connected by a link, as railway cars or trailer trucks

listen to the pronunciation of connected by a link, as railway cars or trailer trucks
Englisch - Türkisch

Definition von connected by a link, as railway cars or trailer trucks im Englisch Türkisch wörterbuch

coupled
birleşmiş
coupled
birleştirilmiş
coupled
bağlı
joined
(Askeri) birleştirilen
joined
(Askeri) birleşen
joined
(Askeri) katılan
joined
(Askeri) katılmış

Partiye katılmış olmayı umuyordum. - I hoped to have joined the party.

Geçen yaz, sonunda on iki yıl önce katılmış olduğum firmadan ayrıldım. - Last summer, I finally left the firm that I had joined twelve years before.

linked
(Bilgisayar) bağlı

Artık Tatoeba kullanıcılarının, herhangi bir çeviriye bağlı olmamaları şartıyla kendi cümlelerini silme olanağı var. - Now Tatoeba users have the opportunity to delete their own sentences, provided they are not linked to any translations.

Nişasta bozulması bir Sirkadyen saate bağlıdır. - Starch degradation is linked to a Circadian clock.

coupled
akuple
joined
{f} birleştir
linked
{f} bağla

Kalplerimiz bağlantılıydı. - Our hearts are linked.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

coupled
birleştir(mek)
joined
birleşmiş
coupled
{s} çiftleşmiş
coupled
birleştir
coupled
(sıfat) çiftleşmiş
joined
(Askeri) BİRLEŞTİRİLMİŞ, BİRLEŞTİRİLEN, BİRLEŞEN, KATILMIŞ, KATILAN: Bak. "combined"
linked
{s} bağımlı
linked
{f} bağla: adj.bağlanmış
Englisch - Englisch
coupled
joined
linked
connected by a link, as railway cars or trailer trucks
Favoriten