linked

listen to the pronunciation of linked
Englisch - Türkisch
(Bilgisayar) bağlı

Nişasta bozulması bir Sirkadyen saate bağlıdır. - Starch degradation is linked to a Circadian clock.

Artık Tatoeba kullanıcılarının, herhangi bir çeviriye bağlı olmamaları şartıyla kendi cümlelerini silme olanağı var. - Now Tatoeba users have the opportunity to delete their own sentences, provided they are not linked to any translations.

bağlanmış
(Bilgisayar) bağlandı

Tom bloğundan benim siteme bağlandı. - Tom linked to my website from his blog.

(Bilgisayar) bağlantılı

Bu cümleler doğrudan doğruya bağlantılı değildir. - These sentences are not directly linked.

Kalplerimiz bağlantılıydı. - Our hearts are linked.

halkalı
(Bilgisayar) bağlanan
{f} bağla

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

Bu cümleler doğrudan doğruya bağlantılı değildir. - These sentences are not directly linked.

{s} bağımlı
{f} bağla: adj.bağlanmış
{f} bağla: adj.bağlı
{s} tabi
değgin
link
{f} bağlamak
link
bağ

Bir zincir birçok bağlantıdan oluşur. - A chain is made up of many links.

Dünyadaki tropikal yağmur ormanları, gezegende yaşamın ekolojik zincirine kritik bağlantılıdır. - The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.

link
halka

Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. - The chain is no stronger than its weakest link.

Bir zincir ancak en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. - A chain is only as strong as its weakest link.

link
{i} bağlantı

Bir zincir birçok bağlantıdan oluşur. - A chain is made up of many links.

Bağlantıları değiştirmek ister misin? - Would you like to exchange links?

linked list
(Bilgisayar,Teknik) linklenmiş liste
linked object
(Bilgisayar) bağlantılı nesnesi
linked object
(Bilgisayar) bağlı nesnesi
linked list
bağlı liste
linked subroutine
bağlı altyordam
linked up
up bağlantı kurdu
linked with
ile bağlantılı
linked access
(Bilgisayar) bağlı access
linked css
(Bilgisayar) bağlı css
linked dbase
(Bilgisayar) bağlı dbase
linked document
bağlantılı belge
linked excel
(Bilgisayar) bağlı excel
linked files
(Bilgisayar) bağlantılı dosyalar
linked files
dosyaları bağlantılama
linked forms
(Bilgisayar) bağlı formlar
linked fox
(Bilgisayar) bağlı fox
linked graphic
(Bilgisayar) bağlantılı grafik
linked headings
(Bilgisayar) bağlantılı başlıklar
linked headings
(Bilgisayar) bağlı başlıklar
linked html
(Bilgisayar) bağlı html
linked life insurance
(Sigorta) bağıntılı hayat sigortası
linked lotus
(Bilgisayar) bağlı lotus
linked object
bağlantılı nesne
linked odbc
(Bilgisayar) bağlı odbc
linked server
(Bilgisayar) bağlantılı sunucu
linked styles
bağlantılı biçemler
linked subroutine
(Elektrik, Elektronik) bağlı altrutin
linked table
(Bilgisayar) bağlı tablo
linked text
(Bilgisayar) bağlantılı metin
linked text
(Bilgisayar) bağlı text
linked to
Bağlantı Yeri
linked to source
(Bilgisayar) kaynağa bağlı
linked whole tables
(Bilgisayar) bağlantılı tüm tablolar
enzyme-linked immunosorbent assay
(Tabiat Doğa) (ELISA) Enzime bağlı immünosorban yöntem
link
bağlantı kurmak
enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA testinin İngilizce açılımı) Antijen-antikor ilişkisini, antikora bağlanmış bir enzimin aktivitesini araştırmak temeline dayanan kantitatif ölçüm yöntemidir
include linked files
(Bilgisayar) bağlantılı dosyaları ekle
link
(Askeri) bakla
link
rotilli kol
link
üzengi
link
(Askeri) haberleşme irtibatı
link
zincirlenmek
link
(Bilgisayar) ilintilemek
link
(Askeri) muhabere bağı
link
(Askeri,Teknik) hat
link
(Bilgisayar) bağlantılama
link
bağlantılı

Kalplerimiz bağlantılıydı. - Our hearts are linked.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

link
(Bilgisayar) bağlan

Bir zincir birçok bağlantıdan oluşur. - A chain is made up of many links.

