ride

listen to the pronunciation of ride
Englisch - Türkisch
binmek

Tom bir bisiklete binmek için gitti. - Tom went for a bike ride.

Bir ata binmek istiyorum. - I want to ride a horse.

{i} gezinti

Bir gezinti ister misiniz? - Would you like a ride?

Yabancılardan gezinti kabul etmeyin. - Don't accept rides from strangers.

{f} binmek (at veya bisiklet)
ata binmek

Bir ata binmek istiyorum. - I want to ride a horse.

Her zaman bir ata binmek istemişimdir. - I've always wanted to ride a horse.

{f} arabaya binmek (sürmeden)
{i} binme

Motosiklete binmek eğlencelidir. - It's fun to ride a motorcycle.

Ara sıra ata binmeyi severim. - I like to ride a horse now and then.

{f} arabayla gezmek
{f} yüzmek
{f} kayar gibi görünmek ay
{i} dolaşma
{f} süzülmek
{f} bulut vb
ata bimnek
at gezisi
eleştirmek
(in ile) yolculuk etmek
gıcık etmek
(su) üstünde kalmak
tur
gitmek

Tom'un havaalanına gitmek için bir arabaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. - I think Tom needs a ride to the airport.

Bisiklete binmeye gitmek ister misin? - Would you like to go for a bike ride?

at gezintisi yapmak
bin

Bir ata binmek istiyorum. - I want to ride a horse.

Ara sıra ata binmeyi severim. - I like to ride a horse now and then.

sataşmak
(at/bisiklet/motosiklet/vb.) sürmek
{i} gezinti yolu
zorla yönetmek
{f} kafa bulmak
huküm sürmek
{f} taşımak (omuzunda vb)
bindirmek
{f} havada kalmak
{f} gırgıra almak
yüzmek binilmesi rahat olmak
{f} sürüklenmek
binip gitmek
{f} geçmek (yol)
{f} kullanmak

Kasksız motosiklet kullanmak tehlikelidir. - It is dangerous to ride a motorbike without a helmet.

(fiil) binmek (at veya bisiklet), arabayla gezmek, arabaya binmek (sürmeden), süzülmek, kayar gibi görünmek (ay, bulut vb), yüzmek, havada kalmak, karara bağlanmamış olmak, sürüklenmek, üst üste binmek, taşımak (omuzunda vb), kullanmak, geçmek (yol), gırgıra almak, binmek, sataşmak, kafa bulmak
{f} üst üste binmek
{f} (rode, rid.den)
arabaya binmek

Ben arabaya binmekten usanıyorum. - I'm getting sick of the ride.

Her yerde bir arabaya binmek yerine yürü ya da bisikletine bin. - Walk or ride your bike instead of taking a car everywhere.

binip kullanmak veya sürmek
su üstünde gitmek
{f} karara bağlanmamış olmak
araba ile gitmek
{f} (bisiklet, motosiklet v.b.'ne) binmek: Can you ride a bicycle? Bisiklete binebilir misin?/Bisiklete binmeyi biliyor
at veya başka hayvana binmek
araba gezisi
yolculuk etmek
bisiklet gezisi
gezme

Amcam beni kırsalda gezmeye götürdü. - My uncle took me for a ride in the countryside.

Gezmeye gitmek ister misin? - Want to go for a ride?

sürmek
gezi

Yabancılardan gezinti kabul etmeyin. - Don't accept rides from strangers.

Tom uzun otobüs gezintilerini seviyor. - Tom likes long bus rides.

