packing

listen to the pronunciation of packing
Englisch - Türkisch
paketleme

Tom valizini paketlemeyi bitirdi. - Tom finished packing his suitcase.

Paketlemeyi bitirmem gerekiyor. - I have to finish packing.

ambalaj

Tom Mary'yi ambalajlamaya gönderdi. - Tom sent Mary packing.

istifçilik
paketleyerek
(Tıp) packıng
sandıklama
(Askeri) sıkıştırma
sızdırmazlık
kızak
yoğun
(Askeri) sıkıştırmak
kama
(Bilgisayar) yoğunlaştırma
(Tekstil) katlama
yoğunluk
{i} doldurma
{f} doldur
paketleme malzemesi
{f} doldur: prep.doldurarak
packing case eşya sandığı
{i} tampon
{i} salmastra
packing house büyük mezbaha
{i} ambalajlama; paketleme, paket etme
denk yapma
{i} ambalaj kâğıdı
{i} sarma
(Tekstil) ambalaj ( sarmaç )
(Tıp) Tampon koyma
packing needle çuvaldız
{i} conta
(Askeri) PAKETLEME: Bir dış sevkiyat kabını, sevk edilmek üzere, münferit malzeme ile veya paketlerle doldurma
(İnşaat) salmastra keçe
{i} tıkaç
paket etme
dolgulama
(Tıp) Tamponda kullanılan madde
eşyayı bavula veya sandığa koyma
takoz
(İnşaat) dizilim
ramble
armed
{s} ateşli
pack
{f} ambalajlamak
pack
sarmak
pack
paketlemek

Eşyaları paketlemek çok uzun sürdü. - It took me ages to pack up my stuff.

Paketlemek için cumartesi günü bana yardım edebilir misin? - Could you give a me hand packing on Saturday?

pack
ambalaj

Tom Mary'yi ambalajlamaya gönderdi. - Tom sent Mary packing.

Talimatlar ambalaj üzerindedir. - The instructions are on the package.

pack
paket

Bu paketleri kısa bir süreliğine bırakmak istiyorum. - I want to leave these packages for a while.

Tek bir pakette hem bir telefon hem de bir internet erişimi alın! - Get both a phone and internet access in a single package!

packing box
eşya sandığı
packing case
eşya sandığı
packing density
(Bilgisayar) kayıt yoğunluğu
packing density
yoğunluğu
packing gland
salmastra bileziği
packing gland
salmastra
packing list
(Ticaret) ambalaj listesi
packing list
(Askeri) muhteviyat listesi
packing paper
paket kağıdı
packing bolt
salmastra cıvatası
packing box
salmastra
packing box
tampon yuvası
packing box
paketleme kutusu
packing case
tahta sandık
packing case
tahta kasa
packing density
sıkıştırma yoğunluğu
packing house
depo
packing house
antrepo
packing material
dolgu malzemesi
packing material
paket muhteviyatı
packing needle
çuvaldız
packing paper
paket kâğıdı
packing paper
ambalaj kâğıdı
packing ring
salmastra bileziği
packing washer
salmastra rondelası
packing bolt
salmastra civatasi
packing cord
salmastra fitili
packing factor
paketleme faktörü
packing in
ambalaj
packing list
(Ticaret) Çeki listesi, muhteviyat listesi: Belirli bir paket veya ambalajın içindekileri gösterir liste
packing list
Çeki listesi
packing mass
kitle ambalaj
packing material
paket muhteviyati
packing of
paketleme
packing slip
kayma ambalaj
packing slip
paketin içindekileri ve nereye gideceğini gösteren belge
packing slip
paket fişi (irsaliyesi)
packing slip
paket silibi
packing station
paketleme fabrikası
packing tape
Koli bandı
packing washer
salmastra rondelasi
packing arrangement
paketleme düzeni
packing box/case
eşya sandığı
packing by hand
(Madencilik) elle dolgu
packing by hand
(Madencilik) elle paketleme
packing case
sandık
packing charges
(Ticaret) ambalaj masrafları
packing charges
(Ticaret) ambalajlama masrafları
packing cloth
(Tekstil) 1. ambalaj bezi 2. ambalajlık kumaş
packing dope
salmastra macunu
packing effect
(Kimya) paketleme etkisi
packing fabrics
(Tekstil) ambalajlık dokuma
packing felt
(Otomotiv) salmastra keçesi
packing flange
(Otomotiv) salmastra flanşı
packing flange
(Otomotiv) sızdırmazlık yakası
packing fraction
(Nükleer Bilimler) bağlanma kesri
packing hook
katlama kancası
packing house
mezbaha
packing instruction
paketleme talimatı
packing list
(Askeri) MUHTEVİYAT LİSTESİ: Belirli bir paket veya ambalajın içindekileri gösterir liste
packing machine
(Tekstil) ambalaj makinesi
packing material
salmastra malzemesi
packing of asbestos
(Tekstil) amyant conta
packing peanuts
hücresel plastik parçaları
packing piece
dolgu parçası
packing ring
salmastra halkası
packing room
(Tekstil) ambalaj yeri
packing scissor
conta makası
packing sleeve
salmastra manşonu
packing specifications
ambalaj koşulları
packing stuffing
sızma ipi
packing tape
ambalaj bandı
packing thread
(Tekstil) ambalaj ipi, kınnap
packing trade
(Ticaret) konserve sanayi
packing wadding
(Tekstil) ambalajlık vatka
packing wall
(Madencilik) dolgu duvar
packing waste
ambalaj atığı
packing wastes
ambalaj atıkları
packing, crating, and handling
(Askeri) paketleme, sandıklama ve taşıma
pack
sürü

