speed

listen to the pronunciation of speed
İngilizce - Türkçe
{i} sürat

Ben azami sürat yapıyorum. - I'm doing the speed limit.

Son sürat gitmek istiyorum. - I want to go full speed.

hız

Uçak saatte beş yüz kilometre hızla uçar. - The airplane flies at a speed of five hundred kilometers per hour.

Ken hızdan dolayı 7.000 yen para cezasına çarptırıldı. - Ken was fined 7,000 yen for speeding.

hız kazandırmak
sürat yapmak
vites
amfetamin
çabuk gitmek
ivinti
hızla gitmek
hız sınırını aşmak
çabukluk
{i} uyarıcı
{i} amfitamin
{f} süratli gitmek
{i} hızlı olma
{f} uğurlamak
çabuk gitme
{i} devir sayısı
{f} hız yapmak

Sami hız yapmak nedeniyle durduruldu. - Sami was stopped for speeding.

Hız yapmaktan yakalandım. - I got caught speeding.

{f} başarılı olmak
hız,v.hız yap: n.hız
{i} hızlılık
geç

Seni harekete geçireyim. - Let me bring you up to speed.

İşte bir hız arabası geliyor, geçelim! - Here comes a speeding car, let's cross!

{i} ışığa duyarlık
eski uğur
{f} yolunu açık etmek
eski uğurlu kılmak
{i} başarı
uğur getirmek
vitesli
{f} hızlandırmak

Tom süreci hızlandırmak için elinden geleni yaptı. - Tom did his best to speed up the process.

{f} (sped/--ed) çabuk gitmek, hızla gitmek, süratle gitmek
muvaffakiyet
{f} yolcu etmek
(Askeri) HIZ: Bak. "airspeed", "convoy speed", "critical speed", "declared speed", "endurance speed", "maximum sustained speed (transport vehicle) ", "scheduled speed", "speed of advance", "speed of sound"
furya
hız vermek
hızlı

Yeni uçak sesin iki katı hızlı uçuyor. - The new airplane flies at twice the speed of sound.

Belirtilen hız limiti saatte 55 mil olmasına rağmen Tom çok daha hızlı sürüyordu. - Even though the posted speed limit was 55 miles per hour, Tom was driving much faster.

geçirmek
speed up
hızlandırmak

Tom süreci hızlandırmak için elinden geleni yaptı. - Tom did his best to speed up the process.

speed breaker
Hız kesici
speed gun
Radar cihazı

A radar speed gun (also radar gun and speed gun) is a device used to measure the speed of moving objects.

speed square
(Gemicilik) 45'lik alüminyum marangoz gönyesi
speed reading
hızlı okuma
speed up
hızlanmak
speed bump
(Çevre) kasis
speed dial
(Bilgisayar) hızlı çevirme
speed log
(Denizbilim) paraketa
speed of light
ışık hızı
speed range
(Otomotiv) hız aralığı
speed something up
süratlendirmek
speed something up
sürat vermek
speed something up
süratini artırmak
speed something up
hızlandırmak
speed up
germi vermek
speed up
süratlenmek
speed up
tezleştirmek
speed up
tüzük
speed up
hız kazandırmak
speed up
süratlendirmek
speed governor
hız regülatörü
speed governor
hız düzenleyicisi
speed indicator
sürat göstergesi
speed indicator
hız göstergesi
speed limit
azami sürat

Ben azami sürat yapıyorum. - I'm doing the speed limit.

speed limit
hız limiti

Hız limitine dikkat etmeliyiz. - We should observe the speed limit.

Polis onu yolun kenarına çektiği zaman hız limitinin üzerinde 50 ile gidiyordu. - Tom was going 50 over the speed limit when the police pulled him over.

speed of rotation
dönme hızı
speed of rotation
dönüş hızı
speed of sound
ses hızı
speed skate
sürat pateni
speed the parting guest
misafiri uğurlamak
speed up
{f} hızlan

Süreci biraz hızlandırabilip hızlandıramayacağımıza bakalım. - Let's see if we can speed up the process a little.