binen
ride shotgun
Şoför mahallinin yanındaki koltuğa binmek
ride a bicycle
bisiklete binmek
ride a bicyele
bisiklete binmek
ride at a gallop
eştirmek
ride at full speed
doludizgin gitmek
ride atilt at somebody
saldırmak
ride bicycle
bisiklet kullanmak
ride control system
kepçe süspansiyon kontrolü
ride for a fall
(deyim) kaşınmak
ride for a fall
saçmalamak
ride height
(Otomotiv) sürüş yüksekliği
ride herd on
korumak
ride herd on
gözkulak olmak
ride herd on someone
(deyim) birinin peşinde dolaşmak
ride high
başarılı olmak
ride motorbike
motor kullanmak
ride motorcycle
motor kullanmak
ride on a swing
salıncakta sallanmak
ride out
sağ salim çıkmak
ride rate
sürme oranı
ride rate
binme oranı
ride shotgun
şoföre yardımcı olmak
ride smoothly
yağ gibi gitmek
ride the black donkey
(deyim) keçi gibi inatçı olmak
ride the high horse
(deyim) üstünlük taslamak
ride the high horse
(deyim) kendini dev aynasında görmek
ride through the sky
gökyüzünde dolaşmak
ride to death
çatlatmak
ride a high horse
büyüklük taslamak
ride a horse
ata bin
ride for a fall
canına susamak
ride herd on
peşinde dolaşmak
ride in
yolculuk etmek
ride in
gitmek
ride off in all directions
dört dönmek
ride on
bin

Eski, onarılmış, buharlı bir trene de binebilirsin. - You can also ride on an old, restored, steam train.

Motosikletime binebilirsin. - You can have a ride on my motorcycle.

ride out
dertsiz belasız atlatmak
ride out
sağ salim kurtulmak
ride out
sağ salim çık
ride roughshod over
aman vermemek
ride the gravy train
bir eli balda olmak
ride the gravy train
bir eli yağda
ride the high horse
özünü dev aynasında görmek
ride up
yukarı çık
ride a bike
bisiklete binmek
ride a cock horse
bir horoz ata binmek
ride a seesaw
tahterevalliye binmek
ride a tiger
kontrolü güç bir durumu başarılı bir şekilde kontrol altında tutmak

It appeared that former President Pervez Musharraf was riding a tiger with Pakistani-based terror groups Lashkar-e-Taiba and Jamaat-ul-Dawa.

ride a tiger
güç bir durumla baş etmek
ride about
ride hakkında
ride across
ride karşısında
ride along
birlikte sürmek
ride at anchor
(gemi) demirli yatmak
ride attendant
eğlence parkında hız treninden sorumlu görevli
ride bicyle
Bisiklet sürmek
ride in
binmek
ride off
Binmek (at, motorsiklet vs.)
ride past
ride geçmiş
ride roughshod over
üzerinde kayarlı binmek
ride roughshod over
(deyim) Küstah ve kibirli bir tavırla hiçe saymak, aldırış etmemek, önemsememek
ride someone like an animal
(deyim) Birini hayvan muamelesi yaparcasına çalıştırmak
ride the gravy train
bir eli yağda, bir eli balda olmak
ride through
ride ile
ride up
yukarı cık
ride (a horse) at full gallop
dört nala koşturmak
ride a horse
at sürmek
ride a horse
ata binmek

Her zaman bir ata binmek istemişimdir. - I've always wanted to ride a horse.

Bir ata binmek istiyorum. - I want to ride a horse.

