kızdırma

listen to the pronunciation of kızdırma
Türkisch - Englisch
provocation
annoyance
aggravation
angering, making (someone) angry
making hot
prov. fever
making (something) red-hot
making angry
baiting
superheating
aggro
heating
infuriation
{i} enraging
enragement
exasperating
kız
girl

I sometimes wonder if I am a girl. - Bazen bir kız mıyım diye merak ediyorum.

Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me. - Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor.

kızdırmak
{f} annoy

Facebook always finds a way to annoy promoters. - Facebook her zaman promotörleri kızdırmak için bir yol bulur.

She is doing that only to annoy him. - O onu sadece onu kızdırmak için yapıyor.

kızdırmak
{f} anger

I don't wish to anger you. - Seni kızdırmak istemiyorum.

kızdırmak
{f} tease

She wanted to tease Tom. - O, Tom'u kızdırmak istedi.

kızdırmak
irritate

Tom's constant arguing irritates some of his classmates. However, most of the class has just learned to ignore him. - Tom'un sürekli tartışması onun sınıf arkadaşlarından bazılarını kızdırmaktadır. Fakat, sınıfın çoğu onu görmezden gelmeyi henüz öğrendi.

Tom purposely wore his shirt inside out just to irritate Mary. - Tom sadece Mary'yi kızdırmak için gömleğini kasıtlı olarak ters giydi.

kızdırma bujisi
glow plug, heater plug
kız
{i} bird

The girl released the birds from the cage. - Kız kuşları kafesten serbest bıraktı.

The girl let the bird loose. - Kız kuşu serbest bıraktı.

kız
daughter

The Joneses love their daughter. - Joneslar kızlarını sever.

I'm Helen Cartwright's daughter. - Ben, Helen Cartwright'ın kızıyım.

kızdırmak
{f} bug
kızdırmak
get across
kızdırmak
offend
kızdırmak
exasperate
kızdırmak
nettle
kızdırmak
enrage
kız
judy

That girl who has long hair is Judy. - Uzun saçlı o kız Judy'dir.

That girl whose hair is long is Judy. - Saçı uzun olan kız Judy.

kız
skirt

Mary was the only girl wearing a skirt. - Mary etek giyen tek kızdı.

Girls are wearing short skirts these days. - Kızlar bugünlerde kısa etek giyiyor.

kız
queen

There was once upon a time an old Queen whose husband had been dead for many years, and she had a beautiful daughter. - Biz zamanlar kocası yıllar önce ölmüş olan yaşlı bir kraliçe vardı ve onun da güzel bir kızı vardı.

I've got a queen of hearts. - Benim bir kupa kızım var.

kızdırmak
warm up
kızdırmak
get under one's skin
kızdırmak
give affront to
kız
bridle up
kız
bridle at
kız
wench
kız
puss
kız
virgin

I want to marry a virgin girl. - Bakire bir kızla evlenmek istiyorum.

In the Torah Lot offers his virgin daughter's to be gang raped. - Tevrat'ta Lut, bakire kızını toplu tecavüze uğraması için sunuyor.

kız
resent

They may feel some resentment. - Biraz kızgınlık hissedebilirler.

I resent the way he treated me. - Onun bana davranma şekline kızıyorum.

kız
picture card
kız
lass
kızdırmak
try
kızdırmak
get on sb's back
kızdırmak
rile
kızdırmak
displease
kızdırmak
rub up the wrong way
kızdırmak
get one's goat
kızdırmak
peeve
kızdırmak
superheat
kızdırmak
incense
kızdırmak
hassle
kızdırmak
aggravate
kızdırmak
get one's back up
kızdırmak
{f} rouse
kız
country girl
kız
girl's
kız
gırl

I sometimes wonder if I am a girl. - Bazen bir kız mıyım diye merak ediyorum.

His girlfriend is Japanese. - Onun kız arkadaşı Japon.

kızdırmak
(Fiili Deyim ) make angry
kızdırmak
aggreviate
kız
babe
kız
{i} gal
kız
colleen
kız
jenny
kız
girl; daughter, girl; queen; virgin, maiden
kız
bunny

Tom gave his daughter a stuffed bunny. - Tom kızına bir doldurulmuş tavşan verdi.

Mary wore bunny slippers. - Mary kız terlikleri giydi.

kız
playing cards queen
kız
{i} maid

The maid gave up her job. - Hizmetçi kız, işinden ayrıldı.