Tom süreci hızlandırmak için elinden geleni yaptı. - Tom did his best to speed up the process.

speed up
{i} hızlanan
Speed of propagation
(ışık) Yayılma hızı
speed boat
Sürat teknesi
speed brake
hız fren
speed bump
(İnşaat) Hız kesici tümsek
speed camera
hız kamerası
speed date
merhaba
speed dates
hız tarihleri
speed droop
hız sarkıtmak
speed evolution
hız evrimi
speed freak
hız freak
speed freaks
hız freaks
speed governor
hız regülatörü, hız düzenleyicisi
speed hump
hız kambur
speed humps
hız hörgüçlü
speed nut
hız somun
speed of recession
çekilme hızı
speed range
Hız haddi, hız sınırı
speed regulation
hız ayarı
speed regulator
hız regülatörü, hız düzenleyicisi
speed run
hız koşmak
speed throttling
(Bilgisayar) Hız kesintisi
speed-up
hızlanma
Speed sensor
(Tekstil) Devir sensörü
speed control
Hız Kontrolü
speed converter concentrator
hiz de¤istiren yo¤unlastirici
speed copy
hızlı kopya
speed counter
hız sayacı
speed counter
devir sayacı
speed dialing
hizli arama
speed effect
(Nükleer Bilimler) hız etkisi
speed formatting
Hızlı biçimlendirme
speed governor
(Nükleer Bilimler) hız ayarlayıcı
speed indicator
hızölçer
speed indicator
takometre
speed indicator
hız sayacı
speed lathe
hızlı torna
speed limit
asgari sürat
speed lock
jeck rakor
speed merchant
sürat meraklısı
speed merchant
hız delisi
speed money
hız parası
speed of convergence
yakinsama hizi
speed of sensation of light
(Aydınlatma) duyulanma hızı
speed of sound
(Askeri) SES HIZI: Belirli şartlar altında belirli bir ortamdaki ses hızı. Milletlerarası Standart atmosferde deniz seviyesindeki ses hızı saniyede 1108 ft; saatte 658 deniz mili veya 1215 km'dir. Bak. "hypersonic", "sonic", "subsonic", "supersonic", "transonic"
speed ring sight
(Askeri) SÜRAT DAİRELİ NİŞANGAH: Müşterek merkezli dairelerden ibaret ve bazı hedef süratleri için gerekli önleme değerlerini tespit imkanı veren taksimata sahip madeni veya prizma camlı bir nişan aleti
speed skater
sürat patencisi
speed skating
hız pateni
speed skating
sürat pateni
speed taped
(Bilgisayar) hızlı kayıt
speed test
(Pisikoloji, Ruhbilim) hız testi
speed test
(Dilbilim) hız sınavı
speed trap
radar (trafik)
speed trap
hız kontrol radarı
speed trial
hız denemesi
speed units
(Bilgisayar) hız birimleri
speed up
gaza basmak
speed up
hız yapmak
speed up
hızını artırmak
speed up
gazlamak
speed up
çabuklaştırmak
speed up phrase searching
(Bilgisayar) tümcecik aramayı hızlandır
speed up the process
süreci hızlandırmak
speed variator
hiz de¤istiricisi
specific speed
özgül hız
Spindle speed
(Tekstil) Iğ devri
Spindle speed during the first ring rail stroke
(Tekstil) İlk adımda iğ devri, Bilezik sehpasının ilk kurs hareketindeki iğ devri
specific speed
spesifik hız
breakneck speed
Aşırı hız, tehlikeli hız
high speed
verimli
speeder
hızlandırıcı
speeding
{i} hız yapma

Hız yapma kazalara neden olur. - Speeding causes accidents.

