burn

listen to the pronunciation of burn
Englisch - Türkisch
yakmak

Dan kütüphaneyi yakmakla tehdit etti. - Dan threatened to burn the library.

Tom Mary'nin evini yakmakla tehdit etti. - Tom threatened to burn Mary's house down.

yanmak
{i} yanık

Birçok yolcu, üçüncü derece yanıklardan muzdaripti. - Many passengers suffered third degree burns.

Lütfen ateşi yanık bırakın. - Please keep the fire burning.

{f} tutuşmak
küçük akarsu
ırmak
güneş yanığı
yanık yeri
{i} kiremitte pişirme
(Askeri) YAKMA, İFŞA: 1. Gizli bir şahsın statüsünü kasıtlı, olarak ifşa etme. 2. Talimatlarda belirtildiği gibi genellikle bir nezaretçi tarafından gizlilik dereceli malzemenin meşru imhası ve yakılması
{i} yanma izi
(Bilgisayar) CD gibi bir yazılabilir optik disk üzerine bilgi kaydetmek
{f} fazla pişerek yanmak
{f} başını yakmak
{i} çay

Demliği brülöre koy, yoksa çay soğuyacak. - Put the teapot on the burner, otherwise the tea will be cold.

{f} öfkelendirmek
{f} ışık saçmak
{f} yanıp kül olmak
{f} kiremitte pişirmek
parıldamak
{f} alev almak
burn the candle at both ends kuvvetini fazla israf etmek
pişirmek
alev alev olmak
{i} dere [İsk.]
yanıyor gibi olmak
pişirme iskoç ça
{f} süratle gitmek
{f} kızdırmak
elektrikle idam etmek
{f} yanıp tutuşmak
(Tekstil) 1. yanmak 2. yakmak
dikel
dere

Derede hiç balık yok. - There is no fish in the burn.

Otuz iki derece Fahrenheit! Yanıyorum! Zavallı Bay Snowman. - Thirty-two degrees Fahrenheit! I'm burning up! Poor Mr. Snowman.

burned
yakılmış

Yüzlerce ailenin evi yakılmıştı. - The homes of hundreds of families were burned.

burnt
yanık

Onun sağ elinde yanık var. - She got burnt in the right hand.

Bu kahvenin tadı yanık. - This coffee tastes burnt.

burned
yanmış

Yanmış parmağı akan suda soğut. - Cool the burned finger in running water.

Tom'un bacağı fena halde yanmıştı. - Tom's leg was badly burned.

burning
yanan

Tom yanan arabadan Mary'yi çıkardı. - Tom pulled Mary out of the burning car.

Tom yanan bir binadan bir çocuğu kurtarmaya çalışırken öldü. - Tom died trying to save a child from a burning building.

burned
yanık
burning
yakıcı
burn out
yakıp kül etmek
burn out
yanıp yok olmak
burn out
içini yakmak
burn out
mahvolmak
burn out
{f} sönmek
burn out
tamamen yanıp (kendi kendine) sönmek
burn out
{f} yanmak
burn out
yanıp yokolmak
burn up
yanıp yok olmak
burn up
tamamen yanmak
burn down
yakıp kül etmek
burn in
yarıiletken belleğe yazmak
burn notice
(Askeri) ifşa bildirisi
burn something down
yakıp kül etmek
burn something out
yakıp kül etmek
burn up
yakıp yok etmek
burn up
(Dilbilim) haşlamak
burn up
alev alev yanmak
burn up
(Çevre) yanma
burn up
(Dilbilim) paylamak
burn away
yanıp kül ol
burn away
yakıp kül etmek
burn away
yanıp kül olmak
burn by arson
kundaklanarak yan
burn cut
kanada orta çekmesi
burn down
yanıp kül olmak
burn down
yanıp kül ol

Evin çok çabuk yanıp kül olacağını düşünmedim. - I didn't think the house would burn down so quickly.

burn one's boats
köprüleri atmak
burn one's bridges
köprüleri atmak
burn one's bridges behind one
köprüleri atmak
burn one's fingers
aptallığının cezasını çekmek
burn out
yak

Şiddetli yangınlar kısa sürede kendilerini tamamen yakarlar. - Violent fires soon burn out themselves.

burn out
söndürmek
burn sb's ears
azarlamak
burn sb's ears
haşlamak
burn sb's ears
fırça atmak
burn the candle at both ends
gecesini gündüzüne katmak
burn the midnight oil
gece yarılarına kadar çalışmak
burn to a crisp
kömür gibi yakmak
burn up
daha canlı yanmak
burn up
yanıp bitme
burn with a low blue flame
barut kesilmek
burn with a low blue flame
ateş püskürmek
burn a lot of midnight oil
(deyim) Bkz. burn the midnight oil

I am very tired lately because i had burn a lot of midnight oil.

