long-

listen to the pronunciation of long-
Englisch - Türkisch

Definition von long- im Englisch Türkisch wörterbuch

<span class="word-self">longspan>
uzun

Burada daha uzun kalmak istiyorum. - I want to stay here longer.

Büyükannemi ziyaret edeli uzun zaman oldu. - It's been a long time since I visited my grandmother.

<span class="word-self">longspan>-dated bill
uzun vadeli senet
<span class="word-self">longspan>-distance call
şehirlerarası alısün konuşması
<span class="word-self">longspan>-distance flight
uzun mesafe uçuşu
<span class="word-self">longspan>-life
uzun ömürlü
<span class="word-self">longspan>-lived
uzun ömürlü
<span class="word-self">longspan>-measure
uzunluk ölçüsü
<span class="word-self">longspan>-playing record
longpley
<span class="word-self">longspan>-playing record
albüm
<span class="word-self">longspan>-playing record
uzunçalar
<span class="word-self">longspan>-sighted
ihtiyatlı
<span class="word-self">longspan>-sighted
ilerisini düşünen
<span class="word-self">longspan>-sighted
uzağı gören
<span class="word-self">longspan>-suffering
hoşgörülü
<span class="word-self">longspan>-suffering
cefakâr
<span class="word-self">longspan>-suffering
tahammüllü
<span class="word-self">longspan>-suffering
sabırlı
<span class="word-self">longspan>-term credit
uzun vadeli kredi
<span class="word-self">longspan>-wearing
sağlam
<span class="word-self">longspan>-wearing
dayanıklı
<span class="word-self">longspan>-winded
sözü bitmez
<span class="word-self">longspan>-absent
uzun süreli eksiklik
<span class="word-self">longspan>-acting
uzun etkili
<span class="word-self">longspan>-awaited
Uzun zamandır beklenen, çoktandır gerçekleşmesi arzu edilen
<span class="word-self">longspan>-awaited
Desired, craved, strongly yearned for
<span class="word-self">longspan>-awaited
Özlenen, beklenen
<span class="word-self">longspan>-buried
uzun zamandır saklı kalmış
<span class="word-self">longspan>-chain
uzun zincir
<span class="word-self">longspan>-dormant
Uzun süredir uykuda olan/durağanlaşmış
<span class="word-self">longspan>-drawn-out
uzun süren
<span class="word-self">longspan>-grain rice
Uzun taneli pirinç
<span class="word-self">longspan>-handled
Elle yapılan, el yapımı
<span class="word-self">longspan>-handled
Uzun saplı
<span class="word-self">longspan>-haul flight
uzun mesafe uçuş
<span class="word-self">longspan>-haul flights
Uzun mesafe uçuşlarında
<span class="word-self">longspan>-held
Uzun zamandır sürdürülegelmiş

A German man with a long-held grudge against a dentist tried to run him over but got the wrong dentist.

<span class="word-self">longspan>-lasting
uzun süre dayanan
<span class="word-self">longspan>-lead
uzun vadeli
<span class="word-self">longspan>-legged buzzard
(Kuşbilim) Kızıl Şahin (Buteo rufinus)
<span class="word-self">longspan>-lining
parakete
<span class="word-self">longspan>-overdue
Vakti çoktan geçmiş, vadesi çoktan gelmiş
<span class="word-self">longspan>-range
uzun menzilli
<span class="word-self">longspan>-running
Uzun süren, uzun vadeli; (TV) uzun metrajlı
<span class="word-self">longspan>-scheduled
Uzun soluklu, uzun sürecek, uzun planlanmış

John decided to participate in a long-scheduled jazz concert.

<span class="word-self">longspan>-sight
uzun görüş
<span class="word-self">longspan>-sighted
presbit
<span class="word-self">longspan>-standing
uzun zamandır varolan
<span class="word-self">longspan>-standing
Epeydir devam eden, sürüncemede kalan, bitmez tükenmez
<span class="word-self">longspan>-tailed tit
uzun kuyruklu baştankara
<span class="word-self">longspan>-term asset
uzun vadeli varlık
<span class="word-self">longspan>-term capital outflow
(Ekonomi) Uzun vadeli sermaye çıkışı
<span class="word-self">longspan>-term memory
uzun süreli bellek
<span class="word-self">longspan>-term objective
uzun vadeli hedefi
<span class="word-self">longspan>-tongued
uzun dilli
<span class="word-self">longspan>-wire antenna
(Elektrik, Elektronik) Uzun tel gerilerek yapılan bir tür anten, uzun tel anteni
<span class="word-self">longspan>-wool
Uzun yün
<span class="word-self">longspan>-term stability
uzun süreli duraylılık
<span class="word-self">longspan>
{f} özlemini çekmek
<span class="word-self">longspan>
hasret kalmak
as <span class="word-self">longspan> as
1. -diği sürece: You won't get so much as a penny from me as long as I live. Yaşadığım sürece benden bir kuruş bile alamayacaksın. 2
as <span class="word-self">longspan> as
sürece

Hayat olduğu sürece, ümit vardır. - As long as there's life, there is hope.

