using

listen to the pronunciation of using
Englisch - Türkisch
{f} kullan

Seninle Fransızca kullanmayı bıraktım. - I've quit using French with you.

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

(isim) kullanma
(Bilgisayar) kullanılan

Sadece herhangi bir çocuk tarafından kullanılanlar gibi basit boya kalemleri kullanarak Maria nefes kesen resimler yaratabildi. - Using simple crayons, just like those used by any child, Maria was able to create breathtaking pictures.

(Bilgisayar) ölçüt
(Bilgisayar) kullanacağı alan
(Bilgisayar) kullanılıyor
kullanarak

Bir insan Tatoeba'yı kullanarak dil öğrenir. - By using Tatoeba one learns languages.

Uyarı: desteklenmeyen karakterler '_' karakterini kullanarak gösterilir. - Warning: unsupported characters are displayed using the '_' character.

{i} kullanma

Sözlüklerini kullanma alışkanlığı oluşturmaya gayret etmelisin. - You should try to form the habit of using your dictionaries.

Parmakları kullanmak terbiyesizlik mi? - Is using fingers uncivilized?

(Bilgisayar) ile

Bir yamyam bıçak ve çatal kullanıyorsa bu bir ilerleme midir? - Is it a progress if a cannibal is using a knife and fork?

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

kullanılması
istimal
use
kullanma

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

Bayanlar ve baylar, lütfen insanları küresel ısınmaya katkıda bulunmayı bırakmaları ve doğa dostu ekipmanlar kullanmaları için uyarın. - Ladies and gentlemen, please notify the people to stop contributing to global warming and use nature-friendly equipment.

use
kullanmak

Bıçak o kadar kördü ki onunla eti kesemedim ve benim çakımı kullanmak zorunda kaldım. - The knife was so dull that I couldn't cut the meat with it and I had to use my pocketknife.

Gitmeden önce tuvaleti kullanmak istemediğinden emin misin? - Are you sure you don't want to use the toilet before you go?

use
kullanım

Eğlence uyuşturucu kullanımı birçok şehir efsanelerine ilham veriyor. - Recreational drug use inspires many urban legends.

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

using help
(Bilgisayar) yardım'ı kullanma
using help
(Bilgisayar) yardım kullanımı
using help
(Bilgisayar) yardım kullanma
using blow-dryers
saç kurutma makinesi kullanmak
using up
kadar kullanarak
using async
(Bilgisayar) async kullanarak
using battery
(Bilgisayar) pil kullanarak
using dialer
(Bilgisayar) çevirici ile
using dialer
(Bilgisayar) kullanılacak çevirici
using field
(Bilgisayar) kullanılacak alan
using fraud
(Kanun) hile yapma
using fraud in commerce
(Kanun) ticarete hile karıştırma
using guide
talimat kılavuzu
using instructions
kullanım talimatları
using ip
(Bilgisayar) ip kullanarak
using ipx
(Bilgisayar) ipx kullanarak
using math chip
(Bilgisayar) matematik işlemci kullanımı
using math chip
Matematik işlemci kullanıı
using netbios
(Bilgisayar) netbıos kullanarak
using resource
(Bilgisayar) kaynak kullanma
using setup
(Bilgisayar) kur'u kullanma
using support
(Bilgisayar) destek kullanarak
using suppressive voice
(Dilbilim) edilgen anlatım
using tapi
(Bilgisayar) tapı kullanarak
using tcp
(Bilgisayar) tcp kullanarak
using the mouse
(Bilgisayar) fareyi kullanma
using violence
şiddet kullanma
use
{f} tüketmek, kullanmak: We used two bars of
use
{i} faydalanma

Atom enerjisinden faydalanmalıyız. - We should make use of atomic energy.

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

use
{i} fayda

Onun yardımını istemenin faydası yok. - It is no use asking for her help.

Kişisel bilgisayarlar çok faydalıdırlar. - Personal computers are of great use.

use
{i} menfaat
use
adet edinmek
use
{i} yarar

Bu site oldukça yararlı. - This site is quite useful.

Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır. - Properly used, certain poisons will prove beneficial.

use
adet

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

use
alışkanlık
commence using
kullanıma başlamak
help using
(Bilgisayar) yardım kullanarak
reply using
(Bilgisayar) kullanarak yanıtla
sort using
(Bilgisayar) sıralamada kullanılacak
use
harcamak

İnsanların zaman harcamak için bilgisayarları kullanmaları çok kötü. - It's too bad people use computers to waste time.

Tom kullanılmış bir motorsiklet için 300 dolardan daha fazla harcamak istemiyor. - Tom doesn't want to spend more than $300 for a used motorcycle.

use
(Kanun) istimal etmek
use
kulanım hakkı
use
kullanma hakkı

Yalnızca kulüp üyeleri bu odayı kullanma hakkına sahiptir. - Only members of the club are entitled to use this room.

use
sarf etmek
use
hayır

Hayır, sadece düşündüm ki madem abaküs kullanabiliyorsun, kafandan hesap yapmada iyi olabilirsin. - No, I just thought that since you can use an abacus, you might be good at doing calculations in your head.

Hayırsever, servetini muhtaç insanlara yardımcı olmak için kullanmaya çalıştı. - The philanthropist tried to use her wealth to help people in need.

use
istifade
use
alışkı

Yalnız yaşamaya alışkın. - She is used to living alone.

Ne zaman yatmaya alışkınsın? - What time are you used to going to bed?

use
(Kanun) istimal
use
sömürmek
use
yoğaltım
use
istismar etmek
use
değerlendirmek

Paramızı değerlendirmek istiyoruz. - We want to put our money to good use.

use
tasarruf

O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı. - He put her savings to good use.

Zamandan tasarruf etmek için bir bilgisayar kullandım. - I used a computer in order to save time.

by using
kullanarak

Bir insan Tatoeba'yı kullanarak dil öğrenir. - By using Tatoeba one learns languages.

O, yanlış kullanarak makineyi bozdu. - He broke the machine by using it incorrectly.

use
yararlanma hakkı
use
(to ile) (eskiden) -erdi
use
kullanma yetisi
use
tüketmek
use
-ardı
use
kullanım amacı
use
kullanıp bitirmek
use
{f} kullan

Na'vi dili Avatar'da kullanılır. - Na'vi language is used in Avatar.

Uranyum, nükleer gücün üretiminde kullanılmaktadır. - Uranium is used in the production of nuclear power.

use
suistimal etmek
use
amaç

Özel kuvvetler özel amaçlar için kullanılır. - Special forces are used for special purposes.

Atom enerjisi barışçıl amaçlar için kullanılabilir. - Atomic energy can be used for peaceful ends.

divination using shadows
kehanet gölgeler kullanarak
experiment using scientific methods
deney bilimsel yöntemlerle
printing method using a raised area
baskı yöntemi yükseltilmiş alanı kullanarak
recycle using proper procedures
uygun yöntemlerle geri dönüşüm
regarding or using logistics
ilgili veya lojistik kullanarak
shake well before using
kullanmadan önce iyice çalkalayın
treatment using plants
arıtma tesisi kullanarak
use
kullanımdan
while using
kullanırken
apply using css
(Bilgisayar) css kullanarak uygula
calculation using diagrams
(Matematik) çizgisel hesaplama
connect using
(Bilgisayar) bağlanırken kullan
connect using
(Bilgisayar) bağlantıda kullan
connect using
(Bilgisayar) bağlanırken kullanılacak
dial using
(Bilgisayar) ararken kullan
dial using
(Bilgisayar) arama şekli
font using id
(Bilgisayar) yazıtipi kimliği
font using id
(Bilgisayar) yazıtipi tanıtıcısı
hardware using the setting
(Bilgisayar) donanımın kullandığı ayar
how deep can i dive using this wet suit
bu tulum ile ne kadar derine dalabilirim
log on using
(Bilgisayar) oturum açarken kullanılacak
logon using spa
(Bilgisayar) spa kullanarak oturum aç
scan using
(Bilgisayar) kullanarak tara
start up using
(Bilgisayar) bunu kullanarak başlat
use
yararlanmak
use
make use of kullanmak out of use geçer
use
{f} davranmak
use
{f} muamele etmek
use
{f} kullanmak: He used the money to buy a new car. Parayı yeni bir otomobil almak için kullandı
use
{f} faydalanmak

