safe

listen to the pronunciation of safe
Englisch - Türkisch
kasa

Kasadan parayı çaldığı için çocuğu bağışladım. - I forgave the boy for stealing the money from the safe.

Bana pasaportunu ver, Tom. Onu kasamda saklayacağım. - Give me your passport, Tom. I'll keep it in my safe.

emniyette
tehlikesiz

Sence bunu yapmak tehlikesiz mi? - Do you think it's safe to do that?

güvenilir

Tom elektronik sigara içmenin sigara içmekten daha güvenilir olduğunu düşünüyor ama Mark o kadar emin değil. - Tom thinks that vaping is safer than smoking cigarettes, but Mary's not so sure.

{s} güvenli

Bu su içmek için güvenli. - This water is safe to drink.

Değerli şeylerini güvenli bir yerde muhafaza etmelisin. - You should keep your valuables in a safe place.

{s} kesin

Kesinlikle güvenli bir rota var! - There is definetly a safe route!

Kesinlikle güvende olacaksın. - You'll be absolutely safe.

(Askeri) güvenli analiz uzmanı dosya ortamı; kaçmak için seçilmiş bölge (secure analyst file environment; selected area for evasion)
{s} emin ellerde

Tom Mary'nin emin ellerde olup olmadığını bilmiyordu. - Tom didn't know whether Mary was safe or not.

Çocukların Tom'la birlikte emin ellerde olacak. - Your children will be safe with Tom.

{s} sağlam

Tom güvenli ve sağlam döndü. - Tom returned safe and sound.

Güvenliği başka her şeyden önce sağlamalıyız. - We must put safety before anything else.

{i} çelik kasa

Uygun olan bir çelik kasaya değerli eşyalarımı koymak istiyorum. - I'd like to put my valuables in a safe deposit box, if any are available.

Tom'a bir çelik kasası olup olmadığını sordum. - I asked Tom if he had a safe deposit box.

{s} güvencede

Sırlarınız benimle güvencededir. - Your secrets are safe with me.

Biz herkesi güvencede tutmak istiyoruz. - We want to keep everybody safe.

{s} emin

Tom'un güvende olduğundan emin misin? - Are you sure Tom is safe?

Tom Mary'nin emin ellerde olup olmadığını bilmiyordu. - Tom didn't know whether Mary was safe or not.

önemli

Güvenlik en önemli şeydir. - Safety is what matters most.

Ekoloji dünyamızı güvende tutmak için çok önemlidir. - Ecology is very important to keep our world safe.

güvenlikte
olumlu sonuçlanacağı kesin
ihtiyatlı
yiyecek dolabı
atlatmış
kurtulmuş
{s} emin, emniyetli, güvenli, sağlam; güvenilir; tehlikesiz: in safe hands emin ellerde. a safe neighborhood emniyetli bir mahalle. a safe
beysbol oyundışı edilmeden kaleye yetişmiş olan
safe and sound sağ salim
{s} korkusuz

Ben onunla korkusuzca oynuyorum. - I am playing it safe.

a safe bet el
(Askeri) EMNİYETTE: Tapadaki bir tertibatın veya silahın mekanizma yatağındaki mekanik tertibatın, bir kaza sonucu tapanın veya silahın ateş almasını önleyecek şekilde, emniyete alınmış durumu
sapasağlam
teldolap
{s} muhakkak
koruyucu

Tom neden koruyucu gözlük takmıyor? - Why is Tom never wearing safety goggles?

Benzoik asit, gıda koruyucusu olarak güvenli midir? - Is benzoic acid safe as a food preservative?

kasadan
kasası
safe anchorage
(Askeri) güvenli demirleme yeri
safe area
güvenlikli alan
safe box
para kasası
safe conduct
(Askeri) geçiş belgesi
safe conduct
(Askeri) giriş belgesi
safe custody
(Kanun) vedia
safe distance
(Askeri) emniyet mesafesi
safe from
güvenli
safe from
korunmuş
safe haven
(Askeri) güvenli bölge
safe house
(Askeri) güvenli yer
safe journey!
iyi yolculuklar!
safe mode
(Bilgisayar) güvenli kip
safe mode
(Bilgisayar) güvenli mod
safe recovery
(Bilgisayar) güvenli kurtarma
safe use
güvenli kullanım
safe zone
(Askeri) güvenli bölge
safe and sound
sağ salim

Rahatladım, o, eve sağ salim geldi. - To my relief, he came home safe and sound.