burn bridges
(deyim) Köprüleri yıkmak, irtibatı kesmek, geriye dönüş olanaklarını ortadan kaldırmak
burn cut kanada
orta çekmesi
burn like tinder
çıra gibi yanmak
burn midnight oil
Ders çalışarak veya iş yaparak sabahlamak
burn of
yanma
burn on
yanığı
burn one's boats
(deyim) Gemileri yakmak, irtibatı kesmek, geriye dönüş olanaklarını ortadan kaldırmak
burn one's bridges
geriye dönüş olanaklarını ortadan kaldırmak, köprüleri atmak
burn one's bridges
(deyim) Köprüleri yıkmak, irtibatı kesmek, geriye dönüş olanaklarını ortadan kaldırmak
burn one's bridges
Kişinin köprüler yanmak
burn one's hand
eli yanmak
burn ou
ou yanmak
burn s.o. up
k. dili birini çok kızdırmak/sinirlendirmek
burn sb or sth to a crisp
kömür gibi yakmak
burn sb's ears
azarlamak, fırça atmak, haşlamak
burn someone at the stake
(deyim) Ateşe atmak
burn the candle at both ends
fazla çalışmak. hold a ~ He doesn´t hold a candle to her. Onun eline su dökemez
burn the midnight oil
geç vakte kadar çalışmak
burn the midnight oil
sabahlamak

Exam time was near, and more and more pupils were burning the midnight oil.

burn the midnight oil
geç saate kadar çalışmak
burn through
ile yanmak
burn to death
ölüme yanmak
burn with a low blue flame
ateş püskürmek, barut kesilmek
burn/hang s.o. in effigy
protesto olarak sevilmeyen birinin kuklasını yakmak/aşmak
burn (itself) out
yangın kendi kendine çıkmak
burn a hole in the pocket
(deyim) para suyunu çekmek
burn boats
(deyim) burn one's boats/bridges geriye dönüş olanaklarını ortadan kaldırmak
burn bridges
(deyim) burn one's boats/bridges geriye dönüş olanaklarını ortadan kaldırmak
burn down
tamamen yanmak
burn in
(to) (yariiletken) bellege yazmak
burn in fire
ateşte yanmak
burn in hell
cehennemde yanmak
burn like a tinderbox
çıra gibi yanmak
burn notice
(Askeri) İFŞA BİLDİRİSİ: Bir istihbarat teşkilatı tarafından, diğer yerli yabancı teşkilatlara gönderilen, bir şahsın veya grubun çeşitli nedenlerden dolayı güvenilir olmadığını bildiren resmi bir beyan
burn o.s. out
kendini tüketmek
burn off calorie
kalori yakmak
burn off calorie
kalori harcamak
burn off ratio
(Askeri) yanma oranı
burn one's boats
gemileri yakmak
burn one's boats
dönüşü olmayan bir karar vermek
burn oneself out
(deyim) sağlığını bozmak
burn oneself out
kendini harcamak
burn oneself out
(deyim) kendini yıpratmak
burn oneself out
gücü tükenmek
burn oneself out
kendini tüketmek
burn out
yakıp yok etmek
burn out
{f} tamamen yakmak
burn out
{f} yanıp bitmek
burn out fuel
(Nükleer Bilimler) yanmış yakıtlar
burn s.o. up
{k} birini çok kızdırmak/sinirlendirmek. burn the candle at both fazla çalışmak. hold a ~ He doesn't hold a candle to her. Onun eline su dökemez
burn somebody up
ifrit etmek
burn the back of one's throat
genizini yakmak
burn the midnight oil
gece yarısına kadar çalışmak
burn the midnight oil
(deyim) geceyi gündüze katmak, geç vakta kadar çalışmak
burn to a cinder
{f} tamamen yanmak
burn to a cinder
{f} kül olmak
burn to the ground
(Fiili Deyim ) yanıp kül olmak
burn up
alev alev yan,yanıp bitme
burn/hang s.o. in
protesto olarak sevilmeyen birinin kuklasını yakmak/asmak
Burning
(isim) Suzan
burn out
psikolojik yıpranma
burn up
(deyim) gıcık etmek
burnable
yanıcı
burned
(Askeri) AÇIĞA VURMA: Gizli bir ajanın operasyonda ifşa olduğunu (özellikle gözetlemede) veya bilgi kaynağı olarak güvenirliğinin ihlal edildiğini göstermek için kullanılır
burning
ateşli
have money to burn
{k} (deyim) para babası olmak,denizde kum onda para
burn out
yakmak
burn out
bozulmak
burn up
(Dilbilim) azarlamak
burn up
(Dilbilim) hız yapmak
burn up
yakmak
burned
açığa vurma
burned
göynük
burning
önemli
burning
yakan
burning
büyük
burning
kızgın
burning
yakarak

Zayıflamanın tek yolu yediğinden daha fazla kalori yakarak bir kalori açığı oluşturmaktır. - The only way to lose weight is to create a caloric deficit by burning more calories than you eat.

burning
mühim
burning
yanarak
burning
çözüm bekleyen
burning
(Tekstil) pişirme
burning
acil
burns
(Tıp) yanıklar

Tom'un vücudunun her yerinde yanıkları vardı. - Tom had burns all over his body.

