denk

listen to the pronunciation of denk
Türkisch - Englisch
equal
equivalent

His request was equivalent to an order. - Onun ricası bir emre denkti.

well-matched
quits
counterbalanced
trim
(Politika, Siyaset) counterpart
package
match, peer, equal
suitable, timely, appropriate
balanced
counterpoise
bale
match

She is no match for me. - O benim için denk değil.

coequal
bale; counterpoise; equal, match, peer; equal; suitable, timely
matching
large package
equal, in equilibrium, balancing, in trim
statical
counterweight
counter balanced
{i} pack
wellmatched
well matched
{i} counterbalance
denk gelmek
come across
denk gelmek
coincide with
denk gelmek
come up to
denk düşen
(Bilgisayar) corresponding
denk düşmek
equal to
denk düşmek
be timely
denk gelmek
run into
denk gelmek
be suitable for
denk gelmek
fit
denk gelmek
be equal to
denk gelmek
suit
denk gelmek
equal to
denk gelmek
suitable
denk gelmek
to be suitable
denk gelmek
be suited to
denk gelmek
be suitable
denk olmak
be equal
denk olmak
equal
denk yapmak
bale
denk ağırlıkla karşılamak
counterbalance
denk bütçe düzeltmesi
(Ticaret) balanced budget amendment
denk bütçe çarpımı
(Ticaret) balanced budget multiplier
denk bütçe çoğaltanı
(Ticaret) balanced budget multiplier
denk bütçeli devlet
well-balanced budget state
denk düşmek/gelmek
to be suitable, be timely
denk empedans
matched impedance
denk etmek
to pack
denk formüller
(Matematik) equivalent formulae
denk gelme
coincidence
denk gelmek
work out at
denk gelmek
a) to be suitable b) to suit, to fit c) to run into, to come across
denk gelmek
be in equipoise
denk gelmek
light
denk gelmek
balance
denk gelmek
coincide
denk getirmek
1. to introduce (something) at the right time. 2. to carry out (something) in a suitable manner
denk getirmek
a) to choose to right time, to act in the right time b) to hit (a target)
denk kayıtlar
(Ticaret) balanced entries
denk kesirler
(Matematik) equivalent fractions
denk kesme modeli
(Çevre) equivalent shear model
denk koşullar
equal conditions
denk koşullar altında
under equal conditions
denk kümeler
(Matematik) equivalent sets
denk merkezi yüksekliği
(Askeri) metacentric height
denk metrikler
(Matematik) equivalent metrics
denk normlar
(Matematik) equivalent norms
denk olmak
be equivalent to
denk olmak
balance
denk olmak
to be equal
denk olmak
come up to
denk olmak
be equal to
denk tabanlar
(Matematik) equivalent bases
denk önermeler
(Matematik) equivalent statements
denk öğeler
(Matematik) equivalent elements
denk üleşkeler
(Matematik) equivalent fractions
denk şebeke
equivalent network
denk gelmek
correspond to
denk düşmek
correspond to
denk düşmek
occur at the same time as
denk gelmek
occur at the same time as
denk getirmek
choose to right time
denk getirmek
hit
Ayağını denk al!
Watch your step!
adımını denk almak
to mind one's p's and q's
adımını denk/tek almak
to act with care
ayakını denk basmak
to be careful, be wary
ayakını denk/tetik almak
to be on one's guard
ayağını denk almak
to mind one's step, to watch one's step
ayağını denk almak
watch one's step
ayağını denk almasını söylemek
read the riot act to
denk gelmek
equiponderate
katıkı ekmeğine denk olmak
(for things) to be going well for one
tam yerine denk gelmek
fall
yıllık denk bütçe
(Ticaret) annually balanced budget
özel bir tarihe denk gelmeyen gün
ferial day
Türkisch - Türkisch
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
örüşmüş büyük sebet
Balya
Yatak, yorgan, kumaş gibi sert olmayan eşyanın sarılıp bağlanmasıyla oluşan yük
Ambarda unların koyulmuş olduğu dolu çuvallar
Uygun, nitelik yönünden eşit
Ağırlık bakımından eşit olan
Yatak, yorgan, kumaş gibi eşyanın sarılıp bağlanmasıyla oluşan yük, balya
Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler
Yatak, yorgan, kumaş gibi eşyanın sarılıp bağlanmasıyla oluşan yük, balya: "Denklerin üstünde zayıf bir delikanlı hazin bir ayrılık türküsü çağırıyor."- Y. Z. Ortaç
(Osmanlı Dönemi) EVN
Denk bütçe çarpanı
(Ekonomi) Kamu harcamaları ve vergilerin aynı miktarda değişmesi durumunda sayısal değeri 1'e eşit olan net çarpan
denk küme
Bire bir eşlenebilen, eleman sayıları eşit küme
denk
Favoriten