Temiz tuttuğun sürece bu kitabı alabilirsin. - You may take this book as long as you keep it clean.

<span class="word-self">longspan> lasting
kalıcı
as <span class="word-self">longspan> as
şartıyla

Ucuz olmak şartıyla, herhangi bir saat işimi görür. - As long as it is cheap, any watch will do.

Kısa sürede geri gelmen şartıyla dışarı çıkabilirsin. - You may go out as long as you come back soon.

as <span class="word-self">longspan> as
dığı taktirde
<span class="word-self">longspan>
{i} uzun zaman

Ben, o filmi uzun zaman önce izledim. - I have seen that film long ago.

Uzun zaman önce, burada bir köprü vardı. - A long time ago, there was a bridge here.

<span class="word-self">longspan>
epeydir

O kışın bitmesini epeydir özledi. - He longed for the winter to be over.

Epeydir bu işin içindeyim. - I've been in this business a long time.

<span class="word-self">longspan>
büyük

Büyük babam uzun bir hayat yaşadı. - My grandfather lived a long life.

Büyük babamın hayatı uzun ve mutluydu. - My grandfather's life was long and happy.

<span class="word-self">longspan>
gözlemek
<span class="word-self">longspan>
susamak
<span class="word-self">longspan>
hasret olmak
<span class="word-self">longspan>
istemek

Uzun zamandır oraya gitmek istemektesin, değil mi? - You have wanted to go there for a long time, haven't you?

how <span class="word-self">longspan>
ne kadar süre

Havaalanı otobüsünün havaalanına götürmesi ne kadar sürer? - How long does the airport bus take to the airport?

Teklifimle ilgili patronumun yaptığı ağır eleştiriden sonra, burada çalışmayı ne kadar süre sürdürmek istediğimden emin değilim. - After the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.

go back a <span class="word-self">longspan> way
Dostluğu eskilere dayanmak

We go back a long way, and she's always kept in touch , always been there for me.

<span class="word-self">longspan> live the king
Kralım çok yaşa! Kralımız çok yaşa!
<span class="word-self">longspan> live the queen
Kraliçem çok yaşa! Kraliçemiz çok yaşa!
<span class="word-self">LONGspan>
(Askeri) boylam (longitude)
all day <span class="word-self">longspan>
bütün gün boyunca
in the <span class="word-self">longspan> run
uzun vadede
in the <span class="word-self">longspan> run
(deyim) en sonunda
<span class="word-self">longspan>
arzu etmek
<span class="word-self">longspan> for
özle
<span class="word-self">longspan> range
uzun vadeli
<span class="word-self">longspan> run
(Ticaret) uzun vadeli
<span class="word-self">longspan> shot
geniş plan
<span class="word-self">longspan> to
çok istemek
so <span class="word-self">longspan>
hoşçakal
so <span class="word-self">longspan> as
sürece

Temiz tuttuğun sürece bu kitabı alabilirsin. - You may take this book so long as you keep it clean.

Burada kaldığın sürece güvendesin. - You are safe so long as you stay here.

so <span class="word-self">longspan> as
-dikçe
so <span class="word-self">longspan> as
-mek şartıyla
<span class="word-self">longspan>
hasretini çekmek
as <span class="word-self">longspan> as
hazır
as <span class="word-self">longspan> as
-dikçe
as <span class="word-self">longspan> as
dığı sürece
as <span class="word-self">longspan> as I live
ömrüm oldukça
at <span class="word-self">longspan> last
en nihayet
for a <span class="word-self">longspan> time
uzun süreden beri
for a <span class="word-self">longspan> time
hanidir
for so <span class="word-self">longspan>
uzun süredir

Uzun süredir bunu bekliyorum. - I've been waiting for this for so long.

in the <span class="word-self">longspan> run
eninde sonunda
<span class="word-self">longspan>
uzun bir zaman için

Tom uzun bir zaman için Fransızca konuşmayı öğrenmeyi deniyordu. - Tom has been trying to learn to speak French for a long time.

<span class="word-self">longspan>
çok

Güzel, gece çok uzun, değil mi? - Well, the night is quite long, isn't it?

O çok geçmeden eve döner. - It won't be long before he returns home.

<span class="word-self">longspan>
zeka
<span class="word-self">longspan>
boyca aşırı uzatılmış
<span class="word-self">longspan>
kısa ya da özet olmayan
<span class="word-self">longspan>
akıl
<span class="word-self">longspan>
başlangıçtan sonra
<span class="word-self">longspan>
şümullü
<span class="word-self">longspan> bond
(Ticaret) uzun vadeli tahvil
<span class="word-self">longspan> cloak
harmani
<span class="word-self">longspan> for
hasret çekmek
<span class="word-self">longspan> for
canı çekmek
<span class="word-self">longspan> for
aramak
<span class="word-self">longspan> for
içi çekmek
<span class="word-self">longspan> for
tütmek
<span class="word-self">longspan> run
eninde sonunda
<span class="word-self">longspan> shot
(Spor) uzak mesafeden atılan şut
<span class="word-self">longspan> term care
(Tıp) uzun süreli bakım
<span class="word-self">longspan> term credit
(Ticaret) uzun vadeli kredi
<span class="word-self">longspan> term forecast
(Coğrafya) uzun dönemli tahmin
<span class="word-self">longspan> term loan
(Ticaret) uzun vadeli borç
<span class="word-self">longspan> term stability
(Tıp) uzun süreli stabilite
<span class="word-self">longspan> ton
1016 kiloluk ton
not by a <span class="word-self">longspan> sight
katiyen
not <span class="word-self">longspan> before
çok geçmeden
so <span class="word-self">longspan> as
-mek koşuluyla
thick <span class="word-self">longspan> dash
(Bilgisayar) kalın uzun çizgi
<span class="word-self">longspan>
uzun zamandır

Tom uzun zamandır bir öğretmen değil. - Tom hasn't been a teacher long.

