position that will last for a long period of time

listen to the pronunciation of position that will last for a long period of time
Englisch - Englisch
long-term position
position that will last for a long period of time

  Silbentrennung

  po·si·tion that will last for a Long pe·ri·od of time

  Türkische aussprache

  pızîşın dhıt wıl läs fôr ı lông pîriıd ıv taym

  Aussprache

  /pəˈzəsʜən ᴛʜət wəl ˈlas ˈfôr ə ˈlôɴɢ ˈpərēəd əv ˈtīm/ /pəˈzɪʃən ðət wəl ˈlæs ˈfɔːr ə ˈlɔːŋ ˈpɪriːəd əv ˈtaɪm/

  Wort des Tages

  subintelligitur
Favoriten