Kurtlar sürüyle gezer ama kartallar yalnız uçar. - Wolves travel in packs, but eagles fly alone.

Kurtlar sürüler halinde dolaşırlar. - Wolves travel in packs.

pack
{f} toparlanmak
armed
{s} zırhlı
pack
bavul hazırlamak
pack
{i} (köpek veya kurtlardan oluşan) sürü
pack
defolup gitmek
pack
defetmek
felt packing
keçe conta
pack
bavuluna koymak
pack
buz örtüsü
pack
ambalaj yapmak
pack
defolmak
pack
hıncahınç doldurmak
pack
-i denklemek
pack
konservelemek
pack
(Bilgisayar) yoğunlaştırmak bellek
pack
hazırlamak
pack
bohçalamak
pack
yoğunlaştırmak
pack
buzla
pack
gitmek
pack
(Tıp) kompres
pack
-i denk etmek
pack
yük

O, atın yükünü iple bağladı. - He fastened the horse's pack with a rope.

pack
paket yapmak
pack
kaplamak
pack
doldurmak
pack
savuşmak
armed
silahlı

Silahlı hava korsanları yolcuları dehşete düşürdü. - The armed hijackers terrified the passengers.

Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir. - This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict.

armed
{f} silahlandır

Onlar silahlarla silahlandırıldı. - They're armed with guns.

Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez. - The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

asbestos packing
amyantlı salmastra
bearing packing
yatak salmastrası
carburettor felt packing
karbüratör keçe salmastrası
close packing
sıkışık doldurma
cost of packing
ambalaj masrafı
degree of packing
yoğunluk derecesi
hydraulic packing
sulu dolgu
pack
koruyucu bir madde ile doldurmak
pack
{f} sıkıştır
pack
çıkın
pack
(iskambil) deste
pack
tıka basa doldurmak
pack
(yiyecek) kutulara koymak
send sb packing
sepetlemek
send sb packing
kovmak
external packing
dış ambalaj
felt packing
keçe conta, keçe salmastra
file packing density
dosya paketleme yoğunluğu, kütük paketleme yoğunluğu
gland packing
bez ambalaj
hemp packing
kenevir salmastra
leather packing
kösele salmastra
piston packing
piston contası
rubber packing
lastik parçalı salmastra
rubber packing ring
lastik salmastra halkası
send sb packing
sepetlemek, kovmak, başından savmak
armed
armed forces silahlı kuvvetler
armed
{s} silâhlı

Silahlı hava korsanları yolcuları dehşete düşürdü. - The armed hijackers terrified the passengers.

