elder

listen to the pronunciation of elder
Englisch - Türkisch
{i} yaşlı kimse
{i} kıdemli kimse
{i} ata
{i} yaşça büyük kimse
(yaşça) büyük
mürver ağacı
itibarlı kişi
iki kişiden büyük olanı
kıdemli kişi
yaşlı

Yaşlılara saygı duyarım. - I respect the elderly.

Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti. - The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him.

elder statesman devlet işleri için fikri sorulan
{i} yaşlı/itibarlı kişi
kendisine danışılan emekli kimse
mürver/büyük
iki kişinin yaşça daha büyüğü
daha yaşlı
daha ilerde veya kıdemli olan
{i} mürver

Mürver suyunu severim. - I love elderberry juice.

yaşça büyük
kilise mütevelli heyeti üyesi
kıdeml
büyük

En büyük oğlum Lech Zaręba'dır. - My elder son is Lech Zaręba.

Büyük oğlun kaç yaşında? - How old is your elder son?

kıdemli
eski

Yaşlı bir adam, büyük oğlu, küçük kızı ve küçük bebeği ile eski kiliseye girdi. - An old man entered the old church with his elder son, his younger daughter and her little baby.

old
eskimiş

O telaffuz eskimiştir. - That pronunciation is old-fashioned.

Bana bu eskimiş madeni paraları verdi. - She gave me these old coins.

old
eski

Eski tekerlekleri yenisiyle değiştir. - Replace the old tires with new ones.

Futbol eski bir oyundur. - Soccer is an old game.

elderly
{s} yaşlı

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Yaşlı adam kalbi için güçlü ilaçlar alıyor. - The elderly man takes strong drugs for his heart.

old
yaşlı

Yaşlı adam tek başına yaşıyor. - The old man lives by himself.

John Bill kadar yaşlı değil; çok daha genç. - John is not as old as Bill; he is much younger.

elder sister
bacı
elder brother
büyük kardeş
elder brother
ağabey

Ağabeyim çok hızlı bir şekilde ev ödevini bitirdi. - My elder brother finished his homework very quickly.

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

elder sister
büyük bacı
elder sister
abla

Ben senin öz ablanım. - I'm your elder sister.

Ablam iyi gitar çalar. - My elder sister is good at playing the guitar.

elder berries
büyük çilek
elder berry
yaşlı dut
elder statesman
yaşlı kurt
elder wand
yaşlı değnek
elder berry
mürver
elder in a community
aksakal
elder in need of nursing
bakıma muhtaç yaşlı
elder of the family
ailenin büyüğü
elder statesman
emekli devlet adamı danışman
old
eski zamanlar

Buluşalım ve eski zamanlardan bahsedelim. - Let's get together and talk about old times.

Tom ve Mary eski zamanlar hakkında konuşmak istediler. - Tom and Mary wanted to talk about old times.

old
harika

Eski güzel günler ne kadar harikaydı. - How wonderful were the good old days.

On yaşındayken, ne zaman on altı yaşımda olacağımı, hayatımın harika olacağını düşünürdüm. - When I was 10 years old, I thought that when I would be 16, my life would be cool.

elderly
ihtiyar
old
tecrübeli

Gerçeği bilecek kadar tecrübeli. - She's old enough to know the truth.

old
bayat

Bu bayat ekmek bir kaya kadar sert. - This old bread is as hard as a rock.

Bu ekmek ne kadar bayat? - How old is this bread?

old
ihtiyar

O büyük, ihtiyar meşe ağacının dibinde çimlere uzanıp, gövdesine adlarımızın baş harflerini kazıyacağım. - I'm going to lay you down in the green grass underneath that big old oak tree and then carve our initials into its trunk.

İhtiyar adamın öfkesi yatıştı. - The old man's anger melted.

old
{s} köhne
old
kart

Tom oyuncak ayıları, kartpostal ve pulları, eski paraları, taş ve mineralleri, trafik plakaları ve jant kapaklarını yani kısacası hemen hemen her şeyi toplar. - Tom collects teddy bears, postcards and stamps, old coins, stones and minerals, number plates and hubcaps - in short: almost everything.

