be linked

listen to the pronunciation of be linked
Englisch - Türkisch
bağlanabilir
bağlı olmak
bağlantılı olmak
linked
(Bilgisayar) bağlandı

Tom bloğundan benim siteme bağlandı. - Tom linked to my website from his blog.

linked
(Bilgisayar) bağlanan
linked
halkalı
linked
(Bilgisayar) bağlı

Nişasta bozulması bir Sirkadyen saate bağlıdır. - Starch degradation is linked to a Circadian clock.

Sanık yargıç ile romantik olarak bağlıydı. - The defendant was romantically linked with the judge.

linked
(Bilgisayar) bağlantılı

Kalplerimiz bağlantılıydı. - Our hearts are linked.

Bu cümleler doğrudan doğruya bağlantılı değildir. - These sentences are not directly linked.

linked
bağlanmış
linked
{f} bağla

Bu cümleler doğrudan doğruya bağlantılı değildir. - These sentences are not directly linked.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

linked
{f} bağla: adj.bağlı
linked
{s} tabi
linked
{f} bağla: adj.bağlanmış
linked
{s} bağımlı
linked
değgin
be linked

  Türkische aussprache

  bi lîngkt

  Aussprache

  /bē ˈləɴɢkt/ /biː ˈlɪŋkt/

  Videos

  ... Shifting continents have linked Africa and Eurasia ...
  ... superhighway with Game Boys, Arduino-linked fart machines, and the dodgy voyeur cams sold ...

  Wort des Tages

  toothsome
Favoriten