kalıcı

listen to the pronunciation of kalıcı
Türkisch - Englisch
lasting

The scenery of the Alps left a lasting impression on me. - Alplerin manzarası bende kalıcı bir izlenim bıraktı.

This new plan may bring a lasting peace. - Bu yeni plan kalıcı bir barış getirebilir.

permanent

We all wish for permanent world peace. - Hepimiz kalıcı dünya barışı istiyoruz.

Please give me your permanent address. - Lütfen bana kalıcı adresinizi verin.

persistent

Tom is very persistent, isn't he? - Tom çok kalıcı, değil mi?

perennial
consistent
permanent, lasting, perpetual, resident
residual
stable
lingering
perdurable
nonvolatile , permanent
permanent, lasting
(Hukuk) indelible
long lasting
{s} abiding
(İnşaat) plastik
indwelling
(Bilgisayar) modal
resident
durable
remaining
nonviolatile
perpetual
(Mukavele) standing
relict
enduring
kalıcı (izlenim/etki)
indelible
kalıcı görüntü
(Teknik,Televizyon) persistence
kalıcı hale getirmek
to make it permanentsustainpreserveretain
kalıcı apre
permanent finish
kalıcı arkadaş
steady
kalıcı bellek
nonvolatile memory, permanent memory, permanent storage
kalıcı biçimde
consistently
kalıcı görüntü
afterglow
kalıcı hata
permanent error
kalıcı izlenim
lasting impression
kalıcı olarak
permanently

Hostilities permanently ceased. - Düşmanlıklar kalıcı olarak durdu.

You're still young, but not permanently. - Hala gençsin ama kalıcı olarak değil.

kalıcı olarak
perennially
kalıcı olarak yerleşmek
dig in
kalıcı plise
permanent crease
kalıcı program
resident program
kalıcı yordam
resident routine
akılda kalıcı
catchy

This is a really catchy song. - Bu gerçekten çok akılda kalıcı bir şarkı.

The company has a catchy slogan. - Şirketin akılda kalıcı bir sloganı var.

kal
{f} remain

How long will you remain in London? - Londra'da ne kadar kalacaksın?

Words fly away, the written remains. - Söz uçar, yazı kalır.

kal
{f} remaining

The door remaining locked up from inside, he could not enter the house. - Kapı içeriden kilitli kaldığı için, o, eve giremedi.

There were few students remaining in the classroom. - Sınıfta kalan çok az sayıda öğrenci vardı.

kal
{f} staying

Kentaro is staying with his friend in Kyoto. - Kentaro, arkadaşıyla Kyoto'da kalıyor.

A man named George was staying at a hotel. - George adında bir adam bir otelde kalıyordu.

kal
{f} stay

I can't stay here forever. - Sonsuza dek burada kalamam.

I want to stay here longer. - Burada daha uzun kalmak istiyorum.

kal
hover over
kal
devolve
akılda kalıcı
memorable
akılda kalıcı bölümler
highlights
akılda kalıcı olmayan
slippery
hatırda kalıcı sahneler
highlights
kal
remains

Words fly away, the written remains. - Söz uçar, yazı kalır.

He remains loyal to his principles. - O, prensiplerine sadık kalıyor.

kal
snub
kal
word, talk
savaşa kalıcı çözüm
(Politika, Siyaset) permanent end to fighting
yarı kalıcı
semi permanent
yarı kalıcı boya
semi permanent color
Englisch - Englisch

Definition von kalıcı im Englisch Englisch wörterbuch

kal
Era
kal
Strife
Englisch - Türkisch

Definition von kalıcı im Englisch Türkisch wörterbuch

KAL
(Askeri) kritik unsurlar listesi (key assets list)
kalıcı
Favoriten