Afet bölgesine gönderilmek üzere hazır eski giysiler ile dolu üç yüz karton kutu vardı. - There were three hundred cardboard boxes filled with old clothes ready to be sent to the disaster area.

old
pişkin
elderly
yalnızca
old
eskiden kalma
old
müstamel
old
kebir
old
kartaloş
old
deneyimli

O yaşlı ve deneyimli. - She is old and experienced.

Yaşlı adam hayat hakkında birçok konuda deneyimli ve bilgili. - The old man is wise and knows many things about life.

old
yıllanmış
old
koca

Bu bir kocakarı masalı. - That's an old wives' tale.

Biz zamanlar kocası yıllar önce ölmüş olan yaşlı bir kraliçe vardı ve onun da güzel bir kızı vardı. - There was once upon a time an old Queen whose husband had been dead for many years, and she had a beautiful daughter.

old
ihtiyarlamak
old
ezeli
old
kartaloz
old
yaşını başını almak
dwarf elder
yaban mürveri
old
önceki
old
yaşında
Elder brother
abi
elderly
yaşlılara
old
eskisi
OLD
(Askeri) online testler ve teşhisler (on-line tests and diagnostics)
elder brother
ağa

Ağabeyim gerçekten uzun boylu, yaklaşık 1.80m. - My elder brother is really tall, about 1.8m.

Bir ağabeyim ve bir küçük kız kardeşim var. - I have one elder brother and a younger sister.

elder brother
efe
elderly
{s} oldukça yaşlı

Oldukça yaşlılara kim bakmalı? - Who should look after the elderly?

elderly
(isim) ihtiyar
elderly
yaşını basını almış
elderly
{s} yaşını başını almış
elderly
yaşlıca
elderly
ununu elemiş tarağını asmış
elderly
yaşlı başlı
elders
ihtiyar heyeti

İhtiyar heyeti onu köyden kovmaya karar verdi. - The elders decided to expel him from the village.

elders
yaşlılar

Annem ve babam bana yaşlılara saygı göstermeyi öğretti. - My parents taught me to respect my elders.

Yaşlılarınıza karşı kibar olmalısınız. - You must be polite to your elders.

elders
i., çoğ. (yaşça) büyükler
old
{s} modası geçmiş
old
yaşlılık

Yaşlılık nedir? Önce isimleri unutursun, sonra yüzleri unutursun, sonra fermuarını çekmeyi unutursun, sonra onu indirmeyi unutursun. - What is old age? First you forget names, then you forget faces, then you forget to pull your zipper up, then you forget to pull it down.

Bir bebek olarak dört ayak üzerinde emekler, sonra iki bacak üstünde yürümeyi öğrenir, sonunda yaşlılıkta bir değneye ihtiyacı olur. - It crawls on all fours as a baby, then learns to walk on two legs, and finally needs a cane in old age.

old
dili çok
old
the old country göçmenin eski
old
aşınmış
old
(Tıp) İhtiyar, yaşlı
old
dili sevgili
old
{s} sevgili (dost)
old
(isim) eski zamanlar
old
meleke sahibi
old
old age ihtiyarlık
surpass one's elder
boynuz kulağı geçmek
Englisch - Englisch
An officer of a church, sometimes having teaching responsibilities
Comparative of old; greater than another in age or seniority
A priest or priestess in the modern pagan tradition known as Asatru or Heathenry
Male missionary, title for a male missionary; title for a general authority

One of the long-time leaders in the Church is Elder Packer.

One ordained to the office of elder

Jack had been an elder for only a few days when he received a new calling.

A small tree of the genus Sambucus having white flowers in a cluster, and purple berries
An older person or an older member, usually a leader, of some community

We were presented to the village elder.

The lowest office in the Melchizedek priesthood

After being a member of the Church for a while, Bill was ordained to the office of elder.

