center

listen to the pronunciation of center
Englisch - Türkisch
{f} ortalamak
merkez

Otobüs seni şehir merkezine götürecek. - The bus will take you to the center of the city.

Tokyo, bildiğiniz gibi,dünyanın finans merkezlerinden biridir. - Tokyo, as you know, is one of the financial centers of the world.

merkezlemek
ortasını almak
ortada olmak
özek
kumkuma
(Bilgisayar) ortada
{i} punta
bir merkezde toplamak
(Bilgisayar) ortaya
(Bilgisayar) ortadan
(Spor) santr
ortaya almak
bkz.centre
{f} ortala
(Mühendislik) punta (tornada vs.); merkez
{f} merkezde toplanmak
Orta Nokta
{i} ılımlı kimse
{i} spor santr
{i} orta

Odanın ortasına oturduk. - We sat in the center of the room.

Gökdelen şehrin ortasındadır. - The skyscraper is in the center of the city.

{i} odak
{i} kemer inşaat desteği
{f} merkezde toplamak
{i} ılımlı politik görüş
{i} sente
{i} orta alan oyuncusu
{i} santra
(İnşaat) (centre) merkez
(Askeri) MERKEZ: Bir ihtisas personeli veya hizmetler topluluğunu, başka faaliyet ve şahıslar yararına merkezi bir noktada bulunduran bir kuruluş veya tesis; fotoğrafik istihbarat merkezi, muharebe haberleri merkezi gibi
{f} çevresini dönüp dolaşmak
{f} yoğunlaşmak
{i} kubbe inşaat desteği
{i} göbek
{i} orta alan
{f} ortaya yerleştirmek
{f} ortaya gelmek
{f} konsantre olmak
(Tıp) santral
merkez almak
(Mekanik) torna merkezi
merkezde
vasat
mihrak
centre
merkez

Galaksinin merkezindeki çok büyük kara delik binlerce yıl bir gizem olarak kaldı. - The supermassive black hole at the centre of the galaxy remained a mystery for thousands of years...

Kent merkezinde güzel bir park var. - There's a lovely park in the centre of the town.

center across
(Bilgisayar) seçili alan
center align
(Bilgisayar) ortala
center jump
(Spor) hava atışı
center justify
(Bilgisayar) ortaya hizala
center line
aks
center now
(Bilgisayar) şimdi ortala
center on page
(Bilgisayar) ortala
center pin
(Avcılık) silindirin merkez mili
center punch
(Otomotiv) zımba
center punch
nokta zımbası
center right
(Politika, Siyaset) merkez sağ
center view
(Bilgisayar) görünümü ortala
center volume
(Bilgisayar) orta ses
center bit
punta matkabı
center fire
merkezinden ateş alan fişek
center front
merkez ön
center drill
(Mühendislik) punta matkabı
center for democracy and technology
demokrasi ve teknoloji merkezi
center gauge
(Mühendislik) punta mastarı
center of attention
(deyim) İlgi odağı, dikkatleri üzerine çeken şey ya da kişi

Lucy hates to be the center of attention.