Birçok yolcu, üçüncü derece yanıklardan muzdaripti. - Many passengers suffered third degree burns.

burnt
yakılmış
did your ears burn?
kulaklarınız çınladı mı?
freeze burn
buz yanığı
thermal burn
(Tıp) termal yanık
He has money to burn
Denizde kum
He has money to burn
onda para
burning
{f} yak

Tom'un bayrak yaktığını gördüklerinde birçok kişi üzgündü. - Many people were upset when they saw Tom burning the flag.

Savaşçı evi yakıyor mu? - Is the warrior burning the house?

burnt
yanmış

Yanmış bir çocuk ateşten korkar. - A burnt child dreads fire.

Sosisler şimdi yanmış olmalı! - The sausages must be burnt by now!

cause to burn
yanmasına neden ol
first degree burn
birinci derece yanık
ion burn
iyon yanması
second degree burn
ikinci derece yanık
third degree burn
üçüncü derece yanık
Burns
ı ı
burned
yan

On ev yanıp kül oldu. - Ten houses were burned down.

O kadar yoğun yandı ki çocukları onu artık tanımadı. - She was burned so extensively that her children no longer recognized her.

burning
yanis
burns
yanık

Birçok yolcu, üçüncü derece yanıklardan muzdaripti. - Many passengers suffered third degree burns.

Tom'un vücudunun her yerinde yanıkları vardı. - Tom had burns all over his body.

burns
yakar
burns
yakamaz
burnt
yakmalık
crash and burn
tarumar olmak
crash and burn
yıkılıp kül olmak
heart burn
Bkz. heartburn
post-burn scar
yanık sonrası oluşan sıkar dokusu
razor burn
Tıraş bıçağının cildi tahriş etmesi
rug burn
yanık hali
simple past of burn
yanık basit geçmiş
slash and burn
slash ve yanık
slow-burn
yavaş yanmak
to burn down
ateşe vermek
to get burn
yanmak
advance burn
tedbirli yakma
burning
burning glass pertavsız
burning
şiddetli

Yangın şiddetli bir şekilde yanıyor. - The fire is burning furiously.

burning
ivedi
burning
yakma

Çöpleri eve çok yakın yakmak iyi bir fikir değildi. - Burning the trash so close to the house wasn't a good idea.

Geçmişe bakıldığında, çöplerimizi evlerimize çok yakın yakmamamız gerektiği apaçık ortadadır. - In retrospect, it may seem obvious that we shouldn't have been burning our trash so close to our house.

burning
{s} hararetli
burning
fırınlama
burning
burning point yanma noktası
burning
yanan/acil/yakıcı
burning
(Tekstil) 1. yanma 2. yakma
burning
{f} yan: prep.yana
burning
{f} yak: prep.yakarak
burning
fokus burning question hararetli sorun
burning
yanıcı
burning
büyük ayıp
burning
{s} şiddetli, hararetli, büyük: She has a burning desire to become rich and famous. Zengin ve ünlü olmak için yanıp
burning
alevlenmiş
burning
üzerinde çok münakaşa edilen
burnt
{f} s_h.yak+e.yan: adj.yanık,yanmış
burnt
burnt umber kırmızıya çalan kahverengi boya
burnt
burnt offering tanrılara kurban edilmek üzere yakılan hayvan
Englisch - Englisch
To injure (a person or animal) with heat or caustic chemicals

She burned the child with an iron, and was put in jail for ten years.

To be consumed by fire, or at least in flames

He watched the house burn.

The act of burning something

They’re doing a controlled burn of the fields.

To write data to a permanent storage medium like a compact disc or a ROM chip

We’ll burn this program onto an E-PROM one hour before the demo begins.

To become overheated so as to make unusable

The grill was too hot and the steak was burned.

In pontoon, to swap a pair of cards for another pair. Also to deal a dead card
To insult or defeat

I just burned you again.

A physical injury caused by heat or cold or electricity or radiation or caustic chemicals

She had second-degree burns from falling in the bonfire.

To feel hot, e.g. due to embarrassment

Her cheeks burned with shame.

To cause to be consumed by fire

He burned his manuscript in the fireplace.

To betray

The informant burned him.

tobacco

As the prison week ended and the less careful inmates began to run out of burn they went through a peculair begging ritual that I, never one to husband resources either, was quick to learn.

To sunburn

She forgot to put on sunscreen and burned.

A stream
An intense non-physical sting, as left by an effective insult
To overheat so as to make unusable

He burned the toast.

To accidentally touch a moving stone
To waste (time)

We have an hour to burn.

Physical sensation in the muscles following strenuous exercise, caused by build-up of lactic acid

One and, two and, keep moving; feel the burn!.