{n} the name of a tree, a soft kind of wool
{a} having more years, first
This entity is highly evolved and extremely wise
A clergyman authorized to administer all the sacraments; as, a traveling elder
This is the title given to a respected individual from the Aboriginal community who is a keeper of tradition and worldview Age may be a factor, but not a prerequisite
A spiritual {older man}, one {appointed} to serve the spiritual needs of the {congregation} In the English {NW} the word is used not at all in the Hebrew Scriptures, and twelve times in the {Greek Scriptures}, all in Revelation, and all in reference to the 24 elders seen in vision surrounding God's throne (Rev 4: 4) STORY: When NW was originally translated, we did not yet have the present {elder arrangement}, and the translators did not use the translation ``elder'' for the term for ``older man'' Later, when the elder arrangement came into being, {Brooklyn} said it would be good for newer retranslations to use the foreign language equivalent of elder [71]
An officer in the Church In the Churches of God, either a "ruling elder" (selected from the congregation) or a "teaching elder (normally the pastor) Position of greatest responsibility and authority in the government of the local congregation
One who is older; a superior in age; a senior
Older; more aged, or existing longer
A genus of shrubs (Sambucus) having broad umbels of white flowers, and small black or red berries
Any person regarded or chosen by an Aboriginal nation to be the keeper and teacher of its oral tradition and knowledge This is a person who is recognized for his or her wisdom about spirituality, culture and life Not all Elders are "old" An Aboriginal community and/or individuals will typically seek the advice and assistance of Elders in various areas of traditional as well as contemporary issues (Source: Department of Indian and Northern Affairs Canada )
One of the older and more influential members of an Aboriginal tribe Can be male or female
An elder is a bush or small tree which has groups of small white flowers and black berries. the elder of two people, especially brothers and sisters, is the one who was born first elder brother/son/sister/daughter etc. Any of about 20-30 species, mainly shrubs and small trees, that make up the genus Sambucus, in the honeysuckle family. Most are native to forested temperate or subtropical areas. Elders are important as garden shrubs, as forest plants, and for their berries (elderberries), which provide food for wildlife and are used for wines, jellies, pies, and folk medicines. Elders have divided leaves and flat, roundish clusters of tiny, yellowish-white, saucer-shaped flowers. The American, or sweet, elder (S. canadensis) of North America is the most important species horticulturally. Berain Jean the Elder box elder Bruegel Pieter the Elder Brueghel Jan the Elder Cato the Elder Cranach Lucas the Elder Dionysius the Elder Elder John Herrera Francisco the Elder Isaac the Elder Manutius Aldus the Elder Cosimo the Elder Pitt William the Elder Pliny the Elder poison elder Simeon the Elder Velde Willem van de the Elder Scipio Africanus the Elder principal elders
Before we went to the Unified Board system that we now use there were two categories of leaders at Knox Elders were responsible for spiritual issues such as worship, Sunday School, music, and so on (also see "steward")
Born before another; prior in years; senior; earlier; older; as, his elder brother died in infancy; opposed to younger, and now commonly applied to a son, daughter, child, brother, etc
a person who is older than you are
older brother or sister; "big sister"
