copy

listen to the pronunciation of copy
Englisch - Türkisch
{f} kopya etmek
nüsha

Uzun bir bekleyişten sonra, ona kimlik olarak onun doğum belgesinin onaylı bir nüshasını alması gerektiği söyleniyor. - After a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.

suret
kopya

Nihayi ürünün bir kopyasını göndermek şartıyla bizim yazılımı dahil etmeniz için iznimiz var. - You have our permission to include our software on condition that you send us a copy of the final product.

Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler. - The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.

{i} metin
(Bilgisayar) kopyalama

Tom ödevimi kopyalamak istedi. - Tom wanted to copy my homework.

Cevaplarımı kopyalamayın. - Don't copy my answers.

karalama
(Sanat) benzeti
örnek almak
kopya çekmek

Kopya çekmektense başarısız olmayı tercih ederim. - I would rather fail than copy.

taklit etmek
{f} kopyala

Bunu benim için kopyalar mısın? - Can you copy this for me?

Lütfen bu sayfayı kopyalayın. - Please copy this page.

kopyasını yapmak
(gazete/vb.'nin) bir tek sayısı
sayı
göçürmek
kopyasını çıkarmak
istinsah etmek
ANLAşıLDı: Bir telsiz telefon haberinin alındığını bildirmek için kullanılan kelime
{f} (Bilgisayar) kopyalamak
nüsha/kopya
{i} poz
{i} senet
nin bir tek sayısı
{i} örnek
başkalarının d
{f} (sınavda) kopya çekmek
gazete
{f} kopyası çıkarılabilmek
{i} adet, tane; (yazılı eserler için) nüsha
{f} çoğaltmak
kopyalama kopya
adet
eskiz
numune
(Bilgisayar) aktarma
tane
eşlem
copy and paste
(Antika) 1. Kopyalayıp yapıştırmak2. Kopyala-yapıştır
copy all
(Bilgisayar) tümünü kopyala
copy backup
(Bilgisayar) kopya yedekleme
copy book
yazı defteri
copy cat
(deyim) taklitçi kimse
copy data
(Bilgisayar) veri kopyala
copy editor
(Basın) editör
copy file
(Bilgisayar) dosya kopyala
copy files
(Bilgisayar) dosyaları kopyala
copy format
(Bilgisayar) biçimi kopyala
copy formats
(Bilgisayar) biçimleri kopyala
copy from
(Bilgisayar) kopyalanacak kaynak
copy from
(Bilgisayar) kopyalanacak
copy from
(Bilgisayar) kaynak disket
copy from
(Bilgisayar) kopya al
copy in
(Bilgisayar) kopyalama yeri
copy number
(Askeri) kopya numarası
copy of
(Bilgisayar) kopya
copy of
(Bilgisayar) kopyası olarak
copy of
(Bilgisayar) kopyası
copy of
(Bilgisayar) nesnesinin kopyası
copy page
(Bilgisayar) sayfayı kopyala
copy page
(Bilgisayar) sayfa kopyala
copy plot
(Askeri) esas harita kopyası
copy text
(Bilgisayar) metin kopyala
copy that
anlaşıldı
copy to
(Bilgisayar) kopyalama yeri
copy to
(Bilgisayar) dosyaya kopyala
copy to
(Bilgisayar) kopyalanacak hedef
