deneyimli

listen to the pronunciation of deneyimli
Türkisch - Englisch
experienced

He is young, but experienced. - O genç ama deneyimli.

He was experienced in business. - O, işte deneyimliydi.

experienced, practiced
wise

The old man is wise and knows many things about life. - Yaşlı adam hayat hakkında birçok konuda deneyimli ve bilgili.

(Konuşma Dili) have been around
old

She is old and experienced. - O yaşlı ve deneyimli.

The old man is wise and knows many things about life. - Yaşlı adam hayat hakkında birçok konuda deneyimli ve bilgili.

practical
practiced
practised
conversant
skilled
veteran
versed

That politician is well versed in internal and external conditions. - O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir.

He is well versed in foreign affairs. - O dışişlerinde iyi deneyimlidir.

hands on
seasoned

My brother is a seasoned sailor. - Erkek kardeşim deneyimli bir denizcidir.

Tom isn't a seasoned performer. - Tom deneyimli bir oyuncu değildir.

deneyim
experience

From my own experience, illness often comes from sleeplessness. - Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor.

Canada is a good place to go if it's your first experience living abroad. - Eğer yurt dışında ilk yaşama deneyiminse, Kanada gidilecek iyi bir yerdir.

deneyimli bir şekilde
experiencedly
deneyimli insan
(Konuşma Dili) under one's belt
deneyimli işçilerin arasına niteliksizleri katma
dilution of labor
deneyimli işçilerin arasına niteliksizleri katmak
dilute labor
deneyimli kadro
experienced staff
deneyimli kimse
stager
deneyimli kimse
old hand
deneyimli kimse
wise person
deneyimli kimse
vet
deneyimli kimse
old bird
deneyimli kimse
experienced person
deneyimli olmak
be experienced
deneyimli politikacı
statesman
deneyimli terapist
experienced therapist
deneyim
(Askeri,Felsefe) experiment

Ignoring the fact that the conditions were slightly different, the results of our experiment were identical with Robinson's. - Şartların biraz farklı olduğunu göz ardı edersek, deneyimizin sonuçları Robinson'ınkiyle aynıydı.

Tom likes experimenting. - Tom deneyimi seviyor.

deneyim
practice
deneyim
human experimentation
deneyim
tentative
deneyim
experiencing
deneyim
experimenting

Tom likes experimenting. - Tom deneyimi seviyor.

seyahat konusunda deneyimli
traveled
deneyim
experimentation
deneyim
1.experience
çok deneyimli kimse
old campaigner
Türkisch - Türkisch
Deneyim kazanmış olan, tecrübeli
deneyim
Tecrübe

Ben bunun en iyi yol olduğunu tecrübe ile öğrendim. - Ben bunun en iyi yol olduğunu deneyimle öğrendim.

deneyimli
Favoriten