counter

listen to the pronunciation of counter
İngilizce - Türkçe
{i} tezgâh

Tezgahta oturan üç tane beyaz adam vardı. - There were three white guys sitting at the counter.

Anahtarların tezgahın üzerinde. - Your keys are on the counter.

sayaç

Tokyo borsasında, aşağı yukarı 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü. - In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter.

{f} karşı koymak
{i} karşılık

O, onların teklifine şaşırtıcı bir öneri ile karşılık verdi. - He countered their proposal with a surprising suggestion.

(Ayakkabı) Fort. Ayakkabıda arka kısmının dik durması ve formunu muhafaza etmesi için saya ile astar arasına konan sertleştirici takviyeye
{s} karşı, mukabil. z
(Tıp) kunter
karşılıkta bulunmak
{f} karşı gel
fiş
karşılık vermek
karşısında olmak
karşı çıkmak

Aşırılığa karşı çıkmak için ithaf edilmiş gün için slogan kahverengi yerine gök kuşağı renkleri idi. - The slogan for the day dedicated to counter extremism was, rainbow colours instead of brown.

marka
karşılamak
sayıcı
muhalefet etmek
karşı

Aşırılığa karşı çıkmak için ithaf edilmiş gün için slogan kahverengi yerine gök kuşağı renkleri idi. - The slogan for the day dedicated to counter extremism was, rainbow colours instead of brown.

Onlar karşı teklifi kabul etmediler. - They didn't accept the counterproposal.

tersine

Tokmağı saat yönünün tersine çevirin. - Turn the knob counterclockwise.

ters

Tokmağı saat yönünün tersine çevirin. - Turn the knob counterclockwise.

O tamamen ters etkili olurdu. - That would be counterproductive.

{i} karşıt şey
{s} (to) -e karşı, -in tersine
{f} kontra yumruk atmak
zıt gitmek
karşılıklı vuruş
aksi
aksine
zıt
uymamak
run counter to aykırı düşmek
{i} çene altı ile omuz arası
kontra
kontra/fiş/sayaç/tezgah
(Tekstil) ayakkabı iç tabanı
{i} kontuar

Uçuşundan en az bir saat önce kontuara gel, lütfen. - Please come to the counter at least an hour before your flight.

Tom kontuarda durdu, resepsiyonistle konuşuyordu. - Tom stood at the counter, talking to the receptionist.

sayaç,v.karşı gel: n.sayaç
{f} karşı atak yapmak
aksi yolda
aykırı
{s} aksi yönde
{i} gişe

Faturamı ödeyeceğim gişe nerede? - Where is the counter to pay my bill?

Biletinizi gişede alın lütfen. - Please pick up your ticket at the counter.

{i} karşı şey
karşıla
orta
(Tıp) counter
devir sayıcı
mutfak tezgahı
kontre
kontrak
banko

Tom mutfak bankosuna oturdu ve ton balıklı bir sandviç yedi. - Tom sat down at the counter and ate a tuna fish sandwich.