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

use
{i} kullnım hakkı
use
{f} yapmış olmak
use
aşağı görmek
use
intifa hakkı
use
{i} kullanma hakkı: She has the use of a helicopter belonging to her company. Şirketine ait helikopteri kullanma
use
kullanılır durumda olma
use
have the use of kullanma hakkı olmak
Englisch - Englisch
VARCHAR2(21) Representation of the type
an act that exploits or victimizes someone (treats them unfairly); "capitalistic exploitation of the working class"; "paying Blacks less and charging them more is a form of victimization"
The Thinking Glossary study guide, the student will be able to recognize and define the thinking glossary
{i} utilizing, applying
used in the form "Using [s1, ,sn] T" where [s1, ,sn] is a list of substitutions, runs tactic T using the list of substitutions to help it instantiate universally quantified variables as called for
present participle of use
uſing
Present participle of uſe
using up
Present participle of use up
using up
the act of consuming something
using violence
with the use of force
use
A function; a purpose for which something may be employed

This tool has many uses.

use
To exploit
use
To be accustomed
use
To exhaust the supply of; to consume by employing

We should use up most of the fuel.

use
To employ; to apply; to utilize

We can use this mathematical formula to solve the problem.

use
To accustom; to habituate
use
{v} to employ, frequent, treat, behave
use
{n} service, employment, practice, interest
Use
usance
practice of using force
habit of applying force, custom of acting forcefully
use
{f} utilize, take advantage of; practice; employ; exploit; treat; consume
use
" To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; sometimes followed by of
use
take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs rarely"
use
Each request for a Print Study Title, either volume, unbound issue or article copy from a Storage Location and each instance of re-shelving of a volume or unbound issue at the Control Site during the study period; for a Digital Study Title uses reported by the Provider
use
put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer"
use
Specific purpose for which a parcel of land or a building is designed, arranged, intended, occupied or maintained
use
the Online Scots Dictionary Translate from Scots to EnglishTranslate from English to Scots
use
A hierarchical inclusion of one def inside another Often called an "instance" in other CAD systems, which can be confusing to the software developers, who use the term "instance" as an object-oriented programming concept
use
the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers"
use
use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions"
use
Occasion or need to employ; necessity; as, to have no further use for a book
use
The sharing of individually identifiable health information within a covered entity For Partners' purposes, a use is the sharing of such information within the Partners affiliated covered entity [See Affiliated Covered Entity; Compare Disclosure]
use
and "used to
use
To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; sometimes followed by of
use
To behave toward; to act with regard to; to treat; as, to use a beast cruelly
use
a reserved word used in use clauses and representation clauses Use Clause - a context clause providing direct visibility to declarations in the visible part of a named package 1 3, 3 14, A 1
use
To accustom; to habituate; to render familiar by practice; to inure; employed chiefly in the passive participle; as, men used to cold and hunger; soldiers used to hardships and danger
use
n The incorporation of a resource into a program Contrast implementation
use
Noun: Term for the purpose for which a property is occupied, mostly related to zoning by-laws or ordinances Some typical uses would be residential, commercial, industrial, etc
use
exerting shrewd or devious influence especially for one's own advantage; "his manipulation of his friends was scandalous"
use
A stab of iron welded to the side of a forging, as a shaft, near the end, and afterward drawn down, by hammering, so as to lengthen the forging
use
A non-specific term denoting the reproduction of a picture It should be qualified by the specific terms of the licence eg medium, territory See RIGHTS, LICENCE
use
To practice customarily; to make a practice of; as, to use diligence in business
use
a pattern of behavior acquired through frequent repetition; "she had a habit twirling the ends of her hair"; "long use had hardened him to it"
use
Common occurrence; ordinary experience
use
a sememe whose meaning includes afferent semes that obey a set of localized or idiolectal norms
use
seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections
use
habitually do something (use only in the past tense); "She used to call her mother every week but now she calls only occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining hall"; "They used to vacation in the Bahamas"
use
is the retrieval of information from archival and manuscript holdings, finding aids, reference tools, and staff memories Regardless of purpose, such as administrative action, publication of a book, preparation of a course paper, genealogy, or personal curiosity, any retrieval of information should be considered as use
use
seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections"
use
