ağa

listen to the pronunciation of ağa
Türkisch - Englisch
master
local big landowner, aga, agha
Mister (used in addressing an illiterate person)
Islamic title for a military commander or important officer; Turkish chief
hist. person in charge, chief (of an organization)
lord, master
agha
elder brother

My elder brother is really tall, about 1.8m. - Ağabeyim gerçekten uzun boylu, yaklaşık 1.80m.

My elder brother finished his homework very quickly. - Ağabeyim çok hızlı bir şekilde ev ödevini bitirdi.

aga, agha, landowner; an old title used among common people
landowner
landlord
aga
discharge
ağa düşmek
tree fall
ağa ait
telary
ağa düşürmek
enmesh
sarı çizmeli mehmet ağa
mehmet tree yellow boots
silahtar ağa
Silahtar network
burada ağa bağlan
(Bilgisayar) map network here
hacı ağa
(Konuşma Dili) newly rich villager who flaunts his wealth in the city
sarı çizmeli Mehmet Ağa some Joe Doakes or other
(said especially of someone who's being searched for, but about whom very little practical information is known)
Türkisch - Türkisch
Büyük kardeş, ağabey: "Köye varınca ağamdan parasını muhakkak alır, sana veririm."- E. İ. Benice
Büyük kardeş, ağabey
Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse: "Bu köyün ağası ben miyim, o mu..."- T. Buğra
Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan
Osmanlı İmparatorluğunda bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
Kırkpınar güreşlerini düzenlemeyi üstlenen kişi
Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen san
Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san
Koca
AĞA YERİ
(Osmanlı Dönemi) Topkapı sarayında hazine kethüdasının oturduğu yer
ağa kapısı
Yeniçeri ağasının dairesi
ağa yamağı
Yeniçeri ağasına bağlı emir çavuşu
Ağalar
(Osmanlı Dönemi) AGAYAN
ak ağa
Saraylarda hizmet gören hadım ağalarının beyaz ırktan olanı
ağa
Vezirlerin gözde uşağı
silahtar ağa
Osmanlı döneminde görevi sarayda padişahı korumak, törende padişahın kılıcını taşımak olan kimse
züğürt ağa
Nesli çölgeçen 'in yönettiği ve şener şen 'in başrolünü oynadığı bir film
ağa
Favoriten