counter forming machine
(Film) (Ayakkabı) Fort forma makinesi
counter molding machine
(Film) (Ayakkabı) Fort forma makinesi
counter moulding machine
(Film) (Ayakkabı) Fort forma makinesi
counter stiffener
(Ayakkabı) Fort. Ayakkabıda arka kısmının dik durması ve formunu muhafaza etmesi için saya ile astar arasına konan sertleştirici takviyeye
counter trade
karşılıklı ticaret
counter air
(Askeri) mukabil hava
counter attack
(Politika, Siyaset) karşı atak
counter attack
(Askeri) karşı taarruz
counter boring
(Mekanik) düz havşa açma
counter digits
(Bilgisayar) sayaç basamakları
counter dll
(Bilgisayar) uzatılabilir sayaç dll
counter fire
(Askeri) karşı ateş
counter flange
karşı flanş
counter flow
(Gıda,Teknik) ters akış
counter ion
(Denizbilim) karşıt yükün
counter log
(Bilgisayar) sayaç günlüğü
counter logs
(Bilgisayar) sayaç günlükleri
counter lunch
(Argo) pub yemeği
counter name
(Bilgisayar) sayaç adı
counter party
(Ticaret) karşı taraf
counter plea
(Kanun) karşı iddia
counter proof
(Kanun) hasmı delil
counter proof
(Kanun) karşı delil
counter pulse
(Bilgisayar,Teknik) sayaç darbesi
counter reset
(Bilgisayar) sayacı sıfırla
counter shaft
grup mili
counter shaft
(Otomotiv) grup dişli bloğu
counter sign
(Bilgisayar) sayaç imi
counter sign
(Bilgisayar) onay imzası
counter slope
(Coğrafya,Teknik) ters eğim
counter stain
(Gıda) karşıt boya
counter strike
karşı saldırı
counter style
(Bilgisayar) sayaç stili
counter to
karşılamak
counter to
-e karşı
counter to
rağmen
counter to sth
aksine
counter to sth
tersine
counter weight
(Otomotiv) balans ağırlığı
counter weight
(Jeoloji) karşı ağırlık
counter balanced
denk
counter claim
karşı dava
counter clockwise
saat yönünün tersi yönde
counter currency
sahte para
counter demonstration
karşı gösteri
counter efficiency
sayaç verimi
counter electromotive force
zıt elektromotor kuvvet
counter gear
şanzıman ara mili dişlisi
counter gear cluster
şanzıman grup dişlisi
counter input
sayaç girdisi
counter ion
karşı iyon
counter jumper
tezgâhtar
counter measure
karşı önlem
counter measure
karşı tedbir
counter motion
karşı teklif
counter motion
karşı öneri
counter offer
karşı teklif
counter proposal
karşı teklif
counter ratemeter
sayma hızı ölçü aleti
counter revolution
karşı devrim
counter sabotage
karşı sabotaj
counter security
ikinci kefalet
counter urbanization
kentten uzaklaşma
counter-intelligence service
karşı casusluk servisi
Counter Reformation
Karşı reform, karşı reform yapma
counter balance
karşı denge
counter blow
karşı darbe
counter cases
karşı davalar
counter cash
veznedeki para miktarı
counter check
zimmet fişi
counter claim
counter iddia
counter clockwise
Saatin tersi yönde
counter discourse
Aykırı söylem, karşı söylem
counter discourse
aksi yönde söylem
counter guarantee
kontrgaranti
counter indemnity
(Ekonomi) Karşılıklı güven, karşılıklı teminat
counter indication
kontrendikasyon
counter motion
karşı öneri, karşı teklif
counter nut
counter somun
counter part
karşılığıdır
counter parts
counter parçalar
counter rotating (CR)
genellikle çift motorlu uçaklarda tork etkisinin gidermek içi motorların dönüş yönünün birbirine zıt olacak şekilde ayarlanmasıdır
counter sign
counter işareti
counter signature
tasdik imzası, ikinci imza
counter sink
tezgah
counter sinking
(Mühendislik) konik havsa açma
counter strike
Karşı akın, karşı saldırı, kontratak
counter stroke
karşı vuruş
counter sunk
counter battı
counter terrorism
terörle mücadele
counter to
ters

Sizin fikriniz bizim politikamıza ters düşüyor. - Your idea runs counter to our policy.

counter trade
counter ticaret
counter trade
(Ticaret) bağlı ticaret
counter trade
(Ticaret) karşı ticaret
counter tube
sayaç tüpü
counter weight
Mukabil ağırlık veya kuvvet ile muvazene husule getirmek , denkleştirmek
counter weight
Denge ağırlığı, mukabil ağırlık
counter- insurgency
karşı-ayaklanma
counter-argument
karşı-argüman
counter-claim
karşı-iddiası
counter-example
karşı-örnek
counter-insurgency
karşı-ayaklanma
counter-offer
Karşı teklif
counter-operation
karşı operasyon
counter-parties
karşı taraf
counter-productive
ters
counter-steering
karşı direksiyon
counter-terrorism
terörle mücadele
counter-therapeutic
iyileştirici olmayan
counter action
(Kanun) karşı dava
counter air operations center
(Askeri) KARŞI HAVA HAREKAT MERKEZİ: Amfibi harekatta; Deniz Piyadesi hava kontrol sisteminin, hava savunmasını kontrol ve idare maksadıyla teşkil edilmiş bir ast harekat unsuru. Yerine göre, bir taktik hava kontrol veya idare merkezinin harekat kontrolu altındadır
counter clockwise
saat yönünün tersi yönde,saatyönünde
counter clockwise
(isim)n tersi, saatin tersi yönde, saat akrebi yönü
counter clockwise
saat akrebi yönü
counter deception
(Askeri) ALDATMAYA KARŞI KOYMA: Yabancı aldatma harekatına karşı koymaya, etkisiz hale getirmeye, etkisini azaltmaya veya bundan fayda sağlamaya yönelik çabalar. Karşı aldatma düşman aldatma harekatlarının tanımlanması için yapılan istihbarat görevlerini içine almaz. Ayrıca bakınız: "deception"
counter of operating hours
(Tekstil) çalışma saatleri sayacı, çalışma saatleri numaratörü
counter to all rules
bütün kurallara aykırı
counter tube
(Nükleer Bilimler) sayıcı tübü
counter-memory
(Sosyoloji, Toplumbilim) karşı-bellek (foucault)
counter/timer
ZAMANLAYICI/SAYICI
counter to
önlemek
counter to
aksine
counter to
tersine
counter top
mutfak tezgâhı
counter clockwise
nün tersi
electronic counter counter measures
(ECCM) elektronik savunma yontemleri
İngilizce - İngilizce
Something in contradiction or opposition to a proposal, suggestion, policy, etc