center of gravity
ağırlık merkezi
center on
merkez
center parc
merkezi parc
center positive
ortası "+" olan dışı adaptör ucu
center round
merkezi yuvarlak
center stand
orta sehpa
center town
Merkez ilçe
center-rest
(Mühendislik) punta mesnedi
center-weighted
(Fotoğrafçılık) Merkez ağırlıklı
Center for Army Lessons Learned
(Askeri) Kara Kuvvetleri Alınan Dersler Merkezi
Center for Operations, Plans, and Policy
(Askeri) Harekat, Plan ve Politika Merkezi
center aligned
(Bilgisayar) ortala hizalı
center aligned
(Bilgisayar) ortaya hizalnmış
center alignment
Ortalamak
center bit
punto matkabı
center bit
merkezlemeli uç
center board
(Askeri) salma omurga
center castle
(Askeri) orta kasara
center circle
orta yuvarlak
center court
orta saha (tenis)
center court
orta alan (tenis)
center floor
(Otomotiv) orta döşeme
center focus
(Bilgisayar) merkezi odak
center fork
(Tekstil) atkı durdurma çatalı
center forward
santrfor
center half
santrhaf [fut.]
center hole
(Otomotiv) merkez deliği
center in form
(Bilgisayar) form içinde ortala
center lathe
puntalı torna tezgâhı
center line
(Askeri) ORTA HAT, EKSEN: Bir topun yana dönüş sahası merkezini gösteren, toprağa çizilmiş hat. Bu hattan, ağır topçunun mevzilenmesini kolaylaştırmak, dolayısıyle kundak yerlerinin değiştirilmesini önlemek için faydalanılır
center member
(Otomotiv) ana şasi
center mute
(Bilgisayar) orta ses kesme
center of attraction
ilgi merkezi
center of attraction
dikkat merkezi
center of attraction
ilgi odağı
center of attraction
çekim merkezi
center of burst
(Askeri) ORTA PARALANMA NOKTASI: bkz: "mean point of impact"
center of burst error
(Askeri) ORTA PARALANMA NOKTASI HATASI: Hedef ile orta paralanma noktası arasındaki mesafe
center of dispersion
(Askeri) DAĞILMA MERKEZİ: Aynı atış esasları ile atıldığı kabul edilen sayısız miktarda atım veya paralanma noktaları teorik merkezi
center of gravity
(Askeri) AĞIRLIK MERKEZİ: bkz: "center of mass"
center of gravity
(Askeri) Siklet merkezi
center of gravity limits
(Askeri) AĞIRLIK MERKEZİ DEĞİŞME SINIRLARI: Ağırlık merkezinin hava aracında uçuş emniyetine zarar vermeyecek değişme sınırları. Yüklenmiş hava aracının ağırlık merkezi kalkışta, havada iken ve inişte bu sınırlar arasında bulunmak zorundadır. Bazı hallerde kalkış ve iniş sınırları da belirtilebilir
center of impact
(Askeri) ORTA VURUŞ NOKTASI: Dağılma dikdörtgeninin merkezi. Mermi düşüş noktalarından meydana gelen şeklin sadece en önünde ve en arkasında bulunan iki nokta arasındaki mesafe dikkate alındığı zaman bu mesafenin merkezidir. En sağda ve en solda bulunan iki nokta arasındaki istikamet bakımından da istikamet merkezi olur. Bak. "mean point of impact"
center of interest
ilgi merkezi
center of interest
ilgi odağı
center of mass
(Askeri) SİKLET MERKEZİ: Karada, havada ve denizde, katı netice yerinde ve zamanında, kati netice istikametinde kullanılmak üzere, üstün kuvvetlerin belirli bir bölgede yoğunlaştırılması. Buna "center of gravity" de denir
center of mass
(Nükleer Bilimler) kütle merkezi
center of motion
(İnşaat) mesnet merkezi
center of motion
hareket merkezi
center of resistance
(Askeri) MUKAVEMET MERKEZİ: Esas savunma sisteminde; düşman taarruzlarını defetmek için kıtaların yoğunlaştırıldıkları nokta. Bir mukavemet merkezi, diğer mukavemet merkezleri tarafından desteklendiği gibi, kendisi de diğerlerini destekler
center of trade
ticaret merkezi
center on
merkez tutmak
center party
merkez parti
center piece
(Mekanik) orta parça
center piece
göbek
center piece
en etkileyici bölüm
center piece
en can alıcı bölüm
center piece
orta parçası
center plate
merkez plakası
center punch
punta zımbası
center referee
(Spor) merkez hakemi
center ring
merkez halkası
center stack
(Otomotiv) orta konsol
center stack
(Otomotiv) merkezi küme
center stand
orta tribünde
center tab
(Bilgisayar) orta sekme
center tab
(Bilgisayar) orta sakme
center tube
merkez borusu
center wrap
(Bilgisayar) ortaya kaydırma
center,centre
dead center sabit punta Iive center
center,centre
orta
center,centre
center of gravity ağırlık merkezi
center,centre
dikkat merkezi
center,centre
merkezde toplanmak
center,centre
ortada olm
center,centre
grup vb center bit punta matkabı
center,centre
santr
center,centre
center of attraction çekim merkezi
center,centre
ıIımlı parti
center,centre
ortaya gelmek
center,centre
punta tornası
center,centre
merkez
cell center
(Bilgisayar) hücrede ortala
centering
ortalama
detention center
ıslahevi
health center
(Tıp) sağlık ocağı
shopping center
(Ticaret) alış veriş merkezi
trade center
ticaret merkezi