Tom uzun zamandır iyi bir ev yemeği yemediğini söyledi. - Tom said he hadn't had a good home-cooked meal for a long time.

<span class="word-self">longspan>
(for/to ile) çok istemek
<span class="word-self">longspan>
{i} uzunluk

Seto Köprüsü ne kadar uzunluktadır? - How long is the Seto Bridge?

Ben onu ne kadar uzunlukta ödünç alablirim? - How long can I borrow it?

having <span class="word-self">longspan> or large feet, or a <span class="word-self">longspan> stem
Ya da uzun bir sap uzun veya büyük feet sahip
<span class="word-self">longspan>
uzundur
<span class="word-self">longspan>
{s} uzun vadeli

Bu şey aceleye gelmez; onun uzun vadeli planlamaya ihtiyacı var. - This thing can't be rushed; it needs long-term planning.

Elektronik sigaralar, tütüne karşı sağlıklı bir alternatif olarak teşvik ediliyor ama sağlık otoriteleri, kullanıcılar üzerindeki uzun vadeli etkilerine dikkat çekiyor. - E-cigarettes are being promoted as a healthy alternative to tobacco cigarettes, but health authorities are concerned about the long-term health effects on users.

<span class="word-self">longspan>
{f} for -i
<span class="word-self">longspan>
I long to go Gitmeyi çok istiyorum
<span class="word-self">longspan>
{i} uzun süre

Onlar uzun süredir burada yaşıyor. - They have lived here for a long time.

Uzun süre önce o filmi izledim. - I saw that film long ago.

<span class="word-self">longspan>
{s} uzun, uzun süren: What a long speech! Ne uzun bir konuşma! z
<span class="word-self">longspan>
longinghasret
<span class="word-self">longspan>
long after a friend bir dostun özlemini çekmek
<span class="word-self">longspan>
{f} can atmak
<span class="word-self">longspan>
long for freedom hürriyet hasreti çekmek
<span class="word-self">longspan>
{f} çok istemek, arzulamak, hasretini çekmek: I long to go. Gitmeyi çok istiyorum. He longs for freedom. Özgürlük hasreti çekiyor
<span class="word-self">longspan>
çoktan

Yollarını kaybettiler, yoksa çoktan varmış olurlardı. - They lost their way; otherwise, they would have arrived long ago.

Bunu çoktandır yapmak istiyorum. - I've been wanting to do that for a long time.

<span class="word-self">longspan>
özlemek
<span class="word-self">longspan>
uzun ses

Tom uzun sessizliği bozdu. - Tom broke the long silence.

<span class="word-self">longspan>
özlem

Dünya barışının özlemini çekiyoruz. - We are longing for world peace.

Onlar birbirlerine özlemle baktılar. - They stared longingly at each other.