Tom bloğundan benim siteme bağlandı. - Tom linked to my website from his blog.

link
ilişki

Dünya savaşı hayali, doğrusal bir dinle ilişkilendirilebilir. - The dream of world war may be linked to a linear religion.

link
ara bağlantı parçası
link
radyo/tv link
link
irtibat
link
palet baklası
link
link
link
(Mekanik) biyel
link
birbirine bağlamak
link
mekanik tertibat
link
birbirine bağlanmak
link
halka (zincir)
index linked bond
endeksli tahvil
link
{f} bağla

Tom bloğundan benim siteme bağlandı. - Tom linked to my website from his blog.

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

link
(together/up ile) bağlamak
link
zincir halkası
link
birleştirmek
sex linked
sekse bağlı
age-linked
Yasa bağlı
be linked
bağlanabilir
closely linked
sıkıca bağlı
cross-linked
çapraz bağlı
x-linked
x-bağlantılı
be linked
bağlı olmak
be linked
bağlantılı olmak
index linked
geçim indeksine bağlanmış
link
kulis
link
{i} eklem

Tatoeba'nı yeni versiyonu, insanları eklemeye ve onlarda redaksiyon yapmaya olanak sağlayacak! - The new version of Tatoeba will allow linking people, and even editing them!

link
(Askeri) HAL, BAĞLANTI, BAĞ, İRTİBAT: Muhaberede iki nokta arasında haberleşme tesis ve imkanlarının bulunduğunu belirten genel terim
link
{i} kol düğmesi
link
mesaha zincirinin 20 santimetre boyunda bir ölçü halkası
link
(Tıp) Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka
link
{f} eklemek
link
{f} birleşmek
link
(İnşaat) bağlantı, mafsal
link
{f} birbirine bağlamak, birleştirmek, zincirlemek; birbirine bağlanmak
link
{f} eklenmek
link
{i} meşale
link
zincir baklası
link
{i} radyo, TV link
link
(Askeri) (COMMUNICATIONS) MUHABERE BAĞI, HABERLEŞME İRTİBATI: İki nokta arasında haberleşme irtibatının mevcut olduğunu göstermek üzere kullanılan telsiz istasyonu
link
{f} ulamak
link
Web sayfasındaki bir noktadan ( Sözcük , metin, yada resim ) Baska bir web sayfasına bağlanmayı sağlayan arabirim. İmleç üstüne gelindiğinde el şekline dönüşür. Link kullanıcıyı o konuyla ilgili baska bir sayfaya ya da bilgisayara yönlendirebilir.Link Bir metin parçasının üzerindeyse Hypertext denir. örnek; yandaki linke tıklayarak karikatür sitesinden çok sayıda sanatsal karikatürü ücretsiz indirebilir, kullanabilirsiniz
link
(Hukuk) bağıntı
styles linked to template
Pablona bağlanmış Biçemler
Türkisch - Türkisch

Definition von linked im Türkisch Türkisch wörterbuch

link
İletişim dizgesi birliği
link
Atın eşkin yürüyüşü
link
iki nokta arasında iletişim kurma olanaklarının varlığını belirtmede kullanılan genel terim
Englisch - Englisch
Simple past tense and past participle of link
connected, either with links, or as if with links
having links (between modules, records etc)
connected by a link, as railway cars or trailer trucks
{s} connected, joined, attached
linked list
A simple linear data structure, each of whose nodes includes pointers to the previous and subsequent nodes in the list, enabling traversal of the structure from any starting point
linked lists
plural form of linked list
linked bond
bond whose capital sum is linked to the index or to the rate of exchange
linked channel
investment channel which is linked to the financial index and exchange rate
linked deposit
savings account linked to the index or to the rate of exchange
linked genes
linkage group: any pair of genes that tend to be transmitted together; "the genes of Drosophila fall into four linkage groups"
linked genes
Genes and/or markers that are so closely associated on a chromosome that the allelic forms found on a chromosome are inherited together by a progeny at least 80% or more of the time
linked genes
Genes that are located on the same chromosome
linked genes
genes located on the same chromosome Submitted by Amy Franzen, [email protected] msu edu lispro another name for humalog, a form of fast-acting synthetic insulin Submitted by carrie a preston, [email protected] msu edu
linked liability
debt that is linked to the financial index or the exchange rate
linked list
data structure in which there are pointers at the end of each list with leads to the next list
linked loan
loan whose principal (and sometimes interest) is linked to the index or to the rate of exchange
linked object
part of a document which is inserted into a document of another application
X-linked gene
: Any gene located on the sex chromosomes. Typically, these genes are found on the X chromosome and not on the Y chromosome
X-linked genes
plural form of X-linked gene
X-linked trait
: Any trait or characteristic whose appearance or absence in a person is determined by a gene on the sex chromosomes. Typically, these genes are found on the X chromosome but not on the Y chromosome
X-linked traits
plural form of X-linked trait
cross-linked
having links between adjacent chains
endowment-linked mortgage
A special mortgage where the borrower only pays back the interest charged by the lender. Therefore the outstanding balance does not decrease as it does with a standard loan
link
a thin wild bank of land splitting two cultivated patches and often linking two hills