Silahlı kuvvetler bütün bölgeyi ele geçirmede başarılıydı. - The armed forces succeeded in occupying the entire territory.

asbestos packing
(Tekstil) amyant conta
bin packing
bidon yükleme
cord packing
ip salmastra
cord packing
fitil salmastra
cord packing
salmastra fitili
dense packing
sıkı yapı
flexible metallic packing
esnek metalik salmastra
gland packing
boğaz salmastrası
inadequate packing
(Ticaret) elverişsiz ambalaj
inadequate packing
(Ticaret) yetersiz ambalaj
leather packing ring
köseleden yapılmış segman
leather packing ring
kösele segman
meat packing
toptan kasap işi
meat packing
toptan kasaplık
over packing
(Askeri) TAKVİYELİ AMBALAJLAMA: Kapların veya malzemenin; yükleme, boşaltma ve nakliyat tehlikelerine mukavemeti için daha sağlam ve elverişli kaba konması veya yükleme ve boşaltma, nakliyat ve depolama sırasında hasar veya hırsızlık ihtimalini azaltmak maksadıyla mevcut kaba çelik çember, su geçirmez kalın sargı kağıdı, fiber levhalar gibi ek ambalaj malzemesi ilavesi
pack
(Tıp) Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba
pack
{f} eşyalarını toplamak
pack
{f} vurmak
pack
pack ice bir araya toplanıp kitle haline gelmiş
pack
kapla
pack
{i} sargı
pack
{i} (sigara için) paket
pack
(Askeri) AMBALAJ; AMBALAJLAMAK: Nakliyat sırasında malzeme veya gruplarını korumak için yapılan ambalaj işi; malzemeyi veya malzeme gruplarını bu maksatla ambalajlamak. Bak. "amphibious pack", "oversea pack"
pack
{f} toplamak

Onlar valizlerimi toplamak için bana 3 gün verdiler. - They gave me 3 days to pack my bags.

Tom hala çantasını toplamak zorunda. - Tom still has to pack his suitcase.

pack
istiflemek
pack
iskambil destesi
pack
{i} yığın
pack
paket takım
pack
bohça
pack
{f} (bavulunu/bavullarını) hazırlamak; eşyaları taşınmaya hazır bir duruma getirmek
pack
sırt çantası

Tom sırt çantasına bazı gerekli şeyleri doldurdu. - Tom packed some essentials into his knapsack.

Tom sırt çantasını toplamaya başladı. - Tom started packing his backpack.

pack
(Tıp) Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon
pack
yığmak
pack
kütle
pack
semer
pack
pack animal yük hayvanı
pack
{i} İng., isk. deste
Englisch - Englisch
As a concrete noun

A fee charged to cover the costs of packaging.

Present participle of pack
The action of the verb

rugby The forming of players into a scrum.

{i} packaging material; filling; caulking; manner in which a thing is packed; action of someone or something that packs
Paper that is packed under the plate or blanket or cylinder to provide proper pressure for printing
a sealing device consisting of bulk deformable material or one or more mating deformable elements, reshaped by manually adjustable compression to obtain and maintain effectiveness It usually used axial compression to obtain radial sealing
armed
carrying something in a pack on the back; "the backpacking of oxygen is essential for astronauts" the enclosure of something in a package or box
A yielding ring, as of metal, which surrounds a piston and maintains a tight fit, as inside a cylinder, etc
The act or process of one who packs
Any of a variety of vapor-liquid contacting media used in continuous separating columns
Packing is the paper, plastic, or other material which is put round things that are being sent somewhere. see also pack
Material used to seal a joint, such as in bell and spigot pipe, or to seal a gland through which a rotating shaft passes
In lithography, the paper used to underlay a blanket, plate or proof to bring the surface to the desired height, the method of adjusting squeeze pressure The act of inserting the packing material under the blanket or plate
A substance or piece used to make a joint impervious A thin layer, or sheet, of yielding or elastic material inserted between the surfaces of a flange joint
In printing presses, paper used to underlay the image or impression cylinder in letterpress, or the plate or blanket in lithography, to get proper squeeze or pressure for printing
Any material used to pack, fill up, or make close
Method of batching an electoral group into a single district to reduce their electoral influence Ant: fracturing
Any container or other covering in which goods are packed
Paper used to underlay the image or impression cylinder in letterpress or the plate or blanket in lithography to get the proper squeeze and pressure for printing
Same as Filling
On some compression fittings, the relatively soft material used to provide a water seal when squeezed or compressed
A type of seal used to provide a leakproof connection between two parts of a unit that move in relation to each other
carrying something in a pack on the back; "the backpacking of oxygen is essential for astronauts"
The substance in a stuffing box, through which a piston rod slides
A trick; collusion
The costs consisting of containers and coverings plus the labor andmaterials used in packing the imported merchandise, ready for export
any material used especially to protect something
the enclosure of something in a package or box
Any container or other covering in which goods are packed Packing Instruction Document issued within an enterprise giving instructions on how goods are to be packed
This refers to cartons and is not to be confused with loading of the van (packing the van)
packing case
A large, sturdy box or wooden crate used for the secure shipment of goods

he flat packing-case containing the portrait in oils and the three carbon photographs had been pushed under the bed.