Ekip sağ salim geri döndü. - The party returned safe and sound.

safe area
güvenli alan
safe custody
kasa
safe custody
saklama
safe custody
depo
safe custody charge
depo vergini
safe custody charge
saklama vergini
safe deposit
çelik kasa
safe deposit
kasa dairesi
safe deposit box
özel müşteri kasası
safe deposit box
kiralık kasa
safe guard
himaye
safe guard
himaye etmek
safe guard
muhafız
safe guard
korumak
safe guard
teminat
safe guard
garanti
safe guard
temin etmek
safe load
güvenli yük
safe load
emniyetli yük
safe period
güvenli dönem
safe port
güvenli liman
safe-conduct
geçiş izni
safe deposit
banka kasası
safe handle
güvenlik kolu
safe hands
güvenilir eller
safe harbor
güvenli liman
safe house
GÜVENLİ YER: İyi güvenliği sağlanmış bir örgüt tarafından gizli ve kapalı faaliyet yapmak üzere tesis edilmiş masum görünüşlü ev veya yerler
safe keeping
tutarak güvenli
safe load
güvenli yük, emniyetli yük, izin verilen yük
safe mode with networking support
ağ desteği ile güvenli mod
safe price
güvenli fiyat
safe room
Sığınak
safe action
(Avcılık) emniyetli tetik sistemi
safe allowable
emniyetli taşınacak yük
safe altitude
(Havacılık) emniyetli yükseklik
safe anchorage
(Askeri) GÜVENLİ DEMİRLEME YERİ: Ticari gemilerin deniz ulaştırma kontrol sistemi yürürlüğe girinceye kadar, düşman taarruzlarından korundukları ve devam emri gelinceye kadar bekledikleri demirleme yeri
safe and sound
kazasız belasız

Rahatladık, o, kazasız belasız döndü. - To our relief, he came back safe and sound.

Tom kazasız belasız geldi. - Tom arrived safe and sound.

safe and sound
salimen
safe and sound
(deyim) sag salim
safe and sound
sapasağlam
safe area
(Askeri) GÜVENLİ (EMİN) SAHA: Düşman toprağında, kaçan kişiye tahliye edilinceye kadar yakalanmama ve kurtulma şansı veren bölge
safe array
(Bilgisayar) güvenli dizi
safe arrival
(Askeri,Sigorta) salimen varış
safe bearing capacity
güvenli taşıma gücü
safe berth
(Askeri) emin rıhtım
safe bet
(deyim) elde bir
safe bill
(Ticaret) kesin değer
safe burst height
(Askeri) EMNİYETLİ PARALANMA YÜKSEKLİĞİ: Serpinti seviyesi ve yer tesislerinde hasarın, komutan tarafından kabul edilen önceden tespit edilmiş seviyede meydana geleceği asgari paralanma yük sekliği
safe buster
kasa hırsızı
safe conduct
geçiş izni
safe conduct
(Askeri) GİRİŞ BELGESİ, GEÇİŞ BELGESİ: Bir askeri makam tarafından dağıtılan ve yasak bir bölgeye (restricted area) girmek veya böyle bir bölgede kalmak isteyen şahsın üzerinde bulunması gereken pasaporta benzer bir belge. Giriş belgesine sahip olan bir kimse sınırlı bölgeye eşya getirip götürmeye ve burada ticaret yapmaya da yetkilidir
safe current
(Askeri) EMNİYETLİ AKINTI: Bir deniz mayın harbinde taranmakta olan mayınlara nazaran bir tehlike bölgesi hasıl etmeye muayyen bir dalga şekli ve puls saykılındaki bir taramaya verilebilen azami akıntı
safe deposit
kiralık kasa
safe depth
(Askeri) EMNİYETLİ DERİNLİK: Bir deniz mayın harbinde düşünülen bir dip mayınının harekete geçirilmesine imkan vermeyen en sığ derinlik. Emniyetli derinlik genelde yapılan hıza, denizin sakinliğine ve geminin çektiği suya bağlıdır
safe depth
(Askeri) emniyetli derinlik
safe design load
emniyetli dizayn yükü
safe disposal of nonrecoverable waste
(Avrupa Birliği) geri dönüşümsüz atıkların güvenli bertaraf edilmesi
safe disposal of nonrecoverable waste, residues
(Avrupa Birliği) geri dönüşümsüz atıkların güvenli bertaraf edilmesi
safe distance
(Askeri) EMNİYET MESAFESİ: Bir deniz mayın harbinde; patlama hasar bölgesinden tarayıcının merkezine kadar olan yatay uzaklık
safe drive
güvenli sürüş
safe driving distance
(Askeri) OTO EMNİYET MESAFESİ, FREN MESAFESİ, ARAÇ DURMA MESAFESİ: Bir motorlu aracın, belirli bir hızla, diğer bir aracın gerisine yanaşabileceği mesafe. Bu mesafe; öndeki araç ansızın durduğu zaman, arkadakinin buna çarpmadan durmasını sağlamak için bırakılır
safe estimate
(Ticaret) doğru tahmin
safe geometry
(Nükleer Bilimler) güvenli geometri
safe harbors
(Ticaret) yasal ayrıcalıklar
safe haven
(Askeri) GÜVENLİ BARINAK: 1. ABD hükümetinin sorumluluğunda muharip olmayan birlikler için tahsis edilen bölgeler ve geçerli bir iç veya acil durum anında ticari araçların ve teçhizatın tahliyesi. 2. Enerji Bakanlığı gizlilik dereceli nakliyecilerine Savunma Bakanlığı bünyesinde nükleer maddelerin veya nükleer olmayan gizlilik dereceli maddelerin güvenliği ve geçici depolanmasının sağlanması. Bu ayrıca A veya B sınıfı patlayıcı madde ihtiva eden ticari araçların parkını da kapsar
safe heating
güvenli ısınma
safe house
(Askeri) GÜVENLİ YER: İyi güvenliği sağlanmış bir örgüt tarafından gizli ve kapalı faaliyet yapmak üzere tesis edilmiş masum görünüşlü ev veya yerler
safe investment
(Ticaret) emin yatırım
safe limit
emniyet sınırı ara çeki
safe limit
güvenlik limiti
safe mode warning
(Bilgisayar) güvenlik kipi uyarısı
safe pile load
emniyetli kazık yükü
safe product
(Avrupa Birliği) güvenli ürün
safe separation
(Askeri) emniyetli ayrım
safe separation distance
(Askeri) EMNİYETLİ AYIRIM MESAFESİ: Ateşleme sistemi ile silah arasında tehlikeyle ilgili fonksiyonun kabul edilebilir en az mesafesi
safe sex
güvenli cinsellik
safe sexuality
güvenli cinsellik
safe speed
(Askeri) EMNİYETLİ SÜRAT: Bir deniz mayın harbinde bir geminin tehlike bölgesinde mayınları tahrik etmeden yapması gereken sürat
safe working load
(Askeri) EMNİYETLİ ÇALIŞMA YÜKÜ: Deniz harekatında donanıma emniyetli bir şekilde tatbik edilebilecek azami yük, ve bu yük normalde donanıma ait etiket plakasında gösterilir. Ayrıca bak. "static test load"
safe yield
emniyetli randıman
safe yield
güvenli verim
fail safe
tedbirli
safely
sağ salim/emniyetle
safer
{f} daha emniyetli