Tom'un bir hız yapma cezası var. - Tom got a speeding ticket.

adjustable speed drive
(Bilgisayar,Teknik) hız ayarlı sürme
adjustable speed motor
(Bilgisayar) hız ayarlı motor
apparent speed
(Askeri) zahiri hız
attack speed
(Askeri) taarruz hızı
burst speed
(Denizbilim) ani hız
connect speed
(Bilgisayar) bağlanma hızı
curb the speed
hız düşürmek
descent speed adjustments
(Havacılık) alçalma hız ayarlamaları
design speed
proje hızı
design speed
(Askeri) planlanan hız
design speed
tasarım hızı
design speed
dizayn hızı
exceed the speed limit
hız limitini aşmak
gain speed
çabuklaşmak
gather speed
hızlanmak
highest speed
(Bilgisayar) en yüksek hız
hook speed
kanca hızı
hook speed
vinç kaldırma hızı
idle speed
(Otomotiv) rölanti devri
idle speed boost
(Otomotiv) rolanti arttırıcı
input speed
giriş hızı
jump speed
(Askeri) atlama hızı
less speed
(Bilgisayar) daha az hız
link speed
(Bilgisayar) bağlantı hızı
more speed
(Bilgisayar) çok hız
more speed
(Bilgisayar) daha çok hız
network speed
(Bilgisayar) ağ hızı
operating speed
çalışma hızı
peripheral speed
çevresel hız
pick speed
hızlanmak
print speed
(Bilgisayar) yazdırma hızı
processing speed
işleme hızı
processor speed
(Bilgisayar) işlemci hızı
radar speed gun
Radar cihazı
reduce speed
(Askeri) yol kesmek
resume normal speed
(Havacılık) normal hızınıza dönün
ride at full speed
doludizgin gitmek
road speed
(Otomotiv) yol hızı
rotation speed
(Bilgisayar) dönme hızı
shutter speed
(Fotoğrafçılık) örtücü hızı
shutter speed
(Televizyon) enstantane hızı
single speed
(Otomotiv) tek devirli
speed up
hız vermek
speed up
aceleci davranmak
speed up
acele etmek
stall speed
(Askeri) perdövites
stall speed
(Askeri) tutunma hızı
stick speed
(Bilgisayar) çubuk hızı
supersonic speed
(Havacılık) mach 1
surging speed
azami devirde
surging speed
ambale
threshold speed
(Havacılık) eşik hızı
tip speed
çevresel hız
variable speed
değişken hız
vehicle speed
(Otomotiv) araç hızı
adjustable variable speed
ayarlı değişken hızı
air speed
tenek sürati
angular speed
açısal hız
at speed
çok hızlı
at top speed
çok hızlı
at top speed
son sürat
calibrated air speed
kalibre edilmiş hava hızı
change speed lever
vites kolu
climbing speed
tırmanma hızı
constant speed
sabit hız
constant speed motor
sabit hızlı motor
cruising speed
seyir hızı
diving speed
dalış hızı
dual speed wiper
çift hızlı silecek
film speed
film hızı
flying speed
uçuş hızı
full speed
tam hız
full speed
tam devir
full speed
tam sürat
full speed
son hız

Onlar düdük sesini duyduklarında son hızla başladılar. - On hearing the whistle, they started at full speed.

Araba son hızla uzaklaştı. - Away went the car at full speed.

ground speed
yer hızı
İngilizce - İngilizce
the sensitivity to light of film, plates
luck, success, prosperity
the rate of motion or action, specifically / the magnitude of the velocity; the rate distance is traversed in a given time
To increase the rate at which something occurs

Such interventions can help to speed the process of reducing CBRs and help countries pass through the demographic transition threshold more quickly.

any amphetamine drug used as a stimulant, especially illegally, especially methamphetamine
To exceed the speed limit

Why do you speed when the road is so icy?.

To succeed; to prosper, be lucky

Aristotle must find out the motion of Euripus; Pliny must needs see Vesuvius; but how sped they? One loseth goods, another his life.

To be under the influence of stimulant drugs, especially amphetamines
To help someone, to give them fortune

God speed, until we meet again.

the state of moving quickly or the capacity for rapid motion; rapidity
To go fast, especially excessively fast

The Ferrari was speeding along the road.

