolardan gidebiliyor.

Triton is thought to be a combination of rock and ice. Its surface temperature is -245 degrees Celsius, and it has a thin atmosphere of nitrogen and methane. - Triton'un, taş ve buz karışımı olduğu düşünülür. Yüzeyinin sıcaklığı -245 Celsius derecedir ve azot ve metandan oluşan ince bir atmosferi vardır.

met
high tide
met
flood tide
met
high water
met
flow

Flowers are so fragile and so beautiful, that you can't speak about them without poetry or metaphors. - Çiçekler o kadar narin ve güzeldir ki şiirler ve metaforlar olmadan onlar hakkında konuşamazsın.

met
high tide, flood tide, flow
met
the coming in (of the tide); flood tide, high tide
met
tide
met
flux
met
the incoming tide
meet
Favorites