Tom kaldırımda yürümenin daha emniyetli olduğunu biliyordu ama yolun merkezinde yürüdü. - Tom knew it was safer to walk on the sidewalk, but he walked down the center of the road.

Eldeki bir kuş yukardakinden daha emniyetlidir. - A bird in hand is safer than one overhead.

bore safe
(Askeri) namlu emniyetli
fail safe
(Bilgisayar) aksamadan bağışık
fail safe
arızaya karşı emniyetli
fail safe
bozulmaya dayanıklı
fail safe
(Bilgisayar) kusurönler
play safe
riske girmemek
render safe procedure
güvenli hale getirme işlemi
render safe procedure
(Askeri) emniyete alma usulü
render something safe
güvenli kılmak
safeness
güvenlik
wish safe arrival
iyi şans dilemek
wish safe receipt
iyi şans dilemek
as safe as houses
tam güvenlik altında
fail safe system
hata güvenlik sistemi
fail-safe control
arıza güvenlik denetimi
fail-safe system
arıza güvenlik jüyesi
make safe
güvenli hale getir
play it safe
işi sağlama almak
safely
emniyetle
safeness
emniyet
safest
en emin
be on the safe side
İhtiyatlı olmak, tedbirli davranmak
be on the safe side
(deyim) İşi sağlama almak
be safe
güvenli

Çocuklarımızın güvenliği için, lütfen yetişkin sitelerine girmeyin. - For our children to be safe, please do not enter adult sites.

Sanırım burada güvenli olacağız. - I think we'll be safe here.

better safe than sorry
daha üzgün daha güvenli
dishwasher-safe
bulaşık makinesinde yıkanabilir
environmentally safe
çevreye zarar
food safe
gıda güvenli
gun safe
silah kasası
have a safe trip
güvenli bir yolculuk var
keep something safe
Bir şeyi güvende muhafaza etmek, gelebilecek zararlardan korumak
on the safe side
Güvenli tarafta
personal safe
Kişisel kasa
play safe
oyun kasası
playing safe
oyun kasası
safely
sağ salim

Biz onları sağ salim eve götüreceğiz. - We'll get them home safely.

