kaçırma

listen to the pronunciation of kaçırma
Türkisch - Englisch
abduction
kidnapping; abduction; hijacking
missing

Tom attended high school for three years without missing a single day or ever being late. - Tom bir tek gün bile kaçırmadan ya da hiç geç kalmadan üç yıl liseye devam etti.

I didn't want to risk missing the train, so I arrived at the station an hour early. - Treni kaçırmayı riske atmak istemedim, bu yüzden istasyona bir saat önce geldim.

smuggling
kidnapping

To my surprise, the noted psychologist was accused of a kidnapping. - Benim için sürpriz oldu, ünlü psikolog çocuk kaçırmakla suçlandı.

I find it hard to believe that Tom was involved in the kidnapping. - Ben Tom'un adam kaçırmaya karıştığını inanmayı zor buluyorum.

evasion

Al Capone was finally sent away for tax evasion. - Al Capone sonunda vergi kaçırmaktan hapse atıldı.

kidnaping
letting escape
embezzling
slip

Don't let this chance slip by. - Bu fırsatı kaçırmayın.

skyjacking
hijack

Investigators foiled a plot to hijack an airplane. - Müfettişler bir uçak kaçırma planını bozdular.

hijacking
kaçırmak
miss

I don't want to miss the plane. - Uçağı kaçırmak istemiyorum.

I don't want to miss the flight. - Uçuşu kaçırmak istemiyorum.

adam kaçırma
abduction

No abduction had been reported in that town since 1965. - 1965 yılından bu yana o kasabada hiçbir adam kaçırma olayı bildirilmemişti.

kaçırmak
kidnap

To my surprise, the noted psychologist was accused of a kidnapping. - Benim için sürpriz oldu, ünlü psikolog çocuk kaçırmakla suçlandı.

Tom is wanted by the FBI for kidnapping. - Tom çocuk kaçırmaktan dolayı FBI tarafından aranıyor.

kaçırmak
{f} hijack
gözden kaçırma
oversight
kaçırmak
to cause to escape; (otobüs) to miss; (fırsat) to miss, to let sth slip, to throw sth away, to miss out (on sth); (adam) to kidnap, to abduct; (uçak) to hijack; (çorap) to ladder; to smuggle; to steal, to walk away with; to drive/frighten (sb) away; to le üşütmek
kaçır
kidnap

What if someone kidnapped Tom? What would you do? - Birisi Tom'u kaçırırsa ne olur? Ne yaparsın?

Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil. - Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor.

gaita kaçırma
(Tıp) fecal incontinence
kaçırmak
steal
kaçırmak
throw away
kaçırmak
dampen
kaçırmak
go off the rails
kaçırmak
bleed
kaçırmak
{f} snatch
kaçırmak
throw
kaçırmak
run

Tom runs because he does not want to miss his train. - Tom koşuyor çünkü trenini kaçırmak istemiyor.

Tom is running because he doesn't want to miss his train. - Tom koşuyor çünkü trenini kaçırmak istemiyor.

kaçırmak
thrown away
kaçırmak
carry
kaçırmak
abduction
kaçırmak
frighten away
kaçır
thrown away
kaçır
pass up

I didn't want to pass up the chance of seeing Hong Kong, so I agreed to go on the trip. - Hong Kong'u görme şansını kaçırmak istemedim, bu yüzden geziye gitmeyi kabul ettim.

He does not pass up any opportunity to meddle in other people's business. - O diğer insanların işine karışma fırsatını kaçırmaz.

kaçır
throwaway
kaçır
throw away

Don't throw away a good opportunity. - Güzel bir fırsatı kaçırma.

kaçırmak
smuggle
kaçırmak
get out
kaçırmak
let slip
ağzından kaçırma
giveaway
hava kaçırma
blow-out
kaçırmak
blow
adam kaçırma
(Hukuk) (bir erkek, kadın veya çocuğun zor kullanılarak kaçırılması) kidnapping, abduction
adam kaçırma
kidnaping
adam kaçırma
kidnapping

Sami and Layla were conspiring a kidnapping. - Sami ve Leyla bir adam kaçırma planlıyorlardı.

He's being accused of kidnapping. - O adam kaçırmakla suçlanıyor.

fidye ve kaçırma
(Sigorta) ransom and kidnap
hava kaçırma
blow out
kaçır
thrownaway
kaçır
skyjacking
kaçır
hijack

Investigators foiled a plot to hijack an airplane. - Müfettişler bir uçak kaçırma planını bozdular.

In a desperate attempt to escape, Tom hijacked a school bus but was quickly captured by the police. - Kaçmak için olan umutsuz bir girişimde, Tom okul otobüsünü kaçırdı ama polis tarafından çabucak yakalandı.

kaçır
passup
kaçır
abduct

Does Tom really believe that Mary was abducted by aliens? - Tom gerçekten Mary'nin uzaylılar tarafından kaçırıldığına inanıyor mu?