They used formerly to live in caves or huts dug into the side of a bank or link, and lined with heath or straw.

link
A connection between places, persons, events, or things

The mayor’s assistant serves as the link to the media.

link
To contain a hyperlink to another page

My homepage links to my wife's.

link
The connection between busses or systems

A by-N-link is composed of N lanes.

link
A torch, used to light dark streets
link
A space comprising one or more disjoint knots
red linked
Simple past tense and past participle of red link
link
{v} to join, unite, connect, combine, fix
link
{n} a part of a chain, chain, torch of pitch
Dynamic Linked Library
file which stores subroutines of the operating systems Windows and OS/2, DLL file (Computers)
being linked
connection, being attached, association
bond linked to the Cost of Living Index
promissory note that is dependent upon the index of how much it costs to live in the country
bond linked to the US Dollar
promissory note dependent upon the value of the U.S. dollar
cross linked files
malfunction in which it is recorded that two files are occupying the same space on a disk
cross-linked
Inter-molecular bonds between long chain thermoplastic polymers by chemical or electron bombardment means The properties of the resulting thermosetting material are usually improved
cross-linked
The development of a three-dimensional structure in an adhesive' which is activated normally by heat An improvement in shear resistance' high temperature resistance' and oil or solvent resistance will normally result
cross-linked
A term denoting intermolecular bonds between long chain thermoplastic polymers, effected by chemical or irradiation techniques
cross-linked
Cross orientation of molecular structure imparting superior physical properties
deposit linked to the index
deposit of money linked to the rate of inflation so as not to devalue
deposit linked to the rate of exchange
type of bank account that is adjusted according to the trading value of a monetary unit
dollar-linked
rated to the value of the dollar (of financial currencies)
enzyme-linked immunoabsorbent assay
(Medicine) blood test used to detect antibodies to particular viruses or bacteria (used as preliminary HIV screening test), ELISA
enzyme-linked-immunosorbent serologic assay
an assay that relies on an enzymatic conversion reaction and is used to detect the presence of specific substances (such as enzymes or viruses or antibodies or bacteria)
foreign currency linked loan
loan that is linked to the currency of another country
index linked
coupled or tied to the index
index-linked
Index-linked pensions or payments change as inflation or the cost of living changes. index-linked wages, pensions etc, increase or decrease according to the rise or fall of prices
index-linked loan
loan whose rate is connected to the stock market
index-linked mortgage
mortgage whose rate is connected to the financial index
link
A bond of affinity, or a unit of valence between atoms; applied to a unit of chemical force or attraction
link
be or become joined or united or linked; "The two streets connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The travelers linked up again at the airport"
link
an interconnecting circuit between two or more locations for the purpose of transmitting and receiving data
link
The length of one joint of Gunter's chain, being the hundredth part of it, or 7
link
If someone or something links two things or situations, there is a relationship between them, for example because one thing causes or affects the other. The UN Security Council has linked any lifting of sanctions to compliance with the ceasefire terms Liver cancer is linked to the hepatitis B virus The detention raised two distinct but closely linked questions. see also index-linked
link
Text or graphics that when clicked take you to another section of the site or to an entirely different web site Text links are often underlined and in a different color than the rest of the text on the page
link
a channel for communication between groups; "he provided a liaison with the guerrillas"
link
To connect two or more things
link
To be connected
link
a fastener that serves to join or link; "the walls are held together with metal links placed in the wet mortar during construction" an interconnecting circuit between two or more locations for the purpose of transmitting and receiving data (computing) an instruction that connects one part of a program or an element on a list to another program or list a unit of length equal to 1/100 of a chain the means of connection between things linked in series
link
A link between two things or places is a physical connection between them. the high-speed rail link between London and the Channel Tunnel Stalin insisted that the radio link with the German Foreign Ministry should remain open
link
A link is a reference from some point in one HTML document to some point in another document or to another place in the same document A browser usually displays a link in some distinguishing way, e g in a different color When the reader clicks on the highlighted text or graphic element, the browser will display the target of the link