{v} to hasten, give or have success, assist, aid
{n} quickness, haste, dispatch, success, issue
To hurry to destruction; to put an end to; to ruin; to undo
Speed is a very fast rate at which something happens or is done. I was amazed at his speed of working. the sheer speed of the unification process
changing location rapidly
To go; to fare
One who, or that which, causes or promotes speed or success
Speed is very fast movement or travel. Speed is the essential ingredient of all athletics He put on a burst of speed The car is quite noisy at speed
Recognize the need to accommodate speed, including compressed product development cycles, faster customer response, as a competitive move
changing location rapidly a rate (usually rapid) at which something happens; "the project advanced with gratifying speed"
Commonly used in the context of pumping speed, it is the volumetric flow rate at which a vapor (or gas) is transported across a plane, and refers to the pumping device or specific location Typical units are liter/sec, ft3/min and m3/hr, etc Typical units for other terms are listed below
The number of revolutions per minute of the compressor shaft (060)
a rate (usually rapid) at which something happens; "the project advanced with gratifying speed"
from raising a requisition to placing an order typically takes about 11 days1 in the NHS WANDER™ does it in two days A 15-20 minute paper-based requisition is now over in two to three minutes
distance travelled per unit time travel at an excessive or illegal velocity; "I got a ticket for speeding
move faster; "The car accelerated"
the ratio of the focal length to the diameter of a (camera) lens system
cause to move faster; "He accelerated the car"
To prosper, be lucky
travel at an excessive or illegal velocity; "I got a ticket for speeding"
{i} quickness; velocity; numerical indication of the sensitivity of film (Photography); transmission gear in a motor vehicle; amphetamine (Slang); something which appeals to a person (Slang)
To wish success or god fortune to, in any undertaking, especially in setting out upon a journey
Someone who is speeding is driving a vehicle faster than the legal speed limit. This man was not qualified to drive and was speeding. + speeding speed·ing He was fined for speeding last year
to pick up speed: see pick
The speed of something is the rate at which it happens or is done. In the late 1850s the speed of technological change quickened Each learner can proceed at his own speed. = pace
To make haste; to move with celerity
{f} cause to move quickly; accelerate; expedite, further; hurry, move quickly; drive faster than the legal speed limit; wish Godspeed to; succeed (Archaic)
The speed of something is the rate at which it moves or travels. He drove off at high speed With this type of camera, the shutter speed is fixed An electrical pulse in a wire travels close to the speed of light Wind speeds reached force five
To hasten to a conclusion; to expedite
1 The relative ability of a lens to transmit light Measured by the largest aperture at which the lens can be used A fast lens has a larger maximum aperture and can transmit more light than a slow one 2 The relative sensitivity to light of photographic film See Film speed
To cause to be successful, or to prosper; hence, to aid; to favor
To experience in going; to have any condition, good or ill; to fare
The form of the past tense and past participle is sped in meaning
The rate of change in the phase of a constituent expressed in degrees per hour The speed is equal to 360° divided by the constituent period expressed in hours
1)The relative sensitivity to light of film or paper 2) The relative ability of a lens to admit more light by opening to a wider aperture
The distance traveled by an object divided by the time required to cover the distance
Time rate of motion
To be expedient
If you speed somewhere, you move or travel there quickly, usually in a vehicle. Trains will speed through the Channel Tunnel at 186mph The engine noise rises only slightly as I speed along. = race
but speeded for the phrasal verb
The rate f change in the phase of a constituent, usually expressed in degrees per hour The speed is equal to 360° divided by the constituent period expressed in hours
Prosperity in an undertaking; favorable issue; success
The speed at which information is read out of a pattern row by row For finer adjustments, tempo is used Normal speeds range from 3 to 8 This is the amount of frames that the player holds each row for before going on to the next
the time rate of change of distance
The rate of motion of a skater over the ice; i e , the distance traveled per unit time
Normally measured in surface feet per minute (sfpm) or surface meters per minute (smpm) - is the tangential velocity of the saw tooth
Rate of motion Ratio of travel distance and travel time