ride a wave
dalga üzerine binerek sürüklenmek
ride astride
bacaklarını ayırarak ata binmek
ride atilt at smb
saldırmak
ride away
(Fiili Deyim ) ata binip uzaklaşmak
ride bareback
ata eyersiz binmek
ride down
atla çiğnemek
ride down
atla yetişip yakalamak
ride for a fall
felakete sürüklenmek
ride hard
(Fiili Deyim ) (atı) çok hızlı sürmek
ride in a train
trenle gitmek
ride in a train
trene binmek
ride it out
(deyim) duzelinceye kadar kotu bir duruma katlanmak
ride on
k.dili. (gelecekte olabilecek bir şey) -e bağlı olmak/dayanmak
ride on
-e binmek
ride on a bicycle
bisiklete binmek
ride out
atla gezintiye çıkmak
ride out
sağ salim çıkmak (fırtına vb)
ride out
kazasız belâsız atlatmak
ride pillion
terkiye binmek
ride pillion
terkide gitmek
ride rough over
hakkını çiğnemek
ride rough over
adam yerine koymamak
ride rough over
kötü davranmak
ride roughshod over
(birinin duygularını/isteklerini) hiçe sayarak bildiğini okumak
ride s.t. out
{k} olumsuz bir şeyi iyi kötü idare etmeye çalışmak; olumsuz bir şeyi iyi kötü atlatmak
ride the beam
radyo sinyallerine göre uçmak
ride the gravy train
bolluk içerisinde yaşamak
ride the gravy train
bolluk içinde yaşamak
ride the gun
(Askeri) KABZAYA ASILMAK: Bir makinalı tüfekte namlu arka kısmına, namlu ağzının yükselişine sebep olacak şekilde, hatalı olarak yüklenmek
ride the gun
(Askeri) kabzaya asılmak
ride the storm
(deyim) zorluklarin hakkindan gelmek,krizi atlatmak
ride the target
(Askeri) önlemesiz hedef takip etmek
ride the target
(Askeri) ÖNLEMESİZ HEDEF TAKİP ETMEK: Hareket halindeki bir hedefi, tesirli menzil sahasından çıkmadan önce gereken önleme ile nişan almak mümkün olmayacak kadar yavaş takip etmek
ride up
(Fiili Deyim ) 1- -e varmak 2- (elbise) vücuda oturmamak
spinning ride
Döner salıncak
give a ride
arabayla götürmek
give a ride
gezdirmek araba
ridden
istilasına uğramış
ridden
istilaya uğramış
ride on
binmek

Ben trenlere binmekten hoşlanırım. - I like to ride on trains.

riding
binerek

Kabileden yaklaşık altmış adam atlarına binerek çabucak vardılar. - About sixty men from the tribe quickly arrived riding horses.

riding
binici yolu
let it ride
uğraşmamak
let it ride
üstünde durmamak
ridden
{f} bin

Bu, ilk kez bir bisiklete binişim değil. - This isn't the first time I've ridden a bicycle.

Bir ata bindiğimden beri bir süre oldu. - It's been a while since I've ridden a horse.

riding
binicilik

Binicilik kulübüne kabul için başvurdu. - He applied for admission to the riding club.

riding
{f} bin

Tom motorsiklete binmeye alışkın değildir. - Tom isn't used to riding a motorcycle.

Hiç at biniciliğine gittin mi? - Have you ever been horseback riding?

rode
bin

Tom eyersiz ata bindi. - Tom rode the horse bareback.

Tom lunapark hız trenine bindi. - Tom rode the roller coaster.

take sb for a ride
kazıklamak
take sb for a ride
kandırmak
take sb for a ride
aldatmak
would you please arrange the ride for me
benim için bir gezi ayarlar mısınız
If the wishes were horses, the gypsies would ride them
(Atasözü) Arzular gerçekleşse, çingeneler attan inmezdi
a ride
bir yolculuk
a smooth ride
(deyim) Kolaylık, zor olmayan iş
be roller coaster ride
(deyim) Bir şey inişli çıkışlı olmak
bus ride
Otobüs yolculuğu
catch a ride
birinin arabası ile gitmek
fatal ride
ölümcül yolculuk
get a lift/ride
/ Binmek bir asansör olsun
of ride
sürüş
park and ride
kalabalık bir şehre giderken arabayı şehir dışında park edip şehir merkezine yolun geri kalan kısmına otobüsle devam etmek
piggy back ride
Birini sırtta taşıma; atçılık oyunu, çocuğu sırta alıp at sesleri çıkararak koşuşturmak
riding
binme

Bir ata binmek istiyorum. - I want to go horseback riding.