The second level of authority within a local congregation, under the evangelist If a congregation has elders, it always has at least two Elders function as advisers to the evangelist and take on those tasks which the evangelist assigns to them
a person who is older than you are any of various church officers any of numerous shrubs or small trees of temperate and subtropical northern hemisphere having white flowers and berrylike fruit used of the older of two persons of the same name especially used to distinguish a father from his son; "Bill Adams, Sr
any of various church officers
Aboriginal persons who are respected and consulted due to their experience, wisdom, knowledge, background and insight Elder does not necessarily equate with age
any of numerous shrubs or small trees of temperate and subtropical northern hemisphere having white flowers and berrylike fruit
An aged person; one who lived at an earlier period; a predecessor
The first or lowest office of the Melchizedek priesthood; a male missionary; the term of address applied thereto
{i} any of a number of trees or shrubs; person who is older
The elder of two people is the one who was born first. his elder brother. the elder of her two daughters
– Older person In many cultures the elders are seen as chiefs or heads of the community In Nicaragua, older people are treated with respect and honor They are admired
used of the older of two persons of the same name especially used to distinguish a father from his son; "Bill Adams, Sr "
one who is old or older, usually thought of as a person who has acquired wisdom and earned respect
In some societies, an elder is one of the respected older people who have influence and authority. tribal elders
A senior lay member of certain Protestant churches who has teaching and administrative authority
A person's elder is someone who is older than them, especially someone quite a lot older. The young have no respect for their elders
An ordained minister (See chapter 13)
A person who, on account of his age, occupies the office of ruler or judge; hence, a person occupying any office appropriate to such as have the experience and dignity which age confers; as, the elders of Israel; the elders of the synagogue; the elders in the apostolic church
Elder is the English word which translates the Greek word presbuteros (or presbyter), which came down to us in English as priest
In my adopted heritage (Chahta), an Elder is one who has reached a place of authority and responsibility
Elder Wand
(Edebiyat) The Elder Wand, variably known as the Deathstick, the Wand of Destiny, the Eldruhn Wand, and the Elhorn Wand, is one of the Deathly Hallows. According to legend, whoever united it with the Resurrection Stone and the Cloak of Invisibility would be the Master of Death. It was said to be the most powerful wand that had ever existed and was able to perform feats of magic that would normally be considered impossible. For example, it was able to fully mend another wand that was thought to be damaged beyond repair
elder statesman
An experienced and respected member of an organization or profession is sometimes referred to as an elder statesman. A prominent, highly experienced older man, especially one acting as an unofficial adviser. someone old and respected, especially a politician, who people ask for advice because of his or her knowledge and experience
elder statesman
An elder statesman is an old and respected politician or former politician who still has influence because of his or her experience
elder statesman
an elderly statesman whose advice is sought be government leaders any influential person whose advice is highly respected
elder stateswoman
A prominent, highly experienced older woman, especially one acting as an unofficial adviser
elderly
old; having lived for relatively many years
old
Of a living being, having lived for most of the expected years