changing location rapidly a rate (usually rapid) at which something happens; "the project advanced with gratifying speed" distance travelled per unit time travel at an excessive or illegal velocity; "I got a ticket for speeding
distance travelled per unit time
The time it takes to put information into memory or get information out of memory It is measured from the time that an address and proper control signals are given, until the information is stored or placed in the device's output(s) RAM speed is typically expressed in nanoseconds (lower is faster) for EDO and FPM, and in MHz (higher is faster) for SDR SDRAM, DDR, SDRAM, and RDRAM
If you are up to speed, you have all the most recent information that you need about something. A day has been set aside to bring all councillors up to speed on the proposal Those in charge deluded themselves they were up to speed
Speed is an illegal drug such as amphetamine which some people take to increase their energy and excitement. see also -speed
The act or state of moving swiftly; swiftness; velocity; rapidly; rate of motion; dispatch; as, the speed a horse or a vessel
n the rate or measure of motion of an object
To cause to make haste; to dispatch with celerity; to drive at full speed; hence, to hasten; to hurry
Design speed is the maximum safe speed that can be maintained over a specified section of highway when conditions are so favorable that the design features of the highway govern The design speed of a roadway dictates which geometric design standards are used such as stopping sight distance, radius of curves, and banking (superelevation) of road surfaces
step on it; "He rushed down the hall to receive his guests"; "The cars raced down the street"
Rowing speed, the rating is measured in strokes per minute, also called pips The unit is left out, since the stroke rate is the only numerical information that is usually conveyed, so `take it up one' means to take one more stroke per minute
a central nervous system stimulant that increases energy and decreases appetite; used to treat narcolepsy and some forms of depression
speed bump
A traffic calming measure, consisting of a transverse ridge in the road, to limit the speed of vehicles
speed bumps
plural form of speed bump
speed camera
a roadside camera, triggered by a speeding vehicle, that takes a photograph of the offending vehicle and records its speed
speed cameras
plural form of speed camera
speed chess
A form of chess in which all moves must be made within a specified, short time
speed cushion
A form of speed bump, often one of a series, that allows larger (especially emergency) vehicles to straddle them without slowing down
speed dating
An organized event in which prospective romantic partners meet each other through a series of short one-to-one meetings
speed demons
plural form of speed demon
speed dial
A function on phones allowing a phone number to be dialed by pressing only one or two keys
speed freak
Alternative spelling of speedfreak
speed freak
A person who enjoys driving, riding motorcycles, etc. at high speeds
speed freaks
plural form of speed freak
speed hump
speed bump
speed humps
plural form of speed hump
speed limit
The maximum speed permitted by law for vehicles on the road
speed limiter
A device that limits vehicle speed
speed limits
plural form of speed limit
speed loader
A pressed metal (or plastic) clip, holding a set number of cartridges for a firearm, and used for rapid reloading of the weapon or its magazine
speed loaders
plural form of speed loader
speed networking
A method of making a potential business contact by briefly talking to people at an organized event and exchanging contact details
speed of light
The speed of electromagnetic radiation in a perfect vacuum: exactly 299,792,458 metres per second
speed of sound
the speed at which sound is propagated through some medium under specified conditions
speed queen
: The feminine form of speed freak; a drug addict, that abuses stimulants/uppers in particular
speed skating
The sport of racing around an oval course, on ice skates
speed trap
A section of a road where speed checks on vehicles are heavily monitored
speed traps
plural form of speed trap
speed up
To accelerate, to increase speed
speed-dating
Alternative spelling of speed dating
speed-dial
to dial using speed dial
speed gun
A radar speed gun (also radar gun and speed gun) is a device used to measure the speed of moving objects. It is used in law-enforcement to measure the speed of moving vehicles and is often used in professional spectator sport, for such things as the measurement of the speed of pitched baseballs, runners and tennis serves
speed bump
An artificial ridge set crosswise into the surface of a street, parking lot, or driveway to make the operators of vehicles decrease speed
speed camera
A roadside camera designed to catch speeding vehicles by taking video footage or a photograph
speed dating