Tom ve Mary her ikisi de atlara binmeyi severler. - Tom and Mary both like riding horses.

smooth ride
(deyim) Kolaylık, zor olmayan iş
take someone for a ride
bir gezinti için kimse almak
test ride
test sürüş
you ride
sen sürmek
ridden
ride git/sür
ridden
{s} akınına uğramış
ridden
f., bak. ride. s
ridden
{s} basmış
ridden
dolu
riding
yolculuk veya bin
riding
{s} binek
riding
riding master binicilik hocası
riding
{i} ata binilen alan
riding
Kanada bir mebusun temsil ettiği seçim bölgesi
riding
riding whip süvari kamçıs
riding
ilçe
riding
{i} biniş

Ben binişi gerçekten severim. - I really like riding.

riding
{i} binicilik: riding school binicilik okulu
riding
riding hood kadın biniciye mahsus başlık
riding
{i} idari bölge [brit.]
riding
ride git/sür
riding
riding school binicilik okulu
riding
kaza

O bir at biniciliği kazasında öldü. - He died in a horse riding accident.

riding
idari bölge
rode
f., bak. ride
rode
ride git/sür
Türkisch - Türkisch

Definition von ride im Türkisch Türkisch wörterbuch

RADE
(Osmanlı Dönemi) Faide, menfaat
Englisch - Englisch
To be transported in a vehicle; to travel as a passenger

Now, in calm weather, to swim in the open ocean is as easy to the practised swimmer as to ride in a spring-carriage ashore.

An amusement ridden at a fair or amusement park
A lift given to someone in another person's vehicle

Can you give me a ride?.

To cover (a given distance, landscape etc.) on horseback, or later by bicycle etc

Go Peto, to horse: for thou, and I, / Haue thirtie miles to ride yet ere dinner time.

To play defense on the defensemen or midfielders, as an attackman
To travel in (a vehicle) as a passenger

In an elaborately built, indoor San Francisco, passengers ride cable cars through quiet, hilly streets.

a bridleway or other wide country path
To be carried or supported by something lightly and quickly; to travel in such a way, as though on horseback

The witch cackled and rode away on her broomstick.

Of clothing: to gradually move (up) and crease; to ruckle

In athletics, triple jumper Ashia Hansen advises a thong for training because, while knickers ride up, ‘thongs have nowhere left to go’: but in Beijing Britain's best are likely, she says, to forgo knickers altogether, preferring to go commando for their country under their GB kit.

Of clothing: to rest (in a given way on a part of the body)

She's wearing inky-blue jeans that ride low enough on her hips that her aquamarine thong peeks out teasingly at the back.

To transport oneself by sitting on and directing a horse, later also a bicycle etc

The original winner Azizulhasni Awang of Malaysia was relegated after riding too aggressively to storm from fourth to first on the final bend.

To nag or criticize; to annoy (someone)

One old boy started riding me about not having gone to Vietnam; I just spit my coffee at him, and he backed off.

A vehicle

That is a nice ride you are driving.

To rely, depend (on)

With so much riding on the new payments system, it was thus a grave embarrassment to the government when the tariff for 2006-07 had to be withdrawn for amendments towards the end of February.

Of a ship: to sail, to float on the water

By noon the sea went very high indeed, and our ship rode forecastle in, shipped several seas, and we thought once or twice our anchor had come home .

To travel in such a way on (a horse, vehicle etc.)

It is characteristic of her that she hates trains, that she arrives from a rail-road journey a nervous wreck; but that she can ride a horse steadily for weeks through the most dangerous western passes.

To mount (someone) to have sex with them; to have sexual intercourse with

She rode him hard, and he squeezed her breasts, and she came again.

To transport (someone) in a vehicle

The cab rode him downtown.

An instance of riding

Can I have a ride on your bike?.