packing fudge
Present participle of pack fudge
packing heat
Present participle of pack heat
packing on
Present participle of pack on
packing-case
Alternative form of packing case
packing slip
A handling slip that tracks shipping and loading of merchandise
packing box
a large crate in which goods are packed for shipment or storage
packing box
A packing box is the same as a packing case
packing case
a large crate in which goods are packed for shipment or storage
packing case
box in which things are packed
packing case
A packing case is a large wooden box in which things are put so that they can be stored or taken somewhere. a large strong wooden box in which things are packed to be sent somewhere
packing department
(Ticaret) The area that prepares picked material for shipment by performing the consolidation, packing, marking and documentation tasks required. The packing department may also be responsible for locating and picking materials for outgoing shipments
packing fraction
The quotient of the algebraic difference between the isotopic mass and the mass number of a nuclide, divided by its mass number, often interpreted as a measure of stability
packing house
place where produce is prepared and packed for sale
packing house
A packing house is a company that processes and packs food, especially meat, to be sold
packing list
A document prepared by the shipper listing the kinds and qualities of merchandise in a particular shipment
packing list
A document containing information about the location of each Product ID in each package It allows the recipient to quickly find the item he or she is looking for without a broad search of all packages It also confirms the actual shipment of goods on a line item basis
packing list
Document listing the contents of a consignment of goods May be called for on a letter of credit
packing list
A document describing how a particular shipment was packed
packing list
- This document lists all the goods that are packed in a shipment and has 4 main purposes: It is used to check the goods at all stages of handling; as a receipt, therefore the importance for the customer of signing for agreement when the goods are collected and unpacked; as an attachment to the insurance certificate as it is an evidence that the goods were shipped and their conditions at the time of packing; for customs clearance as proof of the goods which are being imported
packing list
A detailed specification of the goods packed List showing merchandise packed and all particulars Normally prepared by shipper but not required by carriers Copy is sent to consignee to help verify shipment received
packing list
A list showing the number and kinds of items being shipped, plus other information needed for transportation
packing list
Phytosanitary Inspection Certificate Port of Entry Pre-License Checks
packing list
Document specifying the contents of each individual package
packing list
A list showing the number and kinds of items being shipped, as well as other information needed for transportation purposes (see Chapter 12)
packing list
– This document lists all the goods that are packed in a shipment and has 4 main purposes: It is used to check the goods at all stages of handling; as a receipt, therefore the importance for the customer of signing for agreement when the goods are collected and unpacked; as an attachment to the insurance certificate as it is an evidence that the goods were shipped and their conditions at the time of packing; for customs clearance as proof of the goods which are being imported
packing list
A detailed specification as to goods packed
packing list
Document supplied by the shipper or supplier who itemizes details of contents of a particular package or shipment Details typically include item description, part number, and quantity for each item in the shipment
packing list
Itemized list of commodities with marks/numbers but no cost values indicated
packing list
A shipping document issued by shipper to carrier, Customs and consignee serving the purposes of identifying detail information of package count, products count, measurement of each package, weight of each package, etc
packing list
Description of the contents of cartons, boxes, or other containers
packing list
Document that itemizes shipment contents Should include weight (gross and net), dimensions, contents, numbering of each parcel within the shipment, and any identifying characteristics (e g , serial numbers) It also can be used to identify damages or shortages; the buyer only pays duty on what was actually received Customers must present a packing list for all export shipments
packing list
A packing list accompanies the shipment and describes the cargo in detail It includes the shipper, the consignee, measurements, serial #'s, weights and any other data peculiar to the shipment
packing list
a list showing the number and kinds of items being shipped, and other information needed for transportation
packing list
A statement prepared by the seller for shipments of more than one packaging unit, indicating which items are packed in each container and other details, such as markings on the boxes for identification and distribution purposes at the destination
packing list
A list showing the number and kinds of items being shipped, as well as other information needed for transportation purposes
packing list
A document prepared by the shipper listing the kinds and quantities of merchandise in a particular shipment
packing material
any material used especially to protect something
packing needle
large needle for sewing canvas packages
packing needle
a large needle used to sew up canvas packages
packing paper
paper used for packing
packing slip
See: Bill of Lading/Packing Slip to top
packing slip
{i} receipt that is enclosed with a shipment (usually lists the contents of the shipment, payment information, addressor and addressee, etc.)
packing slip
Paperwork included with an order which lists all items being delivered
packing slip
a list of items sent in a particular shipment
packing slip
Also referred to as packaging slip, this document accompanies the shipment It is either affixed to the shipment, typically in a shipping pouch, or it is included inside the shipment
packing slip
The slip of paper found inside the cartons which come from the manufacturer The packing slip may list a description of the item, the quantity ordered, quantity shipped, and the code number as well as the name and addocess of the manufacturer
packing slip
The paperwork that accompanies a shipment, pallet or smaller unit and describes its contents and quantities, and normally references the order number or numbers involved
pack
A bundle of sheet-iron plates for rolling simultaneously
pack
To load with a pack; hence, to load; to encumber