<span class="word-self">longspan>
long for özlemek
<span class="word-self">longspan>
{s} uzun: a long corridor uzun bir koridor. a long table uzun bir masa
Englisch - Englisch
A position is long with respect to a price if the position profits from an increase in that price An owner of a stock profits from an increase in the stock price and, hence, is long the stock An owner of an option profits from an increase in volatility and, hence, is long volatility
(1) One who has bought a futures contract or option to establish a market position; (2) a market position that obligates the holder to take delivery; (3) one who owns an inventory of commodities The opposite of short
Term used to signify ownership of securities "I am long 100 BCE common" means that the investor owns 100 common shares of BCE Inc
To go long is to buy a currency or security For example, if an investor believes that the Japanese economy is getting stronger and that, as a result, the Japanese Yen will appreciate in value, then he/she may want to buy Japanese Yen and take what is called a long position
a comparatively long time; "this won't take long"; "they haven't been gone long"
Term used to signify ownership of securities I am long 100 BCE common means that the investor owns 100 common shares of BCE Inc
One who has bought a contract(s) to establish a market position and who has not yet closed out this position through an offsetting sale; the opposite of short
(of memory) having greater than average range; "a long memory especially for insults"; "a tenacious memory"
of relatively great height; "a race of long gaunt men"- Sherwood Anderson; "looked out the long French windows"
The opposite of short selling, establishing a long position means to own a security with the expectation that it will appreciate One would say "I'm long bank stocks but short semiconductor companies " BACK TO TOP
primarily spatial sense; of relatively great or greater than average spatial extension or extension as specified; "a long road"; "a long distance"; "contained many long words"; "ten miles long"
(1) The buying side of an open futures contract or futures option; (2) a trader whose net position in the futures or options market shows an excess of open purchases over open sales
One who has bought futures contracts or owns a cash commodity
for an extended time or at a distant time; "a promotion long overdue"; "something long hoped for"; "his name has long been forgotten"; "talked all night long"; "how long will you be gone?"; "arrived long before he was expected"; "it is long after your bedtime"
of speech sounds (especially vowels) of relatively long duration (as e g the English vowel sounds in `bate', `beat', `bite', `boat', `boot')
used of syllables that are unaccented or of relatively long duration
(1) One who has bought a futures contract to establish a market position; (2) a market position which obligates the holder to take delivery; (3) one who owns an inventory of commodities See Short
planning prudently for the future; "large goals that required farsighted policies"; "took a long view of the geopolitical issues"
Investors who go "long" own stock or another financial security It is a term that means the opposite of "short " See short selling
As in to "take a long position," or to be "long on supply," indicates a supplier has a lot of commodity to sell; opposite of short, which indicates the supplier has only a minimal amount of commodity at risk and/or to sell
One who has bought futures contracts or owns a cash commodity Opposite of Short
primarily temporal sense; being or indicating a relatively great or greater than average duration or passage of time or a duration as specified; "a long life"; "a long boring speech"; "a long time"; "a long friendship"; "a long game"; "long ago"; "an hour long"
A position to purchase more of an instrument than is sold, hence, an appreciation in value if market prices increase
When one has purchased a stock, but has not yet sold their position in it, they are considered to be long
One who has bought a futures or options on futures contract to establish a market position through an offsetting sale; the opposite of Short
The position of an individual who has bought financial instruments
for an extended distance
having or being more than normal or necessary: "long on brains"; "in long supply"
One who has bought futures contracts or owns a cash commodity Long Hedge: See Purchasing Hedge
Signifies ownership of securities "I am long 100 U S steel" means the speaker owns 100 shares
2,147,483,648 to 2,147,483,647
Investors who go "long" simply own stock or another security It is a term that means the opposite of "short," in which investors are short a stock or security because they have borrowed it and sold it to someone else
holding securities or commodities in expectation of a rise in prices; "is long on coffee"; "a long position in gold"
involving substantial risk; "long odds"
Trader's term referring to ownership of a security "His account was long 100 shares of XYZ" would mean a client owned 100 shares of XYZ
desire strongly or persistently
One who has bought a futures or options on futures contract to establish a market position through an offsetting sale; the opposite of short Long Hedge - The purchase of a futures contract in anticipation of an actual purchase in the cash market Used by processors or exporters as protection against and advance in the cash price (See hedge, short hedge ) Margin - (See Performance Bond)
Refers to the market position of a person who has bought securities (expecting a price rise) that he has not yet sold
<span class="word-self">longspan>-acting
Having a pharmaceutical effect principally in the long term
<span class="word-self">longspan>-acuminate
Tapering to a characteristically long point at its apex
<span class="word-self">longspan>-arm statute
Alternative spelling of long arm statute
<span class="word-self">longspan>-arm statutes
plural form of long-arm statute (alternative spelling of long arm statutes)
<span class="word-self">longspan>-chain
Having a chain of more that about twelve carbon atoms
<span class="word-self">longspan>-distance
Over a great length (e.g. a long-distance runner)
<span class="word-self">longspan>-distance
Referring to a non-local telephone call, a toll call
<span class="word-self">longspan>-drawn-out
Protracted, extending for a great period of time
<span class="word-self">longspan>-eared owl
Asio otus, a species of owl which breeds in Europe, Asia, and North America. Long eared owls are partially migratory, moving south in winter from the northern parts of their range
<span class="word-self">longspan>-eared owls
plural form of long-eared owl
<span class="word-self">longspan>-fingered frog
A group of frogs of the Cardioglossa genus
<span class="word-self">longspan>-haired
Having fur with long hairs (animals)
<span class="word-self">longspan>-haired
Having long, uncut hair on the head
<span class="word-self">longspan>-haul
Alternative spelling of long haul
<span class="word-self">longspan>-held
held (assumed, proposed, believed etc.) for a long time
<span class="word-self">longspan>-jawed spider
any spider from the family Tetragnathidae
<span class="word-self">longspan>-lasting
Persisting or enduring for a long time

This long-lasting gum keeps its flavor for almost an hour.

<span class="word-self">longspan>-leafed
Having long leaves
<span class="word-self">longspan>-leaved
long-leafed
<span class="word-self">longspan>-legged buzzard
a bird of prey in the Buteo genus
<span class="word-self">longspan>-legged buzzards
plural form of long-legged buzzard
<span class="word-self">longspan>-lining
A type of commercial fishing using a very long line with many baited hooks attached along its length
<span class="word-self">longspan>-lived
Having a long lifespan; surviving for a long period of time
<span class="word-self">longspan>-lost
Having been missing or unknown for a protracted period of time

My long-lost brother showed up, borrowed money and vanished again.