Onlar buraya dün sağ salim geldiler. - They arrived here safely yesterday.

safer
daha güvenli
safer
emniyetli

Tom kaldırımda yürümenin daha emniyetli olduğunu biliyordu ama yolun merkezinde yürüdü. - Tom knew it was safer to walk on the sidewalk, but he walked down the center of the road.

Eldeki bir kuş yukardakinden daha emniyetlidir. - A bird in hand is safer than one overhead.

safes
kasalar
safest
en güvenli
to feel safe and secure
güvende hissetmek
wall safe
Duvar kasası
SAFER
(Askeri) kaçmak için seçilmiş kaçma ve kurtulma bölgesi (SAFE) bölge harekete geçme talebi (evasion and recovery selected area for evasion (SAFE) area activation request)
be on the safe side
ihtiyatlı davranmak
be on the safe side
(Konuşma Dili) güvenlikte olmak
be on the safe side
(Konuşma Dili) kendini güvenceye almak
be on the safe side
(Konuşma Dili) riski göze almamak
be on the safe side
(Konuşma Dili) tedbiri elden bırakmamak
be on the safe side
(Konuşma Dili) temkinli olmak
bore safe
(Askeri) NAMLU EMNİYETLİ: Namlu emniyetini sağlayacak ve mermilerin namlu ağzını terketmeden önce infilak etmelerini önleyecek bir tertibatı bulunan. Buna "detonatorsafe" de denir
environ mentally safe
(Tekstil) çevre açısından güvenli
evasion and recovery selected area for evasion (SAFE) area activation request
(Askeri) kaçmak için seçilmiş kaçma ve kurtulma bölgesi (SAFE) bölge harekete geçme talebi
fail safe interrupt
(Bilgisayar) korumalı işkesme
fallout safe height of burst
(Askeri) EMNİYETLİ SERPİNTİ YÜKSEKLİĞİ: Bir nükleer infilak sonucu, infilakın meydana geldiği yerde veya üstünde askeri açıdan önemli bir serpinti yaratmayacak yükseklik
home safe
(Ticaret) özel ev kasası
i would like to put some valuables in the safe deposit box
bazı değerli eşyalarımı emanet kasasına koymak istiyorum
jewelry safe
mücevher kasası
meat safe
tel dolap
meteor safe wall
(Askeri) METEOR EMNİYET DUVARI: Meteorların, hava molekülleriyle sürtünme sonucu yanıp buharlaşmadan pek seyrek nüfuz edebildikleri koruyucu atmosfer örtüsü
minimum safe distance
(Askeri) (NUCLEAR) ASGARİ GÜVENLİ MESAFE (NÜKLEER): Güvenlik ve tampon mesafesi yarı çaplarının toplamı
night safe
(Ticaret) gece kasası
play it safe
riske girmemek
play it safe
(deyim) ihtiyatli davranmak,riske girmemek
play it safe
sağlamcı olmak
play it safe
sağlama almak
render safe procedures
(Askeri) Bak. "explosive ordinance disposal procedures"
safely
tehlikesizce
safely
güvenli bir şekilde

Uçak güvenli bir şekilde indi. - The aeroplane landed safely.

Bütün kapıların güvenli bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol etti. - He checked that all the doors were safely shut.

safely
güvencede olarak
safely
güvenli bir şeklide
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) (C.: Savaf-Sâfât) Kanatlarını havada yayıp uçan ku
SAFER
(Osmanlı Dönemi) Arabi aylardan ikincisi
SAFER
(Osmanlı Dönemi) Karın içinde durabilen bir yılanın adı
SAFER
(Osmanlı Dönemi) (C.: Esfâr) Boş ve hâli olmak
safer
Ay takviminin ikinci ayı, sefer ayı
Englisch - Englisch
Providing protection from danger; providing shelter

We have to find a safe spot, where we can hide out until this is over.

Not in danger from the specified source of harm

dishwasher safe; dishwasher-safe.

Free from risk; harmless, riskless

If you push it to the limit, safety is not guaranteed.

A box, usually made of metal, in which valuables can be locked for safekeeping
Wicked, cool, awesome, respectable

Yeah, safe mate, wassup?” says one hoodie, who should at least be credited with attempting a more detailed sentence construction.

Not in danger; free from harm's reach

You’ll be safe here.

Properly secured; secure

The documents are safe.