Teröristler 2001 yılında New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırdı. - Terrorists attacked the World Trade Center in New York City in 2001.

align center
(Bilgisayar) dikey ortaya hizala
align center
(Bilgisayar) ortaya hizala
assessment center
(Ticaret) değerlendirme merkezi
auto center
(Bilgisayar) otomatik ortala
center line
eksen
center line
merkez hattı
center line
(Otomotiv) eksen çizgisi
centered
(Bilgisayar) ortadan
centered
ortalanmış
centered
ortalı
centering
ortalayarak
centre
özek
centre
merkezlemek
centre
ortaya gelmek
centre
merkezde toplanmak
centre
sentır
centre
yoğunlaşmak
centre
merkezde toplamak
centre
ortaya yerleştirmek
centre
çevresinde dönüp dolaşmak
centre
ortaya koymak
centre
konsantre olmak
centre
ocak
centring
kemer kalıbı
centring
kubbe kalıbı
city center
il merkezi
civic center
şehir merkezi
community center
şehir kulübü
community center
sosyal merkez
continuing education center
(Eğitim) sürekli eğitim merkezi
distribution center
dağıtımevi
entertainment center
eğlence merkezi
exhibition center
gösteri merkezi
fitness center
(Turizm) sağlıklı yaşam merkezi
french cultural center
fransız kültür merkezi
health care center
(Kanun) sağlık ocağı
health center
sağlık merkezi
help center
(Bilgisayar) yardım merkezi
information center
bilgi merkezi
international trade center
(Ticaret) uluslararası ticaret merkezi
left center
(Bilgisayar) sol orta
live center
(Mekanik) döner punta
mass center
(Fizik) kütle merkezi
media center
medya merkezi
nervous center
(Anatomi) sinir merkezi
performance center
gösteri merkezi
profit center
(Ticaret) kar merkezi
reception center
(Çevre) kabul merkezi
rest center
dinlenme merkezi
revenue center
gelir merkezi
riding center
atlı spor kulubü
shopping center
çarşı
switching center
(Bilgisayar,Teknik) anahtarlama merkezi
wellness center
yaşam merkezi
youth center
gençlik merkezi
centre
{i} ılımlı kimse
centre
{i} ılımlı politik görüş
air force technical order center
hava kuvvetleri teknik düzen merkezi
air route traffic control center
hava rotası trafik kontrol merkezi
centre
bir merkezde toplanmak
centre
merkeze yerleştirmek
centre
bir merkezde toplamak
centre
orta
centre
merkezleşmek
centring
merkezleme
centring
puntalama
Türkisch - Türkisch

Definition von center im Türkisch Türkisch wörterbuch

center of Impact
(Askeri) ORTA VURUŞ NOKTASı: Dağılma dikdörtgeninin merkezi. Mermi düşüş noktalarından meydana gelen şeklin sadece en önünde ve en arkasında bulunan iki nokta arasındaki mesafe dikkate alındığı zaman bu mesafenin merkezidir. En sağda ve en solda bulunan iki nokta arasındaki istikamet bakımından da istikamet merkezi olur. Bak. "mean point of impact"
Englisch - Englisch
The point in the interior of any figure of any number of dimensions that has as its coordinates the arithmetic mean of the coordinates of all points on the perimeter of the figure (or of all points in the interior for a center of volume)
The point in the interior of a circle that is equidistant from all points on the circumference of the circle
To concentrate on (something), to pay close attention to (something)
To cause (an object) to occupy the center of an area
The point on a line that is midway between the ends
Of, at, or related to a center
The person who holds the ball at the beginning of each play
To cause (some attribute, such as a mood or voltage) to be adjusted to a value which is midway between the extremes
The middle portion of something; the part well away from the edges
The point in the interior of a sphere that is equidistant from all points on the surface of the sphere
The player, generally the tallest, who plays closest to the basket
A topic that is particularly important in a given context

the center of attention.

The forward that generally plays between the left wing and right wing and usually takes the faceoffs
A place where some function or activity occurs

convention center.