link
Link is short for Hypertext Link In the Internet world, a link is usually denominated by colored and underlined text When you click on a link, it will allow you to view another page or another section of the current Web page
link
A winding of a river; also, the ground along such a winding; a meander; usually in pl
link
In hypertext documents, a link is the connection from one document to another Linking words or phrases are always a different colour and usually underlined so that they stand out
link
shortened form of hyperlink, especially one implemented in HTML
link
Hence, any such piece of ground where golf is played
link
If two places or objects are linked or something links them, there is a physical connection between them. the Rama Road, which links the capital, Managua, with the Caribbean coast The campus is linked by regular bus services to Coventry. the Channel Tunnel linking Britain and France
link
On the Web, a connection that, when selected (or clicked on), will take users to another Web page A link can be in the form of text (usually appearing as underlined blue text) or images which are coded to act as links Links are also referred to as "hyperlinks "
link
92 inches, the chain being 66 feet in length
link
Hence: Anything, whether material or not, which binds together, or connects, separate things; a part of a connected series; a tie; a bond
link
Connection between one part of a hypertext document and another (It can be a connection to another part of the same document or to another document ) On the World Wide Web, links appear as text or pictures that are highlighted To follow a link, you click on the highlighted material
link
(computing) an instruction that connects one part of a program or an element on a list to another program or list
link
A link between two people, organizations, or places is a friendly or business connection between them. Kiev hopes to cement close links with Bonn In 1984 the long link between AC Cars and the Hurlock family was severed A cabinet minister came under investigation for links to the Mafia
link
Using hypertext, a link is a selectable connection from one word, picture, or information object to another The most common form of link is the highlighted word or picture that can be selected by the user, resulting in the immediate delivery and view of another file Links are what make the WWW a Web
link
A highlighted area of text (a name, a phrase, etc ) or a graphic image on which the user can click in order to be "taken" to a related item elsewhere - in the case of a CD-ROM presentation this would be elsewhere on the same disc; in the case of the World Wide Web it can be anywhere else in the world, and not necessarily another Web page - it could open up an email window, allowing the user to send a message to the "owner" of the page; it could open a newsgroup or it could begin an ftp transfer
link
link with or as with a yoke; "yoke the oxen together"
link
Cf
link
When a document uses HTML and is published on the WWW, links are words or places you can "click" on in the document that allow you to jump to other sections of the document, or to other documents on the WWW Links are usually highlighted in blue and appear as underlined text, although graphics can also be links Your mouse pointer turns into a "hand" icon when it is placed over a link
link
If you link one person or thing to another, you claim that there is a relationship or connection between them. Criminologist Dr Ann Jones has linked the crime to social circumstances They've linked her with various men, including magnate Donald Trump
link
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all"
link
An active connection to another web page, location in a web page, file, or other Internet resource Selecting the link takes you to the new location
link
Sand hills with the surrounding level or undulating land, such as occur along the seashore, a river bank, etc
link
{i} one ring of a chain; something which connects one thing to another, connection, bond; one in a series; (Computers) text or images on a Web that serves as a route to another Web file or page on the Internet, connection between two data files so that both are simultaneously updated; "jump", part of a hypertext document that connects to another document; unit in a communications system; cuff link; ring; unit of distance (Engineering, Surveying); torch made of flax and tar
link
{f} join; connect; be joined, be connected; (Computers) connect between two data files so that both are simultaneously updated
link
One element of a chain
link
In computing, a link is a connection between different documents, or between different parts of the same document, using hypertext. Link is also a verb. Certainly, Andreessen didn't think up using hypertext to link Internet documents
link
A link to another person or organization is something that allows you to communicate with them or have contact with them. She was my only link with the past These projects will provide vital links between companies and universities
link
(Ticaret) To connect two or more resources or systems so that the output of one becomes input to another on a recurring basis, or directly affects its performance