copy to
(Bilgisayar) öğesini kopyala
copy to
(Bilgisayar) kopyalanacak yer
copy to
(Bilgisayar) kopyala
copy book
not defteri
copy out
aynısını kopyala
copy process
kopyalama işlemi
copy protection
kopya koruması
copy check
kopya çek
copy editor
kopya editörü
copy read
kopya okuma
copy that
ANLAşıLDı: Bir telsiz telefon haberinin alındığını bildirmek için kullanılan kelime
copy writer
kopya yazar
copy area
Kopya bölgesi
copy as picture
(Bilgisayar) resim olarak kopyala
copy button
(Bilgisayar) kopyala düğmesi
copy cells
(Bilgisayar) hücreleri kopyala
copy chart
(Bilgisayar) kopyala grafik
copy chart
(Bilgisayar) grafiği kopyala
copy chart
(Bilgisayar) grafik kopyala
copy error
(Bilgisayar) kopyalama hatası
copy failed
(Bilgisayar) kopyalama başarısız
copy folder
(Bilgisayar) klasör kopyala
copy frame
(Bilgisayar) çerçeve kopyala
copy here
(Bilgisayar) buraya kopyala
copy here as
(Bilgisayar) olarak buraya kopyala
copy item to
(Bilgisayar) öğeyi kopyala
copy items
(Bilgisayar) öğe kopyala
copy list
Kopya listesi
copy mode
(Bilgisayar) kopyalama kipi
copy negative
(Askeri) NEGATİF KOPYA: Bir orijinalden aynı ölçekte olması gerekmeksizin hazırlanan bir negatif
copy number
(Askeri) KOPYA NUMARASI: Bak. "serial number"
copy object
(Bilgisayar) nesne kopyala
copy operation
kopya işlemi
copy out
kopyasını çıkarmak
copy out
aynısını kopyalamak
copy paper
pelür kağıt
copy picture
(Bilgisayar) resmi kopyala
copy picture
(Bilgisayar) kopyala resim
copy plot
(Askeri) ESAS HARİTA KOPYASI: Esas haritadan teksir edilmiş bir örnek
copy profile
(Bilgisayar) profil kopyala
copy profile
(Bilgisayar) profili kopyala
copy protected
kopya korumalı
copy protected program
kopyalanmaya korunmus program
copy protection
kopyalamaya karşı koruma
copy report
(Bilgisayar) raporu kopyala
copy role
(Bilgisayar) rolü kopyala
copy slide
(Bilgisayar) slayt kopyala
copy soft fonts to
yüklenebilir yazıtiplerini kopyala
copy to
(Keyname) (...ya ) KOPYALA
copy to cd
(Bilgisayar) cd'ye kopyala
copy tool
(Bilgisayar) kopyala araç
copy values
(Bilgisayar) değerleri kopyala
copy view
(Bilgisayar) görünüm kopyala
confirm copy
(Bilgisayar) kopya onayla
confirm copy
(Bilgisayar) kopyalamayı onayla
confirm copy disk
(Bilgisayar) disket kopyalama onayı
confirmed copy
tasdikli kopya
contact copy
kontak kopya
confirm copy
kopyalama işlemini onayla
commerce registration copy
(Ticaret) sicil kayıt sureti
hard copy
(Antika) Çıktı
backup copy
(Bilgisayar) yedek kopyasını
cannot copy
(Bilgisayar) kopyalanamıyor
copied
kopyalanan
copied
kopyalanmış