When a batter successfully reaches first base, or when a baserunner successfully advances to the next base or returns to the base he last occupied; not out

The pitcher attempted to pick off the runner at first, but he was safe.

in safekeeping; "your secret is safe with me
{a} free from danger
{n} a kind of buttery
You say that someone is safe and sound when they are still alive or unharmed after being in danger. All I'm hoping for is that wherever Trevor is he will come home safe and sound
Describing something wicked - cool - awesome
To render safe; to make right
or a closet or vault of brickwork for containing money, valuable papers, or the like
Condition of exposure under which there is a practical certrainty that no harm will result to exposed indiviuals
Free from harm, injury, or risk; untouched or unthreatened by danger or injury; unharmed; unhurt; secure; whole; as, safe from disease; safe from storms; safe from foes
If something you have or expect to obtain is safe, you cannot lose it or be prevented from having it. We as consumers need to feel confident that our jobs are safe before we will spend spare cash = secure
(adj ) A term used to describe a played card, either by a nil or coverer, which cannot result in the nil being broken
If you say `it's better to be safe than sorry', you are advising someone to take action in order to avoid possible unpleasant consequences later, even if this seems unnecessary. Don't be afraid to have this checked by a doctor -- better safe than sorry!
If it is safe to say or assume something, you can say it with very little risk of being wrong. I think it is safe to say that very few students expend the effort to do quality work in school + safely safe·ly I think you can safely say she will not be appearing in another of my films
a ventilated or refrigerated cupboard for securing provisions from pests
Declaration by the umpire that a runner is entitled to the bases for which he was trying
over
adj senesòf
financially sound; "a good investment"; "a secure investment"
If you say you are doing something to be on the safe side, you mean that you are doing it in case something undesirable happens, even though this may be unnecessary. You might still want to go for an X-ray, however, just to be on the safe side
disapproval If you disapprove of something because you think it is not very exciting or original, you can describe it as safe. frustrated artists who became lawyers at an early age because it seemed a safe option Rock'n'roll has become so commercialised and safe since punk
a safe pair of hands: see pair safe in the knowledge: see knowledge
free from danger or the risk of harm; "a safe trip"; "you will be safe here"; "a safe place"; "a safe bet"
A ventilated or refrigerated chest or closet for securing provisions from noxious animals or insects
If people or things have a safe journey, they reach their destination without harm, damage, or unpleasant things happening to them. the UN plan to deploy 500 troops to ensure the safe delivery of food and other supplies. + safely safe·ly The space shuttle returned safely today from a 10-day mission
An operational status of a track in a multitrack tape recorder where that track will not go into record when the record button is pushed for the machine
having reached a base without being put out; "the runner was called safe when the baseman dropped the ball"
Sequential Analysis of Functional Elements
If you are safe, you have not been harmed, or you are not in danger of being harmed. Where is Sophy? Is she safe? + safely safe·ly All 140 guests were brought out of the building safely by firemen
Stock Assessment and Fishery Evaluation Report
in safekeeping; "your secret is safe with me"
definitely a relative term for secure; nothing is perfectly safe; things are relatively safer than other things where safety can be defined in terms of numbers; for example, credit cards transactions on the internet are safer than non-internet credit card transaction where the percentage of fraudulent credit card transactions on the internet is less than elsewhere
Condition of exposure under which there is a "practical certainty" that no harm will result in exposed individuals
{i} strongbox, steel box used for storing valuables; ventilated cabinet used to store and preserve food; condom (American Slang)
Something that is safe does not cause physical harm or danger. Officials arrived to assess whether it is safe to bring emergency food supplies into the city Most foods that we eat are safe for birds. a safe and reliable birth control option. dangerous
to make safe
Conferring safety; securing from harm; not exposing to danger; confining securely; to be relied upon; not dangerous; as, a safe harbor; a safe bridge, etc
A square which is not guarded by the enemy
A safe course of action is one in which there is very little risk of loss or failure. Electricity shares are still a safe investment + safely safe·ly We reveal only as much information as we can safely risk at a given time
strongbox where valuables can be kept safe
(adj ) giXa, gihtsah
A safe is a strong metal cupboard with special locks, in which you keep money, jewellery, or other valuable things. The files are now in a safe to which only he has the key. see also safely
Condition of exposure under which there is a practical certainty that no harm will result to exposed individuals Source: US EPA
South Africa Far East (submarine cable)
Incapable of doing harm; no longer dangerous; in secure care or custody; as, the prisoner is safe
If you are at a safe distance from something or someone, you are far enough away from them to avoid any danger, harm, or unpleasant effects. I shall conceal myself at a safe distance from the battlefield
{s} secure; guarded, protected; careful, cautious; unharmed; involving low risk or harm or loss
The call an umpire makes to signify that a base runner has successfully advanced to the intended base
If you say that a person or thing is in safe hands, or is safe in someone's hands, you mean that they are being looked after by a reliable person and will not be harmed. I had a huge responsibility to ensure these packets remained in safe hands
A strong and fireproof receptacle as a movable chest of steel, etc
A place for keeping things in safety
strongbox where valuables can be kept safe a ventilated or refrigerated cupboard for securing provisions from pests of an undertaking free from danger or the risk of harm; "a safe trip"; "you will be safe here"; "a safe place"; "a safe bet"
Condition of exposure under which there is a practical certainty that no harm will result to exposed individuals
selected areas for evasion
Not in danger; free from harms reach
of an undertaking
If a person or thing is safe from something, they cannot be harmed or damaged by it. In the future people can go to a football match knowing that they are safe from hooliganism
If you play safe or play it safe, you do not take any risks. If you want to play safe, cut down on the amount of salt you eat
A safe place is one where it is unlikely that any harm, damage, or unpleasant things will happen to the people or things that are there. Many refugees have fled to safer areas + safely safe·ly The banker keeps the money tucked safely under his bed
contraceptive device consisting of a thin rubber or latex sheath worn over the penis during intercourse
sauf
harmless
safe and sound
Having come to no harm, especially after being exposed to danger

