isteme

listen to the pronunciation of isteme
Türkisch - Englisch
wish

I understand you wish to contact your husband. - Kocanızla iletişim kurmayı istemenizi anlıyorum.

Romans did not wish for the fall of their empire, but it happened. - Romalılar, imparatorluğun çöküşünü istemedi, ama oldu.

demand

We're here to demand justice. - Adalet istemek için buradayız.

I didn't demand anything. - Hiçbir şey istemedim.

craving
(Kanun) claiming
willing

Tom isn't willing to ask Mary for help. - Tom Mary'den yardım istemeye istekli değil.

If anyone is not willing to work, then he is not to eat, either. - Çalışmak istemeyen, yemek de yemesin.

appealing
desire

There is no one who doesn't desire peace. - Barışı istemeyen kimse yok.

Tom says he has no desire to do that. - Tom, bunu yapmak istemediğini söylüyor.

wishing
requisition
asking

It is no use asking me for money. - Benden para istemenin faydası yok.

It is no use asking for her help. - Onun yardımını istemenin faydası yok.

encore
solicitation
iadesini isteme
reclamation
istemek
{f} ask

You have only to ask for it and it will be given to you. - Siz sadece onu istemek zorundasınız ve o size verilecektir.

They came to ask for peace. - Onlar barış istemek için geldi.

isteme bağlı ödeme
(Ticaret) callable
isteme göre paylaştırma
(Bilgisayar) demand assignment
isteme kipi
(Dilbilim) subjunctive
isteme göre sayfalama
(Bilgisayar) demand paging
isteme kipleri gram
verbal forms indicating volition or necessity
istemek
would

If I were abroad and I ran out of money, I would call my parents to ask for more. - Yurt dışında olsam ve param bitse, ben daha fazla istemek için ailemi ararım.

I heard your idea on how to solve the problem, but I would have to ask you to exemplify what you mean. - Sorunun nasıl çözüleceği konusundaki fikrinizi duydum, ancak neyi kastettiğinizi örneklemenizi istemek zorunda kalacağım.

istemek
demand

We're here to demand justice. - Adalet istemek için buradayız.

istemek
seek

I came here seeking justice. - Buraya adalet istemek için geldim.

istemek
call on
istemek
claim
istemek
long

You have wanted to go there for a long time, haven't you? - Uzun zamandır oraya gitmek istemektesin, değil mi?

istemek
wish

Ken wishes to brush up his English. - Ken onun İngilizcesini tazelemeyi istemektedir.

Jane wishes she could see sumo in England. - Jane İngiltere'de sumo görebilmeyi istemektedir.

istemek
call for
istemek
to want, to demand, to desire, to care (for), to fancy; to ask for; to beg; to need, to require, to entail, to exact, to call for; to order
iste
{f} like

I'd like to go to London. - Londra'ya gitmek isterim.

Would you like some coffee? - Biraz kahve ister misin?

istemek
{f} invite
istemek
{f} call upon
istemek
request
istemek
want to
istemek
{f} intend

Mary intends not to give birth to more than two children. - Mary en fazla iki çocuk doğurmayı istemektedir.

istemek
{f} choose
iste
require

Is there anything else you require? - İstediğin başka bir şey var mı?

Reservations are required. - Rezervasyon isteniyor.

istemek
would like
istemek
desire
iste
(Bilgisayar) pull
iste
(Bilgisayar) request

A map is available upon request. - İstek üzerine bir harita mevcuttur.

My boss refused my request for a raise. - Patronum zam isteğimi reddetti.

istemek
(deyim) expect of
istemek
covet
istemek
involve
istemek
desiderate
istemek
yearn for
istemek
care
istemek
do with
istemek
call tor
istemek
take
istemek
adjure
istemek
order
istemek
(Konuşma Dili) ask for trouble
istemek
wish for
istemek
beg

Tom spent most days begging for money in front of tourist attractions. - Tom çoğu günleri turistik yerlerin önünde para istemek için harcadı.

istemek
care for
istemek
(deyim) can find it in one's heart
istemek
entail
istemek
(Dilbilim) be after
istemek
(Konuşma Dili) ask for it
istemek
craving
istemek
(Politika, Siyaset) beg for
istemek
aspire to
istemek
be in need of
teklif isteme
(Ticaret) tendering
teklif isteme
submission
iste
{f} willing

I assume you are willing to take the risk. - Riski almaya istekli olduğunuzu varsayıyorum.

My sponsor was willing to agree to my suggestion. - Benim sponsorum benim öneriyi kabul etmek için istekliydi.

iste
{f} requested

He requested my assistance. - O benim yardımımı istedi.

