kaldır

listen to the pronunciation of kaldır
Türkisch - Englisch
cock up
{f} removed

She removed the papers from the desk. - Kağıtları masadan kaldırdı.

We removed the old furniture. - Eski mobilyayı kaldırdık.

deinstall
uninstall
(Bilgisayar) dismount
(Bilgisayar) remove

First, remove the burrs. - Önce çapakları kaldırın.

She removed the papers from the desk. - Kağıtları masadan kaldırdı.

(Bilgisayar) unmount
{f} lift

The policeman lifted the box carefully. - Polis kutuyu dikkatlice kaldırdı.

Could an almighty god create a stone that he would not be able to subsequently lift? - Yüce Allah sonradan kaldıramayacağı bir taş yaratabildi mi?

raise up
{f} lifting

My hobby is weight lifting. - Hobim ağırlık kaldırmak.

He hurt his arm lifting so much weight. - Çok fazla ağırlık kaldırırken kolunu incitti.

{f} cock
(Biyoloji) erect
unchecked
hoicks
raiseup
upheave
uncheck
hoick
dil kaldır
(Bilgisayar) remove language
olayları kaldır
(Bilgisayar) remove events
yasak kaldır
(Bilgisayar) unban
eklenti kaldır
(Bilgisayar) remove snap-in
grup kaldır
(Bilgisayar) remove group
kesim noktası ekle kaldır
(Bilgisayar) toggle breakpoint
office kur ve kaldır
(Bilgisayar) office setup and uninstall
onayı kaldır
uncheck
sekme duraklarını kaldır
(Bilgisayar) clear tab stops
kaldır
Favoriten