link
Sausages; because linked together
link
A link carries you from where you are on the web page to another file, which could be another web page, an image, sound, a movie, a database, an ftp site, a telnet connection, or a gopher, anywhere in the world A link may also take you to another place on the same web page Most graphical web browsers show that text is a link by underlining it in a particular color (often blue), and that an object is a link by boxing it in the same color Some graphical links, however, will not appear in a colored box In Netscape, the cursor turns to a pointing finger when you pass it over a link Links that are words are also called hyperlinks
link
the means of connection between things linked in series
link
a fastener that serves to join or link; "the walls are held together with metal links placed in the wet mortar during construction"
link
the state of being connected; "the connection between church and state is inescapable"
link
Any one of the several elementary pieces of a mechanism, as the fixed frame, or a rod, wheel, mass of confined liquid, etc
link
If there is a link between two things or situations, there is a relationship between them, for example because one thing causes or affects the other. the link between smoking and lung cancer. = connection
link
A link is one of the rings in a chain
link
to skip or trip along smartly
link
A reference (link) from some point in one hypertext document to (some point in) another document or another place in the same document A browser usually displays a hyperlink in some distinguishing way, e g in a different color, font or style When the user activates the link (e g by clicking on it with the mouse,) the browser will display the target of the link
link
To connect or unite with a link or as with a link; to join; to attach; to unite; to couple
link
A word, phrase, or image highlighted in a hypertext document to act as a navigation aid to related information Links may be indicated with an underline, a color contrast, or a border
link
A word, picture, or other area of a Web page that users can click on to move to another spot in the document or to another document Words and phrases that are links may be underlined and usually appear in a contrasting color text The text and underline color may change after you click on the link so you can tell if you've already followed the link Pictures that are links sometimes have a blue border around them which also may change colors after you click on them
link
A pointer in an HTML document that leads to another World Wide Web site or another space within the same document Using hypertext, a link is a connection from a word, graphic or object in a Web site to another Web page or Web site
link
Short for "hyperlink " Links are commands used to jump from Web page to Web page If you didn't have links, you wouldn't be able to get from one Web page to another Because links can lead to a page either related to the one you're on or to one completely unrelated, links have made linear thought on the Web pretty much an option, not a rule Therefore, it is because of the link (and hypertext in general) that the Web is such a unique medium Sometimes links appear as an underlined, colored word or group of words; sometimes they're a picture; sometimes they're icons, which are like pictures but usually more functional See more about links in the "What A Web Browser Does" section Just remember that links are made to be clicked (and are therefore "clickable") Back to Top
link
Any intermediate rod or piece for transmitting force or motion, especially a short connecting rod with a bearing at each end; specifically (Steam Engine), the slotted bar, or connecting piece, to the opposite ends of which the eccentric rods are jointed, and by means of which the movement of the valve is varied, in a link motion
link
A connection between two web pages, either between those kept on the same site or those kept on different sites By clicking on a link using the mouse pointer you are automatically taken to the new page You can retrace your steps by clicking on the browserís ëbackí button on its toolbar
link
In a hypertext document, any connection between one address (URL) on the World Wide Web and another, embedded in the text or appearing as a word, symbol, icon, or other graphic element which can be activated by the click of a mouse or some other pointing device Text links usually appear underlined and in blue on the computer screen
link
Chain, n
link
A single ring or division of a chain
link
A hill or ridge, as a sand hill, or a wooded or turfy bank between cultivated fields, etc
link
a two-way radio communication system (usually microwave); part of a more extensive telecommunication network
link
A component of a hypertext document which when clicked with a mouse takes the user to another document or a different section of the current document The word "mouse" above in this paragraph - which you can see is underlined and blue is an example of how a link appears most of the time on the Internet
link
