missing

listen to the pronunciation of missing
Englisch - Türkisch
{i} özlem

Bir şey özlemiyor musun? - Aren't you missing something?

Herhangi birini özlemiyor musun? - Aren't you missing anyone?

özleme
noksan
{s} eksik

Eksik bir peçete var. - There is a napkin missing.

Heykelin kafası eksik. - The statue is missing its head.

{s} kayıp

O, kayıp olarak kabul ediliyor. - He is regarded as missing.

Arabamı kayıp buldum. - I found my car missing.

eksik kalan
özleyerek
gaip
taşan
(Askeri) kaybolan

Sonunda kaybolan erkek kardeşini buldu. - He found his missing brother at last.

bulunmayan
(Bilgisayar) yok
namevcut
yitik
{f} özle

Herhangi birini özlemiyor musun? - Aren't you missing anyone?

Sanırım hepimizin özlediği bir şey var. - I think there's something we're all missing.

There is a page missing bir sayfa eksik
eksik, atlanmış
{s} eksik, olmayan, kayıp: There is a page missing. Bir sayfa eksik
eksik,n.kayıp: v.özle: prep.özleyerek
missinglinklink the missing savaşta kayıp askerler
miss özle/farket/kaçır
olmayan

Bu dramada bir şey eksik.O gerçek derinliği olmayan basit ikaz edici bir masal. - This drama is missing something. All it is is a simple cautionary tale with no real depth.

{i} kaçırma

Treni kaçırmamızla ilgili herhangi bir ihtimal olmasını istemiyorum. - I don't want there to be any chance of our missing the train.

Bir tek kelime kaçırmadan büyük bir dikkatle dinledik. - We listened with great care, not missing a single word.

(Askeri) KAYIP, KAYBOLAN, KAYBOLMUŞ, EKSİK: Nerede bulundukları bilinmeyen fakat, muharebede kaybolmadıkları veya geriye tahliye edilmedikleri malum olan personel. Ayrıca bakınız: "battle casualties" ve "nonbattle casualties"
eksikleri
miss
kaçırmak

Uçuşu kaçırmak istemiyorum. - I don't want to miss the flight.

Trenimi kaçırmak istemiyorum. - I don't want to miss my train.

miss
özlemek

Seni özlemek istemiyorum. - I don't want to miss you.

miss
ıska geçmek
miss
evli olmayan bayan
Miss
{i} ıska

Kuşa ateş etti fakat ıskaladı. - He shot at the bird, but missed it.

Bomba hedefi ıskaladı. - The bomb missed its target.

missing if
(Bilgisayar) eğer eksik
missing part
kayıp parça
missing persons
kayıp kişiler
missing document
kayıp belge
missing link
noksan halka
missing link
savaşta kayıp asker
missing piece
parça eksik
missing a target
hedefi vuramama
missing an end if function
(Bilgisayar) son eğer işlevi eksik
missing arg
(Bilgisayar) bağımsız değişkeni eksik
missing cache program
(Bilgisayar) eksik önbellek programı
missing close brace
(Bilgisayar) eksik kapatma parantezi
missing document font
(Bilgisayar) eksik belge yazıtipi
missing face name
(Bilgisayar) eksik yüz adı
missing filter detector
eksik filtre detektörü
missing foil
eksik folyo
missing font
(Bilgisayar) eksik yazı tipi
missing in action
(Askeri) kayıp veya esir
missing in action
(Askeri) muharebede kaybolmuş
missing in action
(Askeri) muharebede kaybolan
missing in action
(Askeri) çatışma kaybı
missing in action
(Askeri) MUHAREBEDE KAYBOLAN, MUHAREBEDE KAYBOLMUŞ, KAYIP VEYA ESİR: Düşmanla muharebeye katıldıkları farz edilebilen; fakat nerede oldukları, akıbetlerinin ne olduğu kesin olarak bilinmeyen kimseler. Düşman eline düştüğü bilinen veya sanılan bütün personel bu sınıfa dahil edilir. Ayrıca bakınız: "battle casualties"
missing in action
(Askeri) muharabede kaybolmuş
missing label
eksik etiket
missing line
(Bilgisayar) eksik satır
missing loop
(Bilgisayar) döngü eksik
missing movement
(Askeri) KAÇIRMA: Askeri ceza ve askeri ceza muhakemeleri usulü kanunlarına tabi bir şahsın; bir gemi, tayyare veya birliğinin harekete geçmesi sırasında, ihmal neticesi veya kasıtlı olarak, vazifesi başında bulunmayıp bu gemi, uçak veya birliğini kaçırması
missing next or wend
(Bilgisayar) next veya wend eksik
missing parameter
(Bilgisayar) eksik parametre
missing part
eksik
missing revenue
kayıp gelir
missing shortcut
(Bilgisayar) eksik kısayol
missing stamp
eksik bandrol
missing tag
(Bilgisayar) eksik etiket
missing tsr
(Bilgisayar) eksik tsr
missing verb
(Bilgisayar) eksik verb
miss
{f} kaçırmak (fırsat)
Miss
{i} bayan (evlenmemiş)
miss
{f} aramak

