detection

listen to the pronunciation of detection
İngilizce - Türkçe
araştırma/bulma
(Nükleer Bilimler) tesbit etme,algılama, bulma,tanıma
(Jeoloji) tesbit
ortaya çıkarına
bulunuş
(Tıp) deteksiyon
belirleme
(Askeri) tarama
kontak rampası
hat devresi
hissetme
sezim
(Askeri) tespit
algılama
bulma
ortaya çıkarma
meydana çıkarma
TESPİT, ARAMA: a.) Taktik harekatta muhtemel askeri ilgiyi çeken fakat tanıma ile teyit edilemeyen bir cismin algılanması. b.) Gözetlemede, bir hadisenin meydana geldiğine dair gözetleme sisteminin tespitleri. (Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Kurulu). c.) Silahları kontrolde, silahları kontrol antlaşmasının ihlal edilmediğine dair araştırma işlemlerinin ilk safhası. d.) Tespit (radarla), bulma, yakalama
(Askeri) (NATO) TESPİT: Bir şahsın, cismin veya olayın, mevcut araçlarla muhtemel askeri öneminin açığa çıkarılması
{i} suçluyu ortaya çıkarma
{i} buluş
(Askeri) TESPİT, ARAMA: 1. Taktik harekatta muhtemel askeri ilgiyi çeken fakat tanıma ile teyit edilemeyen bir cismin algılanması. 2. Gözetlemede, bir hadisenin meydana geldiğine dair gözetleme sisteminin tespitleri. (Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Kurulu). 3. Silahları kontrolde, silahları kontrol antlaşmasının ihlal edilmediğine dair araştırma işlemlerinin ilk safhası. 4. Tespit (radarla), bulma, yakalama
{i} demodülasyon [rad.]
demodülasyon
keşif
detection error
(Bilgisayar) algılama hatası
detection limit
(Biyokimya) saptama sınırı
detection limit
bulma sınırı
Detection Risk
Ortaya çıkarma Risk: Denetçinin finansal tablolarda bulunan önemli bir hatayı bulmada başarısız olması olasılığı
detection device
algılama cihazı
detection limit
(Kimya) (Analitik kimya) Gözlenebilme sınırı, tespit sınırı
detection limit
algılama sınırı
detection and monitoring
(Askeri) tespit ve izleme
detection and monitoring
(Askeri) tespit (tarama) ve kontrol dinlemesi
detection antinody
(Tıp) dedeksiyon antikoru
detection domain
(Askeri) bulma sahası
detection limit
(Nükleer Bilimler) ölçülebilen en küçük değer,ölçme/dedeksiyon sınırı
detection range
hissetme alanı
detection report
tespit raporu
defect detection sensitivity
(Nükleer Bilimler) hata belirleme hassasiyeti
detect
ortaya çıkarmak
detect
{f} keşfetmek
detect
saptamak
detect
{f} farketmek
detect
belirlemek
coherent signal detection
(Bilgisayar,Teknik) evreuyumlu sinyal algılama
collision detection
çarpışma sezimi
contour detection
(Bilgisayar) çevrit bulma
corner detection
(Bilgisayar,Teknik) köşe sezimi
detect
hissetmek
detect
sezimlemek
detect
meydana
detect
algılamak

Yerçekimi dalgalarını algılamak çok zordur. - Gravitational waves are very hard to detect.

detect
(Bilgisayar) algıla

Lazer enterferometre Uzay Anteni (LISA) yerçekimi dalgalarını algılayabilecek bir uzay görevidir. - The Laser Interferometer Space Antenna (LISA) is a space mission that will be able to detect gravitational waves.