a wrinkled old man.

old
Tiresome

Your constant pestering is getting old.

old
People who are old; old beings
old
Familiar

When he got drunk and quarrelsome they just gave him the old heave-ho.

old
Having existed or lived for the specified time

My great-grandfather lived to be a hundred and one years old.

old
Said of subdued colors, particularly reds, pinks and oranges, as if they had faded over time
old
Of an item that has been used and so is not new (unused)

I find that an old toothbrush is good to clean the keyboard with.

old
Of an object, concept, relationship, etc., having existed for a relatively long period of time

an old friend.

old
A grammatical intensifier, often used in describing something positive

We're having a good old time.

old
Of a perishable item, having existed for most, or more than its shelf life

An old loaf of bread.

old
The older generation
old
Former, previous

But over my old life, a new life had formed.

old
That is no longer in existence

The footpath follows the route of an old railway line.

elderly
{a} growing somewhat in years, rather old
elders
{n} ancient rulers, officers, ancestors
old
{a} ancient, long practiced, long ago
old
{i} elderly, senior citizens
old
{s} aged; elderly; not new; veteran; former; of the age #
old
{i} person who is # years old, person of the age #
Aldus the Elder Manutius
v. Italian Aldo Manuzio il Vecchio born 1449, Bassiano, Papal States died Feb. 6, 1515, Venice Italian printer, the leading figure of his time in printing, publishing, and typography. In 1490 he settled in Venice and gathered around him a group of compositors and Greek scholars. He produced the first printed editions of many Greek and Latin classics and is particularly associated with the production of small, carefully edited pocket-size books printed in inexpensive editions. The Hypnerotomachia Poliphili (1499) of Francesco Colonna, with outstanding woodcuts, was his most famous book. After his death, the Aldine Press, which he founded, was taken over by members of his family, who probably printed 1,000 editions between 1495 and 1595
Cato the Elder
{i} Marcus Porcius Cato, Cato the Censor (234 B.C-149 B.C.), Roman statesman and reputed soldier, writer who wrote the first history of Rome
Elderly
older
Francisco the Elder Herrera
born 1576, Sevilla, Spain died 1656, Madrid Spanish painter. His early works are in the Mannerist style. Under the influence of Francisco Zurbarán, he developed the naturalistic style seen in his four scenes from the life of St. Bonaventure (1627). Around 1650 he moved to Madrid. His last documented work, a painting of St. Joseph (1648) influenced by Anthony Van Dyck, features elongated forms and elaborate draperies. He achieved considerable fame in Sevilla, where Diego Velázquez was briefly his pupil. His work marked the transition from Mannerism to the Baroque. His son, Francisco Herrera the Younger, worked as a painter and architect
Jan the Elder Brueghel
born 1525, probably Breda, duchy of Brabant died Sept. 5/9, 1569, Brussels Flemish painter and draftsman, second son of Pieter Bruegel. Early in his career he went to Italy, where he painted under the patronage of Cardinal Federigo Borromeo. After returning to Antwerp in 1596, he enjoyed a highly successful and prestigious career. In 1608 he was appointed court painter to the archdukes of Habsburg, regents of the southern Netherlands. He is known for his small-scale landscapes and exquisite flower paintings, all painted in a miniaturistic style on copper or panel. His skill at depicting delicate textures earned him the nickname "Velvet." He often collaborated with other artists, including his friend Peter Paul Rubens. His sons, Jan the Younger and Ambrosius, were also painters
Jean the Elder Berain
born Oct. 28, 1637, Saint-Mihiel, Fr. died Jan. 24, 1711, Paris French decorator and designer. Trained under Charles Le Brun, he was appointed chief designer to the court of Louis XIV in 1674. He was skilled in designing tapestries, accessories, furniture, costumes, and elaborate stage settings for operas and extravagant theatrical productions; these were typically filled with fantastic iconography. He satisfied the king's appetite for splendour and inspired other cabinetmakers such as André-Charles Boulle
John Elder
born March 8, 1824, Glasgow, Scot. died Sept. 17, 1869, London, Eng. Scottish marine engineer. In 1854 he developed the marine compound steam engine (using both high-and low-pressure steam), which enabled seagoing vessels to save 30-40% of the coal they had been burning and helped make practical long voyages on which refueling was impossible
Lucas the Elder Cranach
orig. Lucas Müller born 1472, Cranach, bishopric of Bamberg died Oct. 16, 1553, Weimar, Saxe-Weimar German painter and printmaker. He took his name from the town of his birth. Little is known about his early life or training. In Vienna ( 1501-04) he painted some notable portraits and landscapes characteristic of the Danube school. From 1505 to 1550 he was court painter in Wittenberg, where he achieved great success and wealth painting portraits, mythological subjects, and altarpieces for Protestant and Catholic churches. He attracted so many young artists to Wittenberg that the town became an art centre. A friend of Martin Luther, Cranach became known as the chief pictorial propagandist of the Protestant cause in Germany. He produced numerous engravings and more than 100 woodcuts, notably for the first German edition of the New Testament (1522). After his death, his style was perpetuated by his son, Lucas the Younger (1515-86)
Old
aged
Old
auld
Old
eld

You must be polite to your elders. - Honour the face of the old man.

He has three elder sisters. - He has three older sisters.