What's your mother's maiden name? - Annenin kızlık soyadı nedir?

kız
chicken

Tom loves fried chicken. - Tom, kızarmış tavuk seviyor.

Dad uses fire to roast a chicken. - Babam tavuk kızartmak için ateş kullanır.

kız
lassie
kız
virgin, maiden
kız
maiden

Mary's maiden name is Jackson. - Mary'nin kızlık soyadı Jackson'dur.

What's your wife's maiden name? - Karınızın kızlık soyadı nedir?

kız
Miss

The mother missed her daughter who was away at college. - Anne üniversitedeki kızını özledi.

In November of 1996, Mars Global Surveyor began a 10 month mission to the Red Planet. - Mars Global Surveyor Kasım 1996'da kızıl gezegene olan 10 aylık bir göreve başladı.

kız
(iskambil) queen
kız
female

Tom has a lot female friends. - Tom'un çok sayıda kız arkadaşı var.

That female student is American. - O kız öğrenci Amerikalıdır.

kız
chick

Tom loves fried chicken. - Tom, kızarmış tavuk seviyor.

I saw a video of a man who can fry chicken without using tongs. - Maşa kullanmadan tavuk kızartabilen bir adamın videosunu izledim.

kız
demoiselle
kız
sheila
kız
jill

Jill is the only girl in our club. - Jill Kulübümüzde tek kız.

kızdırmak
inflame
kızdırmak
ruffle smb.'s temper
kızdırmak
{f} overheat
kızdırmak
rough the wrong way
kızdırmak
impassion
kızdırmak
steam up
kızdırmak
get in one's hair
kızdırmak
{f} huff
kızdırmak
{f} vex
kızdırmak
{f} badger

He wouldn't stop badgering me. - O beni kızdırmaktan vazgeçmedi.

kızdırmak
put about
kızdırmak
heat
kızdırmak
heat up
kızdırmak
{f} infuriate
kızdırmak
put smb. out of temper
kızdırmak
gravel
kızdırmak
(yaramazlıkla) play to
kızdırmak
tempt
kızdırmak
{f} antagonize

I don't want to antagonize her. - Onu kızdırmak istemiyorum.

kızdırmak
provoke
kızdırmak
chafe
kızdırmak
bait
kızdırmak
{f} exacerbate
kızdırmak
burn
kızdırmak
put smb.'s nose out of joint
kızdırmak
torment
kızdırmak
razz
kızdırmak
put out
kızdırmak
to anger, to annoy, to irritate, to rile, to peeve, to put sb's back up, to rub sb up the wrong way; to superheat
kızdırmak
{f} gall
Türkisch - Türkisch
Üzüm çubuklarını köklendirmek için yere gömme, daldırma
Yüksek vücut ısısı, ateş
Kızdırmak işi
Yüksek vücut ısısı, ateş. Üzüm çubuklarını köklendirmek için yere gömme, daldırma
Kız
bint
Kızdırmak
(Osmanlı Dönemi) SECR
kız
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi, kız oğlan kız, erden, bakire: "Bulursam namuslu bir kızla evleneceğim."- B. R. Eyuboğlu
kız
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi, kız oğlan kız, erden, bakire
kız
Dişi çocuk: "Düşüncesi bu noktaya gelince birdenbire Azize'nin küçük kızını hatırladı."- H. E. Adıvar
kız
Dişi
kız
İskambil kâğıtlarında kız resimli kâğıt
kız
Dişi cinsten birine daha yaşlı biri tarafından kullanılan bir seslenme sözü: "Sesleri işitiyor musun, kızım?"- F. R. Atay. İskambil kâğıtlarında kız resimli kâğıt
kız
Dişi çocuk
kız
Dişi cinsten birine daha yaşlı biri tarafından seslenilirken kullanılır
kızdırmak
Isıtmak
kızdırmak
Kızmasına sebep olmak, kızmasını sağlamak
kızdırmak
Isıtmak. Öfkelenmesine sebep olmak, öfkelendirmek, sinirlendirmek: "Onları kızdıracak bir kötülük mü yaptın?"- H. R. Gürpınar
kızdırmak
Öfkelenmesine sebep olmak, öfkelendirmek, sinirlendirmek
kızdırma
Favoriten