derecesiz

listen to the pronunciation of derecesiz
Türkçe - İngilizce
non-dimensional
derece
{i} degree

It is ten degrees below zero now. - Şimdi sıcaklık sıfırın altında on derece.

Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius. - Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi.

derece
rating

Tom's approval rating is dropping. - Tom'un onay derecesi düşüyor.

derece
extent

To some extent, you can control the car in a skid. - Bir dereceye kadar bir kızak arabasını kontrol edebilirsiniz.

I can understand French to a certain extent. - Belirli bir dereceye kadar Fransızcayı anlayabilirim.

derece
rate
derece
scale

These are graded on a hundred-point scale. - Bunlar yüz puanlık bir ölçekte derecelendirilir.

derece
rank
derece
grade

She got good grades in English. - O, İngilizcede iyi dereceler aldı.

Tom got extraordinary grades. - Tom'un olağanüstü dereceleri var.

derece
stage
derece
step
derece
temperature

Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius. - Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi.

The temperature fell several degrees. - Sıcaklık birkaç derece düştü.

derece
(Ticaret) points
derece
(Bilgisayar) deg

It is ten degrees below zero now. - Şimdi sıcaklık sıfırın altında on derece.

Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius. - Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi.

derece
degrees

The thermometer stood at 15 degrees. - Termometre 15 derecede durdu.

Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius. - Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi.

ehliyet derecesiz
(Askeri) unqualified
derece
level

Water boils at 100 degrees Celsius at sea level. - Su, deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar.

Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels. - Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde.

derece
range

Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer. - Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir.

derece
remove
derece
point

Under normal conditions, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. - Normal şartlar altında, suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece.

This is an extremely important point. - Bu son derece önemli bir konu.

derece
{i} pitch
derece
dignity
derece
thermometer

The thermometer reads 10 degrees. - Termometre 10 dereceyi gösteriyor.

The thermometer says it's thirty degrees in here. - Termometre burada otuz derece olduğunu söylüyor.

derece
clinical thermometer
derece
stending
derece
regulo
derece
{i} gradation
derece
chop
derece
{i} standard
derece
notch
derece
States
derece
{i} measure

The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular. - Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir.

derece
rank, degree, grade
derece
so ... (that)
derece
degree , grade
derece
degree; rank, grade; extent, point; thermometer
derecesiz