<span class="word-self">longspan>-period
Taking over 200 years to complete an orbit, especially said of comets
<span class="word-self">longspan>-playing
Referring to records that recorded a greater amount of sound than previous versions had, an LP, generally a 12 inch 33 1/3 RPM record
<span class="word-self">longspan>-range
Capable of operating over a great distance

Long-range missiles can shoot down any planes before they can even be seen.

<span class="word-self">longspan>-range
Involving a great period of time

Long-range planning is not my specialty.

<span class="word-self">longspan>-ranger
Alternative spelling of long ranger
<span class="word-self">longspan>-running
Operating for a relatively extended period of time

The long-running play finally closed on Broadway, just short of setting a record for longest playing.

<span class="word-self">longspan>-sighted
hyperopic; farsighted
<span class="word-self">longspan>-spined bullhead
A species of the Cottidae family, Taurulus bubalis
<span class="word-self">longspan>-spined bullheads
plural form of long-spined bullhead
<span class="word-self">longspan>-standing
Describing something that has been done for so long that it has become convention

Long-standing custom calls for referring to the town chairman as mayor, even though we don't have a mayor.

<span class="word-self">longspan>-standing
Describing something that has existed for a long time
<span class="word-self">longspan>-suffering
Having endured mental or physical discomfort for a protracted period of time patiently or without complaint

His long-suffering wife may have had to put up with him for many years, but she also benefited when times were good.

<span class="word-self">longspan>-tail boat
Alternative spelling of longtail boat
<span class="word-self">longspan>-tail boats
plural form of long-tail boat (alternative spelling of longtail boats)
<span class="word-self">longspan>-tailed tit
Any of many subspecies of small passerine birds with long tails, Aegithalos caudatus, found throughout Europe and Asia
<span class="word-self">longspan>-tailed tits
plural form of long-tailed tit
<span class="word-self">longspan>-term
extending over a relatively long time period
<span class="word-self">longspan>-term potentiation
a long-lasting (hours in vitro, weeks to months in vivo) increase, typically in amplitude, of the response of a postsynaptic neuron to a particular pattern of stimuli from a presynaptic neuron
<span class="word-self">longspan>-winded
Tediously long in speaking; consuming much time; unnecessarily verbose

He launched into a long-winded discussion of the relative merits of asphalt and concrete.