Eski el yazmaları elle kopyalanmıştır. - Ancient manuscripts were copied by hand.

copied
(Bilgisayar) kopyalandı

Bu dosya tamamen kopyalandı. - The document was copied exactly.

Bütün bu cümle Wikipedia'dan kopyalandı. - This whole sentence has been copied from Wikipedia.

copies
(Bilgisayar) kopya sayısı
copies
(Bilgisayar) kopya

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Kitabın iki kopyasına sahiptim. - I had two copies of the book.

copy of
(Bilgisayar) bunun kopyası
copy to
(Bilgisayar) hedef
copy to
(Bilgisayar) hedef disket
copying
kopyalayan

İnsanlar kendilerini düşünemedikleri için onu sürekli başkalarını kopyalayan insanlar yaparlar. - People who are constantly copying others do it because they can't think for themselves.

copying
kopyalayarak

Arkadaşının cevaplarını kopyalayarak testte kopya çekti. - He cheated on the test by copying his friend's answers.

copying
(Bilgisayar) kopyalanıyor
copying
(Bilgisayar) kopyalıyor
cutting copy
(Sinema) iş kopyası
decline copy
(Bilgisayar) kopyalanma reddedildi
file copy
(Bilgisayar) dosya kopyalama
final copy
(Bilgisayar) son kopya
illegal software copy
(Bilgisayar) yazılım korsanlığı
master copy
asıl
master copy
orijinal
move or copy
(Bilgisayar) taşı veya kopyala
move/copy
(Bilgisayar) taşı/kopyala
retrieve copy
(Bilgisayar) kopyayı al
return copy
(Ticaret) iade kopyası
return copy
(Politika, Siyaset) iade nüshası
shell copy hook
(Bilgisayar) kabuk kopyalama çengeli
write copy
(Bilgisayar) yazma kopyası
attested copy
onaylı suret
blind copy
mektup kopyası
carbon copy
karbon kopyası
carbon copy
karbon kağıdı
certified copy
tasdikli suret
certified copy
onaylı suret
certified true copy
sahih suret
copying
{f} kopyala

Kopyalamak hırsızlık değildir. - Copying is not theft.

Senin ödevini kopyalamıyorum. - I'm not copying your homework.

fair copy
temiz nüsha
fair copy
temiz kopya
good copy
ilginç haber
hand copy
saklanır kopya
hard copy
basılı kopya
hard copy
yazılı çıktı
made a copy of
kopyala
make a copy of
kopyala
master copy
orijinal kopya
master copy
ana kuşak
master copy
esas kopya
original copy
esas kopya
presentation copy
tanıtım kopyası
rough copy
müsvedde
take a copy
suretini çıkarmak
test copy
deneme kopyası
write copy
kopyalı yaz
bad copy
kötü kopyası
body copy
ilanlarda başlık altına yazılan açıklayıcı metin
certified copy
Onaylı nüsha
copied
kopyala(mak)
copies
kopyalamalar
copying
kopyalama

Bayan Takada çocuğu başka bir öğrencinin ödevini kopyalamakla suçladı. - Ms. Takada accused the boy of copying another student's homework.

Arkadaşının defterini kopyalamakla meşguldü. - He was busy copying his friend's notebook.

cutting copy
iş kopyası, çalışma kopyası, montaj kopyası
faulty copy
hatalı kopya
free inspection copy
ücretsiz muayene kopya
hard copy printer
basılı kopya yazıcı
imitative, tending to copy
taklit, kopyalamak eğilimi
inspection copy
muayene kopya
make a clean copy of
temiz bir kopyasını yapmak
multiple copy
Birden fazla kopya
numbered copy
sayılı kopya
odd copy
tek kopya
official copy
resmi kopya
over copy
kopya üzerinden
paper bound copy
Kağıt bağlı kopya
pink copy
Pembe kopya, bir belgenin müşteride kalacak kopyası
replacement copy
yedek kopya
review copy
eleştirmene gönderilen kopya
size copy
boyutu kopya
thickness copy
kalınlık kopyası
copied
kopyala

Tom bilgisayarda bulunan dahili hard diskteki tüm dosyaları harici bir hard diske kopyaladı. - Tom copied all the files on his internal hard disk to an external hard disk.

Kitaptan bir pasajı defterime kopyaladım. - I copied a passage from the book into my notebook.

copying
kopyalanan
Englisch - Englisch
To produce an object identical to a given object

Please copy these reports for me.

An imitation, sometimes of inferior quality

That handbag is a copy. You can tell because the buckle is different.

The output of copywriters, who are employed to write material which encourages consumers to buy goods or services
The result of copying (confer original); an identical duplication

Please bring me the copies of those reports.

The text that is to be typeset
A printed edition of a book or magazine

Have you seen the latest copy of Newsweek yet?.

To place a copy of an object in memory for later use

First copy the files, and then paste them in another directory.

Receive a transmission successfully

Do you copy?.

A school work pad

Tim got in trouble for forgetting his maths copy.

The text of newspaper articles

Submit all copy to the appropriate editor.

To imitate

Mom, he's copying me!.