An active connection to another web page, location in a web page, file, or other Internet resource Selecting the link takes you to the new location or resource See URL
link
Short for hypertext link or hyperlink, a web link is a connection that takes a user to another page, document or file Text links are usually underlined and a different color than the surrounding text A sure way to tell if something is a link is to place the cursor over the graphic icon or text If it changes into a hand, then it is a live link Modem - The device that allows your computer to access the Internet over a phone line
link
Anything doubled and closed like a link; as, a link of horsehair
link
by which relative motion of other parts is produced and constrained
link
A torch made of tow and pitch, or the like
link
A component of a hypertext document which, when selected with a mouse, takes the user to another document or a different section of the current document For example, this glossary has links for each of the letters of the alphabet
link
a connecting shape
link
A link will transport you from one Internet site to another with just a click of your mouse Links can be text or graphic and are recognizable once you know what to look for Text links usually will be underlined and often a different color than the rest of the text on your screen (Back to the Top, above, is a link that carries you to the top of this page ) Graphic images may also be coded as links for navigation
link
a unit of length equal to 1/100 of a chain
link
An end-to-end transmission path provided by the cabling infrastructure Cabling links include all cables and connecting hardware that comprise the horizontal or backbone subsystems Equipment and work area cables are not included as part of a link
link
an interconnecting circuit between two or more locations for the purpose of transmitting and receiving data (computing) an instruction that connects one part of a program or an element on a list to another program or list a unit of length equal to 1/100 of a chain the means of connection between things linked in series
link
If you link one thing with another, you join them by putting one thing through the other. She linked her arm through his He linked the fingers of his hands together on his stomach. If two or more people link arms, or if one person links arms with another, they stand next to each other, and each person puts their arm round the arm of the person next to them. She stayed with them, linking arms with the two girls, joking with the boys. see also link-up. A torch formerly used for lighting one's way in the streets. in the UK, a system by which people can get money from their bank or building society accounts by using a special plastic card (a Link card) in a cash machine
link
connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together"; "Link arms"
link
A connection between one hypertext document and another
link
apposition
long term linked deposit
deposit in Israeli currency to a fund that is linked to the financial index
optionally linked loan
financial loan from the public to a country which is returned with a link which the citizen chooses from several options
sex-linked
concerning characteristics that are determined by genes carried on the sex chromosomes (on the X chromosome in particular)
sex-linked disorder
any disease or abnormality that is determined by the sex hormones; "hemophilia is determined by a gene defect on an X chromosome
x-linked
relating to genes or characteristics or conditions carried on the X chromosome; "an X-linked mutation
x-linked
Girls are carriers but only boys are affected
x-linked
relating to genes or characteristics or conditions carried on the X chromosome; "an X-linked mutation"
x-linked
The genetic mode of inheritance of genes located on the X chromosome (See X chromosome ) Females are usually carriers of x-linked traits and thus transmit the trait to their male children
x-linked
A gene that is transmitted by the X chromosome Hemophilia is an X-linked, recessive trait
x-linked dominant inheritance
hereditary pattern in which a dominant gene on the X chromosome causes a characteristic to be manifested in the offspring
x-linked gene
a gene located on an X chromosome
x-linked recessive inheritance
hereditary pattern in which a recessive gene on the X chromosome results in the manifestation of characteristics in male offspring and a carrier state in female offspring
x-linked scid
SCID in male children resulting from mutation of a gene that codes for a protein on the surface of T cells that allows them to develop a growth factor receptor
y-linked gene
a gene located on a Y chromosome
Türkisch - Englisch

Definition von linked im Türkisch Englisch wörterbuch

link
(Askeri) synthetic trainer
link
link
Enzyme-Linked ImmunosorbentAssay
(Tıp) (ELISA) Helicobacter pylori adlı bakteriyi bulmak için bir çeşit kan testi.aynı zamanda Ülser teşhisinde de kullanılır
link
trot (gait)
linked

  Türkische aussprache

  lîngkt

  Aussprache

  /ˈləɴɢkt/ /ˈlɪŋkt/

  Gemeinsame Collocations

  linked to, linked with

  Videos

  ... one that's more linked, one that offers greater opportunity, ...
  ... We created a vast network that linked empires, ...

  Wort des Tages

  fardel
Favoriten