{v} to place on a center, meet, rest, end
{i} middle, midpoint, place located in the middle; organization or place which offers a specific kind of service or activity (i.e. medical center, sports center, etc.); filling of food (such as doughnut, chocolate, etc.); main area of a city; focus of attention; (Ice Hockey) player who takes part in a face-off at the start of play; (Baseball) center field
To place or fix in the center or on a central point
Generally speaking, the vertical axis of a tropical cyclone, usually defined by the location of minimum wind or minimum pressure The cyclone center position can vary with altitude In advisory products, refers to the center position at the surface
the sweet central portion of a piece of candy that is enclosed in chocolate or some other covering politically moderate persons; centrists the middle of a military or naval formation; "they had to reinforce the center"
To be collected to a point; to be concentrated; to rest on, or gather about, as a center
The player in the center of a team's forward line He takes most of the faceoffs and often leads an attack by carrying the puck into the attacking zone, then shooting or passing to a teammate
(ice hockey) the person who plays center on a hockey team
To be placed in a center; to be central
CENTER is an element that centers the text it contains in the browser window
(football) the person who plays center on the line of scrimmage and snaps the ball to the quarterback; "the center fumbled the handoff"
mercantile establishment consisting of a carefully landscaped complex of shops representing leading merchandisers; usually includes restaurants and a convenient parking area; a modern version of the traditional marketplace; "a good plaza should have a movie house"; "they spent their weekends at the local malls"
(basketball) the person who plays center on a basketball team (ice hockey) the person who plays center on a hockey team move into the center; "That vase in the picture is not centered"
a place where some particular activity is concentrated; "they received messages from several centers"
a pass from a player located near the sideline towards the middle of the field; used to get the ball closer to the front of the goal; also called a cross
a position on a basketball team of the player who participates in the center jump to start the game
the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument"; "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the story"
see centre. the American spelling of centre. Center Party civic center Kennedy Center for the Performing Arts Lincoln Center for the Performing Arts Manzanar Relocation Center Rockefeller Center World Trade Center
a position on a basketball team of the player who participates in the center jump to start the game the position of the player on the line of scrimmage who puts the ball in play; "it is a center's responsibility to get the football to the quarterback"
In a traditional alignment with three forwards, the center plays between the left and right wings
Aligns the selected text or image in the center of the text area
To pass the ball from the side of the field into the middle of the field
the piece of ground in the outfield directly ahead of the catcher; "he hit the ball to deep center"
The vertical axis or core of a tropical cyclone It is usually determined by cloud vorticity patterns, wind, and/or pressure distributions
upon which the work is held, and about which it revolves
The e4, e5, d4, and d5 squares on the chessboard
A punch for punching holes in sheet metal, having a small conical center to insure correct locating
Those members of a legislative assembly (as in France) who support the existing government
(n ) The text character or graphic point that is equal distance from two margins
the sweet central portion of a piece of candy that is enclosed in chocolate or some other covering
the object upon which interest and attention focuses; "his stories made him the center of the party"
point that a circle is drawn around and is the same distance from every point on the circle -- " used as the center of a circle " (244)
A CENTER or reference value is stored with each variable (variable attribute) When you create a new variable, by default the median will be computed and stored as reference values A number of commands use a CENTER option (e g some coding options) to refer to this value This allows easy comparisons with global values (e g global percentages etc) Several commands (DISP, PERCENT) modify this center value Refrenence values are stored into system files (PUT) and restored by a GET command There is also a label and descriptor attached to the CENTER, this label/descriptor is global to a whole WA, i e it is not always meaningful for all variables The CENTER command is used to manage this attribute Note that reference value and center are synonyms
A point equally distant from the extremities of a line, figure, or body, or from all parts of the circumference of a circle; the middle point or place
{f} place in the center, gather to a center; focus on a subject; be at a centre
direct one's attention on something; "Please focus on your studies and not on your hobbies"
A punch for making indentations or dots in a piece of work, as for suspension between lathe centers, etc
move into the center; "That vase in the picture is not centered"
a cluster of nerve cells governing a specific bodily process; "in most people the speech center is in the left hemisphere"
The member of the offensive team who plays in the middle of the line and snaps the ball back between his legs to the quarterback, kicker, or holder
They sit in the middle of the legislative chamber, opposite the presiding officer, between the conservatives or monarchists, who sit on the right of the speaker, and the radicals or advanced republicans who occupy the seats on his left, See Right, and Left
the position of the player on the line of scrimmage who puts the ball in play; "it is a center's responsibility to get the football to the quarterback"
the position on a hockey team of the player who participates in the face off at the beginning of the game
a point equidistant from the ends of a line or the extremities of a figure
A temporary structure upon which the materials of a vault or arch are supported in position until the work becomes self-supporting
central; equally distant from two extremes, halfway
Individual: Balance point of the body mass - located near the diaphragm Couples: Center point between partners
To form a recess or indentation for the reception of a center
A compound hydraulic valve for regulating the passage of the gas through a set of purifiers so as to cut out each one in turn for the renewal of the lime
In ice hockey, the center is the middle player of the forwards The center normally takes the face offs
An offensive line position at the center of the line of scrimmage The center snaps the ball to the quarterback or punter
center upon; "Her entire attention centered on her children"; "Our day revolved around our work"
according to the hypermoderns, the squares a1, a8, h1, h8
When a ball is passed from the wings into the penalty area of the field; also known as a cross
an area that is approximately central within some larger region; "it is in the center of town"; "they ran forward into the heart of the struggle"; "they were in the eye of the storm"
A principal or important point of concentration; the nucleus around which things are gathered or to which they tend; an object of attention, action, or force; as, a center of attaction
Center of the Universe
a nickname for New York City
center field
A central role in some activity that requires speed