{n} a manuscript, imitation, pattern to write after, duplicate of an original writing, picture
{v} to transcribe, write from or out, imitate
An individual book, or a single set of books containing the works of an author; as, a copy of the Bible; a copy of the works of Addison
To replicate data (i e , text, image, sound, etc ) To copy data on the screen, highlight the object or text you would like to copy and use your "Edit" menu at the top of your Browser window (other application window) to locate the "Copy" function On a PC you can also click on the right mouse button for copy options
This button copies a word or phrase from the dictionary into your Windows document Simply highlight the text you want to copy, click on the Copy button (or you can choose Copy from the Edit menu), return to your document, move the cursor to the place where you want the text to appear, and then go to the Edit menu and choose Paste
A copy of a book, newspaper, or CD is one of many that are exactly the same. I bought a copy of `USA Today' from a street-corner machine You can obtain a copy for $2 from New York Central Art Supply
That which is to be imitated, transcribed, or reproduced; a pattern, model, or example; as, his virtues are an excellent copy for imitation
The Copy button places a copy of the selected material on the Windows Clipboard, where it is available to be pasted somewhere else
If you copy something, you produce something that looks like the original thing. She never participated in obtaining or copying any classified documents for anyone. top designers, whose work has been widely copied He copied the chart from a book
Copies the selected text and places it on the Clipboard
biology: reproduce or make an exact copy of; "replicate the cell"; "copy the genetic information"
reproduce someone's behavior or looks; "The mime imitated the passers-by"; "Children often copy their parents or older siblings"
- The written part of an advertisement Effective copy is critically important, even in visually-oriented advertising messages
(1) A reproduction of the contents of an original document, prepared simultaneously or separately and usually identified by function or by method of creation Copies identified by function include action copy, information or reference copy, official file copy, reading or chronological file copy, suspense or tickler file copy, and stock copy Copies identified by method of creation include carbon copy, electrostatic copy, mimeograph copy, and ribbon copy
An imitation, transcript, or reproduction of an original work; as, a copy of a letter, an engraving, a painting, or a statue
matter to be printed; exclusive of graphical materials
{f} duplicate; imitate
See under Paper
If you copy a piece of writing, you write it again exactly. He would allow John slyly to copy his answers to impossibly difficult algebra questions He copied the data into a notebook We're copying from textbooks because we don't have enough to go round. Copy out means the same as copy. He wrote the title on the blackboard, then copied out the text sentence by sentence `Did he leave a phone number?' --- `Oh, yes.' She copied it out for him
The process of capturing media to your computer's memory so that it can be pasted elsewhere Information to be copied is first identified by selecting it before the Copy button is clicked Copied media is held in memory, on a virtual Clipboard, until it is replaced by a subsequent Copy or Cut procedure Using the keys Control and C together is the useful shortcut for this frequent action
is a Windows® function to copy a selected text or data record into the so-called clipboard From there, the function Insert enters the content of the clipboard in the currently marked text, list area or another WINDOWS application (spreadsheet, text) The shortcut for Copy is STRG+C, for Insert STRG+V
To highlight a section or whole document and leave it unaffected but make a duplicate and put it in another place (WP, Gr 5)
All spoken words or written text in an advertisement
A command in the edit menu that copies selected material and places it on the clipboard, without removing the material from the original document
a reproduction of a written record (e g of a legal or school record)
(1) To reproduce an object by placing it into the clipboard then pasting it elsewhere in the same publication or into a document belonging to another program (2) To reproduce a file by renaming it or placing it on another drive or directory Often done as a form of data security [See Backup ]
manuscript, picture, artwork, and other material that is to used in the production of pages for printing; body of text as opposed to illustrations
An imitation of inferior quality
A writing paper of a particular size
The words (text) that are used in printed material
If you copy a person or what they do, you try to do what they do or try to be like them, usually because you admire them or what they have done. Children can be seen to copy the behaviour of others whom they admire or identify with the coquettish gestures she had copied from actresses in soap operas. = imitate + copying copy·ing Children learn by copying