We believe that his proposal is counter to our well-established policy.

In a kitchen, a surface, often built into the wall and above a cabinet, whereon various food preparations take place
Contrary; opposite; contrasted; opposed; adverse; antagonistic

His carrying a knife was counter to my plan.

A proactive defensive hold or move in reaction to a hold or move by one's opponent

Always know a counter to any hold you try against your opponent.

a class of word used along with numbers to count objects and events, typically mass nouns. Although rare and optional in English (e.g. "20 head of cattle"), they are numerous and required in Chinese, Japanese, and Korean
Any stone lying closer to the center than any of the opponent's stones
Contrary, in opposition; in an opposite direction

Running counter to all the rules of virtue. -Locks.

A table or board on which money is counted and over which business is transacted; a shop tabletop on which goods are examined, weighed or measured

He put his money on the counter, and the shopkeeper put it in the till.

A variable, memory location, etc. whose contents are incremented to keep a count
To take action in response to; to respond
A hit counter
One who counts, or reckons up; a reckoner

He's only 16 months, but is already a good counter - he can count to 100.

The piece of a shoe or a boot around the heel of the foot (above the heel of the shoe/boot)

Seymour, sitting in an old corduroy armchair across the room, a cigarette going, wearing a blue shirt, gray slacks, moccasins with the counters broken down, a shaving cut on the side of his face .

An object (now especially a small disc) used in counting or keeping count, or as a marker in games, etc

He rolled a six on the dice, so moved his counter forward six spaces.