Sensörlerimiz sıra dışı bir şey algılamadı. - Our sensors did not detect anything out of the ordinary.

envelope detection
(Bilgisayar) zarfla algılama
fraud detection
(Ticaret) dolandırıcılık tespiti
collision detection
çarpışma algılaması
detect
sapta

Japonya'da bebek mamasında radyoaktif sezyum saptandı. - In Japan, radioactive cesium was detected in baby formula.

detect
bulmak

Dedektif bazı ipuçlarını bulmak için bir büyüteç kullanır. - The detective used a magnifier to find some clues.

error detection
hata bulma
heterodyne detection
heterodin deteksiyonu
infrared detection
kızılötesi detektörü
infrared detection
kızılaltı deteksiyonu
jam detection
parazit belirleme
jam detection level
parazit belirleme düzeyi
blunder detection
hata saptama
detect
ortaya çıkar
error detection routine
hata bulma yordamı
failure detection
başarısızlık algılama
fire detection
yangın algılama
grid detection
ızgara deteksiyonu
intrusion detection
saldırı tespit
limit of detection
(Kimya) (Analitik kimya) Gözlenebilme sınırı, tespit sınırı
lover limit of detection
(Kimya) (Analitik kimya) Gözlenebilme sınırı, tespit sınırı
neutron detection
nötron deteksiyonu
presence detection
mevcudiyet kontrolü
shot detection system
(Askeri) menzil tespit sistemi
acoustic detection system
(Askeri) Akustik arama sistemi
aircraft detection device
(Askeri) TAYYARE ARAMA CİHAZI: Tayyarelerin havadaki yerlerini esas alarak, görerek veya elektriki vasıtayla tespite yarayan cihaz
airport surface detection equipment
(Askeri) HAVAALANI YÜZEY GÖZETLEME CİHAZI: Hava alanı yüzeyini gösteren kısa menzilli bir radar. Pistler, taksi yolları ve park sahaları üzerindeki sabit ve hareketli uçak ve araç trafiği büyük bir netlikle gözlenebilir. Uçuş kulesinin Ground Control-yer kontrolü kısmında bulunur
amphibious transport dock; low probability of detection
(Askeri) amfibi ulaştırma dok'u; düşük algılama ihtimali
automatic error detection
otomatik hata sezimi
below detection limit
saptama sınırı altı
camouflage detection photography
(Askeri) KAMUFLAJI TESPİT FOTOĞRAFI: Kamuflajın tespiti amacıyla özel tip bir filmden (genellikle enfraruj) faydalanan fotoğraf. Ayrıca bakınız: "false color film"
characteristic detection probability
(Askeri) KARAKTERİSTİK KEŞFEDİLME OLASILIĞI: Tek bir girişimle keşfedilen mayınların sayısının, karakteristik keşfetme genişliği içinde keşfedilmiş bulunan mayınların sayısına oranıdır
characteristic detection width
(Askeri) KARAKTERİSTİK KEŞİF GENİŞLİĞİ: Tek bir girişimle keşfedilebilecek olan mayınların bulunduğu genişlik
coherent signal detection
evreuyumlu sinyal algilama
conflict detection
(Havacılık) çatışma deteksiyonu
corner detection
kose sezimi
correlation detection
(Havacılık) karşılıklı ilişki tespiti
cumulative probability of detection
(Askeri) kümülatif algılama olasılığı
detect
detectable keşfi mümkün
detect
sezmek
detect
(Mukavele) meyadana çıkarmak; keşfetmek
detect
bulma

Sensörlerimiz olağandışı bir şey bulmadı. - Our sensors did not detect anything unusual.

Dedektif bazı ipuçlarını bulmak için bir büyüteç kullanır. - The detective used a magnifier to find some clues.

detect
detection keşif
detect
tutmak
detect
çıkarma
detect
bul

Dedektif bazı ipuçlarını bulmak için bir büyüteç kullanır. - The detective used a magnifier to find some clues.

Polis dedektifi kanlı bir bıçak buldu. - The police detective found a bloody knife.