to pack a horse.

pack
To block a shot, especially in basketball
pack
To transport in a pack, or in the manner of a pack (i. e., on the backs of men or animals)
pack
A full set of playing cards; also, the assortment used in a particular game; as, a euchre pack

We were going to play cards, but nobody brought a pack.

pack
A group of Cub Scouts
pack
To bring together or make up unfairly and fraudulently, in order to secure a certain result

pack a jury or a causes.

pack
To render impervious, as by filling or surrounding with suitable material, or to fit or adjust so as to move without giving passage to air, water, or steam

pack someone's arm with ice.

pack
A bundle made up and prepared to be carried; especially, a bundle to be carried on the back; a load for an animal; a bale, as of goods

The horses carried the packs across the plain.

pack
A number of persons associated or leagued in a bad design or practice; a gang

a pack of thieves or knaves.

pack
A large area of floating pieces of ice driven together more or less closely

The ship had to sail round the pack of ice.

pack
To fill in the manner of a pack, that is, compactly and securely, as for transportation; hence, to fill closely or to repletion; to stow away within; to cause to be full; to crowd into; as

the play, or the audience, packs the theater.

pack
To envelop in a wet or dry sheet, within numerous coverings

The doctor gave Kelly some sulfa pills and packed his arm in hot-water bags.

pack
To admit of stowage, or of making up for transportation or storage; to become compressed or to settle together, so as to form a compact mass; as, the goods pack conveniently; wet snow packs well
pack
To unite in bad measures; to confederate for ill purposes; to join in collusion
pack
To cause to go; to send away with baggage or belongings; especially, to send away peremptorily or suddenly; – sometimes with off. See pack off

pack a boy off to school.

pack
A shook of cask staves
pack
To make a pack of; to arrange closely and securely in a pack; hence, to place and arrange compactly as in a pack; to press into close order or narrow compass

pack fish in a box.

pack
: A loose, lewd, or worthless person
pack
To depart in haste; – generally with off or away
pack
To carry weapons, especially firearms, on one's person
pack
An envelope, or wrapping, of sheets used in hydropathic practice, called dry pack, wet pack, cold pack, etc., according to the method of treatment
pack
To gather in flocks or schools; as, the grouse or the perch begin to pack
send somebody packing
To expel or eject somebody; to chase off or force out

The whole town got together and sent the bandit packing.