Old
olden
Pieter Bruegel the Elder
{i} Pieter Bruegel (1525-1569) Flemish painter and engraver, creator of "Peasant Wedding
Pieter the Elder Bruegel
born 1525, probably Breda, duchy of Brabant died Sept. 5/9, 1569, Brussels Greatest Netherlandish painter of the 16th century. Not much is known of his early life, but in 1551 he set off for Italy, where he produced his earliest signed painting, Landscape with Christ and the Apostles at the Sea of Tiberias ( 1553). Returning to Flanders in 1555, he achieved some fame with a series of satirical, moralizing prints in the style of Hië ronymus Bosch, commissioned by an Antwerp engraver. He is best known for his paintings of Netherlandish proverbs, seasonal landscapes, and realistic views of peasant life and folklore, but he also took a novel approach to religious subject matter, portraying biblical events in panoramic scenes, often viewed from above. He had many important patrons; most of his paintings were commissioned by collectors. In addition to many drawings and engravings, about 40 authenticated paintings from his enormous output have survived. His sons, Peter Brueghel the Younger and Jan, the Elder Brueghel (both of whom restored to the name the h their father had abandoned), and later imitators carried his style into the 18th century
Pliny the Elder
an ancient Roman writer who wrote Natural History, a very long book about plants, animals, minerals etc. He was killed when Mount Vesuvius erupted, and he was the uncle of Pliny the Younger (23-79 AD). Latin Gaius Plinius Secundus born AD 23, Novum Comum, Transpadane Gaul died Aug. 24, 79, Stabiae, near Mt. Vesuvius Roman scholar. Descended from a prosperous family, Pliny pursued a military career, held official positions (including procurator of Spain), and later spent years in semiretirement, studying and writing. His fame rests on his Natural History (AD 77), an encyclopaedic work of uneven accuracy that was the European authority on scientific matters up to the Middle Ages. Six other works ascribed to him were probably lost in antiquity. He died while observing the great eruption of Vesuvius
Pliny the Elder
{i} (23-79 A.D.) Gaius Plinius Secundus, Roman historian and author of "Natural History" who died while watching the eruption of Vesuvius
Scipio Africanus the Elder
in full Publius Cornelius Scipio Africanus born 236 died 184/183 BC, Liternum, Campania Roman general in the Second Punic War. He was born into a patrician family that had produced several consuls. As a military tribune, he fought at the Battle of Cannae (216), managing to escape from the defeat. While still young, he secured Spain for Rome by 206, driving the Carthaginians out and avenging his father's death. As consul in 205 he was granted permission to attack the Carthaginians in Africa. In 202 he was victorious over Hannibal at the Battle of Zama, ending the Second Punic War and winning the name Africanus. His political opponents, led by Cato, accused Scipio and his brother Lucius of offering too lenient terms to Macedonia after their engagement there and of not being able to account for money supposedly received in those terms. Though there was no evidence of his guilt, Scipio withdrew from public life and died a virtual exile
Willem van de the Elder Velde
v. born 1611, Leiden, Neth. died December 1693, London, Eng. Dutch marine painter. He sailed with the Dutch fleet and painted its engagements with the English. Settling in England in 1672, he continued to paint marine subjects, often in collaboration with his son, Willem the Younger (1633-1707), who became the foremost marine painter of his time. The latter was appointed court painter by Charles II in 1677 and was commissioned to paint England's naval battles; many of his works are housed in London's National Maritime Museum
William the Elder Pitt
later 1st earl of Chatham born Nov. 15, 1708, London, Eng. died May 11, 1778, Hayes, Kent British statesman and orator, twice virtual prime minister (1756-61, 1766-68). He entered Parliament in 1735 and provoked controversy with his maiden speech, which criticized the ministry of Robert Walpole. With the outbreak of the Seven Years' War, he was named secretary of state and became virtual prime minister. His leadership brought many British victories that greatly extended the British Empire. His wide popular appeal led to the nickname "the Great Commoner," though he was disliked by many in government for his high-handedness. He resigned in 1761 when the cabinet refused to declare war on Spain. Although ill with gout, he became a champion of liberty and spoke in favour of American colonial resistance to the Stamp Act. He formed another government in 1766, in which he served as lord privy seal, but he resigned in 1768 because of ill health. Widely mourned on his death in 1778, he was buried in Westminster Abbey
american elder
common elder of central and eastern North America bearing purple-black berries; fruit used in wines and jellies
american red elder
common North American shrub or small tree
an elder
toshiyori
august elder
respected senior, venerable elder
blue elder
shrub or small tree of western United States having white flowers and blue berries; fruit used in wines and jellies
