bağırmak

listen to the pronunciation of bağırmak
Türkisch - Englisch
scream

I wish Tom would stop screaming all the time. - Keşke Tom sürekli bağırmaktan vazgeçse.

Yelling and screaming is not going to get you anywhere. - Bağırmak ve çığlık atmak seni hiç bir yere götürmez.

yell

Mary felt guilty about yelling at her daughter. - Mary onun kızına bağırmakla ilgili kendini suçlu hissetti.

Did you really have to yell that loud? - Gerçekten yüksek sesle bağırmak zorunda mıydın?

shout

They were all hoarse from shouting. - Bağırmaktan sesleri kısıldı.

I don't want to shout. - Bağırmak istemiyorum.

shout out
roar
exclaim
call
bawl
bark
(for something) virtually to trumpet, advertise (something) clearly: Afet geliyorum diye bağırıyordu, fakat aldıran yoktu. The catastrophe all but announced that it was going to happen, yet no one took any notice. Duvardaki saat, zamanın ne kadar azaldığını bağırıyordu. The clock on the wall was virtually shouting how little time remained. bağırıp çağırmak
to shout, to call, to cry, to cry out, to exclaim, to scream, to clamour, to yell
sing out
to bawl (someone) out, rail at, berate
(for an animal) to make a loud noise, carry on
whoop
holler
bellow
howl
hollo
shout at

You don't have to shout at the top of your voice. - Avazının çıktığı kadar bağırmak zorunda değilsiniz.

to rant and rave, carry on
holloa
hoot
ejaculate
cry

I felt an impulse to cry out loud. - Yüksek sesle bağırmak için bir dürtü hissettim.

You don't have to cry out. I can hear you. - Bağırmak zorunda değilsin. Seni duyabiliyorum.

bark at
hoop
to shout, holler, yell; to bellow; to bray
thunder
scream at
(Konuşma Dili) let drive
call on
(Dilbilim) pop off to
call out
scream out
shout down
cry out for
lift up one's voice
snap at
blare
whine
vociferate
cry out

I felt an impulse to cry out loud. - Yüksek sesle bağırmak için bir dürtü hissettim.

You don't have to cry out. I can hear you. - Bağırmak zorunda değilsin. Seni duyabiliyorum.

{f} yawp
yammer
acclaim
troat
bağır
{i} bosom
bağırma
{i} yell

Tom didn't have to yell at me. - Tom bana bağırmak zorunda değildi.

Tom just kept yelling. - Tom sadece bağırmaya devam etti.

bağırmak (geyik)
troat
bangır bangır bağırmak
to shout loudly
bar bar bağırmak
to shout, yell, holler, bellow, or bray at the top of one's voice or lungs
bas bas bağırmak
to bawl
bas bas bağırmak
to shout, yell, holler, bellow, or bray at the top of one's voice or lungs
bas bas bağırmak
blast
bas bas bağırmak
bawl
bağırma
scream

Yelling and screaming is not going to get you anywhere. - Bağırmak ve çığlık atmak seni hiç bir yere götürmez.

Tom just kept screaming. - Tom sadece bağırmaya devam etti.

bağırma
cry

You don't have to cry out. I can hear you. - Bağırmak zorunda değilsin. Seni duyabiliyorum.

Tom began to cry hysterically. - Tom çılgınca bağırmaya başladı.

bağırma
exclamation
bağırma
shout

Each house is within shouting distance of another. - Her ev diğerine bağırma mesafesindedir.

The sound of shouting grew faint. - Bağırma sesi giderek zayıfladı.

tiz sesle bağırmak
squeak
anırır gibi bağırmak
bray
bağır
(Tıp) sternum
bağır
internal organs
bağır
middle part
bağır
chest
bağır
(Anatomi) interior organs
bağırma
whooping
bağır
cry out for
bağır
vociferate
bağır
{f} shout

Each house is within shouting distance of another. - Her ev diğerine bağırma mesafesindedir.

Keep away from the vertical cliff! she shouted. - Dikey kayalıklardan uzak durun! o bağırdı.

bağır
{f} bawl
bağır
cry out

I felt an impulse to cry out loud. - Yüksek sesle bağırmak için bir dürtü hissettim.

You don't have to cry out. I can hear you. - Bağırmak zorunda değilsin. Seni duyabiliyorum.

bağırma
vociferation
bağırma
{i} bawling
bağırma
roar
acı acı bağırmak
shriek
bağır
bawling
acı acı bağırmak
wail
acı acı bağırmak
screech
acı acı bağırmak
shrill
avaz avaz bağırmak
to shout loudly, yell
avaz avaz bağırmak
to shout at the top of one's voice, to scream blue-murder
avazı çıktığı kadar bağırmak
shout out
avazı çıktığı kadar bağırmak
shout at the top of one's voice
avazı çıktığı kadar bağırmak
squall
avazı çıktığı kadar bağırmak
shriek
avazı çıktığı kadar bağırmak
to shout at the top of one's voice, to scream blue-murder
avazı çıktığı kadar bağırmak
bawl
bağır
splanchnic
bağır
bowels, internal organs, viscera
bağır
petto
bağır
holler
bağır
bosom, breast; middle part; internal organs
bağır
bosom, breast
bağır
saddle (of a mountain)
bağır
middle part (of an archery bow)
bağırma
{i} hoop
bağırma
{i} bellow
bağırma
{i} hollo
bağırma
{i} holloa
bağırma
{i} outcry
bağırma
{i} whoop
bağırma
{i} howl

Your yelling and howling is called a psychosis. I ask, I beg you to see a therapist before you get instituonalized. - Bağırman ve uluman ruhsal bir bozukluk. Soruyorum, hastaneye kaldırılmadan önce terapiste gitmen için sana yalvarıyorum.

bağırma
call, shout, yawp, yell
buradayım diye bağırmak
to be in plain sight
ciyak ciyak bağırmak
squall
ciyak ciyak bağırmak
to squall, to yelp
cıyak cıyak bağırmak
to squawk, to squall
daha sesli bağırmak
outcry
danalar gibi bağırmak/böğürmek
to bawl
deli gibi koşup bağırmak
run riot
direk direk bağırmak
to shout at the top of one's voice
sesi kısılıncaya kadar bağırmak
shout oneself hoarse
sevinçle bağırmak
cheer

I could not but cheer when my friend was handed the trophy. - Arkadaşıma kupa verildiği zaman sevinçle bağırmaktan başka bir şey yapamadım.

tiz bir sesle bağırmak
shrill
tiz sesle bağırmak
screech
yüzüne bağırmak
to shout at (someone) angrily and rudely
ördek gibi bağırmak
quack
Türkisch - Türkisch
Kendini belli etmek
İnsan yüksek ve gür ses çıkarmak: "Yaşasın hürriyet diye bağırsa ismi tarihe geçecekti."- Ö. Seyfettin
İnsan yüksek ve gür ses çıkarmak
Yüksek sesle azarlamak
banlamak
miyavlamak
bozlamak
anırmak
kişnemek
kükremek
melemek
böğürmek
Bağır
(Osmanlı Dönemi) HAVSA
Bağır
ahşa
Bağırma
haykırı
bağır
Göğüs
bağır
Ok yayı ve dağda orta bölüm
bağır
Göğüs: "Yakup, ceketini, mintanını, içliğini çıkarmış, bağrını yağmura vermiş, bir heykel gibi sessiz ve kımıldamadan duruyor."- T. Buğra
bağır
Ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa
bağırma
Bağırmak işi
bağırmak
Favoriten