{f} be on fire, be in flames; combust; singe; scorch; scald; be singed
{n} a hurt or wound caused by fire
If there is a fire or a flame somewhere, you say that there is a fire or flame burning there. Fires were burning out of control in the center of the city There was a fire burning in the large fireplace
{v} to consume by fire, to be hot or in a passion, to scorch, be inflamed, or on fire, to rage
If a light is burning, it is shining. The building was darkened except for a single light burning in a third-story window
Exposing photo-sensitive media to light, as in, burning a plate in offset printing
The process of writing information to CD-ROM
feel hot or painful; "My eyes are burning"
a browning of the skin resulting from exposure to the rays of the sun
To discard the top card from the deck, face down This is done between each betting round before putting out the next community card(s) It is security against any player recognizing or glimpsing the next card to be used on the board
A common term used for a plate exposure
In platemaking, common term used for plate exposure
feel strong emotion, especially anger or passion; "She was burning with anger"; "He was burning to try out his new skies"
To be of fire; to flame
To write data or files onto a recordable CD using a hardware device called a CD Burner Generally, you create either an audio or a data disc when you burn a CD If you create an audio disc, you will be able to play that CD in any standard audio CD player A data disc contains computer files and can only be read on computers If you want to create an audio CD you must use software such as our RipEditBurn - simply copying wave ( wav) audio files onto a CD will produce a data CD, not an audio CD On this site, "burn" refers to recording audio CDs that will be playable in your stereo
In printing, to expose a plate or blueline to light In photography, to add exposure to a specific area of a photo
Cards that are burned go to the ash heap Counters that are burned are returned to the blood bank
To record information onto a writable optical medium such as a CD-R
When a CD-ROM is copied onto another one, or created afresh, we speak of the files being 'burned' onto it
If a part of your body burns or if something burns it, it has a painful, hot or stinging feeling. My eyes burn from staring at the needle His face was burning with cold. delicious Indian recipes which won't burn your throat
See Brand, n
A term used in plate making to describe the amount of plate exposure time
If you burn a fuel or if it burns, it is used to produce heat, light, or energy. The power stations burn coal from the Ruhr region Manufacturers are working with new fuels to find one that burns more cleanly than petrol
{i} singe, scalding; flaming, combustion; bourn, brook, small stream (Scottish, English)
To expose the clear area of a negative creating an image on light-sensitive material
To consume, injure, or change the condition of, as if by action of fire or heat; to affect as fire or heat does; as, to burn the mouth with pepper
Exposing the photosensitive media to light, as in burning a plate in offset printing or making a dylux
pain that feels hot as if it were on fire
(1)Area over which fire has recently run; (2)A management technique
destroy by fire; "They burned the house and his diaries"
damage inflicted by burning a burned place or area an injury cause by exposure to heat or chemicals or radiation pain that feels hot as if it were on fire burn with heat, fire, or radiation; "The iron burnt a hole in my dress"
Record data on a compact disc, by dragging files (as with a floppy disc) or using music software to create an audio CD A burned CD may contain any type of computer file, but in the context of digital music a "burned CD" usually means either an audio CD or an MP3 CD
burn with heat, fire, or radiation; "The iron burnt a hole in my dress"
To perfect or improve by fire or heat; to submit to the action of fire or heat for some economic purpose; to destroy or change some property or properties of, by exposure to fire or heat in due degree for obtaining a desired residuum, product, or effect; to bake; as, to burn clay in making bricks or pottery; to burn wood so as to produce charcoal; to burn limestone for the lime
To have a condition, quality, appearance, sensation, or emotion, as if on fire or excessively heated; to act or rage with destructive violence; to be in a state of lively emotion or strong desire; as, the face burns; to burn with fever
If your face is burning, it is red because you are embarrassed or upset. Liz's face was burning
To burn a CD-ROM means to write or copy data onto it. You can use this software to burn custom compilations of your favorite tunes. see also burning
cause to burn or combust; "The sun burned off the fog"; "We combust coal and other fossil fuels"
an injury cause by exposure to heat or chemicals or radiation
To consume with fire; to reduce to ashes by the action of heat or fire; frequently intensified by up: as, to burn up wood
cause to undergo combustion; "burn garbage"; "The car burns only Diesel oil"
If you burn or get burned in the sun, the sun makes your skin become red and sore. Build up your tan slowly and don't allow your skin to burn Summer sun can burn fair skin in minutes
shine intensely, as if with heat; "The coals were glowing in the dark"; "The candles were burning
If you burn something that you are cooking or if it burns, you spoil it by using too much heat or cooking it for too long. I burnt the toast Watch them carefully as they finish cooking because they can burn easily. + burnt burnt the smell of burnt toast
The past tense and past participle is burned in American English, and burned or burnt in British English
The operation or result of burning or baking, as in brickmaking; as, they have a good burn
to burn the candle at both ends: see candle to get your fingers burned: see finger to burn something to the ground: see ground to burn the midnight oil: see midnight to have money to burn: see money. A small stream; a brook. Damage caused to the body by contact with flames, hot substances, some chemicals, radiation (including sunlight), or electricity. Burns are classified by depth of skin damage and by percentage of skin damaged. First-degree burns injure only the epidermis (top layer), with redness, pain, and minimal edema. In a second-degree burn, damage extends into the dermis (inner layer), with redness and blisters. Third-degree burns destroy the entire thickness of the skin. There is no pain, because the skin's pain receptors are destroyed. Burns deeper than the skin can release toxic materials into the bloodstream and may require amputation. Secondary shock follows severe burns, caused by loss of fluid both in the destroyed tissue and in leaks from the damaged area. Treatment depends on severity; first-degree burns need only first aid; third-degree burns require long-term hospitalization. Depending on the type, extent, and site of the burn, it may be left exposed, covered with a bandage, or excised to remove dead tissue in preparation for skin grafts. Complications of burns include respiratory problems, infection, ulcers in the stomach or duodenum, and, especially in brown skin, thick scarring. Seizures and hypertension after burns occur almost entirely in children. Survivors usually require plastic surgery, long-term physical therapy, and psychotherapy. Burns George Burns Kenneth Lauren Burns Robert Jesse Louis Burns Murphy Isaac Burns Woodward Robert Burns Burnt Njáll
In order to reduce the chances of players getting advance information about cards to come, in many games the top card on the deck is discarded at certain pre-determined points in the dealing process (e g , in hold'em, before the flop, turn, and river) These cards are the burn cards In general, any time a card is discarded from the top of the deck it's called a burn card
a common term to describe the exposure of a plate to bright light when it is being made
A hurt, injury, or effect caused by fire or excessive or intense heat
burn, sear, or freeze (tissue) using a hot iron or electric current or a caustic agent; "The surgeon cauterized the wart"
burn a hole in one's pocket
To cause someone to be tempted to spend money