I long that we were safe and sound aboard.

safe as houses
Very secure
safe conduct
The security given by authority of a government to a stranger for his quietly coming into and passing out of the territories over which said government has jurisdiction or control
safe harbor
A statutory, regulatory, or contractual provision that provides protection, usually from a penalty or liability
safe harbor
A safe haven
safe harbors
plural form of safe harbor
safe haven
a protected zone in a country, especially one designated for members of an ethnic or religious minority
safe haven
a financially secure offshore bank or country during times of extreme uncertainty, or when domestic banks are suspected of becoming insolvent
safe haven
the hours of the day when it is permissible for broadcasting radio stations in the United States to broadcast profanity over radio waves without fear of retribution from the FCC
safe haven
an investment that would lose little of its value in the event of a stock market crash
safe havens
plural form of safe haven
safe house
A secure location, suitable for hiding witnesses, agents or other persons perceived as being in danger
safe houses
plural form of safe house
safe in the knowledge
Confidently, because one is certain that something relevant to the situation is true

You can open the spin dryer door safe in the knowledge that the drum has stopped rotating.

safe mode
A troubleshooting mode of Microsoft Windows|Microsoft Windows]] in which most advanced functions are not activated
safe room
A fortified room serving as a safe hiding place for the inhabitants of a building in the event of a break-in or emergency
safe seat
A seat in a legislature that is traditionally held by one political party because of the make-up of the local electorate
safe sex
sexual activity that minimizes the risk of spreading sexually transmitted disease, especially by the use of condoms
safe-conduct
A document that grants safe passage through enemy territory in times of war
safe-deposit
Safe enough to store valuables securely
safe-deposit
A safe-deposit box
safe-deposit box
A fireproof metal box, stored in a secure vault, for holding personal valuables
safe bet
(deyim) Something that is likely to happen, or someone or something that is likely to be successful
safe room
A panic room (also called "safe room") is a fortified room which is installed in a private residence or business to provide a safe hiding place for the inhabitants in the event of a break-in, home invasion, or other threat. Panic rooms contain communications equipment, so that law enforcement authorities can be contacted
safe and sound
free from danger or injury; "the children were found safe and sound
safe and sound
free from danger or injury; "the children were found safe and sound"
safe and sound
healthy and unharmed
safe area
If part of a country that is involved in a war is declared to be a safe area, neutral forces will try to keep peace there so that it is safe for people. The UN declared it a safe area
safe as the Bank of England
one hundred percent safe, extremely secure
safe bet
bet that does not cause great risk, bet whose results are known ahead of time
safe conduct
If you are given safe conduct, the authorities officially allow you to travel somewhere, guaranteeing that you will not be arrested or harmed while doing so. Her family was given safe conduct to Britain when civil war broke out. safe passage
safe custody
right to care for -; detention
safe deposit
safe place, secure location
safe deposit box
A safe deposit box is a small box, usually kept in a special room in a bank, in which you can store valuable objects
safe format
erasing of data on a diskette so that will be possible to recover the data in most circumstances
safe harbor
the target company defends itself by acquiring a company so onerously regulated that it makes the target less attractive (gives it a safe harbor)
safe haven
The provision of the tax law (Section 530 of the Revenue Act of 1978) that protects Service Recipients from liability for employment taxes, penalties and interest under certain conditions
safe haven
If part of a country is declared a safe haven, people who need to escape from a dangerous situation such as a war can go there and be protected. Countries overwhelmed by the human tide of refugees want safe havens set up at once
safe haven
a place where a vessel can safely anchor or berth to enable measures to be taken to forestall or minimise the effects of damage (eg, to minimise the leakage of oil)
safe haven
haven of rest, secure place
safe haven
If a country provides safe haven for people from another country who have been in danger, it allows them to stay there under its official protection. Some Democrats support granting the Haitians temporary safe haven in the US. = asylum
safe haven
Temporary refuge given to migrants who have fled their countries of origin to seek protection or relief from persecution or other hardships, until they can return to their countries safely or, if necessary until they can obtain permanent relief from the conditions they fled
safe haven
A safe haven is a place, a situation, or an activity which provides people with an opportunity to escape from things that they find unpleasant or worrying. the idea of the family as a safe haven from the brutal outside world. a place where someone can go in order to escape from possible danger or attack provide/offer/create a safe haven (for sb)