<span class="word-self">longspan>-windedly
In a long-winded manner; in a fashion employing more lengthy phrasing, utilizing extraneous words, making use of superfluous verbiage, applying more grandiose verbal construction, etc., than is strictly required, necessary, or desirable, in order to convey the essential nature of the communication
<span class="word-self">longspan>-windedness
The use of more words than are necessary for clarity or precision; verbosity, prolixity
<span class="word-self">longspan>-haul
A long distance: It is a long haul from New York to Los Angeles
<span class="word-self">longspan>-haul
A long period of time: Over the long haul the candidates performed well
<span class="word-self">longspan>-legged buzzard
(Kuşbilim) The Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) prefers the dry open plains of Turkey, Greece, Romania, Bulgaria and Hungary and feeds mostly on small rodents, although it will also take lizards, snakes, small birds and large insects
<span class="word-self">longspan>-run
A rather lengthy period of time: "We expect a substantial increase in sales of the book in the long run.", "The paint must not deteriorate in quality over the long run."
<span class="word-self">longspan>-term asset
Long-term assets or noncurrent assets are those assets usually in service over one year such as lands and buildings, plants and equipment, and long-term investments. These often receive favorable tax treatment over current assets. Tangible long-term assets are usually referred to as fixed assets
<span class="word-self">longspan>-wire antenna
(Elektrik, Elektronik) An antenna that is a wavelength or longer at the operating frequency
<span class="word-self">longspan>-acting
active over a long period of time
<span class="word-self">longspan>-ago
belonging to time long gone; "those long-ago dresses that swished along the floor
<span class="word-self">longspan>-awaited
A long-awaited event or thing is one that someone has been waiting for for a long time. the long-awaited signing of a peace agreement. a long-awaited event, moment etc is one that you have been waiting a long time for
<span class="word-self">longspan>-billed marsh wren
American wren that inhabits tall reed beds
<span class="word-self">longspan>-clawed prawn
large (a foot or more) edible freshwater prawn common in Australian rivers
<span class="word-self">longspan>-dated
of a gilt-edged security; having more than 15 years to run before redemption
<span class="word-self">longspan>-distance
a telephone call made outside the local calling area covering long distances; "a long-distance runner"; "long-distance telephone
<span class="word-self">longspan>-distance
Long-distance is used to describe communication that takes place between people who are far apart. He received a long-distance phone call from his girlfriend in Colorado. local Long-distance is also an adverb. I phoned Nicola long distance to suggest it
<span class="word-self">longspan>-distance
Long-distance is used to describe travel between places that are far apart. Trains are reliable, cheap and best for long-distance journeys
<span class="word-self">longspan>-distance relationship
interpersonal relationship (often romantic) in which the two people live very far from one another
<span class="word-self">longspan>-distance running
In track and field, any foot race over 5,000 m in length. Marathons and cross-country running are also considered long-distance events. Women rarely ran in races beyond 3,000 m until the late 20th century
<span class="word-self">longspan>-distance runs
runs over very lengthy distances, long runs or jogs
<span class="word-self">longspan>-distance walking
speed walking over extended distances (type of sport)
<span class="word-self">longspan>-drawn-out
continuing for a longer time than is wanted or necessary = protracted
<span class="word-self">longspan>-eared bat
any of various Old or New World bats having very long ears
<span class="word-self">longspan>-eared owl
slender European owl of coniferous forests with long ear tufts
<span class="word-self">longspan>-faced
having a face longer than the usual
<span class="word-self">longspan>-familiar
frequently experienced; known closely or intimately; "a long-familiar face"; "a well-known voice reached her ears
<span class="word-self">longspan>-felt want
a persistent desire, unrelenting desire
<span class="word-self">longspan>-haired
with long hair; "long-haired hippies
<span class="word-self">longspan>-handled
having a long handle
<span class="word-self">longspan>-haul
Long-haul is used to describe things that involve transporting passengers or goods over long distances. Compare short-haul. learning how to avoid the unpleasant side-effects of long-haul flights. short-haul. long-haul flight/route/destination etc a long-haul flight etc is over a very long distance   short-haul short-haul
<span class="word-self">longspan>-head coneflower
plant similar to the Mexican hat coneflower; from British Columbia to New Mexico
<span class="word-self">longspan>-headed
having a dolichocephalic head
<span class="word-self">longspan>-horned beetle
long-bodied beetle having very long antennae
<span class="word-self">longspan>-horned grasshopper
Any of various large, usually greenish insects of the family Tettigoniidae, having very long, slender antennae
<span class="word-self">longspan>-horned grasshopper
grasshoppers with long threadlike antennae and well-developed stridulating organs on the forewings of the male
<span class="word-self">longspan>-hours culture
The long-hours culture is the way in which some workers feel that they are expected to work much longer hours than they are paid to do
<span class="word-self">longspan>-lasting
existing for a long time; "hopes for a durable peace"; "a long-lasting friendship"
<span class="word-self">longspan>-lasting
Something that is long-lasting lasts for a long time. One of the long-lasting effects of the infection is damage to a valve in the heart. continuing for a long time   short-lived
<span class="word-self">longspan>-legged
having long legs
<span class="word-self">longspan>-life
Long-life light bulbs and batteries are manufactured so that they last longer than ordinary ones. Long-life fruit juice and milk have been specially treated so that they last a long time
<span class="word-self">longspan>-life
(of perishable goods) treated to stay fresh longer than usual; "long-life milk"
<span class="word-self">longspan>-life
(of perishable goods) treated to stay fresh longer than usual; "long-life milk
<span class="word-self">longspan>-list
A long-list for something such as a job or a prize is a large group that has been chosen from all the people who applied for the job, or all the people or things that are competing for the prize. The successful ones from this group are chosen to go on the shortlist. There are 27 riders on the long-list
<span class="word-self">longspan>-list
If someone or something is long-listed for a job or a prize, they are put on a long-list of those to be considered for that job or prize. She was long-listed for the senior team last year
<span class="word-self">longspan>-lived
Something that is long-lived lives or lasts for a long time. The flowers may only last a day but the plants are long-lived. huge piles of long-lived radioactive material. short-lived. living or existing for a long time   short-lived
<span class="word-self">longspan>-lived
existing for a long time; "hopes for a durable peace"; "a long-lasting friendship"
<span class="word-self">longspan>-lost
You use long-lost to describe someone or something that you have not seen for a long time. finding a long-lost sixth century manuscript. lost or not seen for a long time
<span class="word-self">longspan>-play
(used of records) playing at a slower speed and for a longer time than earlier records
<span class="word-self">longspan>-playing record
an LP = album single
<span class="word-self">longspan>-range
A long-range piece of military equipment or vehicle is able to hit or detect a target a long way away or to travel a long way in order to do something. He is very keen to reach agreement with the US on reducing long-range nuclear missiles. the growing use on the North Atlantic routes of long-range twin-engined aircraft. short-range
<span class="word-self">longspan>-range
involving an extended span of time; "long-range goals"
<span class="word-self">longspan>-range
suitable for or reaching long distances; "long-range nuclear capability"
<span class="word-self">longspan>-range