pack
{v} to bind up for carriage, to sort cards, to put down meat in salt, to pick a jury
pack
{n} a large bundle, load, burden, 52 cards, a number of hounds, set, crew
court-packing
influencing the composition of the judges or jury members in a court of law
meat packing
activity of the meat industry, slaughtering of animals and preparing them for sale
meat packing
wholesale packaging of meat for future sale (including slaughtering and processing and distribution to retailers)
meat-packing
the preparation of animals that have been killed so that they can be sold as meat
pack
a cream that cleanses and tones the skin
pack
according to the condition of the blankets or sheets used, put about a patient to give him treatment; also, the fact or condition of being so treated
pack
a small parcel (as of cigarettes or film) a bundle (especially one carried on the back) a sheet or blanket (either dry or wet) to wrap around the body for its therapeutic effect a cream that cleanses and tones the skin a complete collection of similar things a group of hunting animals treat the body or any part of it by wrapping it, as with blankets or sheets, and applying compresses to it, or stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to absorb blood; "The nurse packed gauze in the wound"; "You had better pack your swollen ankle with ice"
pack
a complete collection of similar things
pack
A pack is a bag containing your possessions that you carry on your back when you are travelling. I hid the money in my pack. = rucksack, backpack
pack
A group of closely related animals that live and hunt together
pack
To make up packs, bales, or bundles; to stow articles securely for transportation
pack
The forwards who compose one half of the scrummage; also, the scrummage
pack
To transport in a pack, or in the manner of a pack i
pack
To store data in a compact form in such a way that the original form can be recovered
pack
A number of hounds or dogs, hunting or kept together
pack
A number of persons associated or leagued in a bad design or practice; a gang; as, a pack of thieves or knaves
pack
(Real Application Clusters Real Application Clusters Guard I - Concepts and Administration; search in this book)
pack
A pack of playing cards is a complete set of playing cards. see also packed, packing
pack
treat the body or any part of it by wrapping it, as with blankets or sheets, and applying compresses to it, or stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to absorb blood; "The nurse packed gauze in the wound"; "You had better pack your swollen ankle with ice"
pack
the number of rows or courses in a bundle (i e - 9/9 pack for 24" resawn shakes)
pack
fill to capacity; "This singer always packs the concert halls"; "They murder trial packed the court house"
pack
A maintenance operation that must be periodically performed on a database to remove fragments of deleted data
pack
To cause to go; to send away with baggage or belongings; esp., to send away peremptorily or suddenly; - sometimes with off; as, to pack a boy off to school
pack
to send away peremptorily or suddenly; sometimes with off; as, to pack a boy off to school
pack
To bale or bundle
pack
hike with a backpack; "Every summer they are backpacking in the Rockies"
pack
a bundle (especially one carried on the back)
pack
compress into a wad; "wad paper into the box"
pack
on the backs of men or beasts
pack
seal with packing; "pack the faucet"
pack
In hydropathic practice, a wrapping of blankets or sheets called dry pack, wet pack, cold pack, etc
pack
If people or things pack into a place or if they pack a place, there are so many of them that the place is full. Hundreds of thousands of people packed into the mosque Seventy thousand people will pack the stadium. = cram
pack
The 52 playing cards with which the game of Contract Bridge is played
pack
A tight group of object balls in cue sports. Usually the reds in snooker
pack
See Pack, n
pack
a large indefinite number; "a battalion of ants"; "a multitude of TV antennas"; "a plurality of religions"
pack
press tightly together or cram; "The crowd packed the auditorium"
pack
have the property of being packable or compactable or of compacting easily; "This powder compacts easily"; "Such odd-shaped items do not pack well"
pack
To cause to go; to send away with baggage or belongings; esp
pack
{i} bundle, package; backpack; parcel, packet; group of animals (especially wolves, dogs etc.); group, crowd; cosmetic paste for the face; medical wrapping of cloth or gauze, deck (British)
pack
{f} fill to capacity; load items into something (i.e. clothes into a suitcase or merchandise into a container); crowd; compress; carry, transport
pack
A full count of ten
pack
1 A term in remote procedure calls for converting data into a machine-independent format 2 To compress data
pack
load with a pack
pack
A number or quantity of connected or similar things; a collective
pack
When people pack things, for example in a factory, they put them into containers or parcels so that they can be transported and sold. They offered me a job packing goods in a warehouse Machines now exist to pack olives in jars. sardines packed in oil. + packing pack·ing His onions cost 9p a lb wholesale; packing and transport costs 10p
pack
A pack of things is a collection of them that is sold or given together in a box or bag. The club will send a free information pack. a pack of cigarettes
