yoğunlaşma

listen to the pronunciation of yoğunlaşma
Türkisch - Englisch
condensation
polarity
thickening
{i} concentration
concentrate

He tried to concentrate on the letter. - Mektuba yoğunlaşmaya çalıştı.

I want to concentrate on that. - Onun üzerinde yoğunlaşmak istiyorum.

(Havacılık) curing
{i} condensing
(Nükleer Bilimler) densify
(Nükleer Bilimler) densification
yoğun
intense

Tom is a very intense person. - Tom çok yoğun bir kişi.

Art is the most intense mode of individualism that the world has known. - Sanat dünyanın bildiği bireyciliğin en yoğun biçimidir.

yoğun
intensive

The hospital restricts the number of visitors who can enter the intensive care unit. - Hastane yoğun bakım ünitesine girebilen ziyaretçi sayısını kısıtlıyor.

We need to work more intensively and effectively. - Daha yoğun ve etkili çalışmamız gerekiyor.

yoğun
dense

He has a very dense beard. - Onun çok yoğun bir sakalı var.

The fog was so dense, we could hardly see anything. - Sis çok yoğundu, her şeyi zorlukla görebildik.

yoğunlaşmak
concentrate

I want to concentrate on that. - Onun üzerinde yoğunlaşmak istiyorum.

I have to concentrate on my work. - İşim üzerine yoğunlaşmak zorundayım.

yoğunlaşma bulutu
condensation cloud
yoğunlaşma izi: bazı şartlar altında uçuş halindeki bir füze veya diğer araç ger
(Askeri) condensation trail
yoğunlaşma katsayısı
condensation coefficient
yoğunlaşma noktası
dew point
yoğunlaşma çekirdeği
condensation nucleus
yoğunlaşmak
{f} condense
yoğun
{s} hectic

We have a hectic week ahead of us. - Önümüzde yoğun bir hafta var.

After a hectic few days at work, Tom is looking forward to a change of pace. - İşte yoğun geçen birkaç günden sonra, Tom bir değişikliği iple çekiyor.

yoğun
thick

We walked through thick bushes. - Biz yoğun çalılıkların arasından yürüdük.

The flight was cancelled because of the thick fog. - Yoğun sis nedeniyle uçuş iptal edildi.

yoğun
{s} busy

I've had a very busy morning. - Çok yoğun bir sabah geçirdim.

I'm very busy this week. - Ben bu hafta çok yoğunum.

yoğun
rush hour

I was caught in the rush hour. - Trafiğin en yoğun olduğu zamanda yakalandım.

If we don't hit the road soon, we'll get caught in the morning rush hour traffic. - Kısa sürede yola çıkmazsak, sabahleyin yoğun trafikte sıkışacağız.

yoğun
{s} rich
yoğun
extensive

Extensive rainfall is expected throughout the region. - Bölgede yoğun sağanak bekleniyor.

She was burned so extensively that her children no longer recognized her. - O kadar yoğun yandı ki çocukları onu artık tanımadı.

yoğunlaşmak
intensify
yoğunlaşmak
(Denizbilim) condence
yoğunlaşmak
concentrate on

I want to concentrate on that. - Onun üzerinde yoğunlaşmak istiyorum.

I have to concentrate on my work. - İşim üzerine yoğunlaşmak zorundayım.

yoğun
dense, thick; concentrated; intense, intensive, crash
yoğun
concentrated

I concentrated all my energies on the problem. - Tüm enerjimi sorun üzerinde yoğunlaştırdım.

Taro concentrated on memorizing English words. - Taro, İngilizce kelimeleri ezberlemek üzerinde yoğunlaştı.

yoğun
compact
yoğun
intensively

Yumi is studying English intensively. - Yumi yoğun biçimde İngilizce çalışıyor.

We need to work more intensively and effectively. - Daha yoğun ve etkili çalışmamız gerekiyor.

yoğun
profound
yoğun
(Tıp) condense

A cloud is condensed steam. - Bir bulut, yoğunlaşmış subuharıdır.

yoğun
heavy

If you had left a little earlier, you would have avoided the heavy traffic. - Biraz daha erken çıkmış olsaydın, yoğun trafikten kurtulmuş olurdun.

He took a detour to avoid the heavy traffic. - Yoğun trafikten kaçınmak için tali yoldan gitti.

yoğun
mass
yoğun
condensed

A cloud is condensed steam. - Bir bulut, yoğunlaşmış subuharıdır.

yoğun
packing
yoğun
crash

There was a chain-reaction crash during rush hour. - Yoğun trafikteki zincirleme bir kazaydı.

yoğunlaşmak
become intense
yoğunlaşmak
centre
yoğunlaşmak
(Denizbilim) condensed
yoğun
condensate
yoğun
hard

Because of the thick fog, the street was hard to see. - Yoğun sis nedeniyle, sokağı görmek zordu.

John, you're working too hard. Sit down and take it easy for a while. - John, çok yoğun bir şekilde çalışıyorsun. Otur ve bir süre kendini yorma.

yoğun
deep

We never experience our lives more intensely than in great love and deep sorrow. - Yaşamlarımızı büyük sevgiden ve derin kederden daha yoğun bir şekilde yaşamayız.

biyo yoğunlaşma faktörü
(Jeoloji) bioconcentration factor
yoğun
keen
yoğun
pea soupy
yoğun
dense; thick
yoğun
concentrated, intense, intensive
yoğun
gross
yoğun
turbid
yoğun
stiff
yoğun
crashing
yoğun
rushhour
yoğunlaşmak
to become dense, to condense, to thicken; to become intense, to intensify
yoğunlaşmak
{f} center
yoğunlaşmak
centre [Brit.]
yoğunlaşmak
precipitate
yoğunlaşmak
to become dense, densen; to become thick, thicken
yoğunlaşmak
zero in on
yoğunlaşmak
to become intense, intensify; to increase, step up
yoğunlaşmak
{f} thicken
yoğunlaşmak
{f} zoom
Türkisch - Türkisch
Yoğunlaşmak işi
Buharın sıvı veya katı duruma geçmesi
Birden çok molekülün genellikle su yitirerek bir tek moleküle dönüşmesi olayı
Yoğun
(Osmanlı Dönemi) ACÜR
Yoğun
(Osmanlı Dönemi) UKD
Yoğun
sıkı
Yoğun
kesif
Yoğun
derin
Yoğun
ağır
Yoğunlaşmak
tekasüf etmek
yoğun
Dolu, sıkı, çok
yoğun
Etkisi güçlü olan, ağır
yoğun
Koyu, ağır, kalın
yoğun
tmış, çoğalmış bir durumda olan
yoğun
Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif
yoğun
Kaba, kalın, iri (elek, iğne). Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan
yoğun
Artmış, çoğalmış bir durumda olan
yoğun
Şişman, iri, tombul
yoğun
Kaba, kalın, iri
yoğun
Etkisi güçlü olan, ağır koku vb
yoğunlaşmak
Yoğun duruma gelmek, tekâsüf etmek: "Atlar benekli bir yıldız alacasında, şehit cesetlerinden yoğunlaşmış bir kokuyu, kalın bir sis gibi dağıta dağıta ilerliyorlardı."- A. İlhan
yoğunlaşmak
Yoğun duruma gelmek, tekâsüf etmek
yoğunlaşma
Favoriten