An organized social activity in which people have a series of short conversations with potential partners in order to determine whether there is mutual interest
speed over ground
(Havacılık) (navigation) The speed of travel of a craft over the ground; usually called ground speed
speed over water
(Havacılık) (navigation) The speed of travel of a craft over the water
speed brake
A flap on an aircraft for decreasing speed while in flight in preparation for landing
speed bump
a hindrance to speeding created by a crosswise ridge in the surface of a roadway
speed bump
An artificial ridge set crosswise into the surface of a street, parking lot, or driveway to make the operators of vehicles decrease speed. a narrow raised area put across a road to force traffic to go slowly = sleeping policeman
speed bump
hump in a road or driveway made to decrease drivers of vehicles speed
speed camera
A speed camera is a camera positioned at the side of a road which automatically photographs vehicles that are going faster than is allowed. The photographs can be used as evidence in a court of law
speed cop
{i} cop who rides a motorcycle
speed counter
A device for automatically counting the revolutions or pulsations of an engine or other machine; called also simply counter
speed dial
Dial on a meter index normally used in slow fire testing
speed dial
Speed dial is a facility on a telephone that allows you to call a number by pressing a single button rather than by dialling the full number. a special feature on a telephone that lets you dial someone's telephone number very quickly by pressing one button
speed dial
A feature of both cellular and landline telephones that store frequently used telephone numbers which can be activated by pressing a key
speed dial
option that enables users to store telephone numbers within the telephone and to dial these stored numbers by pressing one or two keys (eliminates the need to dial the entire number)
speed dial
Allows to dial frequently called numbers at the touch of just two buttons
speed dialling
ability to dial a phone number by means of a code (without having to dial the entire number)
speed freak
addict who habitually uses stimulant drugs (especially amphetamines)
speed hump
bump in a road or driveway made to decrease drivers of vehicles speed
speed indicator
speedometer: a meter fixed to a vehicle that measures and displays its speed
speed limit
The speed limit on a road is the maximum speed at which you are legally allowed to drive. The maximum speed legally permitted on a given stretch of road. the fastest speed allowed by law on a particular piece of road
speed limit
Every inch of road in Britain has a speed limit - a maximum legal speed for that section of road It must be posted on signs when the limit changes Most roads - especially those not surveyed to find a safe limit or those outside built-up areas - are subject to the National Speed Limit See also repeater
speed limit
regulation establishing the top speed permitted on a given road
speed limit
Maximum speed established for stupid drivers
speed limit
maximal or minimal driving speed that is allowed by law
speed limit
A pair of fives
speed metal
Heavy metal music that is exceptionally harsh and fast. Also called thrash
speed of a click
amount of time it takes to make one click of the mouse button (Computers)
speed of approach
rate of speed at which something is drawing near
speed of light
The speed of light in a vacuum (the way the term is normally used) is defined as about 300,000,000 m/s (186,000 miles/second) It is considered to be the fastest speed anything can reach It is expressed as "c" in Einstein's famous equation: E=mc2
speed of light
The speed at which electromagnetic radiation propagates in a vacuum; it is defined as 299 792 458 m/s (~186,000 miles/second)
speed of light
Light speed equals 299,792,458 meters/second Einstein's Theory of Relativity implies that nothing can go faster than the speed of light
speed of light
The speed at which light travels (about 186,300 miles per second)
speed of light
In air, light travels at 300,000 million kilometers per second (186,000 million miles per second), which is over 500,000 times faster than the Concorde In solids or liquids, light travels more slowly
speed of light
the speed at which electromagnetic radiation propagates in a vacuum; it is defined as 299 792 458 m/s (186,000 miles/second) Einstein's Theory of Relativity implies that nothing can go faster than the speed of light
speed of light
Velocity of light in a vacuum This velocity is approximately 3 x 108 meters per second
speed of light
the speed at which light travels in a vacuum; the constancy and universality of the speed of light is recognized by defining it to be exactly 299,792,458 meters per second
speed of light
2 998 x 108 meters per second 186,000 miles per second
speed of light
Approximately 300,000km/s (186,000 miles per second)