box elder
A North American maple tree (Acer negundo) having pinnately compound leaves with coarsely toothed to lobed leaflets. Also called ash-leaved maple. Hardy and fast-growing tree (Acer negundo), also called ash-leaved maple, of the maple family, native to the central and eastern U.S. Its compound leaves (rare among maples) consist of three, five, or seven coarsely toothed leaflets. The single seed is borne in a samara (dry, winged fruit). Because of its rapid growth and its drought resistance, it was widely planted for shade by early settlers in the prairie regions of the U.S. Maple syrup and sugar are sometimes obtained from the box elder. Its wood is used for crates, furniture, paper pulp, and charcoal
box elder
common shade tree of eastern and central United States
burweed marsh elder
tall annual marsh elder common in moist rich soil is central North America that can cause contact dermatitis; produces much pollen that is a major cause of hay fever
california box elder
maple of the Pacific coast of the United States; fruits are white when mature
dwarf elder
dwarf herbaceous elder of Europe having pink flowers and a nauseous odor
edward the elder
king of Wessex whose military success against the Danes made it possible for his son Athelstan to become the first king of all England (870-924)
elderly
politeness You use elderly as a polite way of saying that someone is old. an elderly couple Many of those most affected are elderly. The elderly are people who are old. The elderly are a formidable force in any election
elderly
{i} aged people collectively
elderly
Individuals age 65 and over
elderly
advanced in years; (`aged' is pronounced as two syllables); "aged members of the society"; "elderly residents could remember the construction of the first skyscraper"; "senior citizen"
elderly
{s} old, aged, senior
elderly
Somewhat old; advanced beyond middle age; bordering on old age; as, elderly people
elderly
people aged 60 years and over The term is mainly used for comparative purposes See also functional age
elderly
A person who is age 60 and over
elders
- A small group of men and women appointed to assist and also oversee the ministers   There were monthly, quarterly, and yearly meetings of ministers and elders to oversee the spiritual life of the Society of Friends
elders
plural of elder
elders
An Elder is generally a high ranking wizard who has played the game for a long time, and has taken it upon themselves to watch over it Note that some mountains may use a different word than Elder
elders
In the Old Testament this is a name given to certain respected leaders of a tribe, nation, or city In the New Testament three difference groups are called elders: (1) in the Gospels the elders are influential Jewish religious leaders, some of whom were members of the supreme Council; (2) In Acts 11-21 and the Letters the elders are Christian church officers who had general responsibility for the work of the church; (3) in Revelation the twenty-four elders are part of God's court in heaven, perhaps as representatives of God's people
european red elder
Eurasian shrub
marsh elder
Any of several herbs or shrubs of the genus Iva of eastern and central North America, often growing in salt marshes and having nodding, greenish flower heads with unisexual flowers
marsh elder
any of various coarse shrubby plants of the genus Iva with small greenish flowers; common in moist areas (as coastal salt marshes) of eastern and central North America
old
Of an object, concept, etc., having existed for a relatively long period of time
old
(1) (Geology) Having become slower in flow and less vigorous in action Used of a river (2) (Geography/Topography) Having become simpler in form and of lower relief; well advanced toward reduction by running water to the lowest level possible Used of topographic features or a landform
old
of an earlier time; "his old classmates
old
of a very early stage in development; "Old English is also called Anglo Saxon"; "Old High German is High German from the middle of the 9th to the end of the 11th century"
old
An old friend, enemy, or rival is someone who has been your friend, enemy, or rival for a long time. I called my old friend John Horner The French and English are old rivals
old
When people refer to the good old days, they are referring to a time in the past when they think that life was better than it is now. He remembers the good old days when everyone in his village knew him and you could leave your door open at night
old
Old-fashioned; wonted; customary; as of old; as, the good old times; hence, colloquially, gay; jolly
old
viejo / vieja
old
Formerly existing; ancient; not modern; preceding; original; as, an old law; an old custom; an old promise
old
old in experience; "an old offender"; "the older soldiers"
old
A roasted coffee that has been left for too long changes aroma and acquires a specific and disagreeable flavor Similar to oldish but with stronger hay-like flavor
old
just preceding something else in time or order; "the previous owner"; "my old house was larger"
old
elderly
old
past times (especially in the phrase `in days of old')
old