She requested help, but no one came. - Yardım istedi, ama kimse gelmedi.

iste
call for

Tom heard Mary call for help. - Tom Mary'nin yardım istediğini duydu.

Why didn't Tom call for help? - Tom neden yardım istemedi?

iste
crave
iste
covet
iste
adjure to
iste
{f} craving

I have some cravings. - Benim bazı isteklerim var.

iste
adjure to be
iste
want to

Do you want to go to the movies or to the theater? - Sinemaya mı tiyatroya mı gitmek istersin?

Do you want to come with us? - Bizimle gelmek ister misiniz?

iste
{f} appealing
iste
{f} willed
iste
adjure
iste
{f} required

Reservations are required. - Rezervasyon isteniyor.

I would like to but I have a required course tonight. - İsterim ama bu gece gerekli bir kursum var.

istemek
require
istemek
like

That was such a bad movie, right? Yeah. I feel like asking for my money back! - O çok kötü bir filmdi, değil mi? Evet. İçimden paramı geri istemek geliyor!

istemek
invoke
istemek
mean

I heard your idea on how to solve the problem, but I would have to ask you to exemplify what you mean. - Sorunun nasıl çözüleceği konusundaki fikrinizi duydum, ancak neyi kastettiğinizi örneklemenizi istemek zorunda kalacağım.

istemek
beseech
istemek
ask for

You have only to ask for it. - Sadece onu istemek zorundasın.

You have only to ask for his help. - Sadece onun yardımını istemek zorundasın.

istemek
call for sb
istemek
fancy
istemek
yearn
istemek
want

You have wanted to go there for a long time, haven't you? - Uzun zamandır oraya gitmek istemektesin, değil mi?

I have my reasons for wanting to go. - Gitmek istemek için nedenlerim var.

istemek
{f} will

You have only to ask for it and it will be given to you. - Siz sadece onu istemek zorundasınız ve o size verilecektir.

canı isteme
hankering
iste
want to be
iste
make a request
iste
desired

Your English composition leaves almost nothing to be desired. - Senin ingilizce kompozisyonun neredeyse istenecek bir şey bırakmıyor.

Dan desired to kill Linda. - Dan Linda'yı öldürmek istedi.

istemek
{f} exact
İstemek
would love

I would love to see the monuments.

benden bunu isteme
(deyim) don't give me that
bunu benden isteme
not for love or money
evlilik dışı çocuğun giderlerini babasından isteme
affiliation order
geri isteme
reclamation
geri isteme
recall
ihale için teklif isteme
(Hukuk) call for tenders
iste
coveted
iste
want#to
iste
adjureto
iste
wantto
istemek
{f} hope
istemek
be spoiling for
istemek
requisition
istemek
solicit
istemek
enjoin
istemek
sue for
istemek
court
istemek
{f} bespeak
istemek
{f} hanker
istemek
(Hukuk) to claim, to call for
istemek
to ask (someone) for (something)
istemek
spoil
istemek
(Fiili Deyim ) care to
istemek
to want, desire, wish
istemek
to ask to see or talk to (someone)
istemek
demand (v)
istemek
to be necessary; to require
istemek
{f} sue
istemek
to ask for (a woman) in marriage
para isteme benden, buz gibi soğurum senden
(Atasözü) You don't like to have much to do with people who are always asking you for money
sığınma isteme hakkı
(Hukuk) right to seek asylum
teklif isteme
(Hukuk) call for tenders
teminat isteme
(Kanun) demanding security
ülkenin kaybettiği toprakları geri isteme
irredentism
ısrarla isteme
exaction
ısrarla isteme
solicitation
Türkisch - Türkisch
İstemek işi
isteme kipleri
Dilek, istek, gereklik ve emir kavramları veren kipler
iste
(Osmanlı Dönemi) becü
istemek
Bir şeyin kendisine verilmesini veya yapılmasını söylemek, dilemek: "Bir gün benden okumak için kitap istedi."- F. R. Atay
istemek
İstek duymak, arzulamak
istemek
Gerek olmak
istemek
Bir şeyin kendisine verilmesini veya yapılmasını söylemek, dilemek
istemek
Görmek istediğini bildirmek
istemek
İstek duymak, arzulamak: "İçeri girmekten korkarak bahçedeki demir kanepeye oturmak istedi."- P. Safa
istemek
Evlenmek dileğinde bulunmak
istemek
(Osmanlı Dönemi) suâl
İstemek
talip olmak
isteme
Favoriten