Bütün köylüler kayıp bir kediyi aramak için dağlara gittiler. - All the villagers went into the mountains to look for a missing cat.

Polis kayıp çocuğu aramaktan vazgeçti. - The police have given up looking for the missing child.

miss
eksik olmak
miss
gözlemek

Bay Peter Blake çevre değişikliğini gözlemek için bir görevdeyken 2001 yılında Amazon nehrinde korsanlar tarafından feci şekilde öldürüldü. - Sir Peter Blake was tragically killed by pirates on the Amazon river in 2001 as he was on a mission to monitor environment change.

miss
(Tekstil) atkılamak, sıçramak
Without missing a beat
Kendine Güvenerek, kendinden Emin Bir Şekilde
miss
{f} özlem duymak
miss
vuramamak
miss
isabet ettirememek, ıskalamak, vuramamak; isabet etmemek, vurmamak: You missed the target. Hedefi ıskaladın. By some miracle the bullet
miss
(Konuşma Dili) göresimek
miss
(evlenmemiş) bayan
miss
duymamak
miss
tütmek
miss
başarısızlık

Eğer senin düzenli desteğin olmasa, benim misyonum başarısızlıkla sonuçlanırdı. - But for your steady support, my mission would have resulted in failure.

Yorumcular Bu korkunç bir başarısızlıktı! diye bağırdılar. - That was a terrible miss! cried the commentators.

miss
hedefi vuramama
miss
hasret kalmak
miss
isabet ettirememe
miss
ıskalama
miss
isabet ettirememek
miss
gözden kaçırmak

Bu tür hatayı gözden kaçırmak çok kolaydır. - It's very easy to miss this kind of mistake.

miss
vuramama
miss
hasretini çekmek
miss
gözünden kaçırmak
miss
anlamamak
miss
kavramamak
miss
elinden kaçırmak
provide missing information
eksik bilgiyi sağlamak
miss
bayan

Bayan White herkes tarafından sevilir. - Miss White is liked by everyone.

Bayan Nakano'nun kaç yaşında olduğunu biliyor musun? - Do you know how old Miss Nakano is?

miss
ıskalamak
miss
hanımefendi

Sizinle tanışmak bir onurdur, hanımefendi. - It's an honor to meet you, miss.

miss
{f} özle

Hepimiz seni özledik. - We all have missed you.

Aşçılığını özleyeceğim. - I'll miss your cooking.

miss
(evlenmemiş bayanlara hitap ederken) Bayan
miss
olmadığının farkına varmak
miss
yokluğunu keşfetmek
miss
yetişememek
go missing
Kaybolmak, ortadan yok olmak
invalid or missing required fields
gerekli yerler geçersiz ya da doldurulmamış
without missing a beat
tek bir işareti kaçırmadan
Defense Prisoner of War (POW)/Missing Personnel (MP) Office
(Askeri) Savunma Bakanlığı Savaş Esiri (POW)/Kayıp Personel (MP) Ofisi
Miss
matmazel
Miss
{i} karavana
Miss
{i} hanım

Sanırım hanıma ev almalıyım. - I guess I should get home to the missus.

Sizinle tanışmak bir onurdur, hanımefendi. - It's an honor to meet you, miss.

Miss
{i} Bayan, Matmazel, Mis (Evlenmemiş kadınların soyadından önce kullanılır.): Miss Joy Bayan Joy
Miss
{i} isabet etmeme
Miss
kız

Anne üniversitedeki kızını özledi. - The mother missed her daughter who was away at college.