Something that is old is no longer in good condition because of its age or because it has been used a lot. He took a bunch of keys from the pocket of his old corduroy trousers. an old toothbrush. new
old
Long practiced; hence, skilled; experienced; cunning; as, an old offender; old in vice
old
Continued in life; advanced in the course of existence; having (a certain) length of existence; designating the age of a person or thing; as, an infant a few hours old; a cathedral centuries old
old
Open country
old
used informally especially for emphasis; "a real honest-to-god live cowboy"; "had us a high old time"; "went upriver to look at a sure-enough fish wheel"
old
Not young; advanced far in years or life; having lived till toward the end of the ordinary term of living; as, an old man; an old age; an old horse; an old tree
old
Backup file
old
emphasis You use any old to emphasize that the quality or type of something is not important. If you say that a particular thing is not any old thing, you are emphasizing how special or famous it is. The portraits and sumptuous ornaments, and the gold clock, show that this is not just any old front room
old
Occupational Lung Disease
old
You use old to refer to something that used to belong to you, or to a person or thing that used to have a particular role in your life. I'll make up the bed in your old room Mark was heartbroken when Jane returned to her old boyfriend
old
Aged; antiquated; hence, wanting in the mental vigor or other qualities belonging to youth; used disparagingly as a term of reproach
old
Something that is old has existed for a long time. She loved the big old house These books must be very old. an old Arab (Atasözü). new
old
past times (especially in the phrase `in days of old') of a very early stage in development; "Old English is also called Anglo Saxon"; "Old High German is High German from the middle of the 9th to the end of the 11th century"
old
Long cultivated; as, an old farm; old land, as opposed to new land, that is, to land lately cleared
old
Disease Names & Their Modern Definitions
old
fashioned Of a style or method formerly in vogue; outdated
old
A planetary surface that has been modified little since its formation typically featuring large numbers of impact craters; (compare to young)
old
You use old to talk about how many days, weeks, months, or years someone or something has lived or existed. He was abandoned by his father when he was three months old The paintings in the chapel were perhaps a thousand years old How old are you now? Bill was six years older than David
old
(used for emphasis) very familiar; "good old boy"; "same old story"
old
More than enough; abundant
old
lacking originality or spontaneity; no longer new; "moth-eaten theories about race"
old
You use old to refer to something that is no longer used, that no longer exists, or that has been replaced by something else. The old road had disappeared under grass and heather Although the old secret police have been abolished, the military police still exist
old
Obsolete; out-of-date
old
good old: see good to settle an old score: see score up to one's old tricks: see trick. Old Museum of Painting Old English script Old Ironsides Haakon the Old James Edward the Old Pretender Old Believers Old Catholic church Old Church Slavonic language Old Church Slavic language Old English Old English sheepdog Old Norse language Old Point Comfort Old Testament Old Vic Old World monkey Old Stone Age GOP Grand Old Party Zygmunt Stary Sigismund the Old
old
aad
old
In the old days means in the past, before things changed. In the old days we got a visit from the vet maybe once a year
old
(used especially of persons) having lived for a relatively long time or attained a specific age; especially not young; often used as a combining form to indicate an age as specified as in `a week-old baby'; "an old man's eagle mind"--William Butler Yeats; "his mother is very old"; "a ripe old age"; "how old are you?"
old
olde

She is two years older than you. - She's two years older than you.

She is three years older than I am. - She's three years older than I am.

old
something that was made a long time ago
old
Of a living being, having lived for relatively many years
old
feelings You can use old to express affection when talking to or about someone you know. Are you all right, old chap? Good old Bergen would do him the favor
old
of an earlier time; "his old classmates"
old
Used colloquially as a term of cordiality and familiarity
old
Someone who is old has lived for many years and is no longer young. a white-haired old man He was considered too old for the job. = elderly young The old are people who are old. providing a caring response for the needs of the old and the handicapped
old
Not new or fresh; not recently made or produced; having existed for a long time; as, old wine; an old friendship
old
Worn out; weakened or exhausted by use; past usefulness; as, old shoes; old clothes
old
of long duration; not new; "old tradition"; "old house"; "old wine"; "old country"; "old friendships"; "old money"
pliny the elder
Roman author of an encylclopedic natural history; died while observing the eruption of Vesuvius (23-79)
the elder brother
oldest of several brothers, older son
water elder
The guelder- rose
elder
Favoriten