{v} to carry, to make subservient
{v} to be carried on horseback, or in a vehicle, to float
To transport oneself with a bicycle, a horse
Relatively long, trench like valley; has relatively steep walls and usually flat bottoms
be contingent on; "The outcomes rides on the results of the election"; "Your grade will depends on your homework"
To sit on and control an animal for sport or recreation
sit on and control a vehicle; "He rides his bicycle to work every day"; "She loves to ride her new motorcycle through town"
A term for any mechanically operated amusement device where users are subjected to a variety of motions Sometimes used by enthusiasts to denote any amusement park device that is not a roller coaster
When you ride a horse, you sit on it and control its movements. I saw a girl riding a horse Can you ride? He was riding on his horse looking for the castle They still ride around on horses
To be carried on the back of an animal, as a horse
A person giving someone a lift with their vehicle
To convey, as by riding; to make or do by riding
If you say that someone or something is riding high, you mean that they are popular or successful at the present time. He was riding high in the public opinion polls
have certain properties when driven; "This car rides smoothly"; "My new truck drives well"
To sit on, so as to be carried; as, to ride a horse; to ride a bicycle
(1) (noun) (B) large penalty; phone number
To manage a horse, as an equestrian
Français : VOYAGE Deutsch : FAHRGAST-FAHRTABSCHNITT, Reiseanteil in einem Fahrzeug A part of a TRIP corresponding to the theoretical movement of a user (passenger, driver) on one and only one public transport vehicle, from one STOP POINT to another, on one JOURNEY PATTERN
If you say that one thing is riding on another, you mean that the first thing depends on the second thing. Billions of pounds are riding on the outcome of the election = depend see also riding
a mechanical device that you ride for amusement or excitement
sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions; "She never sat a horse!"; "Did you ever ride a camel?"; "The girl liked to drive the young mare"
If you say that someone faces a rough ride, you mean that things are going to be difficult for them because people will criticize them a lot or treat them badly. The Chancellor could face a rough ride unless the plan works
a mechanical device that you ride for amusement or excitement copulate with; "The bull was riding the cow" keep partially engaged by slightly depressing a pedal with the foot; "Don't ride the clutch!" move like a floating object; "The moon rode high in the night sky" ride over, along, or through; "Travel the highways of America"; "Ride the freeways of California" be carried or travel on or in a vehicle; "I ride to work in a bus"; "He rides the subway downtown every day" sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions; "She never sat a horse!"; "Did you ever ride a camel?"; "The girl liked to drive the young mare" climb up on the body; "Shorts that ride up"; "This skirt keeps riding up my legs" sit on and control a vehicle; "He rides his bicycle to work every day"; "She loves to ride her new motorcycle through town" continue undisturbed and without interference; "Let it ride" lie moored or anchored; "Ship rides at anchor" be sustained or supported or borne; "His glasses rode high on his nose"; "The child rode on his mother's hips"; "She rode a wave of popularity"; "The brothers rode to an easy victory on their father's political name
{f} travel on or in; be carried or transported by; cause to travel; depend upon, be contingent upon (Informal); continue without interference (Informal); move out of position, shift
To overlap (each other); said of bones or fractured fragments
to ride roughshod over: see roughshod. American astronaut who in 1983 became the first U.S. woman to enter outer space
a mechanical device that you ride for amusement or excitement copulate with; "The bull was riding the cow"
To copulate on, have sexual intercourse with (a woman)
{i} act of traveling on or in; trip, journey; path, road; means of transportation; mechanical device used for riding in an amusement park (such as a roller coaster)
- Cleared area of woodland, often linear, for access, fire breaks and to provide open areas for game and wildlife
To be borne or in a fluid; to float; to lie
continue undisturbed and without interference; "Let it ride"
An adventure, task, or undertaking As in, "What's the ride today, boss?"
The ability of a shoe to provide a smooth transfer of a runner's weight from heel-strike to toe-off Ride is a largely subjective quality, but shoe wearers know it when a shoe has or lacks a good ride
The act of riding; an excursion on horseback or in a vehicle
To snowboard
To manage insolently at will; to domineer over
be carried or travel on or in a vehicle; "I ride to work in a bus"; "He rides the subway downtown every day"
A road or avenue cut in a wood, or through grounds, to be used as a place for riding; a riding
When you ride a bicycle or a motorcycle, you sit on it, control it, and travel along on it. Riding a bike is great exercise Two men riding on motorcycles opened fire on him He rode to work on a bicycle
To lie at anchor
To support a rider, as a horse; to move under the saddle; as, a horse rides easy or hard, slow or fast
If you say that someone has been taken for a ride, you mean that they have been deceived or cheated. When he had not returned with my money an hour later I realized that I had been taken for a ride
When you ride in a vehicle such as a car, you travel in it. He prefers travelling on the Tube to riding in a limousine I remember the village full of American servicemen riding around in jeeps
In a fairground, a ride is a large machine that people ride on for fun
copulate with; "The bull was riding the cow"
keep partially engaged by slightly depressing a pedal with the foot; "Don't ride the clutch!"
A ride is a journey on a horse or bicycle, or in a vehicle. Would you like to go for a ride?
A Opportunity to drive a race car
See Synonym, below
To be borne in a carriage; as, to ride in a coach, in a car, and the like
ride a horse foaled by an acorn
To be hung at the gallows
ride bareback
To have anal sex without using a condom
ride bareback
To ride a horse bareback (that is, without a saddle)
ride cymbal
A type of cymbal, the function of which is to maintain a steady rhythmic pattern
ride cymbals
plural form of ride cymbal
ride down
to cause to fall when riding
ride down
to catch or catch up with by chasing on horseback
ride height
The ground clearance
ride heights
plural form of ride height
ride herd on
To supervise a group of people, such as workers, and/or their actions, i.e. their work