Küçük kız kardeşimi özlüyorum. - I miss my little sister.

batch file missing
(Bilgisayar) toplu iş dosyası eksik
comma missing
(Bilgisayar) virgül eksik
input missing
(Bilgisayar) ınput eksik
miss
görmemek
miss
bulamamak
miss
(Askeri) BOŞ: Hedef üzerinde olmayan vuruş veya paralanma
miss
gidememek
miss
ele geçirememek
miss
yokluğunu hissetmek
miss
{f} 1. isabet ettirememek, ıskalamak, vuramamak; isabet etmemek, vurmamak: You missed the target. Hedefi ıskaladın. By some miracle the bullet
miss
miss fire ateş almamak
miss
yanlışlıkla atlamak
miss
vuramam
miss
vurmamak
miss
isabet ettirememek veya etmemek
miss
i., k.dili. genç kız
my baggage is broken, and some things are missing
bagajım kırılmış ve bazı şeyler eksik
my suitcase is broken, and some things are missing
valizim kırılmış ve bazı şeyler eksik
my suitcase is broken, and some things are missing
(fiil)lizim kırılmış ve bazı şeyler eksik
nonbattle missing
(Askeri) MUHAREBE DIŞI KAYIP: Bulunduğu yer ve durumu bilinmeyen; gaybubeti kendi arzusu dışında olmuş ve muharebede, izinsiz gaybubet ya da firar şeklinde görülmeyen. Bak. "nonbattle casualty"
the missing
savaşta kayıp askerler
the missing link
(deyim) bulunamayan eksik baglanti,bir problemi cozmek icin gerekli sey veya kisi
there's a button missing
bir düğme eksik
what is missing
kayıp mı
yellow cartridge missing
(Bilgisayar) sarı kartuş eksik
Englisch - Englisch
Present participle of miss
To be running roughly due an occasional lack of a spark or other irregular fault
Not able to be located; gone; absent; lost
A casualty status for which the United States Code provides statutory guidance concerning missing members of the Military Services Excluded are personnel who are in an absent without leave, deserter, or dropped-from-the-rolls status A person declared missing is categorized as follows
{i} one or something that is absent; one or something that is missing, lost
Failure of one or more cylinders to fire
Someone who is missing cannot be found, and it is not known whether they are alive or dead. Five people died in the explosion and more than one thousand were injured. One person is still missing. If a member of the armed forces is missing in action, they have not returned from a battle, their body has not been found, and they are not thought to have been captured
not there -- " the units section is missing the "hundred" part " (9)
not able to be found; "missing in action"; "a missing person"
If you say that something is missing, you mean that it has not been included, and you think that it should have been. She had given me an incomplete list. One name was missing from it
Cells in a hypercube for which data is applicable but does not currently exist
The index can contain missing values
specifies that missing values of the process variable are to be treated as a Pareto category represented with a bar on the chart If the process variable is a character variable, a missing value is defined as a blank internal (unformatted) value If the process variable is numeric, a missing value is defined as any of the SAS missing values If you do not specify the MISSING option, missing values are excluded from the analysis
Absent from the place where it was expected to be found; lost; wanting; not present when called or looked for
A military service member is in a missing (missing) status if not at his duty location due to apparent involuntary reasons as a result of a non-hostile action and his location is not known
If something is missing, it is not in its usual place, and you cannot find it. It was only an hour or so later that I discovered that my gun was missing The playing cards had gone missing
not existing; "innovation has been sadly lacking"; "character development is missing from the book"
not able to be found; "missing in action"; "a missing person
{s} absent; lacking
If a part of something is missing, it has been removed or has come off, and has not been replaced. Three buttons were missing from his shirt
missing boundary
Having had some but not all of its boundary removed
missing in action
The designation for a member of an organization (usually military) with whom contact is lost and whose whereabouts are not known, but whose death is not confirmed
missing link
A hypothetical primate once thought necessary to explain a perceived evolutionary gap between apes and humans
missing link
Any sought-after or valuable intermediary figure or position
missing links
plural form of missing link
missing person
A person whose whereabouts are unknown and who is being sought
missing persons
plural form of missing person
missing air force navigator
navigator of the military air unit that has disappeared
missing in action
classification for soldiers who did not return from the battlefield and their status is unknown (whether they died, were captured, etc.), MIA
missing link
hypothetical organism formerly thought to be intermediate between apes and human beings
missing link
The missing link in a situation is the piece of information or evidence that you need in order to make your knowledge or understanding of something complete. We're dealing with probably the biggest missing link in what we know about human evolution
missing link
important piece that is absent from a series; theoretical creature that is the supposed link between the human species and their ape ancestors (Evolutionism)
missing navigator
military navigator that has disappeared
missing opportunities
losing opportunities
missing person
A missing person has suddenly left their home without telling their family where they are going, and it is not known whether they are alive or dead. missing persons someone who has disappeared and whose family has asked the police to try to find them
missing piece
absent piece, absent bit, empty square
Miss
Form of address for an unmarried woman
Miss
Form of address for a teacher or a waitress