The act or practice of employing something to put it into action or service
use
The specific purpose for which a parcel of land or a building is intended to be used or for which it has been designed or arranged
use
System Manager (curator, repository manager, imaging expert) User (end user)
use
interest
use
To employ or apply
use
Check box or enter a more specific search criteria
use
a particular service; "he put his knowledge to good use"; "patrons have their uses"
use
The act of employing anything, or of applying it to one's service; the state of being so employed or applied; application; employment; conversion to some purpose; as, the use of a pen in writing; his machines are in general use
use
Verb- To make use of, to convert one's service, to avail one's self of, to employ To leave no capacity of force or use in Noun- Act of employing everything, or state of being employed; application;employment, as the use of a pen, or his machines are in use Also the fact of being used or employed habitually; usage, as, the wear and tear resulting from ordinary use The purpose served, a purpose, object or end for useful or advantageous nature A confidence reposed in another, who was made tenant of the land, terre-tenant, that he would dispose of the land according to the intention of the cestui que use, or him to whose use it was granted, and suffer him to take the profits A right in one person, called the "cestue que use," to take the profits of land of which another has the legal title and possession, together with the duty of defending the same, and of making estates thereof according to the direction of the cestui que use (Page 1710) TOP
use
Usefulness, benefit
use
avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion"; "use care when going down the stairs"; "use your common sense"; "practice non-violent resistance"
use
the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers" a particular service; "he put his knowledge to good use"; "patrons have their uses" (law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat" use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions" put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer" take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs rarely" habitually do something (use only in the past tense); "She used to call her mother every week but now she calls only occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining hall"; "They used to vacation in the Bahamas" seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections
use
The sharing of individually identifiable health information within a covered entity [See Affiliated Covered Entity; Compare Disclosure]
use
(economics) the utilization of economic goods to satisfy needs or in manufacturing; "the consumption of energy has increased steadily"
use
The premium paid for the possession and employment of borrowed money; interest; usury
use
To serve for any purpose of an occupant or lessee
use
means the exhibition or broadcast of a Production on
use
Range management usage The proportion of the current year's forage production that is consumed or destroyed by grazing animals Range grazing, bedding, shelter, trailing, watering, etc
use
The marketing or sale of goods or services under a trademark
use
Yielding of service; advantage derived; capability of being used; usefulness; utility
use
Continued or repeated practice; customary employment; usage; custom; manner; habit
use
The benefit or profit of lands and tenements
use
Use imports a trust and confidence reposed in a man for the holding of lands
use
The act of using
use
He to whose use or benefit the trust is intended shall enjoy the profits
use
what something is used for; "the function of an auger is to bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?"
use
To package, handle, react, or transfer
use
The special form of ritual adopted for use in any diocese; as, the Sarum, or Canterbury, use; the Hereford use; the York use; the Roman use; etc
use
An estate is granted and limited to A for the use of B
use
(law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat"
use
{i} function; utilization; benefit, advantage; consumption; occasion or need to use; ability to use; practice of using
use
To be wont or accustomed; to be in the habit or practice; as, he used to ride daily; now disused in the present tense, perhaps because of the similarity in sound, between "use to,"
use
means, with respect to individually identifiable health information, the sharing, employment, application, utilization, examination, or analysis of such information within an entity that maintains such information
use
To make use of; to convert to one's service; to avail one's self of; to employ; to put a purpose; as, to use a plow; to use a chair; to use time; to use flour for food; to use water for irrigation
use
A symbol used in a thesaurus to indicate that the heading term is not used in indexing and that the following term or terms are used instead
Türkisch - Englisch

Definition von using im Türkisch Englisch wörterbuch

pirinç örgüsü knitting that has been done using
a moss stitch
using

  Silbentrennung

  us·ing

  Türkische aussprache

  yuzîng

  Aussprache

  /ˈyo͞ozəɴɢ/ /ˈjuːzɪŋ/

  Gemeinsame Collocations

  using up

  Videos

  ... And for those who are using cars or ride around with ...
  ... adept at using multimedia-- ...

  Wort des Tages

  trunnel
Favoriten