detect
ortaya çıkar,sapta
edge detection
ayrit sezimi
enemy detection
(Askeri) düşman tespiti
envelope detection
zarfla algilama
error detection
hata sezimi
fault detection
kusur bulgulama
fault detection isolation
(Askeri) hata tespit tecridi
fault detection subsystem
(Askeri) hata tespit alt sistemi
fault detection system
(Askeri) hata tespit sistemi
hardware detection
(Bilgisayar) donanım algılaması
infrared detection set
(Askeri) kızılötesi tespit seti
intrusion detection
(Askeri) mütecavizi tespit
jam detection level
parazit belirleme-düzeyi
leakage detection system
(Nükleer Bilimler) kaçak tesbit sistemi
light detection
işık saptama
lower limit of detection
(Nükleer Bilimler) en küçük ölçme sınırı
magnetic detection system
(Askeri) Manyetik arama sistemi
manipulation detection
(Askeri) hile tespiti
minimum detection limit
(Nükleer Bilimler) (mdl) en küçük ölçüm sınırı
motion detection
devinim sezimi
nuclear detonation detection and reporting system
(Askeri) nükleer infilak tespit ve raporlama sistemi
olfactory detection system
(Askeri) Koku arama sistemi
passive fault detection
(Bilgisayar,Teknik) edilgen hata belirleme
passive fault detection
(Bilgisayar,Teknik) pasif hata belirleme
phase sensitive detection
evreye duyarli algilayici
plan of the day; port of debarkation; probability of detection
(Askeri) günlük plan; boşaltma limanı; algılama olasılığı
probability of detection
(Askeri) KEŞİF İHTİMALİ: Aranan nesnenin araştırılan bölgede olması durumunda, keşfedilme olasılığı
probability of detection
(Askeri) algılama ihtimali
radar detection range
(Askeri) RADAR YAKALAMA MENZİLİ
radiation detection
(Nükleer Bilimler) radyasyon tesbiti
radio detection
(Askeri) TELSİZ İNTİŞARLARININ YAKALANMASI: Telsizle mevki tayin usulünden faydalanarak bir hedefin mevcudiyetini yeri tam olarak tayin edilmeden tayin usulü
radio detection and ranging
(Askeri) RADAR: Bak. "radar"
seismic detection
sismik algılama
seismic detection system
(Askeri) Sismik arama sistemi
setup detection notice
Kur Algılama Uyarısı
setup detection notice
Kur Bulma Uyarısı
spurious emission detection acquisition system
(Askeri) dağılma emisyonu tespiti yakalama sstemi
square law detection
karesel sezim, enerji sezimi
tactical detection and reporting
(Askeri) taktik aldatma ve raporlama
thermal detection system
(Askeri) Termal arama sistemi
virus detection program
(Bilgisayar,Teknik) virüs bulma programı
virus detection program
virus bulma programi
virus detection utility
(Bilgisayar,Teknik) virüs bulma programı
virus detection utility
virus bulma programi
İngilizce - İngilizce
The act of detecting or sensing something; discovering something that was hidden or disguised
{n} a discovery, the act of finding out
A reactive quality assurance strategy that attempts to identify unacceptable output after it has been produced and separated from the good output Also known as inspection (See prevention) A concept of managing for quality based on inspection and test to detect and remove defects prior to delivery to the customer
Detection is the act of noticing or sensing something. the early detection of breast cancer
The discovery of a fire Individuals, fire towers, reconnaissance aircraft and automatic devices may be used, either alone or in combination
the act of detecting something; catching sight of something
the perception that something has occurred or some state exists; "early detection can often lead to a cure"
the perception that something has occurred or some state exists; "early detection can often lead to a cure
the act of detecting something; catching sight of something a police investigation to determine the perpetrator; "detection is hard on the feet" the perception that something has occurred or some state exists; "early detection can often lead to a cure
Detection concerns the process by which a Power over LAN Hub detects a Power over LAN Enabled device and injects power on the LAN cabling The Detection algorithm implemented in the Power Source Equipment seeks a unique PD Signature that identifies the terminal as a Power over LAN Enabled device PowerDsine pre IEEE803 2af standard used a capacitor method of detection The standard committee has selected a resistor method of detection Next generation Power over LAN Hubs will detect a PD with the resistor Signature If a PD operates at 48V with capacitor Signature, a PowerDsine Power Hub will continue to support it
{i} discovery, act of detecting, finding out; fact of being detected; demodulation, act or process of separating a modulated message from the carrier signal (Computers, Telecommunications)
  The act or system of discovering and locating fires
Clearing Detection Clearing
the act of detecting something; catching sight of something a police investigation to determine the perpetrator; "detection is hard on the feet"
The second stage, after Occurrence, in an Incident life-cycle when the service failure becomes known to the IT service organisation
Sensor alarms because an activity was detected
the awareness of the presence of a sensory stimulus
(DOD) in tactical operations, the perception of an object of possible military interest, but unconfirmed by recognition (NATO) the discovery by any means the presence of a person or object of potential military significance