safe house
a house used as a hiding place or refuge by members of certain organizations
safe house
You can refer to a building as a safe house when it is used as a place where someone can stay and be protected. Safe houses are often used by spies, criminals, or the police. a farm which operates as a safe house for criminals on the run. A house or apartment used as a hiding place or secure refuge by the members of an organization, such as a secret service agency or an underground terrorist group. a house where someone can hide and be protected. Safe houses are used especially by criminals hiding from the police, or by people who are being protected by the police
safe investment
secure investment, investment that has no risk of loss
safe mode
a way of booting Windows without starting any program except the operating system and drivers for the keyboard and mouse It assists in diagnosing problems
safe mode
A special operating mode of Windows 95 that is selected if Windows detects a problem when starting Safe mode does not let you do anything except try to work out and fix the problem When you first install Windows 95 you should create a safe mode floppy disk that contains the configuration details for your PC If nothing else works, Windows will ask you to insert this disk and will copy the initial settings over
safe mode
A special mode for starting Windows 95 or 98 that uses simple, default settings so that you can at least get into Windows and fix a problem that makes it impossible to work with Windows otherwise The default settings use a generic VGA monitor driver, no network settings, the standard Microsoft mouse driver, and the minimum device drivers necessary to start Windows
safe mode
A Windows 95/98 start-up option that loads the system with the minimum number of drivers and information Windows needs to run
safe mode
If your Microsoft Windows computer detects a problem, it will boot into Safe Mode Some programs and troubleshooting also require you to boot into Safe Mode (Usually by hitting the 'F8' key on your keyboard while it boots up) In Safe Mode all the frills, bells and whistles are turned off The video card in your computer which lets you set the size of icons and such is turned off as well so everything on your screen will be large and limited to 16 colors
safe mode
A diagnostic mode that Windows95 or 98 can start in, with minimal configuration and generic drivers so that system errors can possibly be corrected You can access this mode by pressing F5 or F8 when you see the words "Starting Windows" on the screen at startup
safe passage
If someone is given safe passage, they are allowed to go somewhere safely, without being attacked or arrested. They were unwilling, or unable, to guarantee safe passage from the city to the aircraft. official protection for someone when they are in danger or passing through a dangerous area permit/promise/guarantee etc safe passage (to/for sb)
safe period
that time during a woman's menstrual cycle during which conception is least likely to occur (usually immediately before of after menstruation)
safe place
secure area, secure space
safe seat
In politics, a safe seat is an area in which the candidate from one particular party nearly always wins by a large number of votes. The constituency I live in is a safe Labour seat
safe seat
secure place
safe sex
sex using a condom in order to prevent pregnancy and the spread of infectious diseases
safe sex
sexual activity (especially sexual intercourse) with the use of measures (such as latex condoms) to avoid the transmission of disease (especially AIDS)
safe sex
Safe sex is sexual activity in which people protect themselves against the risk of AIDS and other diseases, usually by using condoms. ways of having sex that reduce the risk of spreading AIDS and other sexual diseases, especially by using a condom. Practices that reduce the risk of contracting sexually transmitted diseases, especially AIDS, during sexual intercourse and similar activities. The term usually refers to use of condoms, which greatly reduce the chance of infection but are not 100% effective. Abstinence and staying monogamous with an uninfected and monogamous partner are completely safe
safe working load
allowed cargo, permitted load
safe(p)
having reached a base without being put out; "the runner was called safe when the baseman dropped the ball
safe-conduct
permission to pass; official immunity
safe-conduct
a document or escort providing safe passage through a region especially in time of war
safe-deposit
a fireproof metal strongbox (usually in a bank) for storing valuables safe for the storage of valuables; "kept the deed in his safe-deposit box at the bank
safe-deposit
safe for the storage of valuables; "kept the deed in his safe-deposit box at the bank"
safe-deposit
a fireproof metal strongbox (usually in a bank) for storing valuables
safe-deposit box
{i} safe, strong box, secure box where valuables and money can be stored safely
safe-deposit box
a safety-deposit box
safe-deposit company
{i} company which provides safe box services for storing valuable possessions
-safe
Void from danger or commonly associated problems

attempting to compile a complete list of the most people-safe products.

