bütünlük

listen to the pronunciation of bütünlük
Türkisch - Englisch
integrity

It's a question of integrity. - Bu bir bütünlük sorunu.

completeness
entirety
entirety, integrity, totality
gross
wholeness, entireness, completeness, integrity
totality
plenitude
collectivity

Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice. - Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır.

wholeness
unity
unit
entirely
fullness
aggregate
thoroughness
entireness
integrality
bütün
entire

We spent the entire day on the beach. - Bütün günü plajda geçirdik.

Working together, they cleaned the entire house in no time. - Birlikte çalışarak, bütün evi çabucak temizlediler.

bütün
all

Money is the root of all evil. - Para bütün kötülüğün köküdür.

If it rains tomorrow, I will stay at home all day. - Eğer yarın yağmur yağarsa, bütün gün evde kalacağım.

bütün
{s} whole

Karam is the best student in the whole school. - Karam, bütün okuldaki en iyi öğrencidir.

Every Saturday we clean the whole house. - Her cumartesi bütün evi temizleriz.

bütün
{s} complete

Tom worked all day and was completely worn out. - Tom bütün gün çalıştı ve tamamen bitkin düştü.

Having worked on the farm all day long, he was completely tired out. - Bütün gün boyunca çiftlikte çalıştığı için, o tamamen yorgundu.

bütün
utter
bütün
{i} gross

You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross! - Bütün çocukluk dişlerini bu kibrit kutusunda mı biriktirdin? Bu iğrenç!

You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross! - Bütün bebek dişlerini bu kibrit kutusunda biriktirdin mi? Bu iğrenç!

bütün
the total
bütün
pan

The whole city is in panic. - Bütün şehir panik içinde.

bütün
intact
bütün
every

I have read every book in the library. - Kütüphanedeki bütün kitapları okudum.

All countries have a responsibility to preserve the ancestral relics of every people group within their borders, and to pass these on to the coming generations. - Bütün ülkeler, tüm sınırları içindeki insan grupların ecdat yadigar eserlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğu var.

bütün
integrate
bütün
integral
bütün
out-and-out
bütün
sum total
bütün
entirely

You're not entirely wrong. - Sen bütünüyle hatalı değilsin.

Sami is still not entirely satisfied. - Sami hâlâ bütünüyle tatmin olmuş değil.

bütün
monolith
bütün
all-out
bütün
grand

Grandmother died, leaving the whole family stunned. - Büyükanne bütün aileyi buz kesilmiş bırakarak öldü.

My grandmother told me about her whole life. - Büyükannem kendisinin bütün hayatını bana anlattı.

bütün
full

He addressed my full attention to the landscape outside. - Bütün dikkatimi dışarıdaki manzaraya yöneltti.

She got full marks by memorizing the whole lesson. - O, bütün dersi ezberleyerek tam not aldı.

bütün
thorough
bütün
continuum
bütün
overall
bütün
all the
bütün
entirety

We need to view this in its entirety. - Bütünüyle bunu incelememiz gerekiyor.

Examine the question in its entirety. - Soruyu bütünü ile inceleyin.

bütün
omni-
bütün
aggregate
bütün
total

I'm totally not exaggerating. - Bütünüyle abartmıyorum.

A totally ordered set is often called a chain. - Bütünüyle sipariş edilmiş bir takıma çoğunlukla bir zincir denilir.

bütün
holo-
bölünmez bütünlük
(Hukuk) indivisible integrity
bütün
outright
bütün
teetotal
bütün
all out
bütün
{s} clear
bütün
{i} ensemble
bütün
{i} complement
bütün
monolithic
bütün
{s} unbroken
bütün
integer
bütün
holo
bütün
aipha
bütün
{s} undivided
bütün
totality
bütün
whole, entire, total, complete
bütün
omni
bütün
one and only
bütün
out and out
bütün
all over the

Our trading companies do business all over the world. - Ticari şirketlerimiz bütün dünyada işlerini yaparlar.

English has spread all over the country. - İngilizce bütün ülkede yayıldı.

bütün
(before plural form) all
bütün
solid
bütün
round

It's warm here all the year round. - Burada bütün yıl boyunca hava sıcak.

They had to work all year round. - Onlar bütün yıl boyunca çalışmak zorundaydılar.

bütün
(a) whole, (a) totality
bütün
large (bill, money)
bütün
total, sum
bütün
{s} sheer
bütün
the whole

I spent the whole afternoon chatting with friends. - Bütün öğleden sonrayı arkadaşlarla sohbet ederek geçirdim.

Karam is the best student in the whole school. - Karam, bütün okuldaki en iyi öğrencidir.

bütün
allout
bütün
unbroken, undivided
bütün
whole, entire, total; all
fiziksel bütünlük
physical integrity
milli bütünlük
(Politika, Siyaset) national integrity
ulusal bütünlük
national integrity
Türkisch - Türkisch
Bütün olma durumu
Bütün olma durumu: "Ulusal birlik adına dış politikadaki bütünlük tam olmalıydı."- Ç. Altan
tamamiyet
Bütün
pan
bütün
Eksiksiz, tam; parçalanmamış
bütün
Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi, bütünü
bütün
Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık
bütün
Birlik, tamlık
bütün
Parçalanmamış
bütün
Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu
bütün
Ufaklık, bozukluk olmayan (para)
bütünlük
Favoriten