The process of obtaining an inspection signal that is recognized as coming from a defect or anomaly An in-line inspection tool can detect only those defects that produce signals that are both measurable and recognizable Not all defects are detectable with all inspection systems
The assessor (panelist) is certain one presentation (the odor sample presentation) is different from the two blank presentations
Usually refers to the technique of recovering the amplitude modulation signal (envelope) superimposed on a carrier See figure at right
the discovery of an abnormality in an asymptomatic or symptomatic person
The act or system of discovering and locating fires
a police investigation to determine the perpetrator; "detection is hard on the feet"
The act of detecting; the laying open what was concealed or hidden; discovery; as, the detection of a thief; the detection of fraud, forgery, or a plot
The determination of the presence of a chemical agent
The ability of a testing method or screening program to actually identify individuals with the particular disease or condition The higher the detection rate, the more accurate the testing method or screening program
Detection is the discovery of something which is supposed to be hidden. They are cheating but are sophisticated enough to avoid detection
Detection is the work of investigating a crime in order to find out what has happened and who committed it. The detection rate for motor vehicle theft that year was just 11.7 per cent. when something is found that is not easy to see, hear etc, or the process of looking for it detection of
the detection that a signal is being received
In the context of climate change, this is the identification of a significant change in climate which is the result of the enhanced greenhouse effect
detection dog
A detection dog or sniffer dog is a dog that is trained to and works at using its senses (almost always the sense of smell) to detect substances such as explosives, illegal drugs, or blood
detection limit
(Kimya) In analytical chemistry, the detection limit, lower limit of detection, or LOD (limit of detection), is the lowest quantity of a substance that can be distinguished from the absence of that substance (a blank value) within a stated confidence limit (generally 1%). The detection limit is estimated from the mean of the blank, the standard deviation of the blank and some confidence factor. Another consideration that affects the detection limit is the accuracy of the model used to predict concentration from the raw analytical signal
collision detection
The process or mechanism of determining whether two shapes are partially occupying the same space
detect
to discover or find by careful search, examination, or probing
lie detection
The use of lie detectors to verify the truth or falsity of a person's testimony
nuclear hydrogen detection meter
A device that contains a radioactive source to emit high velocity neutrons into a roof system. Reflecting neutrons are measured by a gauge that is used to detect hydrogen; the quantity of hydrogen detected may be linked to the pressure of water
detect
To detect something means to find it or discover that it is present somewhere by using equipment or making an investigation. a sensitive piece of equipment used to detect radiation a device which can detect who is more at risk of a heart attack
detect
{v} to discover, find out, lay open, reveal
Airport Surface Detection Equipment
(Havacılık) Airport Surface Detection Equipment, Model X, or ASDE-X, is a runway-safety tool that enables air traffic controllers to detect potential runway conflicts by providing detailed coverage of movement on runways and taxiways. By collecting data from a variety of sources, ASDE-X is able to track vehicles and aircraft on airport surfaces and obtain identification information from aircraft transponders
limit of detection
In analytical chemistry, the detection limit, lower limit of detection, or LOD (limit of detection), is the lowest quantity of a substance that can be distinguished from the absence of that substance (a blank value) within a stated confidence limit (generally 1%). The detection limit is estimated from the mean of the blank, the standard deviation of the blank and some confidence factor. Another consideration that affects the detection limit is the accuracy of the model used to predict concentration from the raw analytical signal
lower limit of detection
(Kimya) In analytical chemistry, the detection limit, lower limit of detection, or LOD (limit of detection), is the lowest quantity of a substance that can be distinguished from the absence of that substance (a blank value) within a stated confidence limit (generally 1%). The detection limit is estimated from the mean of the blank, the standard deviation of the blank and some confidence factor. Another consideration that affects the detection limit is the accuracy of the model used to predict concentration from the raw analytical signal
crime detection
discovery of crime, finding of violations of the law
detect
To determine the presence of a compound
detect