Coolgardie safe
A food storage cabinet keeping its contents cool by evaporation of water from sides made of hessian
better safe than sorry
It is preferable to be cautious in one's choices and actions than to suffer afterwards
dishwasher safe
Safe to use in dishwashers (especially, without melting, dissolving, or pitting)
dishwasher-safe
Capable of being washed in a dishwasher without being damaged
fail-safe
A fail-safe device or mechanism
fail-safe
To compensate automatically, in the event of a failure
fail-safe
Something which doesn't cause undue damage, in the event of failure

The system is failsafe, because everything is backed up automatically.

microwave safe
Safe to use in microwave ovens
pie safe
A cabinet or other piece of (usually freestanding) furniture made similar to or in imitation of a pie safe
pie safe
A piece of furniture for storing pies or other foods not needing immediate refrigeration
play it safe
To take a cautious, risk-free approach

Deciding to play it safe, he joined his father's accounting firm rather than pursue an acting career.

tape safe
A safe for the storage of backups on computer tape

Ten days elapsed before the demolition crew found the tape safe ... They had, however, saved all the forty tapes in the tape safe.

type-safe
Not susceptible to the class of programming errors that could lead to items of one data type being incorrectly treated as another type

Narrow performs a type-safe conversion into an instance of a subclass.''.

work-safe
That can be viewed from one's workplace without the risk of disciplinary action; not graphic or offensive
safely
{a} in a safe manner, securely
safeness
{n} an exemption from danger, security
be on the safe side
(deyim) Take extra precautions; reduce or eliminate the possibility of a mistake, an error, or even danger

Dad always keeps his valuables in a bank's safe deposit box, just to be on the safe side.

Safely
saufly
Safely
savely
as safe as the bank
safe and secure, well protected
be safe from attack
be protected from an attack
better be on the safe side
better to act cautiously beforehand than to suffer afterward
better safe than sorry
it's better to be cautious than to regret it later
come home safe
arrive back home safely
come safe to port
arrive safely, return unharmed
fail safe
Any system that cannot fail in any mode without providing a directly observable indication of failure Consider an electrical relay with a set of contacts that are open when it is unpowered If a power source and a light bulb are connected in series with the contacts, the lamp will glow when the relay is energized If the goal of this system is to insure that the relay has power, then this system is said to be fail safe If the lamp, relay contacts, lamp power source relay coil, or the relay coil power supply fail, then the lamp extinguishes itself providing a directly observable foolproof indication of failure
fail-safe
eliminating danger by compensating automatically for a failure or malfunction; "a fail-safe device in a nuclear weapon to deactivate it automatically in the event of accident"
fail-safe
{s} completely reliable; protected against failure; pertaining to or equipped with an early-warning mechanism; pertaining to safeguards and controls used during bombing missions (Military)
fail-safe
guaranteed not to fail; "a fail-safe recipe for cheese souffle"
generally recognized as safe
GRAS, harmless, not dangerous to one's health (label assigned by the FDA to food additives that are considered safe)
have a safe trip
may your journey be a secure and pleasant one, bon voyage
play it safe
be careful, act cautiously
played it safe
acted in a manner which guaranteed one's safety, did not take any chances, did not take a gamble, acted conservatively
safely
with safety; in a safe manner; "we are safely out of there
safely
If something is done safely, it is done in a way that makes it unlikely that anyone will be harmed. The waste is safely locked away until it is no longer radioactive `Drive safely,' he said and waved goodbye
safely
with safety; in a safe manner; "we are safely out of there"
safely
You also use safely to say that there is no risk of a situation being changed. Once events are safely in the past, this idea seems to become less alarming see also safe. in a way that is safe
safely
In a safe manner; danger, injury, loss, or evil consequences
safely
securely; guardedly; in a safe manner
safely
In a safe manner; using caution above all else
safeness
The quality or state of being safe; freedom from hazard, danger, harm, or loss; safety; security; as the safeness of an experiment, of a journey, or of a possession
safeness
the quality of being safe
safeness
{i} security, state of being free from danger; quality of involving little risk of injury or loss
safeness
The property of being safe
safes
plural of safe
safest
Superlative form of safe; most safe
safe
Favoriten