başarısızlık

listen to the pronunciation of başarısızlık
Türkisch - Englisch
{i} failure

Success or failure is all the same to me. - Başarı ya da başarısızlık ikisi de benim için aynıdır.

He tried to kill himself but it ended in failure. - O, kendini öldürmeye çalıştı fakat o başarısızlıkla sonuçlandı.

bust
unsuccess
bomb
setback

It's only a minor setback. - Bu sadece küçük bir başarısızlık.

Our negotiations to lower export taxes suffered a big setback. - İhracaat vergilerini düşürme müzakerelerimiz büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı..

defeat
baulk
cropper
failure, lack of success
throwback
inefficacy
dud
flivver
frost
bankruptcy
fizzle
reverse
ineffectiveness
ineffectualness
collapse
washout
miscarriage
miss

Forgetting to say the graduating student's name at the graduation ceremony was a colossal miss. - Mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin adlarını söylemeyi unutmak şaşırtıcı bir başarısızlıktır.

That was a terrible miss! cried the commentators. - Yorumcular Bu korkunç bir başarısızlıktı! diye bağırdılar.

defection
(Argo) clinker
failing

Human beings often lack insight into their own faults and failings. - İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur.

rebuff
fail

We thought their shop was a failure, but now they've gotten out from under and even expanded. - Biz onların dükkanının bir başarısızlık olduğunu düşündük, fakat şimdi, zor günleri atlattılar ve hatta büyüdüler.

Success or failure is all the same to me. - Başarı ya da başarısızlık ikisi de benim için aynıdır.

flop
low ebb
fiasco
eclipse
failure to
failure of
a failure
{i} abortion
{i} balk
başarısızlık işareti
the writing on the wall
başarısızlıklar
fails
başarısızlıklar
failures

His life was a long series of failures. - Onun hayatı uzun bir başarısızlıklar dizisiydi.

He claims that he's gotten over all his failures. - Tüm başarısızlıklarının üstesinden geldiğini iddia ediyor.

geçici başarısızlık
eclipse
Türkisch - Türkisch
Başarısız olma durumu, muvaffakiyetsizlik
başarısızlık
Favoriten