chance meeting

listen to the pronunciation of chance meeting
English - Turkish
tesadüf
encounter
{f} rastlamak
encounter
karşılaşmak

En çok hangi tür hayvanlarla karşılaşmaktan korkarsınız? - What kind of animals are you most afraid to encounter?

encounter
{i} rastlama
encounter
karşılaşma

Yeni bir sorunla karşılaşmadık. - We haven't encountered any new problems.

Giotto 10 Temmuz, 1992'de Kuyruklu yıldız Grigg-Skjellerup'la yakın bir karşılaşma yaptı. - Giotto made a close encounter with Comet Grigg-Skjellerup on July 10, 1992.

encounter
{f} (bir tehlike veya zorlukla) karşı karşıya gelmek
encounter
rastlaşmak
encounter
rast

Yeni bir dil öğrenirken ben her zaman zaten bildiğim dillerde benzerliklere rastlıyorum. - When I learn a new language, I always encounter similarities with the languages I already know.

encounter
{f} karşılaş

Hayatında hiç böyle bir ikilem ile karşılaşmamıştı. - Never in his life had he encountered such a dilemma.

Benim bu hükümet hakkındaki izlenimim onların daha güçlü bir ekonomik politikaya ihtiyaçları olduğu, aksi takdirde gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacaklarıdır. - My impression of this government is that they need a more forceful economic policy, otherwise they'll encounter large problems in the future.

encounter
rastgelme
encounter
i karşı karşıya gel mek
encounter
(Sosyoloji, Toplumbilim) karşılaşma (goffman)
encounter
{i} eğitim amacıyla toplanma
encounter
{i} rastlantı
encounter
{f} yüz yüze gelmek
encounter
dövüş
encounter
{f} çarpışmak
encounter
karşılamak
English - English
{i} encounter
chance meeting

  Hyphenation

  chance meet·ing

  Turkish pronunciation

  çäns mitîng

  Pronunciation

  /ˈʧans ˈmētəɴɢ/ /ˈʧæns ˈmiːtɪŋ/

  Etymology

  [ 'chan(t)s ] (noun.) 14th century. Middle English, from Old French, from Vulgar Latin cadentia fall, from Latin cadent-, cadens, present participle of cadere to fall; perhaps akin to Sanskrit sad- to fall off.

  Word of the day

  medevac
Favorites