The fortune burned a hole in his pocket, and he could not resist spending several thousand francs on jewelry for Eveline;.

burn book
A book for writing unpleasant information about others
burn down
To cause (a structure) to burn to nothing

The police are hoping to find the people who burned down the cottage.

burn down
To completely burn, so that nothing remains

A fire which started in the bedroom caused the cottage to burn down.

burn in hell
Statement of anger directed at someone in contempt, especially after that individual had done something very wrong

The mother told the murder trial defendant that he could burn in hell for killing her son and taking her daughter-in-law away.

burn notice
an announcement of dismissal of an agent or source an intelligence agency considers to have become unreliable
burn off
To dispose of unusable explosive natural gas from an oil well by burning it as it emerges from the well
burn off
To fill low value air time with programming not suitable for its original purpose
burn off
To cause to dissipate by applying heat
burn off
To dissipate as the result of heat
burn one's bridges
To destroy one's path, connections, reputation, opportunities, etc

Even if you are dismissed from a job in the worst way, take care to not burn your bridges with unseemly comments on the way out, since you never know who you will meet again.

burn one's candle at both ends
To work extremely or excessively hard; to work too hard for good health or peace of mind

She has been burning her candle at both ends lately, trying to put it together on time.

burn one's fingers
to harm oneself; to suffer consequences of one's actions

He burned his fingers in the stock market and has been timid about investing ever since.

burn out
To tire due to overwork

After six months of twelve-hour workdays, most people just burn out and quit.

burn out
To extinguish due to lack of fuel

Mr. Mason, shivering as some one chanced to open the door, asked for more coal to be put on the fire, which had burnt out its flame, though its mass of cinder still shone hot and red. The footman who brought the coal, in going out, stopped near Mr. Eshton's chair, and said something to him in a low voice, of which I heard only the words, old woman,—quite troublesome..

burn rubber
To accelerate so rapidly from standstill that it leaves a mark of burnt rubber on the road from the tire
burn the midnight oil
To work studiously, especially late into the night

He was burning the midnight oil all night to finish his paper.

burn to a crisp
To burn very badly burn (usually in reference to food)
burn up
To destroy by burning
burn up
To catch fire and burn until destroyed

The rocket may burn up on reentry.

burn up
To anger; to annoy

His thoughtlessness really burns me up.

burn-baited
Simple past tense and past participle of burn-beat
burn-baited
Prepared for agricultural use by burning
burn-beat
To prepared land for agricultural use by burning
burn-clearing
Slash and burn (technique in agriculture where plant matter is roughly cut down and then burned over to prepare fields for the next crop)
burn midnight oil
Study late at night. "Exam time was near, and more and more pupils were burning the midnight oil."
burn one's boats
(deyim) To make a decision that you cannot change; remove or destroy all the ways you can get back out of a place you have got into on purpose; leave yourself no way to escape a position
burn one's bridges
(deyim) To make a decision that you cannot change; remove or destroy all the ways you can get back out of a place you have got into on purpose; leave yourself no way to escape a position