speed of light
186,000+ mi per second See NVP
speed of light
c, approximately 3*108 m/s; the maximum speed at which an object can travel (see relativity)
speed of light
  The speed of an electromagnetic wave in free space, precisely 299,792,458 m/s   Note 1: The preceding figure is precise because by international agreement the meter is now defined in terms of the speed of light   Note 2: The speed of an electromagnetic wave, e g , light, is equal to the product of the wavelength and the frequency   Note 3: In any physical medium, the speed of light is lower than in free space   Since the frequency is not changed, the wavelength is also decreased   [After FAA]
speed of light
The speed at which electromagnetic radiation propagates in a vacuum; it is defined as c = 299,792,458 m/s (186,000 miles/second) Einstein's Theory of Relativity implies that nothing can travel faster than the speed of light
speed of light
Light speed equals 299,792,458 metres/second (186,000 miles/second) Einstein's Theory of Relativity implies that nothing can go faster than the speed of light
speed of light
{i} permanent physical speed of the electromagnetic rays in space, unit of distance per time within which light moves (approximately 299,792.5 kilometers per second / 186, 200, 000 miles per second)
speed of light
Light speed equals 299,792,458 meters/second (186,000 miles/second) Einstein's Theory of Relativity implies that nothing can go faster than the speed of light
speed of light
= 299,792,458 meters/second (186,000 miles/second)
speed of light
Appoximately 299,800Km/secend (in a vacuum)
speed of light
The maximum velocity for everything in the universe; 186,000 miles a second or fast enough to go to the Moon and back in less than three seconds See also: light-year
speed of light
A fundamental physical constant that is the speed at which electromagnetic radiation propagates in a vacuum and that has a value fixed by international convention of 299,792,458 meters per second; the symbol used is "c " (Easy as it gets, sorry!)
speed of light
In a vacuum, 299,800,000 meters per second
speed of light
186,000 miles per second (or 300,000,000 meters per second) The universal "speed limit" that is the fastest that anything can go
speed of sound
speed in which sound travels
speed range
limit of speed that a vehicle can achieve
speed reading
the skill of reading very quickly
speed reading course
instruction in methods of quickly skimming texts
speed shop
An automotive shop that caters to hot rodders
speed skate
an ice skate with a long blade; worn for racing race on skates
speed skate
An ice skate for racing, fitted with a long blade that extends beyond the heel and toe of the boot. Also called racing skate
speed skating
competitive skating on speed skates (usually around an oval course)
speed skating
Competitive racing on speed skates, usually around an oval course.speed skater n. the sport of racing on ice wearing ice skates. Sport of racing on ice skates. The blade of the speed skate is longer and thinner than that of the hockey or figure skate. Two types of track are used in international competition. The long track is a 400-m (about one-quarter mile) flattened oval (straight sides and curved ends) on which two skaters race simultaneously. In long track the race is against the clock rather than the opponent. The short track, a more recent development, is a 111-m (364-ft) oval on which four to six skaters race during each heat. Short track is a race to the finish line. Long-track speed skating was included in the first Winter Olympics in 1924; short-track skating was added in 1992
speed trap
Police officers or electronic devices concealed and deployed on a stretch of road to catch speeding drivers. a place on a road where police wait to catch drivers who are going too fast
speed trap
special radar which films vehicles that go beyond the legal speed limit
speed trap
a trap arranged on a roadway for catching speeders
speed up
When a process or activity speeds up or when something speeds it up, it happens at a faster rate. Job losses are speeding up I had already taken steps to speed up a solution to the problem I kept praying that the DJ would speed the music up
speed up
cause to move faster; "He accelerated the car"
speed up
move faster; "The car accelerated"
speed up
{f} increase velocity, move quicker; cause something move faster
speed up
When something speeds up or when you speed it up, it moves or travels faster. You notice that your breathing has speeded up a bit He pushed a lever that speeded up the car
speed-measuring device
appliance used to measure velocity
speed-reading
reading at speeds significantly faster than normal
speed-up
{i} acceleration; increase in the rate of production that a managing body demands from its employees
Newfoundland speed bump
A moose, especially one which is in a roadway

