ihtiyar

listen to the pronunciation of ihtiyar
Türkisch - Englisch
elderly
old

The old man's anger melted. - İhtiyar adamın öfkesi yatıştı.

Tom is a grouchy old man. - Tom huysuz yaşlı bir ihtiyar.

aged
oldie
selection, option
geriatric
grey-haired
old woman
old (person)
pater
oldish
old man

The old man's anger melted. - İhtiyar adamın öfkesi yatıştı.

Tom is a grouchy old man. - Tom huysuz yaşlı bir ihtiyar.

oldster
free will
voluntary
volition
geezer
gaffer
old witch
hoar
grey haired
auld
freewill
ihtiyar kimse
The old one
ihtiyar olmak
to be old
ihtiyar adam
grandsire
ihtiyar adam
graybeard
ihtiyar adam
old man

The old man's anger melted. - İhtiyar adamın öfkesi yatıştı.

ihtiyar adam
greybeard
ihtiyar adam
Methuselah
ihtiyar at
nag
ihtiyar heyeti
elders

The elders decided to expel him from the village. - İhtiyar heyeti onu köyden kovmaya karar verdi.

ihtiyar heyeti
village council
ihtiyar kurt
old bird
ihtiyar zampara
old rip
ihtiyar çapkın
old rip
Komik ihtiyar bunak
Pantaloon
ihtiyarlar
the old
ihtiyarlar
senior citizens
ihtiyarlar
father
ilginç ihtiyar
geezer
sarsak ihtiyar
dodderer
Türkisch - Türkisch
Seçme
Yaşlı, kocamış olan (kimse): "İhtiyar öksürüyor, öksürdükçe de boğazından çürük bir ses çıkıyor."- M. Ş. Esendal
Baba veya anne
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
(Osmanlı Dönemi) irâde, kendi isteğiyle seçme ve hareket etme, isteme; arzu etme
çal
İHTİYAR
(Osmanlı Dönemi) Yaşlanmış kimse. Yaşlı
İHTİYAR
(Hukuk) Serbestlik, seçme
İHTİYAR
(Osmanlı Dönemi) Ist: İstek, arzu. Razı olmak. Katlanmak. Seçmek. Tensib etmek. Seçilmek. Bak: İrade
ihtiyar etmek
Seçmek, üstün tutmak
ihtiyar etmek
Katlanmak
ihtiyar etmek
Yaşlandırmak, kocaltmak
ihtiyar heyeti
Köy tüzel kişiliğinde, muhtar başkanlığında görev yapan kişilerden oluşan yetkili organ, ihtiyar meclisi
ihtiyar meclisi
İhtiyar heyeti
ihtiyar olmak
Yaşlanmak
İHTİYAR ELDEN GİTMEK
(Osmanlı Dönemi) Mc: Kendini zaptedememek, hiddet ve gazaba gelmek, irâdeyi kaybetmek
köy ihtiyar heyeti
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını çözümlemekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
köy ihtiyar meclisi
Köy ihtiyar heyeti
İhtiyar
akbaba
ihtiyar
Favoriten