ekler

listen to the pronunciation of ekler
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) enclosures
(Bilgisayar) appendices
appendix
addenda
add

Don't you add some sugar? - Biraz şeker ekler misiniz?

Don't you add some sugar? - Biraz şeker ekler misin?

eclair
éclair, chocolate éclair
appends
additions
ek
{i} supplement
ek
{i} addition
ekler pastası
eclairs
ek
{i} adjunct
ek
{i} schedule
ek
insertion
ek
{s} supplementary
ek
appendix
ek
by
ek
additional
ek
excursus
ek
subsidiary agreement
ek
patch
ek
(Kanun) accessory
ek
juncture
ek
(Elektrik, Elektronik,Teknik) cable joint
ek
insert
ek
(Bilgisayar) attach
ek
additive
paket ekler
(Bilgisayar) adds a package
ek
{f} planting
ek
add-on
ek
{i} affix
ek
{i} add
ek
{f} plant
ek
extension
ek
accretion
ek
adjunction
ek
{f} sowing
ek
attachment
ek
sow
ek
{f} sowed
ek
excess
ek
inclusion
ek
{i} add on
ek
gusset
ek
collateral
ek
special
ek
annexe
ek
further
ek
subsidiary
ek
{i} augment
ek
inset
ek
appendices
ek
appurtenance
ek
accession
ek
joining
ek
{i} add#on
ek
supplement to
ek
{i} annex
ek
subjoin
ek
formative
ek
additional articles
ek
particle
ek
pullout
ek
{i} postscript
ek
sown
ek
rider
ek
{i} extra
ek
addition, supplement, adjunct, addendum, extension, appendage; appendix; joint, patch; affix; additional, supplementary, subsidiary, extra
ek
supplement; appendix
ek
appendage
ek
addendum
ek
supplemental
ek
(Anatomi) appendage
ek
super
ek
(Hukuk) complement
ek
bye
ek
appendix , attachment
ek
extra, additional, supplementary
ek
joint (of a pipe)
ek
{i} joint
ek
{i} supplementation
ek
fill
ek
eccentric
ek
expansion
ek
gram. affix; prefix; infix; suffix
radyatöre biraz su ekler misiniz
Would you please add some water to the radiator
resim ekler
(Bilgisayar) adds a picture
Türkçe - Türkçe
İçi krema ile doldurulmuş bir pasta türü
üstü çikolatalı, içi kremalı bir cins pasta
Bir cins pasta
Bir çeşit pasta
Bir tür patiska
Ek
zeyil
Ek
ilave
Ek
lahika
ek
İki borunun birbirine birleştirildiği yer
ek
Eklenmiş, katılmış
ek
Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave
ek
Sözcüğün görevini belirtmek ya da sözcük türetmek için kullanılan biçim verici ses
ek
Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri
ek
Katılmış, ulanmış, eklenmiş
ek
Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri. İki borunun birbirine birleştirildiği yer
ek
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
ek
Eklenmiş, katılmış: "Okul müdürü iken, okulun ek inşaatında hamallarla birlikte çalışmış."- H. Taner
ek
Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika
ek
iki borunun birleştiği yer
ekler