I'd be happy to play center field on this proposal. I can cover a lot of ground.

center field
The defensive position in the outfield in the middle, typically played by a player that can run fast
center field
The part of a baseball field which is beyond the infield and straight ahead left if you stand on home plate and face the pitcher
center fielder
the outfield defensive player who stands in the middle of the field

The center fielder made a spectacular sliding catch.

center fielders
plural form of center fielder
center mark
A symbol used to mark the center of a circle or partial circle on an engineering drawing
center marks
plural form of center mark
center of curvature
The center of the osculating circle to a given curve at a given point
center of gravity
any pivotal or central idea or group
center of gravity
a point, near or within a body, through which its weight can be assumed to act when considering forces on the body and its motion under gravity. This coincides with the center of mass in a uniform gravitational field
center of inertia
Alternative spelling of centre of inertia
center of lift
That point on an aircraft where all the various lifting forces act. If the center or lift is not coincident with the center of gravity on the fore/aft axis, the plane will pitch, if not coincident on the lateral axis, it will roll
center of mass
US spelling of centre of mass
center punch
a device used to create a small indentation in preparation for drilling a hole
center punch
the small indentation created by such a device
center punch
to create a small hole or indentation in a workpiece as a guide in preparation for drilling
center punches
Third-person singular simple present indicative form of center punch
center punches
plural form of center punch
center stage
The area in the center of the stage, especially one towards the front
center stage
An important or prominent position
center-of-gravity
Attributive form of center of gravity, noun

center-of-gravity data for the structures.