To return a blow while receiving one, as in boxing
To contradict, oppose
A telltale; a contrivance attached to an engine, printing press, or other machine, for the purpose of counting the revolutions or the pulsations
The overhanging stern of a vessel above the waterline
The prison attached to a city court; a Counter
If you counter something that someone has said, you say something which shows that you disagree with them or which proves that they are wrong. Both of them had to counter fierce criticism The union countered with letters rebutting the company's claims The Prime Minister countered by stating that he had grave misgivings about the advice he had been given `But Peter, it's not that simple,' Goldstone countered in a firm voice
{f} oppose; retaliate
{a} contrary to, in a wrong way
{n} something to keep reckoning, a shoptable, room, prison
A number on many Web pages that will count the number of requests that have been made for that page
a piece of leather forming the back of a shoe
act in advance of; deal with ahead of time
In the wrong way; contrary to the right course; as, a hound that runs counter
Something that is a counter to something else has an opposite effect to it or makes it less effective. NATO's traditional role as a counter to the military might of the Warsaw pact
table consisting of a horizontal surface over which business is transacted a calculator that keeps a record of the number of times something happens a piece of leather forming the back of a shoe game equipment used in various card or board games the piece of leather that fits the heel (computer science) a register whose contents go through a regular series of states (usually states indicating consecutive integers) a person who counts things speak in response; "He countered with some very persuasive arguments"
If you do something to counter a particular action or process, you do something which has an opposite effect to it or makes it less effective. The leadership discussed a plan of economic measures to counter the effects of such a blockade Sears then countered by filing an antitrust lawsuit
in the opposite direction; "run counter"
A number on many web pages that will count the number of hits or count the number of times the page has been accessed Basically, it counts the number of people that have visited that page
In the WWW context, a counter is a program that keeps track of the number of visits for a web page The counter is often implemented as a CGI application Often such programs also keep track of other related information, such as IP addresses, times of the day for each visit, browser type, etc
a piece of furniture that stands at the side of a dining room; has shelves and drawers
(computer science) a register whose contents go through a regular series of states (usually states indicating consecutive integers)
A counter is a small, flat, round object used in board games. see also bargaining counter, bean counter, Geiger counter, rev counter
a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one); "it brought a sharp rejoinder from the teacher"
A data object used for counting in a program; usually of type integer or a subrange of integer
Contrary; in opposition; in an opposite direction; contrariwise; used chiefly with run or go
The after part of a vessel's body, from the water line to the stern, below and somewhat forward of the stern proper
in the opposite direction; "run counter
A featured graphic on many web pages that will count the number of hits Basically it counts the number of people that have visited that page
indicating opposition or resistance
Any stone lying closer to the center than any of the opponents stones
A counter is a program that counts and displays the number of visitors to a particular Web page
A variable used to keep track of the number of times an event has occurred in a program
If one thing runs counter to another, or if one thing is counter to another, the first thing is the opposite of the second thing or conflicts with it. Much of the plan runs counter to European agriculture and environmental policy
A number on many web pages that will count the number of hits or count the number of times the page has been accessed It counts the number of people that have visited that page
An encounter
A counter is a mechanical or electronic device which keeps a count of something and displays the total. an answerphone with an LED display call counter
One who counts, or reckons up; a calculator; a reckoner
The back leather or heel part of a boot
A program that allows you to know the number of hits to your site Often it is able to track a number of statistics including: raw vs return hits, browsers used to view your site, country/location of surfer coming to your site and much more Some counter programs also count your outgoing traffic to help you track your hits to partnership and other sponsored programs
See Counter, adv
1 A turn on one foot in which the skater changes direction but not edge, producing a trace which is a section of one circle before the turn and a section of another circle of opposite curvature after the turn The cusp of the turn points outwards from the center of the circle preceding the turn and inwards towards the center of the circle following the turn 2 Any compulsory figure consisting of three circles in which counter turns are used to transition from the center circle to the end circles
A number on many web pages that will count the number of hits Basically it counts the number of people that have visited that page
Formerly used to designate any under part which served for contrast to a principal part, but now used as equivalent to counter tenor
If someone buys or sells goods under the counter, they buy or sell them secretly and illegally. The smugglers allegedly sold the gold under the counter, cheating the VAT man out of £5 million. Counter Reformation Geiger counter Geiger Müller counter over the counter market
In a place such as a shop or café, a counter is a long narrow table or flat surface at which customers are served. those fellows we see working behind the counter at our local video rental store. the cosmetics counter
the piece of leather that fits the heel
(aka: hit counter): A feature placed on a web page to count the number of times that page is visited Counters are useful for in-house curiosity but not regarded as credible if used to sell ads More commonly, if you were selling banner space on a successful high traffic web site - an advertiser would use other more technical means to get an audit of your traffic Typically your ISP can provide monthly or daily audits to you by automated e-mail
A prison; either of two prisons formerly in London
A misdirection run by design and intended to go against the pursuit of the defense For example, the quarterback can fake a lateral toss to one back who is heading in one direction parallel to the line of scrimmage He's the decoy The quarterback then tuns and hands off to the remaining runner in the backfield, generally the fullback, who runs toward the middle of the line, hoping to find an opening between either guard and the center
A prefix meaning contrary, opposite, in opposition; as, counteract, counterbalance, countercheck