As the new editor, his job is to ride herd on the staff and check on the tone of the articles.

ride one's luck
To avoid failure only by good fortune
ride out
To tackle a difficult problem and survive
ride roughshod over
To act in a bullying or inconsiderate manner; to display disregard towards someone or something

The new settlers ran rougshod over the indigenous people and the natural habitat.

ride shotgun
To assist and protect

He attended the meeting to ride shotgun for the sales team, in case anyone had a technical question.

ride shotgun
To ride in the front passenger seat of a vehicle, next to the driver

When both kids want to ride shotgun with Mom, they'll just have to take turns.

ride someone's ass
to find fault with someone, to constantly criticise

If he doesn't quit riding my ass over this dumb shit, I'm gonna punch him right in his face.

ride tall in the saddle
To act or conduct oneself in a manner that is imposing, impressive, resolute, or manly

His son noted Buckley had died with his boots on, after a lifetime of riding pretty tall in the saddle..

ride tall in the saddle
To ride a horse in an erect, imposing manner
ride the pine
To sit on the bench, to not be used in a game

Jones rode the pine much of the season.

ride the rails
To travel by railway train, trolley, etc

There are a number of variables in the trip from Manhattan that you should weigh when deciding whether to ride the rails ($7 to $12), hop a bus ($13) or spring for a taxi (roughly $45, with toll and tip).

ride the short bus
To have a need for a special education program, as because learning disabled

Have you been riding the short bus, or something? You know what Us Weekly said about her..

ride the short bus
To participate in a special education program, such as for those with learning disabilities
ride the wave
To take advantage of a profitable period
ride with the punches
To deflect the force of an opponent's punches by moving the body adroitly
ride with the punches
To cope with adversity by being flexible
ride out
a trial of endurance; "ride out the storm"
ride high
Do very well
ride roughshod over
(deyim) Arrogantly or inconsiderately disregard
ride shotgun
Travel as a guard next to the driver of a vehicle
Ride a Cock-Horse
a nursery rhyme (=an old song or poem for children) . The rhyme goes: Ride a cock-horse to Banbury Cross,/To see a fine lady ride on a white horse,/With rings on her fingers and bells on her toes,/She shall have music wherever she goes
Ride of the Valkyries
an exciting piece of music from the opera The Valkyries by Richard Wagner, played when the Valkyries, female messengers of the god Odin, ride into battle on their flying horses and take the souls of dead soldiers to Valhalla. The music is often used in films and advertisements
ride a horse
ride horseback, travel on a horse
ride for a fall
act in a crazy manner, go wild
ride herd
driving animals such as horses and cattle while riding along with them; "Joe was riding herd during the day
ride horseback
ride on horseback
ride off
ride away on a horse, for example
ride on a swing
swing back and forth of a swing, move back and forth on a swing
ride out
If someone rides out a storm or a crisis, they manage to survive a difficult period without suffering serious harm. The ruling party think they can ride out the political storm He has to just ride this out and hope that it turns in his favor
ride post
travel in a mail carriage
ride roughshod
treat inconsiderately or harshly
ride roughshod over
act rudely; act disrespectfully; ignore
ride shanks' mare
walk, go on foot, journey on foot (rather than riding a bus, etc.)
ride the bench
be out of the game; "Miller was riding the bench in Saturday's game
ride the high horse
boast, show off, brag
ride the tide
follow the trends of the general population, "go with the flow"; surf, glide on ocean waves with a surfboard
ride up
If a garment rides up, it moves upwards, out of its proper position. My underskirt had ridden up into a thick band around my hips
air ride
An active pneumatic suspension system for a vehicle
air ride
The smooth ride in a vehicle resulting from an active pneumatic suspension system, instead of springs or a hydraulic system
air-ride
Alternative spelling of air ride
bike-and-ride
Activity involving the use of a bicycle in conjunction with another type of transportation such as public transit. Typically, bike-and-ride facilities include bicycle storage areas adjacent to transit stops, giving transit riders the option of traveling to the stops without the use of a motorized vehicle
coffin ride
A longboard move where the surfer lies down on their back on the board with hands folded across their chest as if in a coffin, and continues down the line in that pose
free ride
An opportunity or benefit which has no cost, especially one enjoyed or undertaken at the expense of others