1. Bob was a good wrestler but a poor boxer. He burned his boats by letting Mickey choose how they would fight. 2. When Dorothy became a nun, she burned her bridges behind her.

burn someone at the stake
(deyim) 1. Lit. to set fire to a person tied to a post (as a form of execution). They used to burn witches at the stake.2. Fig. to chastise or denounce someone severely or excessively

1. Stop yelling. I made a simple mistake, and you're burning me at the stake for it. 2. Sally only spilled her milk. There is no need to shout. Don't burn her at the stake for it.

burn the midnight oil
(deyim) Study late at night

Exam time was near, and more and more pupils were burning the midnight oil.

burn out
                    1 To spin the back tire from either a stand still or while riding (spinning the wheel)
burn out
melt, break, or become otherwise unusable; "The lightbulbs blew out"; "The fuse blew"
burn out
  Setting fire inside a control line to consume fuel between the edge of the fire and the control line
burn out
This is a process of igniting a fire between the control line and the wildland fire It's purpose is to burn any fuel remaining in a controlled way so that the wildland fire will have nothing further to consume and will die out
burn out
To set a very fast pace
burn out
Setting fire inside a control line to widen it or consume fuel between the edge of the fire and the control line
burn out
In drag racing, the spinning of rear wheels at high RPM in water to heat and clean drive tire rubber prior to a run, resulting in increased traction
burn out
When a Cyber is killed or otherwise defeated in the Void This is usually caused by their own subconscious, though it may be caused by another Cyber Burn Out normally results in death, though may end in coma and tends to occur within the first five years
burn out
The process of pre-firing a mold or material in a vented kiln to remove, with heat, any unwanted contaminants
burn away
waste, squander
burn bag
A bag into which secret or highly sensitive documents are placed before they are burned
burn bag
a bag into which secret documents are placed before being burned
burn center
A multidisciplinary health care facility in which victims of burns are treated
burn center
a center where patients with severe burns can be treated
burn daylight
{f} waste time; carry out unnecessary actions; light candles before darkness
burn debridment
removal of dead skin tissue from burn injuries in order to prepare a suitable foundation for skin grafts (Medicine)
burn down
burn to the ground, burn completely; destroy
burn down
If a building burns down or if someone burns it down, it is completely destroyed by fire. Six months after Bud died, the house burned down Anarchists burnt down a restaurant
burn down
burn completely; be consumed or destroyed by fire; "The hut burned down"; "The mountain of paper went up in flames
burn in
- See Age In
burn in
A method used to screen out a component with early life failures
burn in
The process of operating a power supply (usually at full load), typically in an elevated ambient temperature, immediately after manufacture This process is useful in eliminating early life failures
burn in
To darken a small area of a picture; named after the process done in a darkroom, where all but the affected area is masked in order to give extra exposure to only the unmasked area
burn in
The operation of a newly fabricated device or system prior to application with the intent to stabilize the device, detect defects, and expose infant mortality In power supplies, a period during which a supply is energized and loaded to peak output, with the intent of finding potentially weak components Typical burn-in tests can include temperature cycling, input cycling, and/or load cycling
burn in
A technique used in printing photographs where by selected areas of an image are given more exposure than the rest, thus making them more dark, or burned Other areas are shaded from the light during this time, called dodging
burn in
running of a new computer for one or two days in order to verify that it works properly
burn in
Document imaging term that refers to permanently affixing annotations to the original image page by converting the annotation marks into image pixels and merging them with the underlying image pixels in the process Once annotations are burned-in, they become part of the base image and can no longer be manipulated by the annotation functions
burn in
A given period of time in which a system is fully stressed to make sure there are no faults
burn in effigy
burn in the form of an effigy
burn mark
{i} burnt area
burn off
If someone burns off energy, they use it. This will improve your performance and help you burn off calories
burn off
clear land of its vegetation by burning it off
burn off
clear land of its vegetation by burning it off use up (energy); "burn off calories through vigorous exercise
burn off
{f} use up energy and get rid of unwanted fat by doing exercises (e.g.' "burn off calories"); cause to burn; get rid of vegetation by fire or by using chemicals in order to clear land or in preparation for harvesting a root crop; get rid of surplus gas; scatter, spread out (clouds or fog by the sun heat)
burn off
use up (energy); "burn off calories through vigorous exercise"
burn one's boats
eliminate any possibility of retreat to a former position, burn one's bridges
burn one's bridges
break off ties, destroy existing connections; get rid of the possibility of return
burn oneself out
get emotionally exhausted due to mental stress
burn out
This is a process of igniting a fire between the control line and the wildland fire It's purpose is to burn any fuel remaining in a controlled way so that the wildland fire will have nothing further to consume and will die out
burn out
{f} be imprisoned by fire; be extinguished due to a lack of fuel; become emotionally exhausted due to mental stress
burn out
When a Cyber is killed or otherwise defeated in the Void This is usually caused by their own subconscious, though it may be caused by another Cyber Burn Out normally results in death, though may end in coma and tends to occur within the first five years
burn out
melt, break, or become otherwise unusable; "The lightbulbs blew out"; "The fuse blew"
burn out
Setting fire inside a control line to widen it or consume fuel between the edge of the fire and the control line
burn out
In drag racing, the spinning of rear wheels at high RPM in water to heat and clean drive tire rubber prior to a run, resulting in increased traction
burn out
                    1 To spin the back tire from either a stand still or while riding (spinning the wheel)
burn out
1. If a fire burns itself out, it stops burning because there is nothing left to burn. Fire officials let the fire burn itself out. see also burnout, burnt-out
burn out
The process of pre-firing a mold or material in a vented kiln to remove, with heat, any unwanted contaminants
burn out
To set a very fast pace
burn out
  Setting fire inside a control line to consume fuel between the edge of the fire and the control line
burn plant
very short-stemmed plant with thick leaves with soothing mucilaginous juice; leaves develop spiny margins with maturity; native to Mediterranean region; grown widely in tropics and as houseplants
burn powder
{f} fire a gun
burn rate