This is a feature that can be added to a web site that indicates the number of visitors the site has received
A table or board on which money is counted and over which business is transacted; a long, narrow table or bench, on which goods are laid for examination by purchasers, or on which they are weighed or measured
a person who counts things
a calculator that keeps a record of the number of times something happens
Contrary; opposite; contrasted; opposed; adverse; antagonistic; as, a counter current; a counter revolution; a counter poison; a counter agent; counter fugue
Same as Contra
Counter-Reformation
A period of Roman Catholic revival that aimed to combat the Reformation
counter batten
vertical wood strips installed on sloped roofs over which horizontal battens are secured. The primary roof covering is attached or secured to these horizontal battens
counter check
A check (draft) that is printed ex tempore, as for an accountholder who has no printed checks available to him
counter checks
plural form of counter check
counter-attack
An attack made in response to an attack by the opponents
counter-clockwise
Counterclockwise; Anticlockwise
counter-parry
A parry that moves in a circle to end up in the same position in which it started. Also known as a circular parry
counter-tenor
an adult male voice or voice part higher than the tenor
counter-tenor
a singer with such a voice
counter-terrorism
Measures intended to combat or reduce terrorist activities
counter-time
An attack that responds to the opponent's counter-attack
counter-trial
a staged trial, running in parallel with a real one that is thought to be politically motivated or otherwise rigged, in which the truth can be made public
counter-claim
a cross-demand alleged by a defendant in his favor against the plaintiff
counter reformation
the reaction of the Roman Catholic Church to the Reformation reaffirming the veneration of saints and the authority of the Pope (to which Protestants objected); many leaders were Jesuits
counter attraction
(Bilim, İlim) A rival attraction
counter indemnity
(Ekonomi) Indemnification is the act of making another "whole" by paying any loss another might suffer. The party who pays the loss is called a guarantor. Counter indemnity agreements allow a guarantor to seek reimbursement in the event they have to pay a claim for any part of the guarantee amount they must pay in the event of a default in the primary agreement. Such agreements are governed by contract law and are used in such transactions as bonds and loans, etc
counter strike
(Oyunlar) Counter-Strike or Condition Zero (abbreviated CS: CZ or just CZ) is the single player version of the multiplayer game, Counter-Strike. The game was released in 2004 using the GoldSrc Half-Life engine. CS: CZ also features a multiplayer mode, which mostly features updated character models, textures, maps and other graphical tweaks
counter-offer
An offer made in response to another
counter-terrorism
Counter-terrorism or counterterrorism refers to the practices, tactics, techniques, and strategies that governments, militaries, and other groups adopt in order to fight terrorism
Counter Measures
methods used by airplanes to protect against missiles (by using heat lights, frequency jammers, etc.)
Counter Weight
{i} weight added to a body in order to lessen a computed unbalance at a place wanted
counter conditioning
conditioning in which a second incompatible response is conditioned to an already conditioned stimulus; "counter conditioning lies behind many of the procedures used in behavior therapy
counter tenor
One of the middle parts in music, between the tenor and the treble; high tenor
counter weight
A counterpoise
counter-
A variable used to keep track of the number of times an event has occurred in a program
counter-
A number on many web pages that will count the number of hits Basically it counts the number of people that have visited that page
counter-
a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one); "it brought a sharp rejoinder from the teacher"
counter-
A featured graphic on many web pages that will count the number of hits Basically it counts the number of people that have visited that page
counter-
A number on many web pages that will count the number of hits Basically it counts the number of people that have visited that page However, the number can be altered by the person whose page it is - thus, it is relatively meaningless
counter-
a return punch (especially by a boxer)
counter-
A script or server directive which counts the number of people that have visited or hit a specific webpage
counter-
a number on many web pages that will count the number of hits or count the number of times the page has been accessed; basically, it counts the number of people that have visited that page
counter-
a calculator that keeps a record of the number of times something happens
counter-attack
An attack made to neutralize the assault of the enemy
counter-attack
Expo an attack directed against another attack
counter-attack
an attack made against the right-of-way, or in response to the opponent's attack
counter-attack
strike back, retaliatory attack
counter-example
{i} example that undermines or opposes the principle of the general claim
counter-intelligence
Counter-intelligence consists of actions that a country takes in order to find out whether another country is spying on it and to prevent it from doing so. the FBI's department of counter-intelligence. a counter-intelligence officer
counter-productive
Something that is counter-productive achieves the opposite result from the one that you want to achieve. In practice, however, such an attitude is counter-productive
counter-revolution
political movement to restore the system overthrown by a revolution
counter-revolutionary
counter-revolutionary counter-revolutionaries in AM, also use counterrevolutionary1. Counter-revolutionary activities are activities intended to reverse the effects of a previous revolution. counter-revolutionary propaganda
A counter
compter
Counter Clockwise
ccw
counter offer
{i} counterbid
countered
past of counter
countering
present participle of counter
counters
plural of counter
counters
A simple way of determining how many people have loaded a particular page, our counter script can display 'hits', as well as the current time & date Use as many as you like Click here for help on this
counters
the cards which score points when pulled during the trick-taking phase of the round (Aces, Tens, and Kings) See also non-counters
counters
Images of numbers that are used to indicate how often a page has been accessed The actual counter resides on some other server, hence counters cause traffic
counters
A CGI script that visually shows the number of visits made (or hits) on a particular web page or site
counters
Enclosed spaces within a letter, e g the loop of the lower case "e"
counters
These count the number of visitors to your site or to individual pages There are also ways to include a tracking system to see where visitors are "surfing" from and when they visit
counters
third-person singular of counter
Türkçe - İngilizce
(Tıp) counter
counter