Financially, the two New York teams have not asked for the sort of free ride at taxpayer expense that has been commonplace elsewhere.

freedom ride
Any one of similar excursions undertaken by protesters in Australia during the 1960s, in opposition to unfair discrimination against Aborigines
freedom ride
In the United States during the 1960s, any one of a number of bus trips through parts of the southern U. S., made by groups of civil rights activists demonstrating their opposition to racial prejudice and segregation

A Negro leader said today the freedom riders whose arrival here touched off race riots last Saturday will continue their test of Southern bus station segregation barriers. . . . he Rev. Martin Luther King Jr. . . told a news conference the group met for four hours last night and decided that the freedom ride must continue..

go along for the ride
To accompany someone in a passive manner, or to take a relatively passive or detached role in a project or group activity
hail and ride
A system of public transport in which the vehicle only stops if a passenger or pedestrian specifically signals to the driver
hay ride
Any easy task
hay ride
A leisurely ride in an open cart filled with hay throughout a scenic area
kiss and ride
A car park at a railway station, airport, etc. for the dropping off and picking up of passengers
mustache ride
Oral sex on a woman

CANDY: Okay, it doesn’t hurt that you dressed up as a mustache ride for halloween.

park and ride
A car park with connections to public transport services, allowing commuters and other travellers to complete their journey via bus or rail system
ridden
Oppressed by
ridden
Full of
ridden
Past participle of rid
ridden
Past participle of ride
riding
Present participle of ride
riding
A path cut through woodland
riding
Electoral district or constituency
rode
The line from the vessel to its anchor. Also warp
rode
Simple past of ride
thumb a ride
To flag or signal a passing vehicle in hopes of securing passage
thumb a ride
To secure a ride by flagging down a vehicle
wall ride
A trick where the rider makes the bottom of the board touch the side of a wall
white knuckle ride
Alternative spelling of white-knuckle ride
white-knuckle ride
Any extremely exciting or nerve-wracking experience

They must be insane to think Judy Finnegan would retire from the daily white-knuckle ride that is live television with Richard Madeley.

white-knuckle ride
An extremely exciting ride at an amusement park, etc., where one's hands grip on so tightly that the knuckles appear white

A newly-devised ‘white-knuckle’ ride in a funfair was named ‘the Braveheart ride’.