A long-range plan or prediction relates to a period extending a long time into the future. Eisenhower was intensely aware of the need for long-range planning
<span class="word-self">longspan>-range
involving an extended span of time; "long-range goals
<span class="word-self">longspan>-run
relating to or extending over a relatively long time; "the long-run significance of the elections"; "the long-term reconstruction of countries damaged by the war"; "a long-term investment
<span class="word-self">longspan>-running
Something that is long-running has been in existence, or has been performed, for a long time. a long-running trade dispute. used to talk about something that has been continuing for a long time
<span class="word-self">longspan>-serving
having a particular job or position for a long time
<span class="word-self">longspan>-sighted
{s} far sighted, affected with hyperopia (condition in which vision for distant objects is clearer than for nearby objects); having great foresight, seeing long into the future; shrewd, sagacious
<span class="word-self">longspan>-sighted
Long-sighted people cannot see things clearly that are close to them, and therefore need to wear glasses. short-sighted. able to see objects or read things clearly only when they are far from your eyes   short-sighted American Equivalent: far-sighted
<span class="word-self">longspan>-sightedness
far-sightedness, ability to see distant objects clearly
<span class="word-self">longspan>-snouted
having a snout that is longer than average
<span class="word-self">longspan>-snouted
having a long nose
<span class="word-self">longspan>-spurred violet
violet of eastern North America having lilac-purple flowers with a long slender spur
<span class="word-self">longspan>-standing
A long-standing situation has existed for a long time. They are on the brink of resolving their long-standing dispute over money. long-standing economic links between Europe and much of Africa. having continued or existed for a long time
<span class="word-self">longspan>-standing
very old, ancient, antique
<span class="word-self">longspan>-staple
having relatively long fibers; "long-staple cotton
<span class="word-self">longspan>-sufferance
patient endurance of pain or unhappiness
<span class="word-self">longspan>-suffering
{s} bearing hardships with patience
<span class="word-self">longspan>-suffering
Someone who is long-suffering patiently puts up with a lot of trouble or unhappiness, especially when it is caused by someone else. He went back to Yorkshire to join his loyal, long-suffering wife. patient in spite of problems or other people's annoying behaviour
<span class="word-self">longspan>-tailed porcupine
porcupine of Borneo and Sumatra having short spines and a long tail
<span class="word-self">longspan>-term
When you talk about what happens in the long term, you are talking about what happens over a long period of time, either in the future or after a particular event. In the long term the company hopes to open in Moscow and other major cities Over the long term, such measures may only make the underlying situation worse. continuing for a long period of time into the future, or relating to what will happen in the distant future   short term
<span class="word-self">longspan>-term
In accounting terms, one-year or longer
<span class="word-self">longspan>-term
In accounting terms, one year or longer
<span class="word-self">longspan>-term
Usually held to be 5 to 10 years or more
<span class="word-self">longspan>-term
With reference to a debt instrument, having a maturity of ten years or more 18
<span class="word-self">longspan>-term
Action governed by a plan generally taking place over a period (specified) longer than 20 years from the present
<span class="word-self">longspan>-term
The period starting ten years following implementation of the Resource Management Plan For most analyses, long-term impacts are defined as those existing 100 years after implementation
<span class="word-self">longspan>-term
In accounting information, one year or greater
<span class="word-self">longspan>-term
relating to or extending over a relatively long time; "the long-run significance of the elections"; "the long-term reconstruction of countries damaged by the war"; "a long-term investment"
<span class="word-self">longspan>-term
In accounting conventions, refers to debt with a term to maturity of more than 1 year
<span class="word-self">longspan>-term
A stay that exceeds six months, or frequent visits occurring in at least six consecutive months Since long-term users are performing research for extended periods of time, they are required to obtain Safety Training equivalent to that of BNL laboratory employees Upon successful completion of the training, they will qualify for a permanent radiation badge
<span class="word-self">longspan>-term
A subjective term indicating the longest time period used in terms of investments At a minimum, it applies to a timeframe of 1 year, but usually at least 2 years or more Wags define a long-term investment as a short-term investment that is showing a loss See also Medium-term & Short-term
<span class="word-self">longspan>-term
Time-span between one year and 10 years
<span class="word-self">longspan>-term
Something that is long-term has continued for a long time or will continue for a long time in the future. A new training scheme to help the long-term unemployed is expected The association believes new technology will provide a long-term solution to credit card fraud. short-term
<span class="word-self">longspan>-term
Definition used of loans with an original or extended maturity of more than one year
<span class="word-self">longspan>-term memory
your general store of remembered information
<span class="word-self">longspan>-term memory
memory of things that occurred a long time ago
<span class="word-self">longspan>-term planning
planning for a long period of time, long-range planning
<span class="word-self">longspan>-term position
position that will last for a long period of time
<span class="word-self">longspan>-term solution
long-range solution, solution that will be viable over a long period of time
<span class="word-self">longspan>-time
You use long-time to describe something that has existed or been a particular thing for a long time. She married her long-time boyfriend. having existed or continued to be a particular thing for a long time
<span class="word-self">longspan>-wearing
durable: serviceable for a long time; "durable denim jeans"
<span class="word-self">longspan>-wearing
Something that is long-wearing is strong and well made so that it lasts for a long time and stays in good condition even though it is used a lot. luxurious, long-wearing, real-leather slippers
<span class="word-self">longspan>-winded
verbose, wordy, using more words than necessary (in speaking and/or writing)
<span class="word-self">longspan>-winded
using or containing too many words; "long-winded (or windy) speakers"; "verbose and ineffective instructional methods"; "newspapers of the day printed long wordy editorials"; "proceedings were delayed by wordy disputes
<span class="word-self">longspan>-winded
disapproval If you describe something that is written or said as long-winded, you are critical of it because it is longer than necessary. The manifesto is long-winded, repetitious and often ambiguous or poorly drafted I hope I'm not being too long-winded
<span class="word-self">longspan>-wool
(of sheep) having relatively long wool
-<span class="word-self">longspan>
Forms adjectives indicating duration when suffixed to nouns of duration
He <span class="word-self">Longspan>
A Chinese communist military leader
Land of the <span class="word-self">Longspan> White Cloud
New Zealand (probably a reference to the appearance of mountainous land when seen on the horizon from a canoe after an ocean voyage)
<span class="word-self">Longspan>
A surname. Originally a nickname for a tall man
<span class="word-self">Longspan> Beach
A city near Los Angeles, California
<span class="word-self">Longspan> Island
An island in New York
<span class="word-self">Longspan> Island iced tea
A cocktail made with iced tea, vodka, gin rum and other ingredients
Pearson's <span class="word-self">longspan>-clawed shrew
A species of shrew endemic to Sri Lanka; Solisorex pearsoni
Sir David's <span class="word-self">longspan>-beaked echidna
A species of long-beaked echidna, scientific name Zaglossus attenboroughi
as <span class="word-self">longspan> as
while; for some period of time