To discover something which is hidden or unknown E ELLIPTICAL Shaped like an egg that has ends which are equal
detect
To sense or obtain a measurable indication from an anomaly in a pipeline
detect
To inform against; to accuse
detect
Discover, perceive, or locate an object, person, creature type, situation, or aura through primarily visual means Detection can be accomplished through either physical or magical means, depending on what is being sought
detect
To uncover; to discover; to find out; to bring to light; as, to detect a crime or a criminal; to detect a mistake in an account
detect
{f} discern, discover
detect
discover or determine the existence, presence, or fact of; "She detected high levels of lead in her drinking water"; "We found traces of lead in the paint"
detect
If you detect something, you notice it or sense it, even though it is not very obvious. Arnold could detect a certain sadness in the old man's face. = sense. to notice or discover something, especially something that is not easy to see, hear etc (detectus, past participle of detegere )
detect
detect
detect
Flip a coin If heads, during your opponent's next turn, prevent all effects of attacks, including damage, done to Himontop Pokémon with this attack: Hitmontop L31
detect
Detected
early detection
early discovery, discovery of something before the expected or usual time of its appearance
explosive detection system
a rapid automatic system to detect plastic explosives in passengers' luggage using X-ray technology and computers; designed for use in airports
explosive trace detection
a system for screening luggage in airports; an agent passes a swab around or inside luggage and then runs the swab through a machine that can detect trace amounts of explosives
intrusion detection
The ability to detect if a hacker or cracker has gained access to a computer
intrusion detection
Snort - Open source, lightweight network intrusion detection system with a large database of signatures
intrusion detection
a security requirement specifying the degree to which an application must ensure attempted access or modification by unauthorized individuals is detected and properly handled
intrusion detection
Detection of break-ins or break-in attempts either manually via software expert systems that operate on logs or other information available on the network
intrusion detection
A method or process to detect the break-ins or attempts to attack via the use of software systems which operate on the network Intrusion detection systems often combine the network monitoring with real-time capture and analysis in order to identify for attacks
intrusion detection
techniques designed to detect breaches into a computer system or network
intrusion detection
Pertaining to techniques which attempt to detect intrusion into a computer or network by observation of actions, security logs, or audit data Detection of break-ins or attempts either manually or via software expert systems that operate on logs or other information available on the network
intrusion detection
Software that looks at who tries to break in and reports on these attempts
intrusion detection
Detection of system penetration or attempted penetration, via manual or software expert systems that observe actions, security logs, or audit data
intrusion detection
A mechanism to detect when an attack is attempted against a network protected by ISA Server
intrusion detection
The process of detecting break-in attempts from unauthorized users Log files are often the source material for intrusion detection
intrusion detection
Detection of break-ins or break-in attempts either manually or via software expert systems that operate on logs or other information available on the network
intrusion detection
Pertaining to techniques which attempt to detect intrusion into a computer or network by observation of actions, security logs, or audit data
intrusion detection
A security service that monitors and analyzes system events for the purpose of finding, and providing real-time or near real-time warning of, attempts to access system resources in an unauthorized manner
intrusion detection
System tools designed to recognize unauthorized and malicious entry into a network or host, including monitoring for suspicious packet traffic, tracking intruders and identifying where the security hole is Many intrusion detection tools can also detect a variety of misuse originating from inside the network
intrusion detection
A security service that monitors and analyzes system events to find and provide real-time or near real-time attempt warnings to access system resources in an unauthorized manner This is the detection of break-ins or break-in attempts, by reviewing logs or other information available on a network
pattern detection
(Ticaret) Elements in measurement and decision support systems that identify recurring relationships and distributions of data in a given set
ship-towed long-range acoustic detection system
a shipboard system consisting of an acoustic detection system that is towed behind the ship
signal detection
the detection that a signal is being received
submarine detection
radar used to detect submarines and warn of their presence
detection