Her brother was probably abducted. - Onun erkek kardeşi muhtemelen kaçırıldı.

kaçır
smuggling
kaçır
smuggle

Tom smuggled a bottle of whiskey into Mary's hospital room. - Tom Mary'nin hastane odasına bir şişe viski kaçırdı

kaçır
skyjack
kaçır
hijacking
kaçırmak
to put an end to, spoil, upset (one's sleep, pleasure, peace of mind)
kaçırmak
spirit away
kaçırmak
leak
kaçırmak
to cause (someone) to go away
kaçırmak
pass up

I didn't want to pass up the chance of seeing Hong Kong, so I agreed to go on the trip. - Hong Kong'u görme şansını kaçırmak istemedim, bu yüzden geziye gitmeyi kabul ettim.

kaçırmak
to go mad, go off one's nut
kaçırmak
(kuş) flush
kaçırmak
(for someone) to wet or soil (his/her underwear)
kaçırmak
to smuggle
kaçırmak
(neşesini) chill
kaçırmak
to evade (taxes)
kaçırmak
ladder
kaçırmak
spoil
kaçırmak
slip
kaçırmak
make off with
kaçırmak
to leak (oil, water, gas); to lose (electricity)
kaçırmak
to miss (a vehicle, a chance)
kaçırmak
ooze
kaçırmak
to miss seeing (a person, because he has left)
kaçırmak
exude
kaçırmak
(iştah) put off
kaçırmak
shuffle
kaçırmak
to help (someone) escape; to let (someone) escape
kaçırmak
ravish
kaçırmak
to kidnap; to abduct, carry off; to hijack; to steal
kaçırmak
to overlook, miss, omit
kaçırmak
rape
kaçırmak
whisk
kaçırmak
(fırsat) miss
kaçırmak
give off
kaçırmak
to carry (something) to an extreme, take (something) too far
kaçırmak
lose
kaçırmak
abduct
kaçırmak
let escape
kaçırmak
put to flight
kaçırmak
drive
kız kaçırma
(Kanun) abduction of girl
kız kaçırma
rape
kız kaçırma
(Kanun) abduction of girls
muamele vergisi kaçırma
(Hukuk) evasion of excise duties
uçak kaçırma
skyjack
uçak kaçırma
hijack

Investigators foiled a plot to hijack an airplane. - Müfettişler bir uçak kaçırma planını bozdular.

uçak kaçırma
(Hukuk) hijacking
uçak kaçırma
skyjacking
vergi kaçırma
tax evasion

Al Capone was finally sent away for tax evasion. - Al Capone sonunda vergi kaçırmaktan hapse atıldı.

çocuk kaçırma
kidnaping
çocuk kaçırma
kidnapping

He is accused of kidnapping. - O, çocuk kaçırmakla suçlanıyor.

To my surprise, the noted psychologist was accused of a kidnapping. - Benim için sürpriz oldu, ünlü psikolog çocuk kaçırmakla suçlandı.

Türkisch - Türkisch
Kaçırmak işi
kaçırmak
Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak: "Büyükçe bir kız hemen onu kucaklayıp mektebin avlusuna kaçırmıştı."- O. C. Kaygılı
Kaçırmak
kaldırmak
kaçırmak
Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak
kaçırmak
Yasal olmayan yoldan bir ülkeye mal sokmak veya çıkarmak. Ölçüyü, sınırı aşmak, fazlasına gitmek: "Kulübün yemeğinde biraz fazlaca kaçırmıştım."- H. Taner
kaçırmak
Gitmek, kaçmak zorunda bırakmak
kaçırmak
Yararlanamamak
kaçırmak
Yarışan bir koşucu diğeri tarafından hızla geçilip ara açılmak
kaçırmak
İstemeyerek abdestini yapmak
kaçırmak
Yarışan bir koşucu diğer bir koşucu tarafından hızla geçilip arayı açmak
kaçırmak
Yasal olmayan yoldan bir ülkeye mal sokmak veya çıkarmak
kaçırmak
Bir araç veya aletle iş görürken aracı iyi kullanamama yüzünden kendine veya bir başkasına zarar vermek
kaçırmak
Çalmak, kimsenin haberi olmadan götürmek, aşırmak
kaçırmak
Delirmek
kaçırmak
Zor kullanarak yanında götürmek
kaçırmak
Ölçüyü, sınırı aşmak, fazlasına gitmek
kaçırmak
Birini veya bir şeyi göstermemek
kaçırmak
Futbol veya basketbolda savunduğu oyuncuyu boş bırakmak, pas almasına fırsat vermek
kaçırmak
Bir daha ele geçmemek üzere yitirmek
kaçırmak
Bir işi belirlenen zamanda yapamamak
kaçırmak
Sızdırmak
kaçırmak
Gitmek, kaçmak zorunda bırakmak. Çalmak, kimsenin haberi olmadan götürmek, aşırmak
kaçırma
Favoriten