The text portion of material to be printed
{i} photostat; duplicate
In journalism, copy is written material that is ready to be printed or read in a broadcast. his ability to write the most lyrical copy in the history of sports television. advertising copy
make a replica of; "copy that drawing"; "re-create a picture by Rembrandt"
A command that copies information to the clipboard so it can be placed in a different area
(file): in the Macintosh world, to drag an image or icon of a file onto another location, depositing a copy of that file in the new location Counter to the intuitive notion of dragging a physical item, the original item either stays where it was (if the file is being copied onto another device, like a floppy disk), or actually moves to the new location (in the case of movement from one folder into another folder on the same device)
To make a copy or copies; to imitate
to leave some text or image where it is, but copy it to another location also; to copy - highlight then hold down the control key and press C, to paste - control V
material suitable for a journalistic account; "catastrophes make good copy"
matter to be printed; exclusive of graphical materials material suitable for a journalistic account; "catastrophes make good copy"
To imitate; to attempt to resemble, as in manners or course of life
If you make a copy of something, you produce something that looks like the original thing. The reporter apparently obtained a copy of Steve's resignation letter = duplicate
to copy the selected material to the Windows clipboard to use it somewhere else without removing it from the original location
Same as Bastard
A fundamental concept in any evolutionary system Chain letter C is a copy of letter P if P is a primary letter used to produce the text of C, as by hand copying or photocopying P is then a parent of C New variations, errors, deletions or additions may appear on copy C, but at least half the text of P should appear on C, with details carried forward A translation is also considered a copy Very rarely, a chain letter may be a copy of two parent letters Copying should be accurate enough that if one had all the chain letters ever produced, one could determine the parent(s) of almost every letter Such an assemblage is copy dominated In particular, characteristics that favorably effect replication should be transmitted from parent to copy Chain letter C is an identical copy (clone) of letter P if both are the exact same sequence of characters, disregarding formatting See transfer
Copyhold; tenure; lease
often with out, sometimes with off
1 (of an object) A new object that has similar structure and contents as the original object A copy may be an instance of the same class as the original object, or it may be an instance of the type-for-copy of the object A copy may or may not share structure with the original object Compare fresh copy, shallow copy 2 (an object) To create a copy of the object
any furnished material (typewritten manuscript, pictures, artwork, etc ) to be used in the production of printing
Manuscript or printed matter to be set up in type; as, the printers are calling for more copy
In journalism, copy is news or information that can be used in an article in a newspaper. journalists looking for good copy. see also back copy, carbon copy, hard copy
To make a copy or copies of; to write; print, engrave, or paint after an original; to duplicate; to reproduce; to transcribe; as, to copy a manuscript, inscription, design, painting, etc
Duplicate of the contents of an original document or record created at the same time as the original (carbon copy) or subsequent to the origination of the original (photocopy) See also convenience copy and record copy
(v ) In a window system, to duplicate selected text, graphics, or other data onto the clipboard
Refers to the act of duplicating something that is highlighted to place it elsewhere
a secondary representation of an original; "she made a copy of the designer dress"
copy down as is; "The students were made to copy the alphabet over and over"
copy down as is; "The students were made to copy the alphabet over and over
copy and paste
to copy date from one location and paste it to another
copy boy
A person employed to carry copy and run errands
copy boys
plural form of copy boy
copy constructor
A constructor that takes an existing instance as a parameter and copies its values
copy desk
The staff responsible for editing copy
copy desk
The desk at which newspaper copy is edited
copy edit
To correct the spelling, grammar, formatting, etc. of printed material and prepare it for typesetting, printing, or online publishing
copy edited
Simple past tense and past participle of copy edit
copy editing
The correction of the spelling, grammar, formatting, etc. of printed material and preparation of it for typesetting, printing, or online publishing
copy editor
someone who corrects printed material and prepares it for typesetting, printing, or online publishing
copy edits
Third-person singular simple present indicative form of copy edit
copy number
The identification number assigned to a specific copy of a work