(Economics) rate of spending capital by a company until it starts to earn a profit (usually a new company)
burn the candle at both ends
hold the rope at both ends; waste energy
burn the midnight oil
work or study late into the night
burn the tongue
be burnt by hot or spicy food on one's tongue; lie or speak outrageously
burn tires
set tires on fire
burn to a cinder
{f} burn to ashes
burn to death
{f} die by being burnt by fire
burn up
burn brightly; "Every star seemed to flare with new intensity"
burn up
use up (energy); "burn off calories through vigorous exercise"
burn up
burn completely; be consumed or destroyed by fire; "The hut burned down"; "The mountain of paper went up in flames"
burn up
If something burns up or if fire burns it up, it is completely destroyed by fire or strong heat. The satellite re-entered the atmosphere and burned up Fires have burned up 180,000 acres of timber
burn up
If something burns up fuel or energy, it uses it. Brisk walking burns up more calories than slow jogging
burn up
{f} imprison by fire; make or become very angry (Slang)
burn with anger
be extremely angry, be furious
burn-in
A screening operation subjecting devices to high temperature bias (commonly at 125 degree celcius) for 160 hours (TI*)
burn-in
The process of electrically stressing a device (usually at high temperature and voltage) for a period of time long enough to cause failure of marginal electronics devices
burn-in
The operation of newly manufactured power converters for a period of time prior to shipment The intent is to stabilize the converter and eliminate infant mortality by aging the device The time period and conditions (input power cycling, load switching, temperature, etc ) will vary from vendor to vendor However, the less stringent the conditions, the less likely it is that potential problems will be caught by the vendor
burn-in
The process of operating devices or equipment often under accelerated voltage, temperature, or load in order to screen out infant mortality failures
burn-in
The process in which a device is electrically stressed by subjecting it to an elevated temperature and voltage for an adequate period of time to cause the failure of a marginal device
burn-in
Burn-Inis a term that is generally used to describe a test, or continuous operation, of a component, assembly, or system before it is put to use During a burn-In test, the component, assembly, or system is typically subjected to an elevated temperature and its operating electrical conditions Stabilization, defect detection, or inducing early-life failures are the objectives of a burn-in test or operation
burn-in
A screening operation subjecting devices to high temperature bias (commonly at 125 degree celcius) for 160 hours
burn-in
The process of exercising an integrated circuit at elevated voltage and temperature This process accelerates failure normally seen as “infant mortality” in a chip (Those chips that would fail early during actual usage will fail during burn-in Those that pass have a life expectancy much greater than that required for normal usage )
burn-in
A long term screening test (either vibration, temperature or combined test) that is effective in weeding out infant mortalities because it simulates actual or worst case operation of the device, accelerated through a time, power, and temperature relationship
burn-in
Operation of newly manufactured power supplies for some period of time prior to shipment The intent is to stabilize the power supply and eliminate infant mortality by aging the device The time period and conditions (input power cycling, load switching, temperature, etc ) varies from vendor-to-vendor However, the less stringent the conditions, the less likely it is that potential problems will be caught by the vendor
burn-in
The process of exercising an integrated circuit at elevated voltage and temperature This process accelerates failure normally seen as "infant mortality" in a chip (Those chips that would fail early during actual usage will fail during burn-in Those that pass have a life expectancy much greater than that required for normal usage )
burn-in
If the same image is displayed on the monitor for a long period of time a copy of that image can become permanently burnt into the phosphor coating on the back of the glass, meaning that when it is turned off the image can still be seen This is called 'burn-in' and is the reason screen-savers were originally introduced
burn-in
The Photographic double exposure of a title or other subject matter over previously exposed film
burn-in
A test defined in MIL-STD-883 that involves applying high-voltage electrical tests at high temperatures for long periods to detect and discard parts that would fail before their specified lifespan
burn-in
The process of exercising an integrated circuit at elevated voltage and temperature This process accelerates failures normally seen as "infant mortality" in a chip (Those chips that would fail early during actual usage will fail during burn-in Those that pass have a life expectancy much greater than that required for normal usage )
burn-in
A process where a device or assembly is subjected to electrical or physical stress to simulate actual or accelerated use It is designed to verify the function of the device under test and also to weed out any possible devices with latent defects Go back to the MENU Go to END
burn-in
Continuously powering a product, often at constant elevated temperature, in order to accelerate the aging process Much less effective, in my opinion, than power-on ramping of temperature + random vibration
burn-out
Spinning of rear wheels at high RPM in water to heat and clean drive tire rubber prior to a run, resulting in increased traction
burn-out
A brocade-like pattern effect created on the fabric through the application of a chemical, instead of color, during the burn-out printing process  (Sulfuric acid, mixed into a colorless print paste, is the most common chemical used ) Many simulated eyelet effects can be created using this method  In these instances, the chemical destroys the fiber and creates a hole in the fabric in a specific design, where the chemical comes in contact with the fabric  The fabric is then over-printed with a simulated embroidery stitch to create the eyelet effect  However, burn-out effects can also be created on velvets made of blended fibers, in which the ground fabric is of one fiber like a polyester, and the pile may be of a cellulosic fiber like rayon or acetate  In this case, when the chemical is printed in a certain pattern, it destroys the pile in those areas where the chemical comes in contact with the fabric, but leave the ground fabric unharmed
burn-up
The amount of energy that has been generated from a unit of nuclear fuel; usually measured in megawatt-days thermal per metric tons of initial heavy metal (MWdth/MTIHM)
burn-up
The amount of energy produced by fission reactions in relation to the amount of fissile material originally available
burn-up
Nuclear fuel is used up much as a tank of gas is used up in a car Burn-up is usually measured by the percent of fuel burned or in the amount of energy created as a result of burn-up in megawatt days per ton of fuel
Chinese burn
A prank where you grab the victim's forearm in two hands, and twist the skin in opposite directions
Indian burn
Indian sunburn
burnable
Able to be burned; combustible
burning
Feeling great passion