center-weighted metering
(Fotoğrafçılık) A mode of automatic light metering in a camera that compensates for differences in the brightness of the central and peripheral portions of the image
Center Parcs
a type of holiday centre providing hotel and tourist services in the UK and in Europe, especially in attractive countryside and forest areas
Center Party
German political party formed to support Roman Catholic interests. It was active in the Second Reich from the 1870s, when it came into conflict with Otto von Bismarck in the Kulturkampf, to 1933, when it was dissolved by the Nazi-dominated government. It was the first party of imperial Germany to cut across class and state lines, but because it represented the Roman Catholics, who were concentrated in southern Germany, it never won a parliamentary majority
Center for Disease Control
public health organization in the United States that researches contagious diseases, CDC
Center for Palestinian Research and Studies
place dedicated to studying Palestinian related issues
Center for Prisoner Rehabilitation
institution in which convicts are taught the skills necessary to function in society
Center for Strategic Studies
Jaffa Institute of the Tel Aviv University (Israel)
center back
The player in the back line during a volleyball or water polo game
center bit
a bit with a sharp center point for guidance and two side cutters
center bit
A drill bit having a sharp center point, used in carpentry for boring holes
center field
the fielding position of the player on a baseball team who is expected to field balls in the central third of the outfield the piece of ground in the outfield directly ahead of the catcher; "he hit the ball to deep center
center field
middle area of a sports field
center fielder
the person who plays center field
center fielder
The player who defends center field
center for disease control and prevention
a federal agency in the Department of Health and Human Services; located in Atlanta; investigates and diagnoses and tries to control or prevent diseases (especially new and unusual diseases)
center forward
front-line sports position in the middle of the field
center line
The line that divides the field in half, parallel to the goal lines
center line
n the line which lies in the plane of the net and extends from sideline to sideline, dividing the court 中线。
center line
A line midway between and parallel to the baselines that divides the court into halves Also known as division line, midcourt line, ten-second line, and time line
center line
The center line bisects the middle of the rink It is red, 12 inches wide, and on many rinks it is a dashed line
center line
n the line which lies in the plane of the net and extends from sideline to sideline, dividing the court 中線。
center line
a line that bisects a plane figure
center line
The line that runs down the middle from hack to hack
center line
Line perpendicular to the net that separates the left and right service courts
center line
Represents the overall average operating level of the process
center line
Vertical line between the fingers and through the middle of the thumb
center line
The imaginary line running from bow to stern along the middle of the boat
center line
a red, 12-inch wide line across the ice midway between the two goals
center line
The line that separates the left court from the right court
center line
The center line bisects the middle of the rink It is red, 12 inches wide, and on many inks it is a dashed line
center line
A line that bisects the field along its width and runs through the center circle
center line
The line dividing the field in half
center line
Virtual line running down the stage through the exact center of the proscenium opening
center line
A red line twelve (12) inches across drawn at the center of the rink and extending parallel with the goal lines and continued vertically up the side of the dasherboard This line also contains regular interval markings of a uniform design
center line
The line that runs from the mid-point between the hacks at one end of the ice to the mid-point between the hacks at the other end of the ice
center line
a line that represents the center of a part or characteristic
center line
The red stripe that extends across the ice, midway between the two goals
center line
n the line which lies in the plane of the net and extends from sideline to sideline, dividing the court
center of activity
place where everything happens, location where activity is going on
center of attention
the object upon which interest and attention focuses; "his stories made him the center of the party"
center of attention
{i} object on which the attention focuses
center of attraction
interesting place, place people are drawn to
center of buoyancy
(physics) the center of mass of the immersed part of ship or other floating object
center of curvature
the center of the circle of curvature
center of flotation
the center of gravity of a floating object
center of gravity
point where the force of gravity has the most effect
center of gravity
the point within something at which gravity can be considered to act; in uniform gravity it is equal to the center of mass
center of mass
The point in a system of bodies or an extended body at which the mass of the system may be considered to be concentrated and at which external forces may be considered to be applied. Also called barycenter, centroid
center of mass
point representing the mean position of the matter in a body
center of mass
point of a body at which the entire mass may be considered as concentrated
center of power
main source of power, main source of energy
center of pressure
area where the pressure is greatest
center of the earth
bowels of the earth, deep below the surface of the earth; the equator
center of town
central place in a city, area of recreation and business
center on
have as a center; "The region centers on Charleston"
center on
center upon; "Her entire attention centered on her children"; "Our day revolved around our work"
center on
center upon, focus on, revolve around; have as a center
center on
have as a center; "The region centers on Charleston
center punch
make a small hole in something as a guide for a drill
center punch
A tool with a sharp point used in metalworking to mark centers or center lines on pieces to be drilled
center round
concentrate on, be mainly concerned with
center seat
seat with a good view which is located in the center
center section
center brigade or regiment; center part
center spread
the spread at the center of a magazine
center spread
the two facing center pages of a publication; there is a continuous gutter in the center spread
center spread
The facing pages in the center of a signature; also called Natural Spread to top
center spread
The two pages that face each other in the center of a book or publication
center stage
the central area on a theater stage
center stage
a position of prominence or importance
center stage
the central area on a theater stage a position of prominence or importance
center(a)
equally distant from the extremes
center-point
middle-point, middle area
center-punch
{i} hand punch used for marking the centers of holes to be drilled
World Trade Center
A former complex of buildings in New York City destroyed in the 9/11 attacks
call center
A business location where a person can call for such things as customer service, to place an order, etc
call center
A business location where large numbers of telemarketing calls are placed
centered
Simple past tense and past participle of center
centering
Present participle of center
centering
Temporary wooden structure built to support an arch during construction
centre
To concentrate on (something), to pay close attention to (something)
centre
The point in the interior of any figure of any number of dimensions that has as its coordinates the arithmetic mean of the coordinates of all points on the perimeter of the figure (or all points within the figure for a centre of volume)
centre
The point in the interior of a circle that is equidistant from all points on the circumference of the circle
centre
To cause (some attribute, such as a mood or voltage) to be adjusted to a value which is midway between the extremes
centre
One of the backs operating in a central area of the pitch, either the inside centre or outside centre
centre
A topic that is particularly important in a given context