Stay as long as you like.

as <span class="word-self">longspan> as
depending upon some condition or requirement; provided that; if, assuming; so long as

I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me —.

as the day is <span class="word-self">longspan>
Unceasingly; very; thoroughly; to a very high degree

He is direct, honest as the day is long, hard-working and a good lad to have around..

at <span class="word-self">longspan> last
at last
by a <span class="word-self">longspan> shot
By a wide margin; indicates a very big difference or disparity

See here: You KNOW you feel superior to folks. You're not as bad as I say, but you're not as good as you say--not by a long shot! What's the reason you're so superior?.

come a <span class="word-self">longspan> way
To make significant progress

Computer-generated graphics have come a long way in the past few decades.

daddy <span class="word-self">longspan>-legs spider
Any true spider of the family Pholcidae, small spiders with long legs
daddy-<span class="word-self">longspan>-legs
Common misspelling of daddy longlegs

A daddy-long-legs shot from corner to corner and hit the lamp globe.

go a <span class="word-self">longspan> way
To be adequate or helpful for a significant amount of time

Thank you for your generous donation; I'm sure it will go a long way.

go a <span class="word-self">longspan> way
To achieve considerable success

The moment I met him I knew he would go a long way.

how <span class="word-self">longspan>
Used literally: what duration

How long is the flight?.

how <span class="word-self">longspan>
Used literally: what length

I don't know how long the Amazon River is.

how <span class="word-self">longspan> is a piece of string
Used as a response to a question such as "How long will it take?" or "How big is it?" when the length or size is unknown, infinite, or variable
in the <span class="word-self">longspan> run
After a very long time; eventually; over a long period of time; more generally

If we have learned one thing from the history of invention and discovery, it is that, in the long run — and often in the short one — the most daring prophecies seem laughably conservative.

in the <span class="word-self">longspan> term
After a very long time; eventually; over a long period of time; more generally
it's a <span class="word-self">longspan> road that has no turning
encouragement when things are not going well. Just as a long road eventually has a turning, problems also eventually have a solution, even though one might have to wait
little pitchers have <span class="word-self">longspan> ears
Alternative form of little pitchers have big ears
<span class="word-self">longspan>
For a long duration

I stay too long: but here my father comes.

<span class="word-self">longspan>
A long integer variable, twice the size of an int and half of a long long. A long is typically 64 bits in a 32-bit environment
<span class="word-self">longspan>
A long vowel
<span class="word-self">longspan>
To await, to aspire, to desire greatly (something to occur or to be true)

The Rabbit sighed. He thought it would be a long time before this magic called Real happened to him. He longed to become Real, to know what it felt like; and yet the idea of growing shabby and losing his eyes and whiskers was rather sad.

<span class="word-self">longspan>
of a fielding position, close to the boundary (or closer to the boundary than the equivalent short position)
<span class="word-self">longspan>
Having much distance from one terminating point on an object or an area to another terminating point (usually applies to horizontal dimensions; see Usage Notes below)

It's a long way from the Earth to the Moon.

<span class="word-self">longspan>
Over a great distance in space

He threw the ball long.

<span class="word-self">longspan>
possessing or owning stocks, bonds, commodities, or financial instruments with prices positively correlated with them
<span class="word-self">longspan>
For a particular duration

How long is it until the next bus arrives?.

<span class="word-self">longspan>
An entity with a long position in an asset

Every uptick made the longs cheer.

<span class="word-self">longspan>
Having great duration

The pyramids of Egypt have been around for a long time.

<span class="word-self">longspan>
To take a long position in
<span class="word-self">longspan> QT syndrome
a heart disease in which there is an abnormally long delay between the electrical excitation (or depolarization) and relaxation (repolarization) of the ventricles of the heart
<span class="word-self">longspan> absent, soon forgotten
Love fades away when people are distant and don't keep close physical contact
<span class="word-self">longspan> ago
At a time in the past, especially the distant past

There was a Roman fort here long ago.

<span class="word-self">longspan> and hard
for a long time and exerting a lot of effort
long-

  Aussprache

  Videos

  ... if you sit there too long then things change around you. ...
  ... And that worked really well for not very long at all in ...

  Wort des Tages

  heterodox
Favoriten