He pitched his first freelance feature to Canadian Geographic . . . a cover story about the province's plaguelike overpopulation of moose, also known as Newfoundland speed bumps.

Newfoundland speed bumps
plural form of Newfoundland speed bump
Planck speed
The velocity equal to one Planck length per Planck time; equal to the speed of light. Symbol is vP or c
bat speed
The speed of the bat during a swing

Good hip speed leads to good bat speed.

clock speed
The rate, measured in hertz, at which a processor performs its fundamental operations
constant speed drive
Something that aims at ensuring that the electric generator produces a constant frequency
film speed
A measure of a film's sensitivity to light; faster films needing shorter exposures
full speed ahead
Maximum effort without reservations or delay

We got the OK on the conversion project. It's full speed ahead.

full speed ahead
A command, especially on military vessels, to move forward at maximum speed

We had advanced a hundred yards, perhaps, when our first danger confronted us. Just ahead was a sharp right-angle turn in the tunnel. I could see the river's flotsam hurtling against the rocky wall upon the left as it was driven on by the mighty current, and I feared for the safety of the U-33 in making so sharp a turn under such adverse conditions; but there was nothing for it but to try. I didn't warn my fellows of the danger--it could have but caused them useless apprehension, for if we were to be smashed against the rocky wall, no power on earth could avert the quick end that would come to us. I gave the command full speed ahead and went charging toward the menace. I was forced to approach the dangerous left-hand wall in order to make the turn, and I depended upon the power of the motors to carry us through the surging waters in safety.

high speed steel
Abbreviated HSS. A kind of tool steel, invented in the early 20th century, which retains its hardness and temper at high temperatures (at which previous kinds of tool steel would soften), thus allowing cutters made from it to be employed at higher cutting speeds than were previously practical
high-speed
That operates, moves or takes place at a greater than normal speed
hip speed
The speed of rotation of the hips of a batter during a swing

Good hip speed leads to good bat speed.

light speed
The speed of light
low-speed
That operates, moves or takes place at a slower than normal speed
mobile speed bump
A car that travels at the speed limit to force the cars behind to do the same
more haste, less speed
When we are in a hurry, we often end up completing our task slower
national speed limit
The nationwide speed limit for certain types of roads/vehicles

The national speed limit for a car on a highway is 70 mph.

off-speed
Being a pitch thrown at a slower speed than a fastball, such as a change-up
shutter speed
The duration of time for which the shutter of a camera remains open when exposing photographic film or other photosensitive material to light for the purpose of recording an image

Shutter speeds are usually measured in seconds or fractions of a second, and are typically arranged in a sequence that includes 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15 , 1/30 , 1/60 , 1/125 , 1/250 and 1/500.

speeder
One who speeds
speeding
Present participle of speed
speeding
Driving faster than the legal speed limit

He was fined $100 for speeding.

ten-speed
Having ten gears
up to speed
Fully informed; current

Is Mary up to speed on the situation in KL.

upon his speed
At speed; moving rapidly

In case any one, riding a horse that was upon his speed, should let a bowl drop out of his hand, that bowl being fallen to the ground would continue its motion and follow the horses steps, without tarrying behind him.

upon his speed
Rapidly; swiftly

Riding on the speed down a steep Hill.

warp speed
A hypothetical, extremely rapid, speed, resulting from entering a separate dimension, termed hyperspace; much faster than the speed of light

The ship was accelerating to warp speed, when one of the engines failed.

warp speed
Any very fast speed

Wow, you can cycle at warp speed!.

wind speed
The local speed of the wind
wire speed
The (maximum) rate at which data can flow through a cable
wire speed
The speed at which a wire moves through a machine
at breakneck speed
Very quickly and forcefully
radar speed gun
A radar speed gun (also radar gun and speed gun) is a device used to measure the speed of moving objects. It is used in law-enforcement to measure the speed of moving vehicles and is often used in professional spectator sport, for such things as the measurement of the speed of pitched baseballs, runners and tennis serves
sped
of Speed
sped
Sped is a past tense and past participle of speed. A past tense and a past participle of speed. a past tense and past participle of speed
sped
US, past of speed
speeded
UK, past of speed
speeder
A machine for drawing and twisting slivers to form rovings
speeder
One who, or that which, speeds
speeder
One who exceeds maximum legal speed limits
speeder
a driver who exceeds the safe speed limit
speeder
{i} person or thing that speeds; one who drives faster than the legal limit; machine which draws out a slightly twists slivers of cotton or woo (Spinning) l
speeding
{i} act of driving an automobile faster than the legal speed limit
speeding
That speeds
speeding
the offence of driving faster than the legal limit
speeding
changing location rapidly
speeding
moving with great speed; "the speeding car"
speed