pack
v put belongings into a container for transportation n a sack on your back
pack
When you pack a bag, you put clothes and other things into it, because you are leaving a place or going on holiday. When I was 17, I packed my bags and left home I packed and said goodbye to Charlie. + packing pack·ing She left Frances to finish her packing
pack
An assembly containing a spinnerette, filter screen, gaskets, and sand through which polymer is passed to filter out impurities and form filaments by forcing polymer through spinnerette
pack
To depart in haste; generally with off or away
pack
A group of dens who meet regularly (usually monthly) for activities and recognition Ours is Pack 338
pack
press down tightly; "tamp the coffee grinds in the container to make espresso"
pack
To cover, envelop, or protect tightly with something; to envelop in a wet or dry sheet, within numerous coverings
pack
To depart in haste; - generally with off or away
pack
To fill in the manner of a pack, that is, compactly and securely, as for transportation; hence, to fill closely or to repletion; to stow away within; to cause to be full; to crowd into; as, to pack a trunk; the play, or the audience, packs the theater
pack
The people who come to a hash to try and follow (or, short-cut or screw up) the trail to the beer at the On-In
pack
according to the method of treatment
pack
a steel plate inserted between two others to fill a gap and fit them tightly together; also known as packing
pack
arrange in a container; "pack the books into the boxes"
pack
A combination of heat exchangers and air cycle machines lcompressor and turbine used to condition the air in the airplane
pack
To flll a pipe with tobacco
pack
an exclusive circle of people with a common purpose
pack
a group of hunting animals
pack
To make a pack of; to arrange closely and securely in a pack; hence, to place and arrange compactly as in a pack; to press into close order or narrow compass; as to pack goods in a box; to pack fish
pack
You can refer to a group of people who go around together as a pack, especially when it is a large group that you feel threatened by. a pack of journalists eager to question him
pack
To carry a gun
pack
have with oneself; have on one's person; "She always takes an umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she goes into the mountains"
pack
To sort and arrange (the cards) in a pack so as to secure the game unfairly
pack
If you say that an account is a pack of lies, you mean that it is completely untrue. You told me a pack of lies
pack
a sheet or blanket (either dry or wet) to wrap around the body for its therapeutic effect
pack
To load with a pack; hence, to load; to encumber; as, to pack a horse
pack
(Real Application Clusters Real Application Clusters Guard I - Concepts and Administration)
pack
To render impervious, as by filling or surrounding with suitable material, or to fit or adjust so as to move without giving passage to air, water, or steam; as, to pack a joint; to pack the piston of a steam engine
pack
an association of criminals; "police tried to break up the gang"; "a pack of thieves"
pack
To contrive unfairly or fraudulently; to plot
pack
carry, as on one's back; "Pack your tents to the top of the mountain"
pack
If you send someone packing, you make them go away. I decided I wanted to live alone and I sent him packing. Variant of pac
pack
The eight forwards when they are bound for a scrum It consists of three front row players, two second row players, and three back row players
pack
An envelope, or wrapping, of sheets used in hydropathic practice, called dry pack, wet pack, cold pack, etc
pack
A pact
pack
a group of animals, such as wolves or dogs that run, hunt and live together Predator - an animal that lives mostly by killing and eating others animals Prey - a creature hunted or caught for food Pup - a baby animal from the dog family
pack
set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome; "pack a jury
pack
A pack of wolves or dogs is a group of them that hunt together
pack
sea ice
pack
To bring together or make up unfairly and fraudulently, in order to secure a certain result; as, to pack a jury or a causes
pack
deck
pack
A number or quantity equal to the contents of a pack; hence, a multitude; a burden
pack
Hence: To bring together or make up unfairly and fraudulently, in order to secure a certain result; as, to pack a jury or a causes
pack
a small parcel (as of cigarettes or film)
pack
A number or quantity of connected or similar things A full set of playing cards; also, the assortment used in a particular game; as, a euchre pack
pack
set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome; "pack a jury"
pack
(v ) To reduce the size of data so that it takes up less space
pack
A loose, lewd, or worthless person
pack
A general description of anything that is produced by BTB Mailflight for mailing It can encompass anything from one item to many and covers different variations of item within a mailing
pack
To transport in a pack, or in the manner of a pack (i. e., on the backs of men or beasts)
send packing
fire; send away rudely
sent him packing
discharged him, sent him away
Türkisch - Englisch

Definition von packing im Türkisch Englisch wörterbuch

packing-house
(Ticaret) packing-house
atomic packing factor
atomik dolgu faktörü
packing
Favoriten