In other words, there was no way to correlate a book's barcode number, by which it was filed in the computer, to its copy number on the shelf list.

copy number
The number of copies of a gene or plasmid within a cell's genome

Reconstruction or titration experiments consisting of amounts of the linear cloned cDNA equivalent to various gene copy numbers in the genomic DNA are run on the same gel.

copy number polymorphism
The normal variation in the number of copies (normally two) of a gene, or of sequences of DNA, in the genome of a specific individual
copy number variation
The variation of the number of copies (normally two) of a gene, or of sequences of DNA, in the genome of a specific individual; has been linked to some diseases
copy protection
A software or hardware mechanism designed to prevent copying
copy room
A room in a school or business set aside for the copy machines
copy shop
A shop that offers photocopying and printing services

The copy shop had the most intoxicating smell — sweet and chemical.

copy shops
plural form of copy shop
copy sort
an advertising research technique measuring individual phrases and verbal ideas in a commercial by the audience's levels of attention or recall, relevance, and feelings

The copy sort results showed few people noticed the company name at the end of the commercial.

copy sort
An advertising research technique designed to complement the Picture Sort when deconstructing the audience's experience of a television commercial

Results of the copy sort were more meaningful after we saw the Picture Sorts results.

copy sorts
plural form of copy sort
copy test
A method of market research that predicts in-market performance of an ad before it airs
copy test
A method of also known as a pre-test
copy test
A research tool that evaluates the execution and promise of an ad by analyzing audience levels of attention, brand linkage, motivation, entertainment, communication, as well as breaking down the ad’s Flow of Attention and Flow of Emotion

Thankfully, the company’s copy test included Flow of Emotion results that showed the ad’s tagline (slogan) made female consumers angry.

copy typist
A typist who types up written notes or drafts, rather than typing from dictation
copy writer
a writer of advertising copy
copy-number variant
a DNA sequence 1000 nucleotides (or synonymously base pairs) in length or longer that is present a variable number of times as copies in a genome relative to a reference genome
copy and paste
duplicate something and attach the copy in another place; feature in most operating systems that enables a user to save something temporarily and insert it somewhere else (Computers)
copy desk
{i} editing desk (at a newspaper)
copy desk
The desk in a news office where copy is edited and prepared for typesetting or broadcasting
copy editing
Concept: marking the draft to give the printer exact directions for setting each line Directions will include type size, style, italics and bold fonts, column and page sizes, etc This step, originally done manually by the copy editor as instructions for a typesetter, is fundamentally what desktop editing is all about
copy editing
putting something into a form suitable for a printer
copy editing
Checking a manuscript for spelling, grammar, and content errors (Also see "substantive editing" and "proofreading ")
copy editing
Editing for grammar, spelling, punctuation, and other mechanics of style; checking for consistency of mechanics and internal consistency of facts; marking head levels and approximate placement of art; notifying designer of any unusual production requirements May include Canadianizing; metrication; providing or changing system of citations; writing or editing captions and/or credit lines; writing running heads; listing permissions needed and/or obtaining them; providing or editing prelims, back matter, cover copy, and/or CIP data May also include negotiating changes with author
copy editor
an editor who prepares text for publication
copy editor
the person employed in a publishing house who works on the detail of a book, ensuring accuracy and completeness and preparing it for typesetting
copy editor
Someone who helps prepare material for publication Copy editors find and correct mistakes in grammar, spelling, and usage (is this the right word to use for what you're trying to say here?) They also try to ensure consistency (if the hero has red hair on page ten, does he suddenly appear as a blond on page 245?) and completeness (do the questions raised on the first page ever get answered?) And, finally, copy editors help style the work so that it conveys the message intended by the author
copy editor
The person who edits news stories and writes headlines
copy editor
one who edits and headlines a newspaper; one who prepares copy for printing
copy editor
The person who reviews a manuscript for style, punctuation, spelling, and grammar
copy editor
An editor who prepares final copy for the Printer
copy editor
someone whose job is to make sure that the words in a book, newspaper etc are correct and ready to be printed
copy editor
A copy editor prepares text for publication They proofread articles and often act as fact-checkers as well
copy editor
An expert in spelling, grammar, punctuation, word usage and style who gives writing its final review before production (lay-out and printing)
copy out
copy very carefully and as accurately as possible
copy protection
protection against copying (usually about software)
courtesy copy
carbon copy
courtesy copy
A copy of an email sent to a person other than the main recipient
Courtesy Copy
copy of an electronic mail message which is sent to another person in addition to the original recipient, CC
blind carbon copy
A copy of an email message that is sent to a person (often one of many) other than the primary recipient without the express knowledge of the other recipients
blot one's copy book
to damage one's own reputation through bad behavior
carbon copy
Any duplicate