Excuse me Miss, Donny’s been pinching my pencils again.

miss
A title of respect for a young woman (usually unmarried) with or without a name used

You may sit here, Miss Jones.

miss
To be late for something (a means of transportation, a deadline etc)

I missed the plane!.

miss
To fail to attend

Joe missed the meeting this morning.

miss
{i} failure to hit something; lack; omission, misfire; failure; evasion, avoidance
miss
leave undone or leave out; "How could I miss that typo?"; "The workers on the conveyor belt miss one out of ten"
Without missing a beat
(Ev ile ilgili) Confidently with what you are saying or doing
miss
{v} not to hit, to escape, fail, omit, want
miss
{n} a young or unmarried woman, mistake, loss
Miss
Form of address for a teacher
Miss
Mississippi
Miss
{i} title for an unmarried woman, Mademoiselle
go missing
become lost
have a tile missing
be a little crazy, not totally normal
miss
To go wrong; to err
miss
The incorrect guessing of a target in an ESP test
miss
The rating you get on a step when you don't hit the arrow anytime close to the beat
miss
To fail to hit
miss
In a categorical verification problem, a no-event forecast that is associated with an event observed See contingency table
miss
To fail to understand or have a shortcoming of perception
miss
a failure to hit (or meet or find etc) fail to experience; "Fortunately, I missed the hurricane"
miss
To fail to hit; to fly wide; to deviate from the true direction
miss
fail to reach or get to; "She missed her train"
miss
See Mistress, 4
miss
To feel the absence of someone or something, sometimes with regret
miss
be absent; "The child had been missing for a week"
miss
To be absent, deficient, or wanting
miss
To fail to obtain, learn, or find; with of
miss
In the game of three-card loo, an extra hand, dealt on the table, which may be substituted for the hand dealt to a player
miss
a failure to hit (or meet or find etc) fail to experience; "Fortunately, I missed the hurricane" fail to reach; "The arrow missed the target" feel or suffer from the lack of; "He misses his mother" fail to reach or get to; "She missed her train" fail to perceive or to catch with the senses or the mind; "I missed that remark"; "She missed his point"; "We lost part of what he said" fail to attend an event or activity; "I missed the concert"; "He missed school for a week" be without; "This soup lacks salt"; "There is something missing in my jewellery box!" be absent; "The child had been missing for a week
miss
A title of courtesy prefixed to the name of a girl or a woman who has not been married
miss
Harm from mistake
miss
To discover the absence or omission of; to feel the want of; to mourn the loss of; to want
miss
Mistake; error; fault
miss
To fail of hitting, reaching, getting, finding, seeing, hearing, etc
miss
A pulse delivered to the gap that does not result in
miss
{f} fail to strike (a target); be late, fail to be present; feel absence, long for; omit; avoid
miss
A kept mistress
miss
A failure to hit
miss
Same as open
miss
as, to miss the mark one shoots at; to miss the train by being late; to miss opportunites of getting knowledge; to miss the point or meaning of something said
miss
fail to perceive or to catch with the senses or the mind; "I missed that remark"; "She missed his point"; "We lost part of what he said"
miss
The act of missing; failure to hit, reach, find, obtain, etc
miss
A young unmarried woman or a girl; as, she is a miss of sixteen
miss
be without; "This soup lacks salt"; "There is something missing in my jewellery box!"
miss
fail to attend an event or activity; "I missed the concert"; "He missed school for a week"
miss
a young woman; "a young lady of 18"
miss
To fail to board (a means of transportation)
miss
fail to reach; "The arrow missed the target"
miss
An error; a blow; usually does not refer to an unmade split
miss
An act of avoidance
miss
feel or suffer from the lack of; "He misses his mother"
miss
fail to experience; "Fortunately, I missed the hurricane"
miss
An unmarried woman; a girl
miss
be absent; "The child had been missing for a week
miss
Loss; want; felt absence
miss
See Mistress, 5
miss
To omit; to fail to have or to do; to get without; to dispense with; now seldom applied to persons
miss
A failure to obtain or accomplish
miss
a failure to hit (or meet or find etc)
miss
A missed spare (blow, error, open)
missing
Favoriten