a situation in which a king is attacked by two of the opponent's men at once

listen to the pronunciation of a situation in which a king is attacked by two of the opponent's men at once
Englisch - Türkisch

Definition von a situation in which a king is attacked by two of the opponent's men at once im Englisch Türkisch wörterbuch

double check
çifte kontrol

Sadece çifte kontrol yapmam gerektiğini düşündüm. - I just thought I should double check.

double check
iki kez kontrol etme
Englisch - Englisch
double check
a situation in which a king is attacked by two of the opponent's men at once

  Silbentrennung

  a si·tu·a·tion in which a King I·s attacked by two of the opponent's men at once

  Türkische aussprache

  ı sîçueyşın în hwîç ı kîng îz ıtäkt bay tu ıv dhi ıpōnınts men ät wʌns

  Aussprache

  /ə ˌsəʧo͞oˈāsʜən ən ˈhwəʧ ə ˈkəɴɢ əz əˈtakt ˈbī ˈto͞o əv ᴛʜē əˈpōnənts ˈmen ˈat ˈwəns/ /ə ˌsɪʧuːˈeɪʃən ɪn ˈhwɪʧ ə ˈkɪŋ ɪz əˈtækt ˈbaɪ ˈtuː əv ðiː əˈpoʊnənts ˈmɛn ˈæt ˈwʌns/

  Wort des Tages

  jacobin
Favoriten