This new home is simply a carbon copy of the one down the street.

carbon copy
A copy produced in an alternated stack of ordinary sheets of paper and carbon papers. The pression applied on the top sheet (by a pen or typewriter) causes every carbon paper to release its carbon cover, thus reproducing the writing on the subjacent layers of paper

Please make a carbon copy of this contract for our records.

carbon copy
To create a carbon copy of

Please carbon copy this contract for our records.

carbon copy
make a copy for, send a duplicate to, cc
carbon-copy
Attributive form of carbon copy

Nor does television screen violence provoke nationwide carbon-copy murders.

clean copy
A copy of a draft of a document without editing notations

Print everyone a clean copy so they can read it over the weekend.

copying
Present participle of copy
copying
the practice of making one or more copies
deep copy
To make a deep copy of

I'd prefer to deep copy that in order to avoid complications with updates.

deep copy
A copy of a data structure duplicating not only the structure itself, but all structures to which it is linked

Don't try to make a deep copy of that -- you'll pull in half the database.

deep copy
To make a deep copy

This is a situation where you either have to deep copy or handle the complication of updates.

deep-copy
Alternative spelling of deep copy
fair copy
A handwritten document that has been corrected and written neatly
hard copy
A printed copy of a digital document, as opposed to a copy in electronic form
image copy
A backup copy of a database in a format that may be used, along with incremental logs, to recreate the database after a hardware failure
penalty copy
Copy (text to be typeset) containing much mathematics or similar notation
reading copy
A used book, that may include highlighting or marginalia, and is suitable for reading, but is usually not collectible. This is a term used in the used book business, to indicate the lack of collectible value, while claiming that the book is in sufficiently good condition for a purchaser whose interest is primarily in actually reading the book. A reading copy is typically less expensive than a collectible copy
shallow copy
To make a shallow copy of

The bug came from trying to shallow-copy a mutable structure.

shallow copy
A copy of a data structure which shares any linked structures with the original

If you modify that, you'll modify all the shallow copies of the header that points to it.

soft copy
A digital copy of a document, rather than a copy printed on paper
top copy
the typescript of a document that has carbon copies underneath
xerox copy
A xerox; a photocopy

Bring a xerox copy of your driver's licence.

hard copy
(Antika) In information handling, a hard copy is a permanent reproduction, or copy, in the form of a physical object, of any media suitable for direct use by a person (in particular paper), of displayed or transmitted data. Examples of hard copy include teleprinter pages, continuous printed tapes, computer printouts, and radio photo prints
copied
{a} taken from or off, transcribed
advance copy
An advance copy, also known as an advance reading copy or ARC, is a copy of a book released by its publisher before the book has gone to press for a complete printing. ARCs generally do not have the final dust jacket, formatting or binding of the finished product; the text of an ARC may also differ from that of the published book if the book is edited after the ARC is produced. ARCs are normally distributed to reviewers, bookstores, magazines, and (in some cases) libraries between three and six months before the book is officially released
A copy
replica
A copy
imitation
copied
past of copy
copied
derived by copying something else; especially by following lines seen through a transparent sheet
copies
The Copies area allows you to specify the number of copies to print by typing the number in the Number of copies text box
copies
Reproductions of all or a portion of digital information onto any one of a number of media, including computer diskette, hard-copy printout, or by exact quotation
copies
third-person singular of copy
copies
Makes copies of; transfers or reproduces information
copies
plural of copy
copies
(As defined by the Copyright Statute) "Copies" are material objects, other than phonorecords, in which a work is fixed by any method now known or later developed, and from which the work can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device The term "copies" includes the material object, other than a phonorecord, in which the work is first fixed 17 U S C § 101
copies
An experience of duplicating someone else's painful feelings or sensations in your own body
copying
The GNU general public license
copying
     The GNU general public license
copying
{i} duplication; imitation
copying
an act of copying
copying
an instance of the making of a copy
copying
Copy newsletter, forms, or handouts at reduced cost or free
copying
From Copy, v
copy
Favoriten