her burning heart.

burning
Present participle of burn
carpet burn
A skin injury caused by friction with a carpet or similar surface

To truly stuck the knife in first.

crash and burn
To fail utterly
dad burn
God damn

By, by gum, we'll lick the kaiser when the sergeants teach us how, for, dad burn it, he's the reason that we're in the army now!.

do a slow burn
To experience a gradually increasing feeling of anger or frustration

Not working ...” I said, growing testy. . . . I did a slow burn. I was way beyond my computer comfort level, and that was apparent to all.

feel the burn
To feel the burning sensation arising in a muscle being intensely exercised; often used as an exhortation to extend oneself in physical exercise
feel the burn
To feel the vaginal or anal pleasure or burn felt during sexual intercourse
first-degree burn
A mild burn that causes redness of the skin but no blistering
freezer burn
Desiccation caused by keeping in a freezer too long
road burn
skin injury caused by abrasion with road surfaces
second-degree burn
a burn, more severe than a first-degree burn, that blisters the skin
slash and burn
A technique in agriculture where plant matter is roughly cut down and then burned over to prepare fields for the next crop
slash and burn
Rough, coarse and lacking finesse, performed with little skill

His slash and burn approach to management resulted in few friends and many enemies.

slash and burn
To apply the slash and burn technique

We'll slash and burn this week and plant next.

slash-and-burn
Alternative spelling of slash and burn
slow burn
A gradually increasing feeling of anger or frustration

The comedy comes from the patient slow burn of the parents as they try to ignore the explosive belligerence of the boys.

third-degree burn
A severe burn that destroys skin and underlying tissue and exposes nerve endings
burning
{n} a consuming by fire, fire, heat
slash-and-burn
Of or being a form of agriculture in which an area of forest is cleared by cutting and burning and is then planted, usually for several seasons, before being left to return to forest
slash-and-burn
Drastic or destructive: “The past few years of painful, slash-and-burn expense cutting have made top brokerage executives reluctant to revert to their former, profligate ways” (David Henry)
Burns
Austrian-born American economist and diplomat who served as chairman of the Federal Reserve Board (1970-1978) and U.S. ambassador to Germany (1981-1985). American comedian and actor. From 1922 to 1964 he and Gracie Allen were a popular husband-and-wife comedy team. After her death he appeared in both comic and dramatic roles, winning an Academy Award in 1975 for The Sunshine Boys
Burnt
brent
burnable
possible to burn
burnable
Combustible
burnable
{s} flammable, able to burn
burned
having undergone oxidation; "burned powder
burned
ruined by overcooking; "she served us underdone bacon and burnt buscuits"
burned
When a case officer or agent is compromised, or a surveillant has been made by a target, usually because they make eye contact
burned
having undergone oxidation; "burned powder"
burn
Favoriten