the centre of attention.

centre
A pass played into the centre of the pitch
centred
Simple past tense and past participle of centre
centring
Present participle of centre
centring
The act of moving something to the centre
chiral center
a stereocenter
crisis center
a place staffed by volunteers who give help and advice to people experiencing difficulties
data center
Alternative spelling of data centre
day care center
A nursery for the supervision of preschool children while the parents work. Generally more entertaining and less educational than a preschool, but with longer hours of operation
dead center
The position of the crank of a piston when it is in line with the connecting rod
entertainment center
A location to which people congregate to be entertained by performances or amusing activities
entertainment center
A piece of furniture, usually composed of a shelves and possibly also including cabinets, used to house major electronic items used for entertainment, such as a television set, a VCR and/or DVD player, stereo components, and cable or satellite television receivers

Over-all view of the author's home entertainment center which includes a TV set and bookshelves in addition to the amplifier and speaker enclosure.

front and center
A command to come to the center of attention of an assemblage, as of military personnel or students
front and center
At the center of attention
garden center
Alternative spelling of garden centre
left, right and center
All over the place; indiscriminately; frequently or excessively

People in my village are becoming ill left, right and center; I think it must be the flu.

music center
A place where music is performed or rehearsed
nerve center
By extension, a physical location in a business, organization, or agency where information procured from different sources is brought together to be considered and acted upon by decision-makers
nerve center
A point at which nerves come together for the processing of information
radical center
a point, at which the radical lines of three circles meet
science center
An organization, location, or a virtual location where science is done or exhibited, either professionally or educationally
shopping center
A shopping mall
tactical air control center
The principal air operations installation (ship-based) from which all aircraft and air warning functions of tactical air operations are controlled. Also called Navy TACCJoint Publication 1-02 U.S. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms; 12 April 2001 (As Amended Through 14 April 2006)
three-center two-electron bond
Any of several forms of extended covalent bond, deficient in one electron, joining three atoms
top dead center
A position in the four-stroke combustion process wherein the piston is at the topmost point in its stroke. This can either be during the compression phase or the combustion phase
top dead center
The reference mark on a flywheel (and engine block) indicating the engine is in the top dead center position, when aligned
world trade center
a building that houses all the facilities associated with global commerce
logistics center
A logistics center, or depot, is a facility dedicated to logistical operations. A logistics center might be a warehouse, freight forwarder, or a repair depot
Authentication Center
A part of a network that manages the encryption keys that validate the identity of customers and enable voice privacy services
Center line
cl
Centre
A région of France
The center
plant
centered
pertaining to the location that is middle-most to
centered
being or placed in the center
centered
concentrated on or clustered around a central point or purpose
centered
Past tense of to center
centered
Text set so as to distribute residual space on the line equally to the right and left
centered
Text placed at an equal distance from the left and right margins Headlines are often centered It is generally not good to mix centered text with flush left or flush right text
centered
Aligned along a center axis
centered
(a) the point around which a circle or sphere is described; (b) the source from which something originates; (c) coming from our essence, our truth, our authenticity
centered
Centering a block of type, line or character within a line measure
centered
being or placed in the center concentrated on or clustered around a central point or purpose
centered
{s} placed in the middle
centering
To place text horizontally or vertically in the middle of a line
center
Favoriten