flat ride
(Kahve) A flat ride cymbal or flat top ride (or often just flat ride) is a ride cymbal without a bell
park and ride
a system in which you leave your car outside a busy town and then take a special bus to the centre of the town
ride a bicycle
bike
flat ride cymbal
(Kahve) A flat ride cymbal or flat top ride (or often just flat ride) is a ride cymbal without a bell
flat top ride
(Kahve) A flat ride cymbal or flat top ride (or often just flat ride) is a ride cymbal without a bell
if wishes were horses, beggars would ride.
Wishing for something or wanting it is not the same as getting or having it
spinning ride
An amusement ride consisting of a circular horizontal platform with a vertical cage-like wall around the edge
swing ride
The swing ride or chair swing ride (sometimes called a swing carousel, wave swinger, yo-yo, Chair-O-Planes or swinger) is a fairground ride that is a variation on the carousel in which the chairs are suspended from the rotating top of the carousel. On some versions, particularly on the Wave Swingers, the rotating top of the carousel also tilts for additional variations of motion
riding
{a} of to ride
a bumpy ride
(deyim) A difficult time
a free ride
(deyim) A situation in which someone benefits without having to make a fair contribution
be roller coaster ride
(deyim) Be with ups and downs
rade
obsolete spelling of road
rade
A raid
ridden
of Ride
ridden
Ridden is the past participle of ride
ridden
{s} penetrated, full; given to, controlled by, ruled by
ride a bicycle
{f} bicycle

One shouldn't ride a bicycle on the pavement. - You shouldn't ride a bicycle on the sidewalk.

You shouldn't ride a bicycle on the sidewalk. - One shouldn't ride a bicycle on the pavement.

ride a bicycle
{f} cycle
ride a bicycle
wheel
ride a bicycle
pedal
rides
Third person singular simple present of to ride
riding
traveling by wheeled vehicle such as bicycle or automobile e g ; "the riding public welcomed the new buses"
riding
One of the three jurisdictions into which the county of York, in England, is divided; formerly under the government of a reeve
riding
A festival procession
riding
Used for riding on; as, a riding horse
riding
Riding is the activity or sport of riding horses. The next morning we went riding again
riding
Employed to travel; traveling; as, a riding clerk
riding
riding a horse as a means of transportation riding a horse as a sport
riding
The art of keeping the horse between you and the ground - LONDON TIMES
riding
the act of trying to prevent the defensive team from clearing the ball
riding
Used for riding, or when riding; devoted to riding; as, a riding whip; a riding habit; a riding day
riding
The act or state of one who rides
riding
riding a horse as a sport
riding
- a Canadian political term for an electoral district or area There are 301 ridings in Canadian general elections In each electoral district, an MP is elected to represent the area in which they live, in the House of Commons There are more ridings in heavily populated provinces like Ontario and Quebec than there is in smaller provinces like Prince Edward Island or Newfoundland
riding
{i} act of traveling on or in, action of a person or thing which rides
riding
A sub-branch of a Province
riding
{s} intended for use while traveling, used during the act of riding
riding
The skill is used for all modes of transport that require physical effort As well as riding Dokan, it includes skiing, parachuting and other personally powered means of transport As well as normal travel, the skill is used to cover evasive manoeuvres, "trick" manoeuvres and so on For more information about the use of the riding skills, see Skill Use and Attribute Rolls It is a Physical skill
riding
riding a horse as a means of transportation
riding
They are called the North, the East, and the West, Riding
riding
The act of trying to prevent a team from clearing the ball
riding
Same as Ride, n
riding
Historically, one of the three administrative divisions of Yorkshire and some other northern counties
riding
A district in charge of an excise officer
rode
Redness; complexion
rode
of Ride
rode
An anchor line
rode
{f} travel on or in; be carried or transported by; cause to travel; depend upon, be contingent upon (Informal); continue without interference (Informal); move out of position, shift
rode
See Rood, the cross
rode
Line, chain, cable or any combination of these used to connect the anchor to the boat
rode
The chain and rope combination that attaches the anchor to the boat The first 10 to 20 feet of rode is typically chain, allowing the anchor to sit properly on the bottom The rest of the rode is typically nylon rope and will be marked at certain intervals
rode
The anchor line and/or chain
rode
Rode is the past tense of ride. Past tense of ride. A cable, chain, or rope, especially one attached to the anchor of a small boat. the past tense of ride
rode
A line or chain attached to an anchor
ride
Favoriten